Sử dụng gói và hướng dẫn đóng gói hoặc giải nén Ấn phẩm để in thương mại

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Gói và trình hướng dẫn chuyển gói một ấn phẩm và các tệp được nối kết vào một tệp mà bạn có thể thực hiện để in thương mại hoặc một cửa hàng cần in. Bạn cũng có thể thực hiện các tệp đóng gói các máy tính khác để sửa được. Sử dụng gói và hướng dẫn bảo đảm rằng bạn có tất cả các tệp cần thiết để tay tắt Ấn phẩm đã hoàn thành để người nào đó có thể làm việc với hoặc xem nó.

Khi bạn bắt đầu trình hướng dẫn, chọn nơi bạn sẽ thực hiện tệp. Gói và trình hướng dẫn chuyển gói Ấn phẩm khác nhau, tùy thuộc vào đích của mà bạn chọn.

Trong bài viết này

Các gói và hướng dẫn điều

Gói Ấn phẩm của bạn bằng cách sử dụng gói và hướng dẫn

Giải nén và mở tệp Publisher cho Ấn phẩm được in thương mại

Các gói và hướng dẫn điều

Khi bạn đóng gói một ấn phẩm để thực hiện để in thương mại, gói và hướng dẫn lưu Ấn phẩm của bạn dưới dạng tệp nén và dưới dạng tệp định dạng tài liệu di động (PDF).

Lưu ý: Bạn chỉ có thể lưu dưới dạng tệp PDF hoặc XPS từ chương trình Hệ thống Microsoft Office 2007 sau khi cài đặt phần bổ trợ. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Bật hỗ trợ đối với các định dạng tệp khác, như PDF và XPS.

In thương mại có thể dùng tệp PDF để in ấn phẩm của bạn hoàn tất, miễn là nó cần ít hoặc không sửa lỗi. Nếu bạn tìm thấy lỗi sau khi bạn tay tắt bản phát hành lên dịch vụ in thương mại, in thương mại có thể thực hiện thay đổi giới hạn đến tệp PDF. Ví dụ, một máy in thương mại có thể sửa ảnh nhưng không phải là văn bản hoặc phông chữ. Nén tệp gói và hướng dẫn cho bao gồm tất cả các tệp vào máy in cần thực hiện thay đổi và tạo ra các tệp cuối cùng để in.

Khi bạn sử dụng gói và hướng dẫn để lưu Ấn phẩm của bạn dưới dạng nén tệp, trình hướng dẫn sẽ thực hiện các thao tác sau:

 • Chạy bộ kiểm tra thiết kế để phát hiện bất kỳ sự cố và giúp bạn sửa chúng.

 • Cập nhật các nối kết đến đồ họa được nối kết.

 • Bao gồm các tệp được nối kết đồ họa trong ấn phẩm bữa.

 • Nhúng Phông TrueType trong ấn phẩm của bạn.

 • Tạo danh sách bất kỳ phông chữ mà trình hướng dẫn không thể nhúng.

 • Tạo một báo cáo của bất kỳ vấn đề với đồ họa được nối kết.

 • Cung cấp cho bạn tùy chọn để in thử tổng hợp.

Đầu trang

Gói Ấn phẩm của bạn bằng cách sử dụng gói và hướng dẫn

 1. Trên menu tệp , trỏ đến gói và đi, sau đó bấm đưa lên một dịch vụ in thương mại.

 2. Trong ghi lên một dịch vụ in thương mại ngăn tác vụ, trong các như thế này Ấn phẩm in? danh sách, hãy chọn tùy chọn mà bạn muốn:

  • Nếu bạn có thể sử dụng một dịch vụ in offset, chọn In thương mại.

  • Nếu bạn có thể sử dụng một cửa hàng đầu trên, hãy chọn in chất lượng cao.

  • Nếu bạn muốn tùy chỉnh các thiết đặt PDF để khớp với các thiết đặt máy in đích, chọn khác, sau đó chọn thiết đặt bạn muốn.

   Lưu ý: Bạn chỉ có thể lưu dưới dạng tệp PDF hoặc XPS từ chương trình Hệ thống Microsoft Office 2007 sau khi cài đặt phần bổ trợ. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Bật hỗ trợ đối với các định dạng tệp khác, như PDF và XPS.

 3. Bấm vào Tùy chọn In.

 4. Trong hộp thoại Tùy chọn in , thực hiện bất kỳ thay đổi cần thiết, bao gồm dấu máy in, sau đó bấm OK.

  Yêu cầu dịch vụ in của bạn nếu bạn cần phải chọn tùy chọn dấu máy in .

 5. Bên dưới mục Chọn một mục để khắc phục, sửa chữa mọi vấn đề Publisher đã xác định.

 6. Để tạo một tệp PDF , bên dưới xuất, hãy chọn hộp kiểm tạo PDF .

  Bạn có thể lưu Ấn phẩm dưới dạng nén tệp bao gồm các tệp Publisher, tệp PDF, hoặc cả hai. Cả hai đều được chọn theo mặc định. Nếu bạn không chắc chắn mà dịch vụ in thương mại của bạn thích, rời khỏi đều được chọn.

 7. Bấm Lưu.

 8. Trong các gói và hướng dẫn, chọn vị trí mà bạn muốn xuất tệp, sau đó bấm tiếp theo.

  Nếu bạn gói nhiều ấn phẩm, lưu Ấn phẩm bữa mỗi vào một thư mục riêng biệt. Nếu không, gói và hướng dẫn sẽ ghi đè lên bất kỳ ấn phẩm bữa sẵn.

  Bạn có thể lưu tệp vào phương tiện di động, một ổ đĩa cứng, một ổ đĩa bên ngoài hoặc một ổ đĩa mạng.

  Lưu tệp vào phương tiện di động

  Nếu bạn đang dùng Ấn phẩm của bạn trên ổ đĩa để dịch vụ in, bấm vào ổ đĩa phù hợp (thường là D hoặc cho các phương tiện di động chẳng hạn như bản ghi được CD hoặc ổ đĩa USB Flash E).

  Lưu tệp vào một ổ đĩa cứng, một ổ đĩa bên ngoài hoặc mạng

  Nếu bạn đang làm cho tệp của bạn trên một ổ đĩa bên ngoài, mạng hoặc ổ đĩa cứng của máy tính của bạn, bấm duyệt, chọn ổ đĩa và thư mục mà bạn muốn, sau đó bấm OK.

  Bạn có thể tải lên tệp vào một trang Web nếu dịch vụ in thương mại của bạn sử dụng gửi tệp trên Web.

 9. Chọn hoặc xóa hộp kiểm in thử tổng hợp , sau đó bấm OK.

  Hộp kiểm in thử tổng hợp luôn được chọn theo mặc định. Dùng thử tổng hợp để xem lại và ngăn chặn bất kỳ lỗi nào trong phiên bản in của Ấn phẩm của bạn trước khi bạn gửi tệp cho nhà in thương mại. Nếu nhà in thương mại khắc phục lỗi trong tệp, chi phí của in thường sẽ làm tăng.

Lưu ý: Nếu bạn thực hiện thay đổi vào Ấn phẩm của bạn sau khi bạn đóng gói các tệp của bạn, hãy chắc chắn để chạy gói và hướng dẫn lại sao cho những thay đổi được bao gồm trong ấn phẩm mà bạn thực hiện các dịch vụ in thương mại của bạn.

Đầu trang

Giải nén và mở tệp Publisher cho Ấn phẩm được in thương mại

Để giải nén một ấn phẩm trên ổ đĩa đơn hoặc ổ đĩa mạng, hãy làm như sau:

 1. Trong Microsoft Windows Explorer, bấm đúp vào tệp ZIP hoặc .pdf.

 2. Nhập đường dẫn đến thư mục mà bạn muốn lưu tệp mở gói hoặc duyệt đến thư mục, sau đó bấm OK.

 3. Để mở Ấn phẩm trong Publisher, dẫn hướng đến thư mục chứa các tệp và sau đó bấm đúp vào tệp với PNG trong tên và một phần mở rộng .pub (ví dụ, publication1PNG.pub).

Lưu ý: Phông chữ được nhúng trong ấn phẩm mở gói có thể được tải trên máy tính mới, nhưng họ chỉ có thể được sử dụng Ấn phẩm mà chúng được nhúng.

Đầu trang

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×