Sử dụng gầy popouts để giảm bộ nhớ sử dụng khi đọc thư

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bài viết này chứa thông tin để cải thiện hiệu suất tải xuống thư trong Outlook trên web.

Bài viết này là một phần của dự án Hoạch định mạng và tinh chỉnh hiệu suất cho Office 365.

Là người quản trị toàn cầu Office 365, bạn có thể cấu hình Outlook trên web để chuyển tải gầy popouts, một nhỏ, ít hơn bộ nhớ cần nhiều phiên bản của một số thông điệp email trong Microsoft Edge hoặc Internet Explorer. Khi gầy popouts được cấu hình cho Outlook trên web, phía máy chủ kết xuất các cấu phần tải được mà tối ưu hóa hiệu năng.

Lưu ý: Thời 2018 tháng 3, gầy popouts sẽ hiện không sẵn dùng cho thư mà xác định cách dùng quyền hạn chế, chẳng hạn như quản lý quyền thông tin (IRM).

Các tính năng này sẽ tiếp tục làm việc trong cửa sổ chính nhưng sẽ không sẵn dùng trong gầy popouts:

 • Outlook bổ trợ

 • Skype for Business hiện diện

Để cấu hình gầy popouts cho tất cả người dùng trong tổ chức Office 365 của bạn

 1. Kết nối với Exchange Online bằng cách dùng Remote PowerShell.

 2. Chạy lệnh ghép ngắn Set-OrganizationConfig với tham biến LeanPopoutEnabled như sau:

  Set-OrganizationConfig -LeanPopoutEnabled <$true|$false>

  Ví dụ, để cho phép gầy popouts cho tất cả người dùng trong tổ chức của bạn:

  Set-OrganizationConfig -LeanPopoutEnabled $true

  Để vô hiệu hóa gầy popouts cho tất cả người dùng trong tổ chức của bạn:

  Set-OrganizationConfig -LeanPopoutEnabled $false
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×