Sử dụng công cụ tùy chỉnh trong Workspace 2007

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Một số công cụ trong 2007 Workspace có thể tùy chỉnh công cụ được tạo ra một trong hai cách sử dụng công cụ biểu mẫu 2007 hoặc công cụ biểu mẫu InfoPath 2007. Các công cụ tùy chỉnh chia sẻ một tập hợp các tính năng thông thường, nhưng được tùy chỉnh cho thu thập và xem các mục dữ liệu trong nhiều cách khác nhau.

Lưu ý: Không gian làm việc SharePoint không hỗ trợ tùy chỉnh thiết kế tùy chỉnh công cụ biểu mẫu hoặc biểu mẫu InfoPath được tạo trong Groove 2007. Nếu bạn đang dùng một trong các công cụ tùy chỉnh và yêu cầu thay đổi thiết kế, bạn sẽ cần phải hỏi thành viên workspace ai vẫn đang chạy Groove 2007 để thực hiện các thay đổi. Nếu có không có thành viên trong workspace chạy Groove 2007, bạn sẽ cần tìm kiếm để mời không gian làm việc là người quản lý.

Bạn muốn làm gì?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×