Sử dụng hàm SUMPRODUCT để cộng tích của các giá trị tương ứng ở một hoặc nhiều mảng

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Hàm SUMPRODUCT sử dụng phạm vi ô (hoặc mảng) làm đối số của nó (các phần của công thức giúp bạn làm việc). Nó nhân cùng nhau các mục trong mảng, và sau đó cộng tổng lên kết quả.

Ví dụ này là một danh sách thực phẩm, có một mảng liệt kê chi phí của từng mục và mảng kia liệt kê số mục sẽ mua.

Danh sách các mục thực phẩm trong cột A. Trong cột B (Mảng 1) là chi phí cho mỗi đơn vị. Trong cột C (Mảng 2) là Số lượng mua

  1. Để tạo công thức, hãy nhập =SUMPRODUCT(B3:B6,C3:C6) và nhấn Enter.

Mỗi ô trong cột B được nhân với ô tương ứng của nó trong cùng hàng ở cột C và kết quả được cộng lại. Tổng số tiền mua thực phẩm là $21,60.

  1. Viết công thức dài hơn mà cung cấp cho bạn cùng kết quả, nhập = B3 * C3 + B4 * C4 + B5 * C5 + B6 * C6 và nhấn Enter.

Sau khi nhấn Enter, kết quả sẽ giống như thế: $21,60. Ô B3 được nhân với C3 và kết quả của nó được cộng vào kết quả của ô B4 nhân với ô C4, v.v. Bạn có thể tưởng tượng là nếu bạn có hàng ngàn (hoặc thậm chí là hàng trăm) hàng, việc dùng hàm SUMPRODUCT sẽ dễ hơn nhiều thế nào.

Lưu ý: 

  • Các cột hoặc hàng (mảng) phải có chiều dài bằng nhau.

  • Nếu trong ô là văn bản, thay vì một con số, nó được xem như số không.

Ví dụ

Nếu bạn muốn thực hành với SUMPRODUCTmảng, đây là Excel Online sổ làm việc với dữ liệu khác nhau được sử dụng trong bài viết này.

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Một

B

D

E

3

4

2

7

8

6

6

7

1

9

5

3

Công thức

Kết quả

'=SUMPRODUCT(A2:B4,D2:E4)

=SUMPRODUCT(A2:B4,D2:E4)

Nhân tất cả các thành phần của hai mảng (A2:B4 và D2:E4), sau đó cộng các tích số này — tức là: 3*2 + 4*7 + 8*6 + 6*7 + 1*5 + 9*3 (156)

Để có một trải nghiệm đầy đủ hơn, bạn cũng có thể mở sổ làm việc này trong Excel. Chỉ cần bấm vào biểu tượng Excel ở góc dưới bên phải của sổ làm việc Biểu tượng Excel trong Excel Online , lưu tệp vào một nơi thuận tiện trên máy tính của bạn, sau đó mở nó.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×