Sử dụng bộ đọc màn hình với dạng xem danh sách trong OneNote cho iOS

Sử dụng bộ đọc màn hình với dạng xem danh sách trong OneNote cho iOS

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng OneNote for iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên iOS, để giúp bạn làm việc với danh sách việc cần làm. Bạn có thể thêm bao nhiêu mục tùy thích, đánh dấu các mục đó khi hoàn thành, xóa cùng lúc các mục không cần thiết cũng như kích hoạt lại các mục đã đánh dấu nếu cần.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng iPhone. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với iPad.

Trong chủ đề này

Tạo danh sách và thêm mục

Bạn có thể dễ dàng tạo trang danh sách trong sổ tay của mình.

 1. Dẫn hướng đến phần mà bạn muốn tạo trang danh sách.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi nghe thấy "New page with list, button" (Nút, Trang mới có danh sách), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Trang mới sẽ mở ra. Trang này sẽ bắt đầu với mục danh sách trống, chưa đánh dấu. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến mục danh sách.

 3. Nhập văn bản cho mục danh sách.

 4. Để thêm một mục khác, hãy dùng bốn ngón tay nhấn vào nửa dưới của màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Return" (Trở về). Nhấn đúp vào màn hình để tạo mục trống mới.

 5. Khi bạn đã thêm mục xong, trượt nhanh sang trái cho đến khi nghe thấy "Hide keyboard, button" (Nút, Ẩn bàn phím), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Heading, text field" (Trường văn bản, Đầu đề).

 6. Nhán đúp vào màn hình, rồi nhập tiêu đề của danh sách vào trường văn bản.

 7. Dùng bốn ngón tay nhấn vào nửa dưới của màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Done" (Đã xong). Nhấn đúp vào màn hình để hoàn tất việc tạo trang danh sách.

Mẹo: Sau này, nếu muốn thêm các mục khác, khi xem danh sách, hãy trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Add item, button" (Nút, Thêm mục), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bây giờ, bạn có thể nhập mục và thêm mục khác như mô tả ở trên.

Đánh dấu mục

Khi bạn đánh dấu các mục trên danh sách thì các mục đó sẽ được ẩn khỏi dạng xem để loại bỏ các mục không quan trọng.

 1. Dẫn hướng đến trang danh sách có mục mà bạn muốn đánh dấu là hoàn thành.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn tìm thấy đúng mục danh sách.

 3. Trượt nhanh sang trái một lần. Bạn sẽ nghe thấy: "Unchecked, button" (Nút, Chưa đánh dấu).

 4. Nhấn đúp vào màn hình để đánh dấu mục đã chọn.

Thụt lề mục

Bạn có thể sử dụng tính năng thụt lề để tạo danh sách lồng nhau, nhằm sắp xếp danh sách thành các tác vụ chính và tác vụ phụ.

 1. Dẫn hướng đến trang danh sách có mục mà bạn muốn thụt lề.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc sang phải cho đến khi bạn tìm thấy đúng mục danh sách.

 3. Nhấn đúp vào màn hình, rồi trượt nhanh sang phải cho đến khi nghe thấy: "Indent more, button" (Nút, Thụt lề thêm).

 4. Nhấn đúp vào màn hình để thụt lề mục đã chọn.

 5. Để ẩn bàn phím, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Hide keyboard, button" (Nút, Ẩn bàn phím), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xóa mục

Nếu sau cùng, bạn thấy có mục không cần thiết thì bạn có thể xóa mục đó khỏi danh sách.

 1. Dẫn hướng đến trang danh sách có mục mà bạn muốn xóa.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Edit, button"(Nút, Chỉnh sửa), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy đúng mục danh sách.

 4. Nhấn đúp vào màn hình để chọn mục muốn xóa. Bạn sẽ nghe thấy: "Selected" (Đã chọn).

 5. Nếu bạn muốn xóa nhiều mục hơn, hãy trượt nhanh sang trái hoặc sang phải cho đến khi bạn tìm thấy mục tiếp theo cần xóa, rồi nhấn đúp vào màn hình một lần nữa.

 6. Khi đã chọn tất cả các mục muốn xóa, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi nghe thấy "Delete, button" (Nút, Xóa), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 7. Để thoát khỏi chế độ chỉnh sửa, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Done, button" (Nút, Đã xong), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Hiển thị hoặc ẩn các mục đã hoàn thành

Bạn có thể xem lại các mục bạn đã đánh dấu và kích hoạt lại các mục đó, nếu cần.

 1. Dẫn hướng đến trang danh sách có mục mà bạn đã đánh dấu trước đó.

 2. Dùng bốn ngón tay nhấn vào nửa dưới của màn hình. Ví dụ: bạn sẽ nghe thấy "Show one completed, button, heading" (Đầu đề, nút, Hiển thị mục đã hoàn thành). Nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải để đi qua các mục bạn đã đánh dấu.

 4. Nếu bạn muốn bỏ chọn một mục và đưa mục đó trở lại danh sách, sau khi tìm thấy đúng mục, hãy trượt nhanh sang trái một lần, rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Mẹo: Để bỏ chọn tất cả các mục cùng lúc, hãy dùng bốn ngón tay nhấn vào nửa dưới của màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Uncheck all, button" (Nút, Bỏ chọn tất cả). Nhấn đúp vào màn hình.

 5. Để ẩn các mục đã hoàn thành một lần nữa, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Hide completed, button, heading" (Đầu đề, nút, Ẩn mục đã hoàn thành), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn nội dung vào sổ tay trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp sổ tay, các phần và trang trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để thực hiện các tác vụ cơ bản trong OneNote

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng OneNote bằng các tính năng trợ năng

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×