Sử dụng chế độ hộp cát trong Access 2007

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Thông tin trong bài viết này giải thích cách sử dụng một môi trường hoạt động được gọi là chế độ hộp cát trong Microsoft Office Access 2007. Trong chế độ hộp cát, Access sẽ chặn tất cả các biểu thức nó không cân nhắc an toàn. Trong trường hợp này, một biểu thức không an toàn sử dụng hàm hoặc thuộc tính có thể được khai thác bằng độc hại người dùng để truy cập vào ổ đĩa, tệp hoặc tài nguyên khác mà họ không có ủy quyền. Ví dụ, hàm chẳng hạn như diệtShell có thể được dùng để làm hỏng dữ liệu và tệp trên máy tính, để chúng không được xem là an toàn.

Lưu ý: Để biết thêm thông tin về cách sử dụng các tính năng bảo mật khác trong Office Access 2007, bấm vào nối kết trong phần Xem thêm của bài viết này.

Bạn muốn làm gì?

Tìm hiểu về chế độ hộp cát và cách nó hoạt động trong Access 2007

Tắt chế độ hộp cát (chạy các biểu thức không an toàn)

Tìm hiểu về chế độ hộp cát và cách nó hoạt động trong Access 2007

Khi bạn thêm một biểu thức vào một cơ sở dữ liệu, Access sẽ chạy các biểu thức đó trong một môi trường hoạt động được gọi là chế độ hộp cát. Access sẽ thực hiện điều này cho cơ sở dữ liệu đã được tạo trong Office Access 2007hoặc các định dạng tệp Access mà bạn mở trong Office Access 2007. Truy nhập cho phép chế độ hộp cát theo mặc định và chế độ luôn sẽ vô hiệu hóa biểu thức không an toàn, ngay cả sau khi bạn bật nội dung trong một cơ sở dữ liệu.

Nếu bạn tin tưởng nguồn của cơ sở dữ liệu và bạn muốn chạy một biểu thức đó chế độ hộp cát sẽ vô hiệu hóa, bạn có thể chạy đó biểu thức bằng cách thay đổi khóa đăng ký để tắt chế độ hộp cát. Hãy nhớ rằng cơ sở dữ liệu hoặc phải được đặt trong vị trí tin cậy, hoặc chịu chữ ký hợp lệ tin cậy, cho nó để có thể xảy ra để tắt chế độ hộp cát. Nếu bạn muốn thay đổi thiết đặt cho chế độ hộp cát, hãy làm theo các bước được nêu dưới đây.

Hình vẽ sau đây cho thấy quá trình ra quyết định mà Access thực hiện khi gặp một biểu thức không an toàn.

Quá trình quyết định cho chế độ hộp cát

Thận trọng không đúng cách sửa sổ đăng ký có thể bị thiệt hại hệ điều hành của bạn, yêu cầu bạn phải cài đặt lại nó. Microsoft không đảm bảo rằng các vấn đề về kết quả từ việc sửa sổ đăng ký không đúng cách có thể giải quyết. Trước khi soạn thảo sổ đăng ký, hãy sao lưu mọi dữ liệu có giá trị. Để biết thông tin mới nhất về cách sử dụng và bảo vệ sổ đăng ký trên máy tính của bạn, hãy xem trợ giúp Microsoft Windows.

Nếu bạn không biết nhiều về sổ đăng ký hoặc nếu bạn không thoải mái với việc tự mình thay đổi các trường khóa của sổ đăng ký, hãy hỏi sự giúp đỡ của một ai đó biết và nắm rõ việc thay đổi sổ đăng ký. Bạn phải có quyền của người quản trị trên máy tính để thay đổi các giá trị của sổ đăng ký.

Đầu Trang

Tắt chế độ hộp cát (chạy các biểu thức không an toàn)

Bạn đã tắt chế độ hộp cát trong Office Access 2007 bằng cách thay đổi giá trị của một khóa đăng ký.

Thận trọng không đúng cách sửa sổ đăng ký có thể bị thiệt hại hệ điều hành của bạn, yêu cầu bạn phải cài đặt lại nó. Microsoft không đảm bảo rằng các vấn đề về kết quả từ việc sửa sổ đăng ký không đúng cách có thể giải quyết. Trước khi soạn thảo sổ đăng ký, hãy sao lưu mọi dữ liệu có giá trị. Để biết thông tin mới nhất về cách sử dụng và bảo vệ sổ đăng ký trên máy tính của bạn, hãy xem trợ giúp Microsoft Windows.

Thay đổi trường khóa của sổ đăng ký

Quan trọng: Thực hiện theo các bước sau đây để cho phép chạy các biểu thức không an toàn trong tất cả các phiên bản hoạt động của Access cho mọi người dùng trên máy tính.

 1. Đóng tất cả các phiên bản hoạt động của Access đang chạy trên máy tính mà bạn muốn tắt chế độ hộp cát.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Trong Windows Vista   

   1. Bấm nút Ảnh nút bắt đầu , trỏ tới Tất cả chương trình, bấm phụ kiện, sau đó bấm chạy.

   2. Trong hộp Mở, nhập regedit và sau đó nhấn ENTER.

    Trình soạn thảo Sổ đăng ký bắt đầu.

   3. Bung rộng thư mục HKEY_LOCAL_MACHINE và dẫn hướng đến trường khóa của sổ đăng ký sau đây:

    \Software\Microsoft\Office\12.0\Access kết nối Engine\Engines

   4. Trong ngăn bên phải của trình soạn thảo sổ đăng ký, bên dưới tên, bấm đúp vào SandboxMode.

    Hộp thoại Sửa Giá trị DWORD xuất hiện.

   5. Trong trường Dữ liệu Giá trị, thay đổi giá trị từ 3 thành 2 và sau đó bấm OK.

   6. Đóng Trình soạn thảo Sổ đăng ký.

  • Trong Microsoft Windows XP hoặc Microsoft Windows Server 2003   

   1. Trên thanh tác vụ, bấm bắt đầu, sau đó bấm chạy.

   2. Trong hộp Mở, nhập regedit và sau đó nhấn ENTER.

    Trình soạn thảo Sổ đăng ký bắt đầu.

   3. Bung rộng thư mục HKEY_LOCAL_MACHINE và dẫn hướng đến trường khóa của sổ đăng ký sau đây:

    \Software\Microsoft\Office\12.0\Access kết nối Engine\Engines

   4. Trong ngăn bên phải của trình soạn thảo sổ đăng ký, bên dưới tên, bấm đúp vào SandboxMode.

    Hộp thoại Sửa Giá trị DWORD xuất hiện.

   5. Trong trường Dữ liệu Giá trị, thay đổi giá trị từ 3 thành 2 và sau đó bấm OK.

   6. Đóng Trình soạn thảo Sổ đăng ký.

Quan trọng: Hãy nhớ rằng nếu bạn không bật nội dung lần đầu trong cơ sở dữ liệu, Access sẽ tắt mọi biểu thức không an toàn, không phụ thuộc vào việc bạn có thay đổi các thiết đặt sổ đăng ký hay không.

Bạn có thể thiết đặt giá trị sổ đăng ký về các giá trị sau, với 0 (không) là cho phép nhiều nhất và 3 là hạn chế nhất.

Thiết đặt

Mô tả

0

Chế độ hộp cát luôn tắt.

1

Chế độ hộp cát được sử dụng cho Access, nhưng không dành cho các chương trình không phải Access.

2

Chế độ hộp cát được sử dụng cho các chương trình không phải Access, nhưng không dành cho Access.

3

Chế độ hộp cát luôn được sử dụng. Đây là giá trị mặc định, được thiết đặt khi bạn cài đặt Access.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×