Sử dụng các ký tự như nhà điều hành và ký tự đại diện trong chuỗi so sánh

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Đối sánh mẫu hình dựng sẵn cung cấp một công cụ linh hoạt để thực hiện chuỗi so sánh. Bảng sau đây Hiển thị các ký tự đại diện, bạn có thể dùng toán tử chẳng hạn như và số chữ số hoặc chuỗi chúng khớp với.

Ký tự trong mẫu hình

Trong kết quả khớp biểu thức

? hoặc _ (gạch dưới)

Ký tự duy nhất bất kỳ

* hoặc %

Không hoặc nhiều ký tự

#

Chữ số duy nhất bất kỳ (0 — 9)

[charlist]

Ký tự duy nhất bất kỳ trong charlist

[!charlist]

Ký tự duy nhất bất kỳ không có trong charlist


Bạn có thể dùng một nhóm trong một hoặc nhiều ký tự (charlist) được đặt trong dấu ngoặc vuông ([]) để khớp với bất kỳ ký tự đơn nào trong biểu thức,charlist có thể bao gồm hầu như bất kỳ ký tự trong Tập ký tự ANSI, bao gồm các chữ số. Bạn có thể sử dụng các ký tự đặc biệt mở ngoặc vuông ([]), dấu chấm hỏi (?), ký hiệu số (#), và dấu sao (*) để phù hợp với mình trực tiếp chỉ khi đặt trong dấu ngoặc vuông. Bạn không thể sử dụng ngoặc vuông đóng (]) trong một nhóm để khớp với chính nó, nhưng bạn có thể sử dụng nó bên ngoài nhóm làm ký tự riêng lẻ.

Ngoài danh sách các ký tự nằm trong dấu ngoặc đơn giản, charlist có thể chỉ rõ một phạm vi ký tự bằng cách sử dụng một dấu gạch ngang (-) để phân tách phía trên giới hạn và dưới của phạm vi. Ví dụ, sử dụng [A-Z] trong kết quả khớp mẫu hình Nếu vị trí ký tự tương ứng trong biểu thức có chứa bất kỳ cái viết hoa trong khoảng từ A đến Z. Bạn có thể bao gồm nhiều phạm vi trong dấu ngoặc mà không cần gác các phạm vi. Ví dụ, [a-zA-Z0-9] khớp với bất kỳ ký tự chữ và số.

Đó là quan trọng cần lưu ý rằng các ký tự đại diện cho ANSI SQL (%) và (_) chỉ sẵn dùng với công cụ cơ sở dữ liệu Microsoft Access và các Access cung cấp OLE DB. Họ sẽ được coi là chuỗi ký tự nếu sử dụng thông qua truy nhập hoặc DAO.

Các quy tắc quan trọng cho phù hợp với mẫu hình bao gồm:

  • Một dấu chấm than (!) ở đầu charlist có nghĩa là khớp được thực hiện nếu bất kỳ ký tự nào ngoại trừ những trong charlist được tìm thấy trong biểu thức. Khi được dùng bên ngoài dấu ngoặc đơn, dấu chấm than khớp với chính nó.

  • Bạn có thể sử dụng dấu gạch nối (-) ở đầu (sau khi một dấu chấm than nếu một được sử dụng) hoặc ở phần cuối của charlist để khớp với chính. Trong bất kỳ vị trí nào khác, gạch nối xác định một phạm vi ANSI ký tự.

  • Khi bạn xác định một phạm vi ký tự, các ký tự phải xuất hiện trong thứ tự sắp xếp tăng dần (A-Z hoặc 0-100). [A-Z] là một mẫu hình hợp lệ, nhưng không phải là [Z-A].

  • [] Chuỗi ký tự được bỏ qua; được là nên có một chuỗi độ dài bằng 0 ("").Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×