Sử dụng bộ chuyển đổi bên thứ ba để nhập và xuất tệp

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể sử dụng biểu mẫu mẫu nhập khẩu để nhập tệp từ các chương trình khác, sau đó dùng những tệp dưới dạng mẫu biểu mẫu Microsoft Office InfoPath. Bạn có thể sử dụng biểu mẫu mẫu khẩu để xuất mẫu biểu mẫu InfoPath để sử dụng trong các chương trình khác.

Bài viết này giải thích cách xác định vị nhập khẩu và khẩu từ công ty bên thứ ba và cá nhân. Nó cũng mô tả cách sử dụng những nhập khẩu và xuất khẩu trong InfoPath.

Bạn muốn làm gì?

Sử dụng nhập khẩu bên thứ ba để nhập một biểu mẫu vào InfoPath

Sử dụng một xuất khẩu bên thứ ba để xuất biểu mẫu từ InfoPath

Sử dụng nhập khẩu bên thứ ba để nhập một biểu mẫu vào InfoPath

Biểu mẫu mẫu nhập khẩu đảm bạn có thể có cho bạn để tạo mẫu biểu mẫu InfoPath từ một tài liệu hoặc biểu mẫu theo định dạng khác. InfoPath bao gồm hai nhập khẩu mẫu biểu mẫu, vốn cho phép bạn chuyển đổi một sổ làm việc Microsoft Office Excel hiện có hoặc tài liệu Microsoft Office Word vào mẫu biểu mẫu InfoPath.

Lưu ý: Để hoàn thành quy trình này, bạn phải có cài đặt nhập khẩu bên thứ ba.

  1. Trên menu tệp , bấm Nhập biểu mẫu.

  2. Trong danh sách chọn phương pháp nhập sử dụng trên trang đầu tiên của trình hướng dẫn nhập, bấm nhập khẩu đã được cài đặt, sau đó bấm tiếp theo.

  3. Hãy làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn nhập để hoàn tất việc nhập tệp.

Lưu ý: Các chức năng của kết quả mẫu biểu mẫu tùy thuộc vào nhập khẩu cụ thể. Trong một số trường hợp, sau khi đã được nhập vào mẫu biểu mẫu, bạn có thể cần theo cách thủ công tạo nguồn dữ liệu cho mẫu biểu mẫu mới, và sau đó gắn kết các điều khiển trên mẫu biểu mẫu cho trường hoặc nhóm trong nguồn dữ liệu.

Đầu trang

Sử dụng một xuất khẩu bên thứ ba để xuất biểu mẫu từ InfoPath

Nhà xuất khẩu mẫu biểu mẫu cho phép bạn tạo biểu mẫu và tài liệu trong các định dạng từ một mẫu biểu mẫu được mở trong InfoPath phương thức thiết kế.

Lưu ý: Để hoàn thành quy trình này, bạn phải có cài đặt một bên thứ ba xuất khẩu.

  1. Trong chế độ thiết kế, hãy mở mẫu biểu mẫu mà bạn muốn xuất.

  2. Trên menu tệp , hãy bấm Xuất biểu mẫu.

  3. Trong danh sách chọn phương pháp xuất để dùng trên trang đầu tiên của trình hướng dẫn xuất, bấm xuất khẩu đã được cài đặt, sau đó bấm tiếp theo.

  4. Hãy làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn xuất để hoàn tất xuất mẫu biểu mẫu.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×