Sử dụng danh mục ứng dụng để làm cho ứng dụng kinh doanh tùy chỉnh sẵn dùng cho môi trường SharePoint Online của bạn

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Là người quản trị SharePoint Online, bạn có thể tạo một site danh mục ứng dụng để làm nội bộ phát triển ứng dụng tùy chỉnh sẵn dùng cho người dùng để cài đặt khi họ duyệt các ứng dụng bên dưới bộ lọc Từ tổ chức của bạn trên trang nội dung trang. Người sở hữu trang đó có thể thêm các ứng dụng để tùy chỉnh trang với tính năng cụ thể hoặc để hiển thị thông tin.

Sau khi một site danh mục ứng dụng được tạo, bạn có thể dùng nó để tải lên bất kỳ ứng dụng tùy chỉnh mà tổ chức của bạn đã phát triển. Tải lên ứng dụng tùy chỉnh không phức tạp hơn tải tài liệu lên thư viện và thiết lập một số thuộc tính. Bạn có thể sử dụng site danh mục ứng dụng thực hiện các việc như cài đặt ứng dụng tùy chỉnh hoặc bên thứ ba trên trang dành cho người dùng (còn được gọi là triển khai ứng dụng). Bạn cũng có thể quản lý yêu cầu ứng dụng từ người dùng.

Để biết thêm thông tin về các tùy chọn phát triển ứng dụng tùy chỉnh cho SharePoint Online, hãy xem: xây dựng ứng dụng cho SharePointứng dụng cho SharePoint so với các giải pháp SharePoint.

Bước đầu tiên là tạo tuyển tập site danh mục ứng dụng nếu nó đã chưa được tạo ra.

Ngay cả khi bạn không có dự định để làm nội bộ ứng dụng tùy chỉnh sẵn dùng, bạn sẽ không thể làm việc như đổi các thiết đặt mua cho SharePoint Store cho đến khi bạn tạo tuyển tập site danh mục ứng dụng. Bạn có thể có chỉ có một tuyển tập site danh mục ứng dụng cho mỗi người thuê SharePoint Online, và chỉ cần tạo một lần.

 1. Đăng nhập vào Office 365 với tư cách là người quản trị toàn cầu hoặc người quản trị SharePoint.

 2. Chọn biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng trông giống như bánh quế và hiển thị nút bấm làm lộ nhiều ô xếp ứng dụng cho vùng chọn. ở góc trên bên trái và chọn Người quản trị để mở Trung tâm quản trị Office 365. (Nếu bạn không nhìn thấy ô Người quản trị nghĩa là bạn không có quyền người quản trị Office 365 trong tổ chức của mình.)

  Công cụ khởi động ứng dụng Office 365 với ứng dụng Quản trị được tô sáng.

 3. Trong ngăn bên trái, chọn Trung tâm quản trị > SharePoint.

 4. Chọn ứng dụng trong ngăn bên trái, sau đó chọn Danh mục ứng dụng.

 5. Nếu site danh mục ứng dụng không mở ra, chọn tạo một site danh mục ứng dụng, sau đó chọn OK.

  Ứng dụng site danh mục hộp thoại với tạo một site danh mục ứng dụng mới được chọn.
 6. Trên trang tạo tuyển tập trang danh mục ứng dụng, nhập thông tin yêu cầu, sau đó chọn OK.

  Tạo danh mục ứng dụng hộp thoại

Đầu trang

Để đến trang danh mục ứng dụng sau khi nó được tạo ra, hãy làm theo bước 1 đến 4 ở phần trước. Danh mục ứng dụng của bạn có thể mất một chút thời gian xuất hiện. Danh mục ứng dụng site sẽ có một thư viện tài liệu cho ứng dụng cho Office và thư viện tài liệu cho ứng dụng cho SharePoint, cũng như một danh sách theo dõi yêu cầu ứng dụng từ trang người dùng.

Ảnh chụp màn hình trang chủ của một site Danh mục Ứng dụng.

 1. Trên trang chủ của site danh mục ứng dụng, hãy chọn lát xếp có nhãn hoặc phân phối ứng dụng cho SharePoint hoặc phân phối ứng dụng cho Office, tùy thuộc vào loại ứng dụng mà bạn đang tải lên.

  Bắt đầu với ô xếp danh mục ứng dụng của bạn với phân phối ứng dụng cho SharePoint được tô sáng.
 2. Chọn mới và duyệt tới ứng dụng mà bạn muốn tải lên hoặc kéo ứng dụng vào thư viện.

  Danh mục ứng dụng SPO SharePoint với nút mới được tô sáng

  Lưu ý: Tùy thuộc vào các chức năng cung cấp các ứng dụng, người phát triển có thể gắn cờ cho phép bạn làm cho ứng dụng sẵn dùng cho tất cả các site trong tổ chức. Nếu ứng dụng dựng điều gì đó (ví dụ, nó sẽ tạo một danh sách mới), bạn không thể làm nó sẵn dùng cho tất cả các site và sẽ cần phải triển khai nó như được mô tả trong phần tiếp theo bên dưới "Triển khai ứng dụng tùy chỉnh." Chúng tôi khuyên bạn nên luôn giải pháp thử nghiệm trước khi triển khai chúng rộng rãi hơn. Nếu hộp thoại "Bạn có tin cậy" xuất hiện khi bạn tải ứng dụng, và bạn muốn làm cho ứng dụng sẵn dùng cho tất cả các site trong tổ chức của bạn, chọn thực hiện giải pháp này sẵn dùng cho tất cả các site trong tổ chức, và sau đó bấm triển khai.

 3. Để giúp người sở hữu site xác định và sử dụng ứng dụng, bấm chuột phải vào nó, sau đó bấm thuộc tính.

  Ứng dụng cho danh mục ứng dụng SharePoint với ứng dụng được chọn
 4. Trong biểu mẫu hộp thoại thuộc tính, bạn có thể thay đổi tên cho ứng dụng và nhập các thông tin tùy chọn như mô tả, hình ảnh, thể loại, publisher và hỗ trợ URL. Hãy làm theo các hướng dẫn trên màn hình để biết chi tiết như kích cỡ ảnh.

 5. Đảm bảo rằng hộp kiểm Bật đã chọn để người dùng có thể thêm ứng dụng này vào các site.

 6. Nếu nó xuất hiện, trong hộp Lưu trữ giấy phép , hãy xác định số lượng giấy phép bạn nghĩ bạn cần.

 7. Chọn Lưu.

Lưu ý: Nếu bạn muốn ứng dụng bên thứ ba sẵn dùng cho người dùng để tìm và cài đặt, bạn chỉ cần mua giấy phép trang web cho chúng. Khi bạn mua giấy phép trang web cho ứng dụng bên thứ ba từ SharePoint store, các ứng dụng sẽ tự động hiển thị trong Ứng dụng bạn có thể thêm.

Đầu trang

Nếu bạn muốn tất cả người dùng sử dụng ứng dụng, bạn có thể triển khai cho tuyển tập trang cụ thể, đường dẫn được quản lý hoặc mẫu trang. Triển khai ứng dụng thiết phải cài đặt ứng dụng đó trên trang dành cho người dùng để là sẵn dùng. Triển khai ứng dụng xuất hiện trên trang nội dung trang cho một trang web.

Bạn có thể triển khai ứng dụng bên thứ ba, hoặc bạn có thể triển khai ứng dụng tùy chỉnh.

Triển khai ứng dụng bên thứ ba   

Nếu bạn mua giấy phép trang web cho ứng dụng bên thứ ba, thì ứng dụng đó là tự động sẵn dùng cho người dùng để cài đặt khi họ duyệt các ứng dụng bên dưới Ứng dụng bạn có thể thêm.

Ứng dụng bạn có thể thêm hộp thoại với ứng dụng được tô sáng

Tuy nhiên, nếu bạn muốn làm cho ứng dụng sẵn dùng mà không cần yêu cầu người dùng để tìm và cài đặt nó, bạn có thể triển khai nó.

 1. Nếu bạn đã không mua ứng dụng, bạn phải mua nó lần đầu tiên. Để biết thông tin về cách thực hiện điều này, hãy xem mua ứng dụng từ SharePoint Store.

 2. Trên trang danh mục ứng dụng, hãy bấm thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 và sau đó bấm Thêm ứng dụng.

 3. Chọn ứng dụng mà bạn muốn thêm, và chọn Tin cậy khi được nhắc.

  Bạn có tin cậy ứng dụng hộp thoại bằng tin cậy chọn nó
 4. Trên trang nội dung trang, hãy tìm ứng dụng mà bạn muốn để triển khai.

 5. Chọn dấu chấm lửng () bên cạnh ứng dụng, chọn dấu chấm lửng () lại trong khung chú thích để xem menu, sau đó chọn triển khai. (cho một số ứng dụng triển khai lệnh có thể xuất hiện trên đầu tiên khung chú thích).
  Lệnh Triển khai sẵn có trong khung chú thích thuộc tính cho ứng dụng trên site Danh mục Ứng dụng.

 6. Trên trang Quản lý triển khai ứng dụng , hãy nhập URL cho mỗi tuyển tập trang mà bạn muốn để triển khai ứng dụng, sau đó chọn Thêm để thêm nó vào danh sách.

 7. Trong phần đường dẫn quản lý sử dụng nút Thêm để xác định đường dẫn được quản lý nào cần có ứng dụng này sẵn dùng.

 8. Trong phần mẫu Site, dùng nút Thêm để xác định mẫu site nào nên có ứng dụng này sẵn dùng.

 9. Chọn OK.

 10. Nếu bạn được nhắc để tin cậy ứng dụng, hãy chọn Tin cậy.

Đầu trang

Triển khai ứng dụng tùy chỉnh   

Nếu bạn tải lên một ứng dụng tùy chỉnh vào danh mục ứng dụng, nó tự động sẵn dùng cho người dùng để cài đặt khi họ duyệt các ứng dụng bên dưới Từ tổ chức của bạn. Nếu bạn muốn bạn muốn ứng dụng có sẵn dùng mà không cần cho người dùng của trang cài đặt nó, bạn có thể triển khai nó.

 1. Trước khi bạn có thể triển khai ứng dụng tùy chỉnh, trước tiên bạn phải tải lên nó vào site danh mục ứng dụng. Để biết hướng dẫn từng bước về cách thực hiện điều này, hãy xem phần trước, Thêm tùy chỉnh ứng dụng site danh mục ứng dụng.

 2. Sau khi bạn đã tải ứng dụng, bạn rồi phải thêm nó dưới dạng một ứng dụng site danh mục ứng dụng để nó xuất hiện trên trang nội dung trang cho danh mục ứng dụng đó. Trên trang danh mục ứng dụng, đi tới thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 và sau đó bấm Thêm ứng dụng.

 3. Chọn ứng dụng mà bạn muốn thêm, rồi bấm Tin cậy khi được nhắc.

  Tin cậy nút với tin cậy nó tô sáng
 4. Trên trang nội dung trang, hãy tìm ứng dụng mà bạn muốn để triển khai.

 5. Bấm vào dấu chấm lửng () bên cạnh ứng dụng, bấm vào dấu chấm lửng () một lần nữa trong khung chú thích để xem menu, sau đó bấm triển khai. (cho một số ứng dụng triển khai lệnh có thể xuất hiện trên đầu tiên khung chú thích).
  Lệnh Triển khai sẵn có trong khung chú thích thuộc tính cho ứng dụng trên site Danh mục Ứng dụng.

 6. Trên trang Quản lý triển khai ứng dụng , hãy nhập URL cho mỗi tuyển tập trang mà bạn muốn để triển khai ứng dụng, sau đó bấm Thêm để thêm nó vào danh sách.

 7. Trong phần đường dẫn quản lý sử dụng nút Thêm để xác định đường dẫn được quản lý nào cần có ứng dụng này sẵn dùng.

 8. Trong phần mẫu Site, dùng nút Thêm để xác định mẫu site nào nên có ứng dụng này sẵn dùng.

 9. Bấm vào OK.

 10. Nếu bạn được nhắc để tin cậy ứng dụng, hãy bấm Tin cậy.

  Lưu ý: 

  • Có thể mất đến 30 phút cho một ứng dụng để triển khai.

  • Nếu bạn triển khai ứng dụng đó sẽ thêm lệnh khung chú thích mục cho thư viện tài liệu hoặc danh sách, sau đó các lệnh được hiển thị cho người dùng. Tuy nhiên, nếu bạn triển khai ứng dụng đó tính năng điều khiển tùy chỉnh ruy-băng hoặc phần ứng dụng, bước bổ sung có thể được yêu cầu để làm cho giao diện người dùng lệnh cho ứng dụng xuất hiện.

Đầu trang

Nếu bạn không còn muốn một ứng dụng cụ thể sẵn dùng cho người dùng để cài đặt, bạn có thể loại bỏ nó khỏi danh mục ứng dụng. Bất kỳ bản ứng dụng đã được thêm vào trang người dùng sẽ vẫn, nhưng ứng dụng sẽ không còn có sẵn dùng cho người dùng để thêm vào trang bổ sung.

 1. Trên trang danh mục ứng dụng, hãy chọn danh sách ứng dụng cho SharePoint .

 2. Bấm chuột phải vào ứng dụng mà bạn muốn loại bỏ và bấm xóa.

 3. Trong hộp thoại, hãy bấm OK để xác nhận rằng bạn muốn gửi mục đến trang thùng rác.

Đầu trang

Tài nguyên

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×