Sử dụng email trong Outlook.com

Các tài khoản email Outlook.com, Hotmail, Live hoặc MSN hoạt động trên nền tảng Outlook.com.

Để thực hiện điều này

Xem bài viết này

Đăng nhập vào Outlook.com

Cách đăng nhập hoặc đăng xuất Outlook.com

Đăng xuất khỏi Outlook.com

Cách đăng nhập hoặc đăng xuất Outlook.com

Thay đổi mật khẩu

Thay đổi mật khẩu trong Outlook.com

Phục hồi email đã xóa

Khôi phục các thư email đã xóa trong Outlook.com

Tạo và gửi thư mới

Tạo, trả lời hoặc chuyển tiếp thư email trong Outlook.com

Trả lời, trả lời tất cả hoặc chuyển tiếp thư email

Tạo, trả lời hoặc chuyển tiếp thư email trong Outlook.com

In thư email

In email và lịch trong Outlook.com

Tạo thư mục email

Tạo thư mục trong Outlook.com

Xóa thư mục email

Xóa thư mục trong Outlook.com

Tìm kiếm một phần của email

Tìm kiếm Thư và Mọi người trong Outlook.com

Lưu trữ thư email cũ

Sắp xếp hộp thư đến của bạn với công cụ Lưu trữ, Quét dọn và các công cụ khác trong Outlook.com

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×