Sử dụng lối tắt bàn phím với bàn phím ngoài trong Word cho iOS

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Word cho iPhone hỗ trợ nhiều lối tắt bàn phím yêu thích dành riêng cho Word.

Sửa và định dạng một tài liệu

Để

Nhấn

Hoàn tác tác vụ cuối cùng

Ký hiệu Cmd Apple + Z

Lặp lại hành động sau cùng

Ký hiệu Cmd Apple + Y

Cắt nội dung đã chọn

Ký hiệu Cmd Apple + X

Sao chép nội dung đã chọn

Ký hiệu Cmd Apple + C

Dán nội dung đã sao chép hoặc cắt

Ký hiệu Cmd Apple + V

Chọn tất cả

Ký hiệu Cmd Apple + A

In đậm nội dung đã chọn

Ký hiệu Cmd Apple + B

In nghiêng nội dung đã chọn

Ký hiệu Cmd Apple + I

Gạch dưới nội dung đã chọn

Ký hiệu Cmd Apple + U

Chèn ngắt dòng

SHIFT + RETURN

Dẫn hướng tài liệu

Để

Nhấn

Chọn văn bản

SHIFT + MŨI TÊN PHẢI/TRÁI hoặc SHIFT + MŨI TÊN LÊN/XUỐNG

Tìm văn bản

Ký hiệu Cmd Apple + F

Di chuyển con trỏ lên trên một đoạn văn

OPTION + MŨI TÊN LÊN

Di chuyển con trỏ xuống dưới một đoạn văn

OPTION + MŨI TÊN XUỐNG

Di chuyển con trỏ sang phải một từ

OPTION + MŨI TÊN PHẢI

Di chuyển con trỏ sang trái một từ

OPTION + MŨI TÊN TRÁI

Di chuyển con trỏ tới vị trí đầu của tài liệu

Ký hiệu Cmd Apple + MŨI TÊN LÊN

Di chuyển con trỏ đến cuối tài liệu

Ký hiệu Cmd Apple + MŨI TÊN XUỐNG

Di chuyển con trỏ đến đầu dòng hiện tại

Ký hiệu Cmd Apple + MŨI TÊN TRÁI

Di chuyển con trỏ đến cuối dòng hiện tại

Ký hiệu Cmd Apple + MŨI TÊN PHẢI

Chọn đoạn văn ở trên

SHIFT + OPTION + MŨI TÊN LÊN

Chọn đoạn văn ở dưới

SHIFT + OPTION + MŨI TÊN XUỐNG

Chọn từ ở bên trái

SHIFT + OPTION + MŨI TÊN TRÁI

Chọn từ ở bên phải

SHIFT + OPTION + MŨI TÊN PHẢI

Chọn từ vị trí hiện tại đến vị trí bắt đầu của tài liệu

SHIFT + Ký hiệu Cmd Apple + MŨI TÊN LÊN

Chọn từ vị trí hiện tại đến cuối tài liệu

SHIFT + Ký hiệu Cmd Apple + MŨI TÊN XUỐNG

Chọn từ vị trí hiện tại đến đầu dòng

SHIFT + Ký hiệu Cmd Apple + MŨI TÊN TRÁI

Chọn từ vị trí hiện tại đến cuối dòng

SHIFT + Ký hiệu Cmd Apple + MŨI TÊN PHẢI

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×