Sử dụng danh bạ (Mọi người) trong Outlook trên web

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Đăng nhập vào Outlook trên web bằng cách dùng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

Trong Outlook trên web, bạn sử dụng trang mọi người tạo, xem và sửa liên hệ, danh sách liên hệ và nhóm.

Chọn phiên bản của bạn để xem hướng dẫn

Các hướng dẫn sẽ khác nhau đôi chút, tùy thuộc bạn có sử dụng Outlook trên web mới hay không. Chọn phiên bản Outlook trên web bạn đang sử dụng để xem các bước phù hợp với bạn.

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

Outlook trên Web Beta

Xem Hướng dẫn dành cho Outlook trên web mới.

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

Outlook trên web

Xem mục Hướng dẫn dành cho Outlook trên web cổ điển.

Lưu ý: Nếu tổ chức của bạn đã tích hợp logo trên thanh công cụ, bạn có thể thấy khác đôi chút so với những gì được chỉ dẫn ở trên.

Hướng dẫn dành cho Outlook trên web mới

Để đi đến trang mọi người, hãy đăng nhập vào Outlook trên web và chọn biểu tượng người Mọi người ở dưới cùng của trang

 • Sử dụng hộp Tìm kiếm để tìm kiếm một người hoặc danh sách liên hệ.

 • Thanh công cụ cung cấp menu và lệnh để tạo và sửa đổi liên hệ, danh sách liên hệ và nhóm tùy theo ngữ cảnh của bạn

 • Yêu thích Hiển thị tất cả mọi người bạn đã thêm vào yêu thích của bạn.

 • Tất cả liên hệ Hiển thị tất cả lưu liên hệ và danh sách liên hệ trong tất cả thư mục.

 • Tất cả liên hệ với danh sách Hiển thị danh sách tất cả liên hệ trong tất cả thư mục.

 • Được đề xuất Hiển thị những người bạn đã giao tiếp với, nhưng những người không nằm trong liên hệ của bạn đã lưu. Bạn có thể thêm chúng vào liên hệ hoặc danh sách yêu thích để nhanh chóng quay lại chúng.

 • Thư mục: vào thư mục mặc định được gọi là liên hệ chứa liên hệ và liên hệ liệt kê. Bạn cũng có thể tạo thư mục riêng của bạn.

 • Nhóm: Joined Hiển thị Nhóm bạn là thành viên, và sở hữu cho thấy nhóm mà bạn là chủ sở hữu.

 • Ngăn giữa Hiển thị danh sách yêu thích, liên hệ, danh sách liên hệ hoặc nhóm tùy thuộc vào những gì bạn đã chọn trong ngăn dẫn hướng. Sử dụng menu bộ lọc để sắp xếp và chọn tên cách liên hệ được hiển thị.

 • Ngăn bên phải hiển thị chi tiết về liên hệ, danh sách liên hệ hoặc nhóm được chọn trong ngăn giữa.

Theo mặc định, liên hệ và danh sách liên hệ được lưu trữ trong thư mục liên hệ bên dưới thư mục trong ngăn dẫn hướng. Bạn cũng có thể tạo thư mục liên hệ của riêng bạn để giữ các liên hệ hoặc danh sách liên hệ với nhau và tìm thấy chúng dễ dàng hơn.

 • Để tạo một thư mục liên hệ mới: bên dưới thư mục, chọn thư mục mới và nhập tên. Sau đó chọn thư mục và thêm liên hệ vào đó.

 • Để đổi tên hoặc xóa thư mục liên hệ mà bạn đã tạo, bấm chuột phải vào thư mục và sau đó chọn đổi tên hoặc xóa bỏ.

Tạo, xem và sửa liên hệ

Liên hệ mới được lưu trong thư mục liên hệ mặc định, và bạn cũng sẽ nhìn thấy chúng bên dưới liên hệ của tôi. Nếu bạn muốn lưu liên hệ mới trong một thư mục khác, hãy chọn thư mục trước khi tạo liên hệ.

 1. Đăng nhập vào Outlook trên web.

 2. Chọn biểu tượng người Mọi người ở dưới cùng của ngăn dẫn hướng.

 3. Trên trang mọi người, trên thanh công cụ, hãy chọn liên hệ mới.

  Ảnh chụp màn hình mới nút liên hệ

 4. Nhập chi tiết cho liên hệ. Chọn Thêm để thêm thông tin, chẳng hạn như địa chỉ và sinh nhật của liên hệ.

 5. Chọn Tạo.

Khi bạn bấm của ai đó tên hoặc ảnh trong Outlook hoặc ứng dụng Office và dịch vụ khác, bạn sẽ thấy thẻ hồ sơ của họ với thông tin về chúng. Từ thẻ hồ sơ của họ, bạn có thể lưu chúng vào liên hệ của riêng bạn, ví dụ: nếu bạn muốn thêm ghi chú hoặc thông tin khác.

Đây là cách bạn có thể thêm một liên hệ từ thông điệp email:

 1. Trong thư, mở thông điệp email trong ngăn đọc, sau đó chọn tên của người gửi hoặc người nhận mà bạn muốn thêm vào liên hệ của bạn.

 2. Trên thẻ hồ sơ vừa mở, chọn Thêm tùy chọn > Thêm vào danh bạ.

  Chọn dấu ba chấm, rồi chọn Thêm vào danh bạ

 3. Thêm thông tin khác nếu bạn muốn. Chọn Thêm khác để thêm thông tin khác, chẳng hạn như sinh nhật và địa chỉ của liên hệ.

 4. Chọn Tạo.

Lưu ý: Liên hệ được lưu trong thư mục liên hệ mặc định trên trang mọi người.

Nếu công ty của bạn có một thư mục thiết lập, bạn có thể xem thông tin về đồng nghiệp của bạn mà không lưu chúng thành các liên hệ. Bạn có thể tìm kiếm chúng hoặc chọn tên hoặc ảnh của họ từ thông điệp email. Thẻ hồ sơ của họ sẽ hiển thị thông tin được thu thập từ các hệ thống (danh bạ). Nếu bạn muốn thêm thông tin khác, chẳng hạn như ghi chú, bạn có thể lưu đồng nghiệp của bạn vào liên hệ của riêng bạn. Liên hệ mới được tự động nối kết với thư mục liên hệ hiện có. Chỉ, bạn sẽ thấy thông tin bạn đã thêm.

Để thêm người vào nội dung yêu thích của bạn, hãy chọn liên hệ, rồi chọn Thêm vào yêu thích trên thanh công cụ.

Mẹo: Những có địa chỉ email liên hệ yêu thích sẽ cũng hiển thị trong ngăn dẫn hướng trong thư, để bạn có thể thấy tất cả các email của họ trong cùng một chỗ.

Trên trang mọi người, hãy chọn một liên hệ trong ngăn giữa xem hoặc sửa thông tin về chúng. Những gì bạn nhìn thấy là phiên bản của hồ sơ thẻ. Những gì bạn nhìn thấy các phần và tab có thể khác nhau.

 • Tệp: Các tệp gần đây liên hệ này đã chia sẻ với bạn.

 • Email: thông điệp email gần đây và tệp đính kèm email giữa bạn và liên hệ.

 • LinkedIn: Nếu liên hệ sở hữu hồ sơ LinkedIn công khai có cùng email với email bạn đã lưu cho liên hệ đó thì bạn sẽ thấy thông tin LinkedIn tại đây.

Để sửa liên hệ, hãy chọn sửa liên hệ bên cạnh Liên hệ với thông tin, hoặc chọn sửa trên thanh công cụ.

Ảnh chụp màn hình nút Chỉnh sửa liên hệ

 1. Trên trang Mọi người, chọn một liên hệ.

 2. Chọn biểu tượng camera.

  Chọn biểu tượng camera để thêm ảnh
 3. Chọn tải lên ảnh mới, chọn tệp bạn muốn dùng, sau đó chọn mở để tải lên.

 4. Nếu bạn muốn đặt lại vị trí ảnh, hãy bấm vào bên trong hình tròn rồi kéo con trỏ. Để phóng to hoặc thu nhỏ, hãy dùng con trượt bên dưới ảnh.

  Điều chỉnh ảnh rồi chọn Áp dụng
 5. Chọn áp dụng, sau đó chọn xong.

Bạn có thể chọn cách hiển thị và sắp xếp liên hệ của bạn. Sử dụng menu sắp xếp ở phía trên cùng của danh sách.

Ví dụ, chọn sắp xếp theo > họHiển thị bằng > họ.

Bạn có thể liên kết các liên hệ để biểu thị chúng có liên quan với nhau, chẳng hạn như nếu bạn có một vài mục nhập cho cùng một người. Các liên hệ được liên kết xuất hiện dưới dạng một liên hệ đơn.

Nối kết liên hệ:

 • Trên trang mọi người, hãy chọn hai hoặc nhiều liên hệ, sau đó chọn nối kết liên hệ trong ngăn xuất hiện.

Cách hủy liên kết cho liên hệ được liên kết:

 • Trên trang Mọi người, chọn liên hệ, chọn Liên hệ được liên kết ở thanh công cụ, rồi chọn Hủy liên kết.

 1. Chọn một hoặc nhiều liên hệ, sau đó chọn xóa.

 2. Chọn Xóa để xác nhận.

Tạo, xem và sửa danh sách liên hệ

Danh sách liên hệ là một tập hợp các địa chỉ email và hữu ích cho việc gửi email đến một nhóm người. Danh sách liên hệ đôi khi được gọi là danh sách phân phối.

Ví dụ, tạo một danh sách liên hệ có tên là ngày của tôi sổ câu lạc bộ và thêm tất cả các thành viên của câu lạc bộ cuốn sách của bạn đến đó. Khi bạn muốn gửi thông điệp email cho mọi người trong câu lạc bộ, chỉ cần nhập "câu lạc bộ của tôi sổ" cho dòng email.

Lưu ý: Theo mặc định, danh sách liên hệ được tạo trong thư mục liên hệ mặc định, và bạn cũng có thể nhìn thấy chúng trong danh sách liên hệ của tôi. Nếu bạn muốn lưu danh sách liên hệ trong một thư mục khác, hãy chọn thư mục trước khi bạn chọn danh sách liên hệ mới. Sau khi bạn tạo một danh sách liên hệ trong một thư mục, bạn sẽ không được di chuyển nó tới một thư mục khác.

 1. Trên trang mọi người, trên thanh công cụ, chọn mũi tên bên cạnh liên hệ mới, sau đó chọn danh sách liên hệ mới.

  Ảnh chụp màn hình mới menu liên hệ với liên hệ mới danh sách được chọn

 2. Nhập tên cho danh sách, và sau đó thêm tên hoặc địa chỉ email.

 3. Chọn Tạo.

Mẹo: Nếu muốn tạo nhóm liên hệ vì lý do khác ngoài việc gửi email, bạn có thể thay bằng tạo thư mục. Sau đó, thêm liên hệ vào thư mục.

 1. Trên trang mọi người, chọn danh sách liên hệ của tôi trong ngăn dẫn hướng, hoặc tìm kiếm tên danh sách liên hệ.

 2. Chọn danh sách liên hệ, rồi chọn Chỉnh sửa.

 3. Nhập tên hoặc địa chỉ email.

 4. Chọn Lưu.

 1. Trên trang mọi người, chọn danh sách liên hệ của tôi trong ngăn dẫn hướng, hoặc tìm kiếm tên danh sách liên hệ.

 2. Chọn danh sách liên hệ, rồi chọn Chỉnh sửa.

 3. Chọn x cho tên hoặc địa chỉ email bạn muốn loại bỏ.

 4. Chọn Lưu.

 1. Chọn danh sách liên hệ bạn muốn xóa, và chọn xóa.

 2. Chọn Xóa để xác nhận.

Hướng dẫn dành cho Outlook trên web cổ điển

 1. Đăng nhập vào Outlook trên web. Để được trợ giúp, hãy xem mục Đăng nhập vào Outlook trên web.

 2. Ở phía trên cùng của màn hình, chọn công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng trong Office 365 > Outlook.

  Công cụ khởi động ứng dụng Office 365 với ứng dụng Outlook được tô sáng

  Bạn không tìm được ứng dụng mình cần? Từ công cụ khởi động ứng dụng, hãy chọn Tất cả ứng dụng để xem danh sách các ứng dụng Office 365 theo bảng chữ cái sẵn dùng cho bạn. Từ đó, bạn có thể tìm kiếm một ứng dụng cụ thể.

 3. Bấm Mọi người.

Ảnh chụp màn hình sau đây cho thấy bạn sẽ thấy gì trên trang mọi người .

Ảnh chụp màn hình của trang mọi người.

Đây là mô tả về những điều bạn sẽ thấy:

 1. Hộp Tìm kiếm người , mà bạn sử dụng để tìm kiếm một liên hệ hoặc danh sách liên hệ

 2. Thanh công cụ, cung cấp menu và lệnh để tạo và sửa đổi liên hệ cũng như danh sách liên hệ của bạn tùy theo ngữ cảnh

 3. Mọi người nổi bật, Hiển thị những người bạn thường xuyên liên hệ, bạn đang cuộc họp với, bạn đã đánh dấu là yêu thích, hoặc bạn có thể muốn theo dõi với

 4. Liên hệ của bạn, chứa tất cả các thư mục liên hệ của bạn

 5. Ngăn giữa, Hiển thị các liên hệ và liên hệ danh sách có chứa trong mục được chọn trong ngăn dẫn hướng

 6. Thẻ liên hệ, hiển thị chi tiết về liên hệ hoặc danh sách liên hệ được chọn trong ngăn giữa

Chọn cách trang mọi người sẽ hiển thị bằng cách ghim một trong các dạng xem này từ danh sách dưới nổi bật mọi người:

 • Những người bạn thường xuyên liên hệ: Hãy xem thông tin liên lạc gần đây và Cập Nhật cho những người mà bạn tương tác với nhất.

 • Mọi người trên lịch của bạn ngay hôm nay: Hãy xem ai bạn sẽ cuộc họp với và những gì bạn sẽ làm việc hôm nay.

 • Yêu thích: người bạn đã chọn khi ưa chuộng xuất hiện ở đây, cho phép bạn truy nhập nhanh vào email mới nhất của họ.

 • Bạn có thể muốn theo dõi với mọi người: tìm gắn cờ mục và thư mà bạn đã rời @mentioned, cùng với các thư chưa đọc từ những người bạn liên hệ thường xuyên nhất.

 • Tất cả liên hệ: đây là dạng xem mọi người cổ điển, Hiển thị tất cả các liên hệ của bạn trong một chỗ.

Để ghim một dạng xem làm điểm bắt đầu, hãy chọn ghim dạng xem này.

Ảnh chụp màn hình của nút ghim dạng xem này.

Để thay đổi điểm bắt đầu, hãy chọn bỏ ghim dạng xem này từ thanh menu trên cùng của dạng xem được ghim hoặc chọn ghim dạng xem này từ thanh menu trên cùng của một trong các dạng xem khác dưới mọi người nổi bật.

Lưu ý: Tùy thuộc vào phiên bản Outlook của bạn, không phải tất cả các dạng xem này có thể sẵn dùng.

Khi bạn chọn một liên hệ của bạn, một ngăn sẽ mở ra ở bên phải. Dưới đây, bạn sẽ thấy thông tin thêm về liên hệ của bạn, chẳng hạn như email, điện thoại và office vị trí của chúng. Bạn cũng sẽ nhìn thấy mà họ đang được kết nối với trong tổ chức và những gì nhóm họ là thành viên.

Ở phần dưới cùng của ngăn, bạn sẽ thấy tương tác của bạn với liên hệ. Dạng xem thông điệp email bạn đã trao đổi, tệp chia sẻ với bạn, và bất kỳ thông thường cuộc họp hoặc sự kiện trong quá khứ hoặc tương lai.

Ảnh chụp màn hình thẻ liên hệ trên trang mọi người.

Khi bạn tạo một liên hệ hoặc danh sách liên hệ từ đầu, nó sẽ được lưu trữ trong thư mục liên hệ được chọn trong ngăn dẫn hướng. Bạn có thể tạo các thư mục liên hệ để giữ các liên hệ hoặc danh sách liên hệ với nhau và tìm thấy chúng dễ dàng hơn.

Liên hệ của bạn, vốn nằm trong ngăn dẫn hướng của trang mọi người , chứa tất cả các thư mục liên hệ của bạn. Khi liên hệ của bạn được thu gọn, bạn có thể chọn để bung rộng nó và xem tất cả các thư mục liên hệ của bạn.

Khi được bung rộng liên hệ của bạn , vào thư mục liên hệ xuất hiện ngay bên dưới nó, như minh họa trong ảnh chụp màn hình. Tự động bạn đã nhận thư mục liên hệ . Nó chứa tất cả các liên hệ cục bộ của bạn, trừ khi bạn tạo thư mục khác và thêm liên hệ vào chúng.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Làm việc với thư mục liên hệ ở phần sau của bài viết này.

Ảnh chụp màn hình của con trỏ di chuột qua nút liên hệ trên trang mọi người.

 1. Bên dưới liên hệ của bạn trong ngăn dẫn hướng, chọn thư mục mà bạn muốn tạo liên hệ trong. Nếu liên hệ của bạn được chọn chứ không phải là một thư mục cụ thể, liên hệ mới được tạo trong thư mục liên hệ .

  Lưu ý: Trước khi bạn tạo một mới liên hệ, hãy đảm bảo rằng bạn chọn thư mục trong ngăn dẫn hướng mà bạn muốn tạo trong. Sau khi bạn tạo một liên hệ, bạn sẽ không được di chuyển nó tới một thư mục khác. Để lưu trữ liên hệ trong một thư mục khác sau khi bạn tạo, xóa bỏ liên hệ và sau đó tạo lại nó trong thư mục khác.

 2. Trên thanh công cụ, chọn Mới.

  Ảnh chụp màn hình của con trỏ di chuột qua nút mới trên trang mọi người.

 3. Trong biểu mẫu Thêm liên hệ mở ra, hãy điền vào các chi tiết mà bạn muốn.

  Bạn có thể chọn biểu tượng Biểu tượng thêm thông tin. để xem các tùy chọn dành cho kiểu thông tin đó. Ví dụ: hãy chọn Biểu tượng thêm thông tin. bên cạnh Điện thoại để thêm số điện thoại.

 4. Chọn Lưu lưu khi bạn thực hiện xong.

Để nhanh chóng thêm bất kỳ người gửi hoặc người nhận nào trong thông điệp email vào thư mục Liên hệ của bạn, hãy làm như sau:

 1. Chọn biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Nút Công cụ khởi động Ứng dụng. > thư.

 2. Trong thông điệp email trong ngăn đọc, hãy chọn tên của người gửi hoặc người nhận mà bạn muốn thêm vào liên hệ của mình.

 3. Trên thẻ liên hệ xuất hiện cho người đó, hãy chọn xem thêm hành động Thêm tùy chọn > Thêm vào liên hệ.

  Ảnh chụp màn hình con trỏ di qua Thêm vào liên hệ trong menu Xem thêm hành động.

 4. Trong biểu mẫu Thêm liên hệ mở ra, hãy thêm thông tin khác về liên hệ như bạn muốn.

 5. Chọn Lưu lưu để thêm thẻ vào thư mục liên hệ của bạn.

  Quan trọng: Khi bạn tạo một liên hệ theo cách này, bạn sẽ không được lưu vào liên hệ trong một thư mục khác hoặc di chuyển đến thư mục khác.

Danh sách liên hệ là một tập hợp các liên hệ. Nó có đôi khi còn gọi là danh sách phân phối. Bạn có thể chỉ định một danh sách liên hệ là người nhận khi bạn soạn một thông điệp email. Khi bạn gửi thư, nó đi cho tất cả các liên hệ trong danh sách cùng một lúc. Ví dụ, bạn có thể tạo danh sách liên hệ có tên là "Câu lạc bộ sổ của tôi" và thêm tất cả các thành viên của câu lạc bộ cuốn sách của bạn đến đó. Sau đó đến địa chỉ một thông báo cho mọi người trong câu lạc bộ, bạn sẽ chỉ cần nhập "Câu lạc bộ sổ của tôi" trên các để: dòng email.

Để tạo danh sách liên hệ

 1. Bên dưới liên hệ của bạn trong ngăn dẫn hướng, chọn thư mục mà bạn muốn dùng để tạo danh sách liên hệ trong. Nếu liên hệ của bạn được chọn chứ không phải là một thư mục cụ thể, danh sách liên hệ mới sẽ được tạo trong thư mục liên hệ .

  Lưu ý: Trước khi bạn tạo một danh sách liên hệ mới, hãy đảm bảo bạn chọn thư mục trong ngăn dẫn hướng mà bạn muốn tạo trong. Sau khi bạn tạo một danh sách liên hệ, bạn sẽ không được di chuyển nó tới một thư mục khác. Để lưu trữ danh sách liên hệ trong một thư mục khác sau khi bạn tạo, xóa bỏ danh sách liên hệ và sau đó tạo lại nó trong thư mục khác.

 2. Trên thanh công cụ, chọn mũi tên xuống kế bên mới, sau đó chọn danh sách liên hệ mới.

  Ảnh chụp màn hình của menu ngữ cảnh cho nút 'Mới', với 'Danh sách liên hệ' được chọn.

 3. Trong biểu mẫu trống mở ra, hãy nhập Tên danh sách liên hệ, Thành viên của danh sách liên hệ, và Ghi chú tuỳ chọn.

 4. Chọn Lưu lưu khi bạn thực hiện xong.

Bạn có thể sửa liên hệ hoặc danh sách mà bạn tạo hoặc nhập vào Outlook trên webliên hệ. Bạn không thể sửa liên hệ mà bạn nhận được bằng cách kết nối đến một tài khoản mạng xã hội chẳng hạn như LinkedIn. Để biết thông tin về nhập liên hệ từ một chương trình email hoặc tài khoản, hãy xem nhập liên hệ vào Outlook.

Lưu ý: Để lưu trữ danh sách liên hệ trong một thư mục khác sau khi bạn tạo, xóa bỏ danh sách liên hệ và sau đó tạo lại nó trong thư mục khác.

 1. Trong ngăn giữa, hãy chọn hộp kiểm bên cạnh liên hệ hoặc danh sách liên hệ mà mà bạn muốn sửa, rồi chọn Sửa trên thanh công cụ.

  Ảnh chụp màn hình của con trỏ di chuột qua nút sửa trên trang mọi người.

 2. Thực hiện các thay đổi bạn muốn.

 3. Chọn Lưu lưu khi bạn thực hiện xong.

 • Để tạo một thư mục liên hệ, bấm chuột phải hoặc nhấn và giữ liên hệ của bạn trong ngăn dẫn hướng, sau đó chọn thư mục mới.

 • Để đổi tên hoặc xoá bất kỳ thư mục liên hệ nào mà bạn đã tạo, hãy bấm chuột phải vào thư mục rồi chọn Đổi tên hoặc Xóa.

 • Để di chuyển bất kỳ thư mục liên hệ nào mà bạn đã tạo sang một vị trí tên là Các liên hệ khác để thư mục vẫn hiển thị nhưng không chiếm chỗ, hãy bấm chuột phải vào thư mục rồi chọn Chuyển đến "Các liên hệ khác". Bạn sẽ thấy thư mục xuất hiện bên dưới Các liên hệ khác.

  Để di chuyển một thư mục từ các liên hệ khác trở lại chính sách thư mục dưới liên hệ của bạn, bấm chuột phải vào thư mục và sau đó chọn di chuyển đến "Liên hệ của bạn".

Trên trang mọi người , khi bạn chọn một mục trong ngăn dẫn hướng, ngăn giữa sẽ hiển thị liên hệ chứa trong mục đó, như sau:

 • Khi bạn chọn mọi người nổi bật, ngăn giữa sẽ hiển thị những người bạn thường xuyên liên hệ, mọi người trên lịch của bạn ngay hôm nay, của bạn yêu thích người, và bạn có thể muốn theo dõi với mọi người. Nếu bạn ghim vào dạng xem, nó sẽ xuất hiện ở phía trên cùng của ngăn giữa.

 • Khi bạn chọn Liên hệ của bạn, ngăn giữa sẽ hiển thị tất cả các liên hệ và danh sách liên hệ của bạn.

 • Khi bạn chọn một thư mục liên hệ cụ thể, ngăn giữa chỉ hiển thị các liên hệ và danh sách liên hệ trong thư mục đó.

Khi bạn chọn liên hệ của bạn hoặc một thư mục liên hệ cụ thể, một menu thả xuống ở phía trên cùng của ngăn giữa cho phép bạn thu hẹp và sắp xếp các liên hệ và danh sách được hiển thị có liên hệ. Tên của menu mô tả thứ tự sắp xếp hiện đang được sử dụng. Menu tên mặc định là theo tên, vì đó là thứ tự sắp xếp mặc định.

Khi bạn chọn menu để mở nó, bạn sẽ thấy rằng menu chứa ba phần sau đây:

 • Thứ tự sắp xếp phần, nơi bạn có thể sắp xếp theo tên hoặc họ.

 • Thứ tự hiển thị phần, nơi bạn có thể sắp xếp theo cuối đầu tiên hoặc cuối cùng đầu tiên để kiểm soát cách mỗi tên xuất hiện.

 • Phần Hiển thị , nơi bạn có thể chọn mọi người nếu bạn muốn chỉ xem các liên hệ là người, danh sách để xem chỉ liên hệ là danh sách liên hệ hoặc tất cả để xem cả hai.

Ảnh chụp màn hình của menu thả xuống bộ lọc trên trang mọi người.

Bạn có thể xoá liên hệ hoặc danh sách liên hệ mà bạn đã tạo hoặc nhập vào Outlook trên web. Bạn không thể xoá các liên hệ mà bạn nhận được bằng cách kết nối với tài khoản mạng xã hội, chẳng hạn như LinkedIn.

 1. Chọn liên hệ hoặc danh sách liên hệ.

 2. Chọn Xóa.

  Ảnh chụp màn hình của nút xóa trên trang mọi người.

Trong hộp Tìm kiếm người ở phía trên cùng của ngăn dẫn hướng, hãy nhập thuật ngữ tìm kiếm.

Ảnh chụp màn hình của hộp tìm kiếm người trên trang mọi người.

 • Để tìm kiếm một liên hệ, hãy nhập địa chỉ email hoặc tên trong hộp Tìm kiếm người , và sau đó chọn biểu tượng tìm kiếm Tìm kiếm hỗ trợ hoặc nhấn Enter.

 • Để tìm kiếm danh sách liên hệ, hãy nhập một phần hoặc toàn bộ tên của danh sách liên hệ trong hộp Tìm kiếm người , và sau đó chọn biểu tượng tìm kiếm Tìm kiếm hỗ trợ hoặc nhấn Enter.

Bạn có thể nối kết các liên hệ với nhau để chỉ báo rằng chúng có liên quan với nhau theo cách nào đó. Ngoài ra, Outlook trên web tự động phát hiện các liên hệ có tên giống hệt hoặc rất giống nhau và nối kết lại để chúng xuất hiện như một liên hệ.

Liên kết liên hệ

 • Chọn hộp kiểm bên cạnh mỗi liên hệ trong ngăn giữa, sau đó trên thanh công cụ, chọn nối kết.

  Ảnh chụp màn hình của nút nối kết trên trang mọi người.

Ngắt nối kết liên hệ

 1. Trong ngăn giữa, hãy chọn hộp kiểm bên cạnh liên hệ được nối kết.

 2. Trên thanh công cụ, hãy chọn menu thả xuống Nối kết.

  Ảnh chụp màn hình của nút nối kết trên trang mọi người.

 3. Trên menu thả xuống, hãy chọn Biểu tượng hủy nối kết. bên cạnh liên hệ mà bạn muốn bỏ nối kết với những người khác.

Để xem liên hệ nào đã được Outlook trên web nối kết tự động với một liên hệ cụ thể và xem đề xuất về các liên hệ tương tự khác để nối kết với liên hệ đó, hãy làm theo các bước sau đây:

 1. Chọn hộp kiểm ở bên trái tên liên hệ. Nếu Outlook trên web đã tự động nối kết bất kỳ liên hệ nào có tên giống hệt hoặc tương tự nhau, thì menu thả xuống Nối kết sẽ xuất hiện ở bên phải thanh công cụ.

  Ảnh chụp màn hình của nút nối kết trên trang mọi người.

 2. Trên thanh công cụ, hãy chọn menu thả xuống Nối kết.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nhận trợ giúp về Outlook.com:

Nút Diễn đàn cộng đồng Nút Liên hệ bộ phận Hỗ trợ

Nhận trợ giúp về Outlook trên web dành cho doanh nghiệp:

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi cho bộ phận Hỗ trợ

Nếu bạn đang sử dụng Office 365 do 21Vianet điều hành tại Trung Quốc, hãy xem mục Liên hệ với bộ phận hỗ trợ Office 365 dành cho doanh nghiệp - Trợ giúp Quản trị.

Xem thêm

Nhập danh bạ vào Outlook

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×