Sử dụng dạng xem lịch biểu để xem các tác vụ trên lịch

Trong Microsoft Planner, sau khi nhiệm vụ của bạn có một ngày bắt đầu hoặc đến hạn, bạn có thể thấy nó trên một lịch trong Trình lập kế hoạch bằng cách sử dụng dạng xem lịch biểu. Bạn cũng có thể chọn xem lịch Planner của mình trong Outlook.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Sau khi bạn thêm nhiệm vụ vào dạng xem bảng của Trình lập kế hoạch, bạn có thể thấy những ngày bắt đầu hoặc ngày đến hạn bằng cách chọn lên lịch ở phía trên cùng của kế hoạch của bạn.

Ảnh chụp màn hình phía trên cùng của một kế hoạch trong Planner Hiển thị bảng; Biểu đồ và nút lên lịch; với lịch biểu được chọn.

Lấy phần cuối bên phải của bất kỳ tác vụ nào để kéo dài trong hai hoặc nhiều ngày.

Nhiệm vụ mà không bắt đầu hoặc ngày đến hạn được liệt kê ở bên phải của lịch trong danh sách nhiệm vụ chưa lên lịch . Kéo những nhiệm vụ này vào lịch để nhanh chóng thêm ngày đến hạn. 

Planner_ScheduleView_Viewtasksoncalendar_DragfromUnscheduled

Bạn có thể sắp xếp danh sách nhiệm vụ chưa lên lịch theo nhóm, đượcgán cho, tiến độthể loại bằng cách sử dụng nhóm thả xuống bên trên danh sách.

Nếu bạn muốn loại bỏ một tác vụ khỏi lịch, bạn có thể kéo nhiệm vụ trở lại danh sách nhiệm vụ chưa lên lịch . Việc kéo nhiệm vụ trở lại danh sách nhiệm vụ chưa lên lịch sẽ loại bỏ ngày bắt đầu và ngày đến hạn từ nhiệm vụ. Bạn cũng có thể loại bỏ một nhiệm vụ khỏi lịch bằng cách mở nhiệm vụ và xóa nội dung của ngày bắt đầu và trường ngày đến hạn .

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×