Sử dụng danh sách ngoài với Visio

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Dùng Microsoft Visio 2013, bạn có thể nối kết dữ liệu từ danh sách ngoài với sơ đồ và hình dạng của sơ đồ. Sau đó, bạn có thể phát hành sơ đồ lên một thư viện tài liệu SharePoint như một bản vẽ Web tương tác để người dùng có thể hiển thị các sơ đồ và xem dữ liệu ngoài liên quan.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Tìm nội dung về dữ liệu ngoàiDùng Visio Services với dịch vụ lưu trữ bảo mật trong SharePoint 2013.

Bạn muốn làm gì?

Trước khi bạn bắt đầu

Kết nối dữ liệu trong danh sách ngoài với sơ đồ Visio

Lưu sơ đồ Visio vào một thư viện tài liệu SharePoint

Mở sơ đồ Visio trong trình duyệt

Trước khi bạn bắt đầu

Làm việc với dữ liệu ngoài đòi hỏi một số tác vụ như điều kiện tiên quyết để cho phép truy nhập an toàn vào dữ liệu.. Thông tin sau đây có thể giúp bạn lên kế hoạch cho các bước tiếp theo của mình. Ngoài ra, nếu bạn gặp phải sự cố khi cố gắng làm việc với dữ liệu ngoài, thông tin này có thể giúp bạn xác định được vấn đề. Để truy nhập dữ liệu ngoài, bạn hoặc người quản trị phải làm như sau:

Chuẩn bị nguồn dữ liệu ngoài    Người quản trị có thể cần phải tạo tài khoản và cung cấp quyền truy nhập vào nguồn dữ liệu để đảm bảo rằng đúng người có quyền truy nhập vào dữ liệu và đảm bảo dữ liệu không rơi vào tay kẻ xấu. Trong cơ sở dữ liệu ngoài, người quản trị cũng có thể muốn tạo bảng, dạng xem, truy vấn v.v...để giới hạn kết quả tìm kiếm sao cho đáp ứng đúng nhu cầu tìm kiếm đồng thời giúp nâng cao hiệu suất tìm kiếm.

Cấu hình SharePoint dịch vụ và tài khoản    Người quản trị phải kích hoạt dịch vụ kết nối dữ liệu kinh doanh, Dịch vụ lưu trữ bảo mật và dịch vụ Visio.

Cấu hình Dịch vụ Lưu trữ Bảo mật    Người quản trị cần phải thực hiện các việc sau: xác định phương thức truy nhập tốt nhất cho nguồn dữ liệu ngoài, tạo một ứng dụng đích và đặt chứng danh cho ứng dụng đích đó.

Cấu hình Dịch vụ Kết nối Dữ liệu Nghiệp vụ    Người quản trị cần phải đảm bảo rằng người dùng tạo loại nội dung ngoài được quyền truy nhập kho siêu dữ liệu Kết nối Dữ liệu Nghiệp vụ còn những người dùng phù hợp khác có quyền truy nhập loại nội dung ngoài vốn là cơ sở để xây dựng danh sách ngoài.

Tạo loại nội dung ngoài    Người dùng phải xác định loại nội dung ngoài chứa thông tin về kết nối, truy nhập, cách thức thao tác, cột, bộ lọc và các siêu dữ liệu khác được dùng để truy xuất dữ liệu từ nguồn dữ liệu ngoài.

Tạo một danh sách ngoài    Người dùng phải tạo một danh sách ngoài dựa trên loại nội dung ngoài và một hoặc nhiều dạng xem của danh sách ngoài khi cần thiết.

Đảm bảo rằng các sản phẩm Office đã sẵn sàng để sử dụng    Để đồng bộ hóa dữ liệu ngoài với sản phẩm Office, bạn phải có Windows 7 trở lên và sản phẩm phần mềm miễn phí sau đây, SQL Server Compact 4.0, .NET Framework 4 và WCF Data Services 5.0 cho OData V3 trên mỗi máy tính khách (nếu cần thiết, bạn sẽ tự động được nhắc tải xuống phần mềm). Ngoài ra, hãy đảm bảo tùy chọn cài đặt Office, Dịch vụ kết nối nghiệp vụ được bật (đây là mặc định). Tùy chọn này cài đặt các kết nối dịch vụ khách hàng thời gian chạy nghiệp mà nào sau đây: lưu trữ và đồng bộ hóa với dữ liệu ngoài, ánh xạ dữ liệu nghiệp vụ kiểu nội dung bên ngoài, Hiển thị bộ chọn mục bên ngoài trong sản phẩm Office và chạy tùy chỉnh giải pháp bên trong sản phẩm Office.

Đầu trang

Kết nối dữ liệu trong danh sách ngoài với sơ đồ Visio

 1. Trong Visio 2013, bấm vào Dữ liệu > Kết nối Dữ liệu với Hình dạng.

 2. Chọn Danh sách Microsoft SharePoint Foundation, sau đó bấm vào Tiếp theo.

 3. Trên trang Chọn một trang web, hãy nhập URL của trang web SharePoint có danh sách ngoài của bạn, sau đó bấm vào Tiếp theo.

 4. Trên trang Chọn một danh sách, hãy chọn danh sách ngoài, sau đó bấm vào Kết thúc.

 5. Liên kết các hàng dữ liệu với các hình dạng trong bản vẽ của bạn.

  Có ba cách để liên kết các hàng dữ liệu với các hình dạng trong bản vẽ của bạn. Bạn có thể liên kết các hàng với từng hình dạng sẵn có, bạn có thể liên kết các hàng với hình dạng một cách tự động hoặc bạn có thể tạo hình dạng từ dữ liệu. Tìm thêm thông tin về cách liên kết các hàng dữ liệu với các hình dạng trong hệ thống trợ giúp Visio.

Đầu trang

Lưu sơ đồ Visio vào một thư viện tài liệu SharePoint

 1. Mở sơ đồ trong Visio 2013.

 2. Bấm vào Tệp, sau đó bấm Lưu Như.

 3. Xác định vị trí trang web và thư viện tài liệu SharePoint, nơi bạn muốn phát hành sơ đồ.

 4. Tại Lưu dưới dạng, hãy chọn Bản vẽ Visio (.vsdx).

 5. Nhập tên tệp.

 6. Bấm Lưu.

Đầu trang

Mở sơ đồ Visio trong trình duyệt

 1. Dẫn hướng đến thư viện SharePoint có sơ đồ bạn đã phát hành dưới dạng bản vẽ Web.

 2. Để mở sơ đồ, hãy bấm vào tên.

 3. Bấm và kéo xung quanh sơ đồ để xem các phần cụ thể và dùng các công cụ thu phóng trên thanh công cụ để thay đổi kích cỡ sơ đồ.

 4. Để hiển thị toàn bộ sơ đồ trong cửa sổ trình duyệt, hãy bấm vào nút Thu phóng để vừa với dạng xem trên thanh công cụ.

 5. Để xem dữ liệu mới nhất từ danh sách ngoài, hãy bấm Làm mới trên thanh công cụ.


Những thay đổi trong nguồn dữ liệu có thể không được phản ánh ngay lập tức bằng cách làm mới sơ đồ, tùy thuộc vào thiết đặt lưu bộ đệm ẩn dữ liệu cho Visio Services.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×