Sử dụng công thức với định dạng điều kiện

Định dạng có điều kiện nhanh chóng tô sáng thông tin quan trọng trong một bảng tính. Nhưng đôi khi các quy tắc định dạng cài sẵn là chưa đủ. Thêm công thức của riêng bạn vào một quy tắc định dạng có điều kiện sẽ làm cho nó mạnh hơn để có thể giúp bạn làm những việc mà các quy tắc dựng sẵn không làm được.

Tạo các quy tắc định dạng có điều kiện với công thức

Ví dụ: giả sử một văn phòng bác sĩ muốn theo dõi ngày sinh của bệnh nhân để xem sắp đến ngày sinh nhật của ai, rồi đánh dấu họ là đã nhận được lời Chúc mừng Sinh nhật từ văn phòng.

Trong trang tính này, chúng ta thấy được những thông tin mong muốn bằng cách dùng định dạng có điều kiện, được điều khiển bởi hai quy tắc, trong đó mỗi quy tắc chứa một công thức. Quy tắc thứ nhất trong cột A định dạng các ngày sinh trong tương lai, còn quy tắc trong cột C định dạng các ô ngay sau khi "Y" được nhập vào, cho biết rằng đã gửi lời chúc mừng sinh nhật.

Định dạng điều kiện mẫu trong Excel

Để tạo quy tắc thứ nhất:

 1. Chọn các ô từ A2 đến A7. Thực hiện điều này bằng cách kéo từ A2 đến A7.

 2. Sau đó, bấm Trang đầu > Định dạng có Điều kiện > Quy tắc Mới.

 3. Trong hộp thoại Quy tắc Định dạng Mới, hãy bấm Dùng công thức để xác định ô cần định dạng.

 4. Dưới Định dạng các giá trị khi công thức này đúng, hãy nhập công thức: =A2>TODAY()

  Công thức này dùng hàm TODAY để xem các ngày trong cột A có sau ngày hôm nay (trong tương lai) không. Nếu sau ngày hôm nay, các ô này sẽ được định dạng.

 5. Bấm Định dạng.

 6. Trong hộp Màu, hãy chọn Đỏ. Trong hộp Kiểu Phông, hãy chọn Đậm.

 7. Bấm OK cho đến khi đóng hết các hộp thoại.

  Định dạng được áp dụng cho cột A.

Để tạo quy tắc thứ hai:

 1. Chọn các ô từ C2 đến C7.

 2. Lặp lại các bước từ 2 đến 4 trên đây và nhập công thức: =C2="Y"

  Công thức này sẽ kiểm tra xem các ô trong cột C có chứa "Y" hay không (dấu ngoặc kép xung quanh Y cho Excel biết đây là văn bản). Nếu có chứa Y, các ô này sẽ được định dạng.

 3. Trong hộp Màu, hãy chọn Trắng. Trong hộp Kiểu Phông, hãy chọn Đậm.

 4. Bấm vào tab và chọn Xanh lục.

  Định dạng được áp dụng cho cột C.

Hãy thử xem

Bạn có thể sao chép bảng sau vào trang tính trong Excel – hãy đảm bảo dán bảng đó vào ô A1. Sau đó, chọn các ô D2:D11, rồi tạo quy tắc định dạng có điều kiện mới sử dụng công thức dưới đây.

=COUNTIF($D$2:$D$11;D2)>1

Khi bạn tạo quy tắc, hãy đảm bảo rằng quy tắc đó áp dụng cho các ô D2:D11. Đặt định dạng màu sẽ được áp dụng cho các ô phù hợp với tiêu chí (tức là một thành phố trong cột D xuất hiện nhiều lần – Seattle và Spokane).

Thứ nhất

Cuối cùng

Điện thoại

Thành phố

Annik

Stahl

555-1213

Seattle

Josh

Barnhill

555-1214

Phần Lan

Colin

Wilcox

555-1215

Spokane

Harry

Miller

555-1216

Edmonds

Jonathan

Foster

555-1217

Atlanta

Erin

Hagens

555-1218

Spokane

Jeff

Phillips

555-1219

Charleston

Gordon

Hee

555-1220

Youngstown

Yossi

Ran

555-1221

Seattle

Anna

Bedecs

555-1222

San Francisco

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem Thêm

Sao chép định dạng điều kiện

Loại bỏ định dạng điều kiện

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×