Sử dụng hướng dẫn từng bước để thêm thiết bị và hồ sơ Autopilot

Bạn có thể sử dụng Windows AutoPilot để thiết lập các thiết bị chạy Windows 10 mới dành cho doanh nghiệp của mình để có thể sử dụng các thiết bị hiệu quả ngay khi bạn cung cấp thiết bị cho nhân viên.

Yêu cầu về thiết bị

Thiết bị cần đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Windows 10, phiên bản 1703 trở lên.

 • Các thiết bị mới chưa qua trải nghiệm cài đặt dễ dàng của Windows.

Sử dụng hướng dẫn thiết lập để tạo thiết bị và hồ sơ

Nếu bạn chưa có nhóm thiết bị hoặc hồ sơ nào được tạo, cách bắt đầu tốt nhất là bằng cách sử dụng hướng dẫn từng bước nhưng bạn cũng có thể thêm thiết bịgán hồ sơ tới các thiết bị đó mà không sử dụng hướng dẫn.

 1. Trong trung tâm quản trị Microsoft 365 Business, đặt thẻ Hành động thiết bị và chọn Triển khai Windows với AutoPilot.

  Trên thẻ Hành động thiết bị, chọn Triển khai Windows với AutoPilot.
 2. Trên trang Chuẩn bị Windows, bấm hoặc nhấn vào Hướng dẫn bắt đầu.

  Bấm vào hướng dẫn Bắt đầu để biết hướng dẫn từng bước cho Autopilot.
 3. Trên trang Tải tệp .csv lên với danh sách các thiết bị, duyệt tới vị trí bạn đã chuẩn bị tệp .CSV, rồi Mở > Tiếp theo. Tệp sẽ có ba tiêu đề:

  • Cột A: Số Sê-ri của Thiết bị

  • Cột B: ID Sản phẩm Windows

  • Cột C: Hàm băm Phần cứng

  Bạn có thể nhận được thông tin này từ nhà cung cấp phần cứng hoặc sử dụng tập lệnh Get-WindowsAutoPilotInfo PowerShell mà sẽ tạo một tệp CSV.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Tệp CSV danh sách thiết bị. Bạn cũng có thể tải xuống tệp mẫu trên trang Tải tệp .csv lên cùng với danh sách thiết bị.

 4. Trên trang Gán hồ sơ, bạn có thể chọn hồ sơ hiện có hoặc tạo hồ sơ mới. Nếu bạn chưa có hồ sơ nào, bạn sẽ được nhắc tạo một hồ sơ mới.

  Hồ sơ là tập hợp các cài đặt có thể được áp dụng cho một thiết bị duy nhất hoặc một nhóm thiết bị.

  Các tính năng mặc định được yêu cầu và sẽ được đặt tự động. Các tính năng mặc định là:

  • Bỏ qua đăng ký Cortana, OneDrive và OEM.

  • Tạo trải nghiệm đăng nhập với thương hiệu công ty của bạn.

  • Thiết bị của bạn sẽ được kết nối với tài khoản Azure Active Directory và tự động đăng ký để được Microsoft 365 Business quản lý.

   Để biết thêm thông tin, hãy xem

   Giới thiệu về cài đặt Hồ sơ AutoPilot.

 5. Các cài đặt khác là Bỏ qua cài đặt quyền riêng tưKhông cho phép người dùng trở thành người quản trị cục bộ. Cả hai cài đặt này được đặt thành Tắt theo mặc định.

  Chọn Tiếp.

 6. Trang Bạn đã hoàn tất cho biết rằng hồ sơ mà bạn đã tạo (hoặc đã chọn) sẽ được áp dụng cho nhóm thiết bị bạn đã tạo bằng cách tải danh sách thiết bị lên. Cài đặt này sẽ có hiệu lực khi người dùng thiết bị đăng nhập tiếp theo. Chọn Đóng.

Chủ đề Liên quan

Khắc phục sự cố lỗi thiết bị AutoPilot

Hướng dẫn sử dụng và các tài nguyên Microsoft 365 Business
Bắt đầu với Microsoft 365 Business
Quản lý Microsoft 365 Business

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×