Sử dụng lưu bản sao để sửa đổi một tệp mà không thay đổi phiên bản gốc

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Mẹo: Bạn đã thực hiện không mong muốn thay đổi trước khi lưu một bản sao? Không phải lo lắng! Bạn có thể trở về tệp gốc, chọn tiêu đề tài liệu ở trên ruy-băng và khôi phục Phiên bản trước của tệp có lịch sử Phiên bản.

Trước khi Office 365, bạn sẽ sửa tệp và sau đó dùng lưu như để lưu thay đổi của bạn dưới dạng tài liệu mới. Những ngày tự động lưu, thay đổi của bạn đang luôn được lưu để bạn sẽ không mất công việc của bạn. Để đảm bảo rằng bạn vô tình không lưu các thay đổi trong tệp gốc, hãy lưu một bản sao trước khi bạn bắt đầu thực hiện các chỉnh sửa để đảm bảo bạn đang làm việc trên bản sao mới và không ghi đè Phiên bản gốc.

Sử dụng một tệp hiện có trong điện toán đám mây dưới dạng mẫu cho một tệp mới bằng cách dùng lưu bản sao.

Câu chuyện của Todd về lưu tự động và lưu bản sao

Mở tệp mà bạn muốn sao chép

Inga sử dụng báo cáo ngân sách hàng tháng Excel mà cô ấy tạo để theo dõi chi phí của cô ấy nhóm cho bồi hoàn.

Todd có gần đây trở thành người quản lý nhóm của riêng mình và muốn theo dõi các chi phí hàng tháng của riêng mình. Thay vì cách thực hiện công việc từ đầu, anh ấy quyết định nó sẽ có hiệu quả hơn để sử dụng của Inga ngân sách báo cáo dưới dạng mẫu.

Todd muốn sử dụng báo cáo hiện có dưới dạng mẫu cho báo cáo của mình.

Lưu bản sao để sử dụng làm điểm khởi đầu

Todd hướng tới site SharePoint Inga của nhóm và mở báo cáo Excel ngân sách cho tháng mới nhất. Vì bảng tính nằm trong điện toán đám mây, Todd biết lưu tự động sẽ tự động lưu thay đổi của mình vào tệp nếu người tạo ra chúng.

Vì anh ấy không muốn ghi đè dữ liệu của Inga, trước khi người thực hiện bất kỳ thay đổi, anh ấy đến tệp và bấm vào Lưu bản sao để tải xuống bản sao của báo cáo vào OneDrive của mình.

Todd sử dụng lưu bản sao lưu của riêng mình Phiên bản của báo cáo trong OneDrive của mình.

Thực hiện thay đổi đối với tệp của bạn đã sao chép

Sau khi lưu vào OneDrive của mình, Office sẽ tự động mở tệp trong Excel. Bây giờ Todd đang hoạt động trong phiên bản của báo cáo của Inga và là an toàn để thực hiện thay đổi mà không cần lo lắng về việc thay đổi dữ liệu của họ.

Anh ấy thay đổi tiêu đề và chi phí tâm số của báo cáo và xóa các trường Anh ấy cần để nó sẵn sàng cho ảnh con chó điền. Todd biết rằng với tự động lưu, báo cáo của mình sẽ luôn lưu các thay đổi mới nhất.

Tự động lưu, Todd biết thay đổi người thực hiện trong báo cáo của mình được an toàn.

Loại bỏ các chỉnh sửa không mong muốn bằng lịch sử Phiên bản

Todd đã thực hiện một số bản sao của báo cáo ngân sách của mình trong chuẩn bị cho các tháng trước. Tuy nhiên, nhưng chỉ nhận ra rằng báo cáo anh ấy đã Cập Nhật với số tháng tiếp theo, thực sự báo cáo cho tháng trước. Mặc dù những thay đổi của mình đã lưu tự động trên dữ liệu của mình, Todd không phải lo lắng vì anh ấy có thể khôi phục Phiên bản trước của tệp có lịch sử Phiên bản.

Anh ấy sẽ chọn tiêu đề của báo cáo ngân sách của mình và chọn Lịch sử Phiên bản. Anh ấy có thể nhìn thấy các điểm khác nhau trong thời gian mà Excel có tạo phiên bản tệp của mình và người sẽ mở ra mà không có thay đổi do vô tình của mình trong cửa sổ mới. Bây giờ, người có thể dễ dàng khôi phục tệp của mình không gây thiệt hại thực hiện xong!

Sử dụng lịch sử Phiên bản để quay lại phiên bản trước của tệp.

Tài nguyên

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×