Sử dụng bộ đọc màn hình với blog được tạo trong SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình với blog được tạo trong SharePoint Online

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng SharePoint Online với bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình để di chuyển xung quanh điển hình blog nội dung, nghe một bài đăng toàn bộ, chú thích trên hoặc như một bài đăng blog, tìm kiếm nội dung, v.v... Chúng tôi đã thử nghiệm với tường thuật viên, JAWS và NVDA, nhưng nó có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là nó tuân theo các tiêu chuẩn khả năng truy nhập chung và kỹ thuật.

Blog trong SharePoint Online là một công cụ tuyệt vời cho thông báo tin tức công ty và sự kiện hoặc chia sẻ ý tưởng, bình phẩm và chuyên môn trong nhóm của bạn hoặc tổ chức, chỉ để đặt tên cho một vài sử dụng.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi sử dụng SharePoint Online, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì SharePoint Online chạy trong trình duyệt web nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát khỏi lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải SharePoint Online.

Trong chủ đề này

Bắt đầu: thứ tự tab và nội dung mặc định trong blog

Khi một tác giả tạo blog trong SharePoint Online, chúng thường sử dụng mẫu Blog , chèn nội dung mặc định (trong phần Web) trong blog, cũng như các trang web mặc định sau đây:

 • Trang chủ cho blog

 • Trang cho mỗi bài đăng blog

 • Một trang chứa mọi thể loại blog

 • Trang cho mỗi lưu trữ blog hàng tháng

Thứ tự tab cho các trang mặc định

Các mục sau đây mô tả thứ tự tab cho mỗi trang web. Nhận biết thứ tự tab có thể giúp bạn di chuyển xung quanh mỗi trang dễ dàng hơn nhiều.

Thứ tự tab cho các trang blog

Mọi trang đều có nội dung mặc định sau, được liệt kê theo thứ tự tab:

 1. Đồ họa mặc định liên kết tới trang chủ blog.

 2. Liên kết Trang chủ tới trang chủ blog.

 3. Hộp Tìm kiếm trang web này .

 4. Danh sách Thể loại. Danh sách này có chứa liên kết đến các thể loại Sự kiện, Ý tưởngÝ kiến cũng như liên kết đến Thêm Thể loại nếu bạn là tác giả blog.

 5. Danh sách Lưu trữ được sắp xếp theo tháng và liên kết đến Bài đăng Cũ hơn.

Trang chủ

Trang chủ liệt kê tất cả các bài đăng blog trong thời gian thứ tự giảm dần. Từng bài đăng bao gồm:

 • Tiêu đề, tên tác giả và danh sách các thể loại blog

 • Liên kết Nhận xét

 • Liên kết ThíchKhông thích

 • Gửi liên kết qua email

 • (Chỉ có tác giả) Nút Thêm , trong đó bao gồm một nối kết sửa

 • Liên kết Nguồn cấp RSS

 • Liên kết Báo hiệu cho Tôi

Trang web cho một bài đăng blog

Danh sách này trình bày thứ tự tab cho một trang web của bài đăng blog:

 • Tiêu đề bài đăng blog

 • Tên tác giả blog

 • Tên của các thể loại mà bài đăng blog lưu ở đó.

 • Chẳng hạn như nối kết hoặc không giống như nối kết

 • Nối kết chú thích

 • Thêm danh sách, có chứa một nối kết đến Email một nối kết

  Lưu ý: Nếu bạn là tác giả blog, danh sách Thêm cũng chứa các nối kết sửa .

 • Thêm chú thích cho hộp văn bản, nơi bạn có thể nhập chú thích

 • Nút đăng (để đăng chú thích của bạn)

 • Tất cả nhận xét cho blog

Trang Thể loại

Trang này liệt kê mọi bài đăng blog trong thể loại đó. Mỗi bài đăng sẽ hiển thị tiêu đề của bài đăng blog, tên tác giả blog và tên của thể loại có chứa bài đăng blog đó.

Trang lưu trữ blog hàng tháng

Trang này hiển thị mọi bài đăng blog cho tháng. Mỗi bài đăng sẽ hiển thị tiêu đề của bài đăng blog, tên tác giả blog và tên của thể loại có chứa bài đăng blog đó.

Công cụ dành cho tác giả blog

Nếu bạn là tác giả blog mà bạn đang sử dụng, sau các thành phần cho bài đăng cuối cùng trên mỗi trang web của blog, các phần tử tác giả bổ sung cũng đều được tích hợp. Danh sách Công cụ Blog cung cấp quyền truy nhập vào các liên kết sau:

 • Tạo bài đăng

 • Quản lý bài đăng

 • Quản lý nhận xét

 • Quản lý thể loại

 • Khởi chạy ứng dụng tạo blog

 • Hộp Chọn bố trí bài đăng (các tùy chọn Cơ bản, Đóng khungNội tuyến).

Dẫn hướng trong blog trên SharePoint Online

Để di chuyển giữa các yếu tố chính trong blog:

 • Liên kết điều hướng

  Để di chuyển trực tiếp đến và chọn các nối kết điều hướng trên trang blog, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Bỏ qua lệnh ruy-băng", sau đó nhấn Enter.

 • Nội dung chính

  Để di chuyển trực tiếp đến và chọn nội dung chính trên trang blog, ngay sau khi bạn mở trang đó, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Bỏ qua để nối kết nội dung chính", sau đó nhấn Enter.

 • Mỗi phần tử trên một trang

  Để di chuyển từ một phần tử trang này đến phần tử trang tiếp theo, hãy nhấn phím Tab. Để di chuyển trở lại, nhấn Shift+Tab. Khi tiêu điểm di chuyển đến mỗi phần tử, bạn sẽ nghe thấy tên của phần tử đó.

 • Trang chủ blog

  Để di chuyển đến trang chủ của blog, hãy nhấn Alt + 1. Bạn nghe: "Nhà," theo sau là tên của blog.

 • Bài đăng blog trên trang chủ

  Để di chuyển từ một bài đăng khác trên trang chủ, bạn phải dẫn hướng qua các yếu tố về thông tin trong từng bài đăng (chẳng hạn như tiêu đề, thể loại và chú thích) bằng cách nhấn phím Tab hoặc Shift + Tab. Khi tiêu điểm sẽ di chuyển đến tiêu đề bài đăng, bạn nghe âm tên của bài đăng theo sau là "Nối kết." Khi tiêu điểm sẽ di chuyển cho mỗi thành phần còn lại của bài đăng, bạn nghe thấy tên của thành phần theo sau là "Nối kết." Để chọn một trong các thành phần của bài đăng, nhấn Enter.

  Mẹo: 

  • Khi tiêu điểm sẽ di chuyển để nối kết nhận xét cho một bài đăng blog, ngoài việc nghe "Chú thích," bạn nghe tổng số các chú thích cho bài đăng.

  • Để tìm hiểu về thông tin thành phần nào được bao gồm với tất cả các bài đăng blog, hãy đi đến bắt đầu: tab nội dung thứ tự và mặc định trong một blog trong bài viết này.

 • Bài đăng blog trong một thể loại cụ thể

  Theo mặc định, theo thứ tự tab trên trang blog, danh sách thể loại sau khi nút Tìm kiếm . Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Nút tìm kiếm." Nhấn phím Tab để di chuyển tiêu điểm tới các nối kết trong danh sách thể loại . Bạn nghe thấy tên của mỗi thể loại theo sau là "Nối kết." Để chọn một thể loại, hãy nhấn Enter.

 • Bài đăng blog trong một tháng cụ thể

  Theo mặc định, theo thứ tự tab trên trang blog, danh sách lưu trữ nằm bên dưới danh sách thể loại . Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe cuối cùng tên thể loại hoặc "Thêm thể loại", nếu bạn là tác giả blog, theo sau là "Nối kết." Nhấn phím Tab để di chuyển tiêu điểm tới các nối kết trong danh sách lưu trữ . Bạn nghe "lưu trữ, nối kết." Khi bạn tiếp tục nhấn phím Tab cho mỗi tháng trong danh sách, bạn nghe tên tháng theo sau là "Nối kết." Nối kết cuối cùng trong danh sách lưu trữCũ bài đăng và khi bạn đến đó, bạn nghe "Cũ bài đăng, nối kết." Để chọn một tháng, hãy nhấn Enter.

Các hành động blog phổ biến

Nghe một bài đăng blog cùng các nhận xét của bài đăng đó

 1. Trên trang chủ, một trang thể loại hoặc một trang lưu trữ cho blog, hãy di chuyển tiêu điểm đến tiêu đề bài đăng blog bạn muốn mở. Bạn nghe tiêu đề của bài đăng theo sau là "Nối kết."

 2. Nhấn Enter để mở bài đăng blog trên trang riêng của nó. Bạn nghe tiêu đề bài đăng blog. Để nghe tên tác giả blog, nội dung của bài đăng và mỗi chú thích cho bài đăng đó cùng với tên của người đã đăng chú thích, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thông tin bạn muốn.

Chú thích vào bài đăng blog

 1. Di chuyển tiêu điểm đến tiêu đề bài đăng blog mà bạn muốn chú thích. Bạn nghe tiêu đề của bài đăng theo sau là "Nối kết."

 2. Để di chuyển tiêu điểm đến hộp văn bản Thêm nhận xét cho bài đăng, hãy sử dụng một trong hai phương pháp sau đây:

  • Nếu bạn đang ở trên trang chủ của blog, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe tổng số các chú thích cho bài đăng blog, sau đó "Chú thích." Nhấn Enter. Trang cá nhân cho bài đăng sẽ mở ra. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Sửa, nhập văn bản."

  • Nếu bạn đã nằm trong trang cá nhân cho bài đăng, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Chú thích." Nhấn Enter. Bạn nghe: "Sửa."

 3. Nhập chú thích của bạn.

 4. Để đăng chú thích, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Đăng", sau đó nhấn Enter.

Thích một bài đăng blog

 1. Trên trang chủ của blog hoặc trang cá nhân cho một bài đăng, di chuyển tiêu điểm đến tiêu đề bài đăng blog bạn thích. Bạn nghe tiêu đề của bài đăng theo sau là "Nối kết."

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi tiêu điểm sẽ di chuyển để nối kết như và bạn nghe "chẳng hạn như, nối kết." Nhấn Enter. Bạn nghe: "Không thích." Để không giống như một bài đăng bạn đã thích, dẫn hướng đến nối kết không giống như , và sau đó nhấn Enter.

Tìm kiếm nội dung

 1. Để di chuyển tiêu điểm vào hộp văn bản Tìm kiếm trang web này , nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Tìm kiếm trang web này."

 2. Nhập thuật ngữ tìm kiếm của bạn, sau đó nhấn Enter. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến một trang mới (mở trong cùng một tab) có chứa kết quả tìm kiếm của bạn.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy tiêu đề của kết quả mình muốn, rồi nhấn Enter.

Theo dõi một blog

 • Sau khi bạn mở một blog được tạo trong SharePoint Online trong trình duyệt web, tiêu điểm di chuyển đến trang web đang mở trong một tab trong trình duyệt. Bạn nghe tên tab và tên của trình duyệt mà bạn đang dùng.

 • Để di chuyển tiêu điểm đến nút theo dõi , hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Theo dõi", sau đó nhấn Enter.

Theo dõi blog thêm nối kết nó trên trang site của bạn trong phần trang tôi đang theo dõi .

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá danh sách các site Gần đây và Đang theo dõi trong SharePoint Online

Phím tắt trong SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng SharePoint Online

Các tính năng trợ năng trong SharePoint Online

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng gặp khó khăn

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×