Giới thiệu về Excel

Sử dụng Excel làm máy tính tay

Sử dụng Excel làm máy tính tay của bạn

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Thay vì dùng máy tính, hãy dùng Microsoft Excel để làm toán!

Bạn có thể nhập các công thức đơn giản để thêm, chia, nhân, và trừ hai hoặc nhiều giá trị số. Hoặc sử dụng tính năng tự động tính tổng để nhanh chóng tổng một chuỗi các giá trị mà không cần nhập chúng theo cách thủ công trong một công thức. Sau khi bạn tạo công thức, bạn có thể sao chép nó vào các ô liền kề — không cần để tạo công thức cùng lặp đi lặp lại.

Trừ trong Excel

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Nhân trong Excel

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Chia trong Excel

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Tìm hiểu thêm về công thức đơn giản

Tất cả các mục nhập công thức bắt đầu với dấu bằng (=). Đối với công thức đơn giản, chỉ cần gõ dấu bằng tiếp theo là các giá trị số mà bạn muốn tính toán và các toán tử toán học mà bạn muốn dùng — dấu cộng (+) để thêm, dấu trừ (-) để trừ, dấu hoa thị (*) để nhân, và dấu gạch chéo (/) để chia. Sau đó, nhấn ENTER, và Excel ngay lập tức tính toán và hiển thị kết quả của công thức.

Ví dụ, khi bạn nhập = 12,99 + 16,99 trong ô C5 và nhấn ENTER, Excel tính toán kết quả và hiển thị 29,98 trong ô đó.

Ví dụ về một công thức đơn giản

Công thức mà bạn nhập vào một ô vẫn hiển thị trong thanh công thức, và bạn có thể thấy bất cứ khi nào ô đó được chọn.

Quan trọng: Mặc dù không có hàm SUM , không có hàm SUBTRACT . Thay vào đó, sử dụng trừ (-) toán tử trong công thức; Ví dụ, = 8-3 + 2-4 + 12. Hoặc bạn có thể sử dụng dấu trừ để chuyển đổi một số sang giá trị âm trong hàm SUM; Ví dụ, công thức =SUM(12,5,-3,8,-4) sử dụng hàm SUM để thêm 12, 5, trừ 3, thêm 8, và trừ 4, theo thứ tự.

Sử dụng Tự Tính tổng

Cách dễ nhất để thêm công thức SUM vào trang tính của bạn là dùng tự động tính tổng. Chọn một ô trống trực tiếp trên hoặc dưới phạm vi mà bạn muốn tính tổng, và trên trang chủ hoặc các tab công thức của ruy-băng, bấm tự động tính tổng > tổng. Tự động tính tổng sẽ tự động dò tìm phạm vi được tóm tắt và xây dựng công thức cho bạn. Điều này vẫn hoạt động theo chiều ngang khi bạn chọn một ô bên trái hoặc bên phải của phạm vi mà bạn cần tính tổng.

Lưu ý: Tự động tính tổng không hoạt động trên các phạm vi không liền kề.

Bạn có thể sử dụng Trình hướng dẫn Tự Tính tổng để tự động xây dựng công thức Tổng.  Chọn một phạm vi ở trên/dưới hoặc bên trái/phải của phạm vi cần tính tổng, rồi đi đến tab Công thức trên Dải băng, sau đó chọn Tự Tính tổng & hàm SUM.

Tự Tính tổng theo chiều dọc

Ô B6 hiển thị công thức Tổng Tự Tính tổng: =SUM(B2:B5)

Trong hình ở trên, tính năng tự động tính tổng được hiển thị để tự động phát hiện các ô B2: B5 dưới dạng phạm vi để tính tổng. Việc cần làm là nhấn ENTER để xác nhận. Nếu bạn cần phải thêm/loại trừ nhiều ô, bạn có thể nhấn giữ phím Shift + phím mũi tên của các lựa chọn cho đến khi lựa chọn của bạn phù hợp với những gì bạn muốn. Sau đó nhấn Enter để hoàn thành nhiệm vụ.

Intellisense hàm hướng dẫn: tổng (number1, [number2],...) trôi nổi thẻ bên dưới hàm là hướng dẫn Intellisense của nó. Nếu bạn bấm vào tên SUM hoặc hàm, nó sẽ thay đổi o siêu kết nối màu lam để chủ đề trợ giúp cho hàm đó. Nếu bạn bấm vào các yếu tố hàm riêng lẻ, phần đại diện của họ trong công thức sẽ được tô sáng. Trong trường hợp này, chỉ B2: B5 sẽ được tô sáng, bởi vì không có chỉ có một số tham chiếu trong công thức này. Intellisense thẻ sẽ xuất hiện cho bất kỳ hàm.

Tự Tính tổng theo chiều ngang

Ô D2 hiển thị công thức Tổng Tự Tính tổng: =SUM(B2:C2)

Tìm hiểu thêm trong bài viết về hàm SUM.

Tránh ghi lại cùng một công thức

Sau khi bạn tạo công thức, bạn có thể sao chép nó vào các ô khác — không cần ghi lại cùng một công thức. Bạn có thể sao chép công thứchoặc sử dụng điều khiển điền Núm điều khiển điền để sao chép công thức vào các ô liền kề.

Ví dụ, khi bạn sao chép công thức trong ô B6 C6, công thức trong ô đó sẽ tự động đổi Cập nhật các tham chiếu ô trong cột C.

Khi bạn sao chép một công thức, tham chiếu ô Cập nhật tự động

Khi bạn sao chép công thức, đảm bảo rằng tham chiếu ô là chính xác. Tham chiếu ô có thể thay đổi nếu họ có tham chiếu tương đối. Để biết thêm thông tin, hãy xem sao chép và dán công thức vào ô hoặc trang tính khác.

Những gì tôi có thể sử dụng trong công thức để mô phỏng tính phím?

Trình tính toán khóa

Phương thức Excel

Mô tả, ví dụ

Kết quả

+ (Dấu cộng khóa)

+ (dấu cộng)

Sử dụng trong công thức để thêm số. Ví dụ: = 4 + 6 + 2

12

-(Trừ phím)

-(dấu trừ)

Sử dụng trong công thức trừ số hoặc biểu thị một số âm.

Ví dụ: = 18-12

Ví dụ: = 24 *-5 (24 giờ âm 5)


6

-120

x (nhân khóa)

* (dấu hoa thị; cũng được gọi là "ngôi")

Sử dụng trong công thức để nhân các số. Ví dụ: = 8 * 3

24

÷ (Chia khóa)

/ (dấu xuyệc ngược)

Sử dụng trong công thức để chia một số khác. Ví dụ: = 45/5

9

% (Phần trăm khóa)

% (phần trăm)

Sử dụng trong công thức với * để nhân với một tỉ lệ phần trăm. Ví dụ: = 15% * 20

3

(bậc)

SQRT (hàm)

Dùng hàm SQRT trong công thức để tìm bậc hai của một số. Ví dụ: =SQRT(64)

8

1 / x số trung (cộng)

= 1/n

Sử dụng = 1 /n trong một công thức đó n là số mà bạn muốn chia 1 bằng.

Ví dụ: = 1/8

0,125

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Xem Thêm

Toán tử tính toán và thứ tự của hoạt động trong Excel

Tổng quan về công thức trong Excel

Làm thế nào để tránh công thức bị lỗi

Tìm và sửa lỗi trong công thức

Lối tắt bàn phím trong Excel và phím chức năng

Các hàm Excel (bảng chữ cái)

Các hàm Excel (theo thể loại)

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×