Sử dụng chế độ tương thích để làm việc với các phiên bản PowerPoint khác nhau

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ngay cả khi bạn không có phiên bản mới nhất của PowerPoint, bạn có thể mở và làm việc với một tệp PowerPoint cũ hơn. Nếu bạn có phiên bản mới nhất, phương thức tương thích giúp bạn làm việc với các định dạng tệp cũ hơn, quá. Bạn cũng có thể chạy kiểm tra tương thích để đảm bảo rằng bản trình bày của bạn không có vấn đề tương thích, và nếu bạn không còn cần tính tương thích với phiên bản trước của PowerPoint, bạn có thể chuyển đổi một bản trình bày thành kiểu tệp hiện tại.

Để biết thêm thông tin về chế độ tương thích, hãy xem về chế độ tương thích trong PowerPoint.

Bật chế độ tương thích

Lưu bản trình bày PowerPoint (.pptx) phiên bản cũ hơn, chẳng hạn như PowerPoint 97-2003 (.ppt), tự động bật chế độ tương thích.

 1. Mở bản trình bày PowerPoint .

 2. Trên tab tệp , bấm Lưu dưới dạng, sau đó bấm duyệt.

 3. Trong hộp thoại Lưu như , trong danh sách lưu dưới dạng , bấm bản trình bày PowerPoint 97-2003 (* .ppt).

 4. Bấm Lưu.

  Lưu ý:  Sau khi bấm Lưu, có thể bạn sẽ nhận được cảnh báo kiểm tra tương thích giống như cảnh báo dưới đây. Cảnh báo này sẽ thông báo cho bạn biết các tính năng nào có thể mất đi hoặc kém hiệu quả khi lưu bản trình bày ở phiên bản cũ hơn.

  Cảnh báo chế độ tương thích

 5. Mở tệp ở phiên bản PowerPoint cũ hơn.

  Lưu ý: Để tìm hiểu những tính năng PowerPoint có thể thay đổi hoặc không khả dụng, hãy xem PowerPoint 2013 và 2016 tính năng hoạt động khác đi trong các phiên bản cũ hơn.

Tắt chế độ tương thích

Để tắt chế độ tương thích, chỉ cần lưu bản trình bày trong định dạng PowerPoint (.pptx).

 1. Mở bản trình bày trong PowerPoint.

 2. Trên tab tệp , bấm Lưu dưới dạng, sau đó bấm duyệt.

 3. Trong hộp thoại Lưu như , trong danh sách lưu dưới dạng , bấm Bản trình bày PowerPoint (*.pptx).

 4. Bấm Lưu.

Chạy kiểm tra tương thích

Để đảm bảo rằng bản trình bày của bạn không có vấn đề làm giảm chức năng hoặc độ trung thực trong các phiên bản trước của PowerPoint, bạn có thể chạy bộ kiểm tra tương thích. Kiểm tra tương thích sẽ tìm bất kỳ vấn đề tiềm năng trong bản trình bày của bạn và giúp bạn tạo báo cáo để bạn có thể giải quyết chúng.

 1. Mở bản trình bày mà bạn muốn kiểm tra tương thích.

 2. Bấm tệp > thông tin, và sau đó tiếp để Kiểm tra bản trình bày, bấm kiểm tra vấn đề > Kiểm tra tương thích.

  Lưu ý: Để kiểm tra bản trình bày của bạn để tương thích mỗi lần bạn lưu nó, trong hộp thoại Kiểm tra tương thích Microsoft PowerPoint , hãy chọn hộp kiểm kiểm tra tương thích khi lưu theo định dạng PowerPoint 97-2003 .

Chuyển đổi bản trình bày vào một phiên bản mới hơn của PowerPoint

Nếu bạn không còn cần làm việc trong chế độ tương thích vì những người bạn làm việc với đã nâng cấp lên phiên bản mới hơn, hoặc bạn muốn toàn bộ chức năng của PowerPoint, bạn có thể chuyển đổi một bản trình bày PowerPoint 97-2003 thành một tệp được định dạng cho phiên bản của PowerPoint . Chuyển đổi lưu bản trình bày dưới dạng tệp .pptx.

 1. Trong PowerPoint, mở bản trình bày mà bạn muốn chuyển đổi sang định dạng PowerPoint gần đây nhất.

  Bản trình bày tự động mở ra trong chế độ tương thích.

 2. Bấm tệp > thông tin.

 3. Bên cạnh Phương thức tương thích, hãy bấm chuyển đổi., rồi bấm lưu trong hộp thoại Lưu như .

Bật chế độ tương thích

Lưu bản trình bày PowerPoint (.pptx) phiên bản cũ hơn, chẳng hạn như PowerPoint 97-2003 (.ppt), tự động bật chế độ tương thích.

 1. Mở bản trình bày PowerPoint .

 2. Trên tab Tệp, bấm Lưu Dưới dạng.

 3. Trong hộp thoại Lưu như , trong danh sách lưu dưới dạng , bấm bản trình bày PowerPoint 97-2003 (* .ppt).

 4. Bấm Lưu.

  Lưu ý:  Sau khi bấm Lưu, có thể bạn sẽ nhận được cảnh báo kiểm tra tương thích giống như cảnh báo dưới đây. Cảnh báo này sẽ thông báo cho bạn biết các tính năng nào có thể mất đi hoặc kém hiệu quả khi lưu bản trình bày ở phiên bản cũ hơn.

  Cảnh báo chế độ tương thích

 5. Mở tệp trong phiên bản trước của PowerPoint.

Tắt chế độ tương thích

Để tắt chế độ tương thích, chỉ cần lưu bản trình bày trong định dạng PowerPoint (.pptx).

 1. Mở bản trình bày trong PowerPoint.

 2. Trên tab tệp , bấm Lưu như.

 3. Trong hộp thoại Lưu như , trong danh sách lưu dưới dạng , bấm Bản trình bày PowerPoint (*.pptx).

 4. Bấm Lưu.

Chạy kiểm tra tương thích

Để đảm bảo rằng bản trình bày của bạn không có vấn đề làm giảm chức năng hoặc độ trung thực trong các phiên bản trước của PowerPoint, bạn có thể chạy bộ kiểm tra tương thích. Kiểm tra tương thích sẽ tìm bất kỳ vấn đề tiềm năng trong bản trình bày của bạn và giúp bạn tạo báo cáo để bạn có thể giải quyết chúng.

 1. Mở bản trình bày mà bạn muốn kiểm tra tương thích.

 2. Bấm tệp, sau đó bên cạnh chuẩn bị chia sẻ, bấm kiểm tra vấn đề > Kiểm tra tương thích.

  Lưu ý: Để kiểm tra bản trình bày của bạn để tương thích mỗi lần bạn lưu nó, trong hộp thoại Kiểm tra tương thích Microsoft PowerPoint , hãy chọn hộp kiểm kiểm tra tương thích khi lưu theo định dạng PowerPoint 97-2003 .

Chuyển đổi bản trình bày vào một phiên bản mới hơn của PowerPoint

Nếu bạn không còn cần làm việc trong chế độ tương thích vì những người bạn làm việc với đã nâng cấp lên phiên bản mới hơn, hoặc bạn muốn toàn bộ chức năng của PowerPoint, bạn có thể chuyển đổi bản trình bày PowerPoint 97-2003 thành một tệp được định dạng cho phiên bản của bạn PowerPoint. Chuyển đổi lưu bản trình bày dưới dạng tệp .pptx.

 1. Trong PowerPoint 2010, mở bản trình bày mà bạn muốn chuyển đổi sang định dạng PowerPoint 2010 .

  Bản trình bày tự động mở ra trong chế độ tương thích.

 2. Bấm tệp, sau đó bên cạnh Phương thức tương thích, bấm chuyển đổi. Nếu bạn nhận được thông báo về việc chuyển đổi bản trình bày, hãy bấm OK.

 3. Bấm Lưu.

Bật chế độ tương thích

Lưu bản trình bày PowerPoint (.pptx) phiên bản cũ hơn, chẳng hạn như PowerPoint 97-2003 (.ppt), tự động bật chế độ tương thích.

 1. Mở bản trình bày PowerPoint .

 2. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm vào Lưu Như.

 3. Trong hộp thoại Lưu như , trong danh sách lưu dưới dạng , bấm bản trình bày PowerPoint 97-2003 (* .ppt).

 4. Bấm Lưu.

Quan trọng: Các tính năng sau sẽ không sẵn dùng trong PowerPoint 2007, vì vậy nếu bạn lưu tệp PowerPoint 97-2003 có chứa dữ liệu liên kết với các tính năng này trong PowerPoint 2007, dữ liệu sẽ bị mất vĩnh viễn:

 • Phát rộng bản trình bày

 • Microsoft Script Editor

 • Phát hành và đăng ký

 • Gửi để xem lại

Tắt chế độ tương thích

 1. Mở bản trình bày được tạo trong phiên bản trước của PowerPoint.

 2. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm vào Lưu Như.

 3. Trong hộp thoại Lưu như , trong danh sách lưu dưới dạng , bấm Bản trình bày PowerPoint (*.pptx).

 4. Bấm Lưu.

Chạy kiểm tra tương thích

Để đảm bảo rằng bản trình bày của bạn không có vấn đề làm giảm chức năng hoặc độ trung thực trong các phiên bản trước của PowerPoint, bạn có thể chạy bộ kiểm tra tương thích. Kiểm tra tương thích sẽ tìm bất kỳ vấn đề tiềm năng trong bản trình bày của bạn và giúp bạn tạo báo cáo để bạn có thể giải quyết chúng.

 1. Mở bản trình bày mà bạn muốn kiểm tra tương thích.

 2. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , trỏ tới chuẩn bị, sau đó bấm Chạy kiểm tra tương thích.

  Lưu ý: Để kiểm tra bản trình bày của bạn để tương thích mỗi lần bạn lưu nó, trong hộp thoại Kiểm tra tương thích Microsoft Office PowerPoint , hãy chọn hộp kiểm kiểm tra tương thích khi lưu theo định dạng PowerPoint 97-2003 .

Chuyển đổi bản trình bày vào một phiên bản mới hơn của PowerPoint

Nếu bạn không còn cần làm việc trong chế độ tương thích vì những người bạn làm việc với đã nâng cấp lên phiên bản mới hơn, hoặc bạn muốn toàn bộ chức năng của PowerPoint, bạn có thể chuyển đổi bản trình bày PowerPoint 97-2003 thành một tệp được định dạng cho phiên bản của PowerPoint . Chuyển đổi lưu bản trình bày dưới dạng tệp .pptx.

 1. Trong PowerPoint 2007, mở bản trình bày mà bạn muốn chuyển đổi sang định dạng PowerPoint 2007 .

  Bản trình bày tự động mở ra trong chế độ tương thích.

 2. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm chuyển đổi. Nếu bạn nhận được thông báo về việc chuyển đổi bản trình bày, hãy bấm OK.

  Nếu bạn không muốn thấy thông báo về việc chuyển đổi bản trình bày một lần nữa, hãy chọn hộp kiểm không hỏi tôi lại về việc chuyển đổi tài liệu .

Xem thêm

Về chế độ tương thích trong PowerPoint

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×