Sử dụng biểu thức Access

Biểu thức biến dữ liệu thô thành thông tin có ý nghĩa và là một trong các tính năng mạnh mẽ nhất của Access. Ví dụ: bạn có thể xác thực dữ liệu bằng cách yêu cầu số dương, tạo cột được tính toán hiển thị giá tổng hoặc tính tổng phụ cho mục dữ liệu trong báo cáo theo nhóm. Bạn có thể thực hiện rất nhiều điều cùng biểu thức Để bảo đảm bảo rằng bạn đến đúng chủ đề phù hợp với nhu cầu, hãy sử dụng bảng giúp quyết định dưới đây.

Để

Hãy xem

Xem tổng quan

Giới thiệu biểu thức

Tìm hiểu từng bước về cách tạo biểu thức

Tìm hiểu cách dựng biểu thức

Tìm hiểu về Bộ tạo Biểu thức

Sử dụng Bộ tạo Biểu thức

Tìm thêm nhiều ví dụ

Ví dụ về biểu thức

Xem chi tiết về cú pháp

Hướng dẫn về cú pháp biểu thức

Khắc phục sự cố thường gặp với biểu thức

Tại sao Access muốn tôi nhập vào một giá trị tham số?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×