Sử dụng bộ đọc màn hình với blog được tạo trong SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình với blog được tạo trong SharePoint Online

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Office Accessibility. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng SharePoint Online bằng bàn phím và bộ đọc màn hình, như JAWS hoặc Trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên Windows, để di chuyển xung quanh nội dung blog thông thường, nghe toàn bộ bài đăng, nhận xét hoặc thích bài đăng blog, tìm kiếm nội dung, v.v..

Blog trong SharePoint Online là một công cụ tuyệt vời để thông báo các tin tức và sự kiện của công ty hoặc chia sẻ các ý tưởng, những quan sát và kiến thức chuyên môn trong nhóm hoặc tổ chức của bạn, chỉ cần đặt tên cho một vài trường hợp sử dụng.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các phím tắt, hãy đi đến mục Phím tắt trong SharePoint Online.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này cũng ghi lại chức năng của JAWS. Để tìm hiểu về JAWS for Windows, đi đến mục Hướng dẫn Nhanh về JAWS for Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 • Khi sử dụng SharePoint Online, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì SharePoint Online chạy trong trình duyệt web nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát khỏi lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải SharePoint Online.

Trong chủ đề này

Bắt đầu: thứ tự tab và nội dung mặc định trong blog

Khi tác giả tạo blog trong SharePoint Online, họ thường sử dụng mẫu Blog, chèn nội dung mặc định (ở các Phần Web) trong blog, cũng như các trang web mặc định sau đây:

 • Trang chủ cho blog

 • Trang cho mỗi bài đăng blog

 • Một trang chứa mọi thể loại blog

 • Trang cho mỗi lưu trữ blog hàng tháng

Thứ tự tab cho các trang mặc định

Các mục sau đây mô tả thứ tự tab cho mỗi trang web. Nhận biết thứ tự tab có thể giúp bạn di chuyển xung quanh mỗi trang dễ dàng hơn nhiều.

Thứ tự tab cho các trang blog

Mọi trang đều có nội dung mặc định sau, được liệt kê theo thứ tự tab:

 1. Đồ họa mặc định liên kết tới trang chủ blog.

 2. Liên kết Trang chủ tới trang chủ blog.

 3. Hộp Tìm kiếm site này.

 4. Danh sách Thể loại. Danh sách này có chứa liên kết đến các thể loại Sự kiện, Ý tưởngÝ kiến cũng như liên kết đến Thêm Thể loại nếu bạn là tác giả blog.

 5. Danh sách Lưu trữ được sắp xếp theo tháng và liên kết đến Bài đăng Cũ hơn.

Trang chủ

Trang chủ liệt kê mọi bài đăng blog theo thứ tự thời gian từ mới đến cũ. Mỗi bài đăng bao gồm:

 • Tiêu đề, tên tác giả và danh sách các thể loại blog

 • Liên kết Nhận xét

 • Liên kết ThíchKhông thích

 • Gửi liên kết qua email

 • (Dành riêng cho tác giả) Nút Thêm, trong đó bao gồm liên kết Chỉnh sửa.

 • Liên kết Nguồn cấp RSS

 • Liên kết Báo hiệu cho Tôi

Trang web cho một bài đăng blog

Danh sách này trình bày thứ tự tab cho một trang web của bài đăng blog:

 • Tiêu đề của bài đăng blog.

 • Tên tác giả blog.

 • Tên của thể loại có chứa bài đăng blog đó.

 • Liên kết Thích hoặc liên kết Không thích.

 • Liên kết Nhận xét.

 • Danh sách Thêm, chứa liên kết đến Gửi liên kết qua email. Nếu bạn là tác giả blog, danh sách Thêm chứa các liên kết: Gửi liên kết qua email và liên kết Chỉnh sửa (để chỉnh sửa bài đăng blog).

 • Hộp văn bản Thêm nhận xét, nơi bạn có thể nhập nhận xét.

 • Nút Đăng (để đăng nhận xét của bạn).

 • Tất cả nhận xét cho blog

Trang Thể loại

Trang này liệt kê mọi bài đăng blog trong thể loại đó. Mỗi bài đăng sẽ hiển thị tiêu đề của bài đăng blog, tên tác giả blog và tên của thể loại có chứa bài đăng blog đó.

Trang lưu trữ blog hàng tháng

Trang này hiển thị mọi bài đăng blog cho tháng. Mỗi bài đăng sẽ hiển thị tiêu đề của bài đăng blog, tên tác giả blog và tên của thể loại có chứa bài đăng blog đó.

Công cụ dành cho tác giả blog

Nếu bạn là tác giả blog mà bạn đang sử dụng, sau các thành phần cho bài đăng cuối cùng trên mỗi trang web của blog, các phần tử tác giả bổ sung cũng đều được tích hợp. Danh sách Công cụ Blog cung cấp quyền truy nhập vào các liên kết sau:

 • Tạo bài đăng

 • Quản lý bài đăng

 • Quản lý nhận xét

 • Quản lý thể loại

 • Khởi chạy ứng dụng tạo blog

 • Hộp Chọn bố trí bài đăng (các tùy chọn Cơ bản, Đóng khungNội tuyến).

Dẫn hướng trong blog trên SharePoint Online

 • Liên kết dẫn hướng.

  Để di chuyển thẳng đến các liên kết dẫn hướng trên một trang blog và chọn chúng, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Skip ribbon commands, Link" (Liên kết Bỏ qua các lệnh trên dải băng) Nhấn Enter.

 • Nội dung chính.

  Để di chuyển thẳng đến nội dung chính trên một trang blog và chọn chúng, ngay sau khi bạn mở trang, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Skip to main content link" (Bỏ qua để đến liên kết nội dung chính). Nhấn Enter.

 • Mỗi phần tử trên trang.

  Để di chuyển từ một phần tử trang này đến phần tử trang tiếp theo, hãy nhấn phím Tab. Để di chuyển trở lại, nhấn Shift+Tab. Khi tiêu điểm di chuyển đến mỗi phần tử, bạn sẽ nghe thấy tên của phần tử đó.

 • Trang chủ blog.

  Để di chuyển đến liên kết Trang chủ cho trang chủ blog và chọn, hãy nhấn Alt+1. Bạn sẽ nghe thấy “Home, Currently selected” (Trang chủ, Hiện đang được chọn). Nhấn Enter.

 • Bài đăng blog trên trang chủ.

  Để di chuyển từ một bài đăng này sang một bài đăng khác trên trang chủ, bạn phải nhấn tab qua các phần tử thông tin của từng bài đăng (như tiêu đề, thể loại và nhận xét). Khi tiêu điểm di chuyển đến tiêu đề của bài đăng, bạn sẽ nghe thấy tên của bài đăng đó, rồi đến "Heading level one, Link" (Liên kết Đầu đề mức một) Khi tiêu điểm di chuyển đến từng phần tử khác của bài đăng, bạn sẽ nghe thấy tên của phần tử đó, rồi đến "Link" (Liên kết). Để chọn một trong những phần tử của bài đăng, nhấn Enter.

  Mẹo: 

  • Khi tiêu điểm di chuyển đến liên kết Nhận xét cho một bài đăng blog, ngoài việc nghe thấy "Comment, Link" (Liên kết Nhận xét), bạn sẽ nghe thấy tổng số nhận xét cho bài đăng.

  • Để tìm hiểu những phần tử thông tin nào được tích hợp với mọi bài đăng trên blog, hãy đi đến mục Bắt đầu: thứ tự tab và nội dung mặc định trong blog ở bài viết này.

 • Các bài đăng blog trong một thể loại cụ thể.

  Theo mặc định, với thứ tự tab trên một trang blog, danh sách Thể loại đứng sau nút Tìm kiếm. Khi bạn nhấn tab đến nút Tìm kiếm, bạn sẽ nghe thấy "Search button" (Nút Tìm kiếm). Nếu bạn nhấn phím Tab một lần nữa, tiêu điểm sẽ di chuyển đến các liên kết trong danh sách Thể loại. Bạn sẽ nghe thấy tên của từng thể loại, rồi đến "Link" (Liên kết) Để chọn một thể loại, hãy nhấn Enter.

 • Các bài đăng blog trong một tháng cụ thể.

  Theo mặc định, với thứ tự tab trên một trang blog, danh sách Lưu trữ được đặt ở sau thể loại cuối cùng (hoặc Thêm Thể loại, nếu bạn là tác giả blog) trong danh sách Thể loại. Khi tiêu điểm di chuyển tới thể loại cuối cùng, bạn sẽ nghe thấy tên của thể loại đó, rồi đến "Link" (Liên kết). Nếu bạn nhấn tab tiến lên, tiêu điểm sẽ di chuyển đến các liên kết trong danh sách Lưu trữ. Bạn sẽ nghe thấy "Archives, Link" (Liên kết Lưu trữ). Khi bạn nhấn tab tới từng tháng trong danh sách, bạn sẽ nghe thấy tên của tháng đó, rồi đến "Link" (Liên kết). Liên kết cuối cùng trong danh sách Lưu trữBài đăng Cũ hơn. Khi tiêu điểm di chuyển tới Bài đăng Cũ hơn, bạn sẽ nghe thấy "Older Posts, Link" (Liên kết Bài đăng Cũ hơn). Để chọn tháng, nhấn Enter.

Các hành động blog phổ biến

Nghe một bài đăng blog cùng các nhận xét của bài đăng đó

 1. Trên trang chủ, trang thể loại hoặc trang lưu trữ cho blog, di chuyển tiêu điểm đến tiêu đề của bài đăng blog bạn muốn mở. Bạn sẽ nghe thấy tiêu đề của bài đăng, rồi đến "Heading level one, Link" (Liên kết Đầu đề cấp một)

 2. Nhấn Enter. Khi bài đăng blog mở trên trang riêng, bạn sẽ nghe thấy tiêu đề của bài đăng blog, tên của tác giả blog, nội dung của bài đăng, từng nhận xét cho bài đăng cùng với tên của người đã đăng nhận xét cũng như tên của mọi phần tử trên trang web.

Nhận xét trên một bài đăng blog

 1. Di chuyển tiêu điểm tới tiêu đề của bài đăng blog bạn muốn nhận xét. Bạn sẽ nghe thấy tiêu đề của bài đăng, rồi đến "Heading level one, Link" (Liên kết Đầu đề cấp một)

 2. Để di chuyển tiêu điểm đến hộp văn bản Thêm nhận xét cho bài đăng, hãy sử dụng một trong hai phương pháp sau đây:

  • Nếu bạn đang ở trên trang chủ của blog, nhấn phím Tab cho đến khi tiêu điểm di chuyển đến liên kết Nhận xét. Bạn sẽ nghe thấy tổng số nhận xét cho bài đăng blog đó, rồi đến "Comments, Link" (Liên kết Nhận xét). Nhấn Enter. Trang riêng của bài đăng sẽ mở ra. Nhấn phím Tab cho đến khi tiêu điểm di chuyển đến hộp văn bản Thêm nhận xét. Bạn sẽ nghe thấy "Edit, Type text" (Chỉnh sửa, Nhập văn bản).

  • Nếu bạn đã ở trên trang riêng của bài đăng, nhấn phím Tab cho đến khi tiêu điểm di chuyển tới liên kết Nhận xét. Bạn sẽ nghe thấy "Comment, Link" (Liên kết Nhận xét). Nhấn Enter. Khi tiêu điểm di chuyển tới hộp văn bản Thêm nhận xét cho bài đăng, bạn sẽ nghe thấy "Edit, Type text" (Chỉnh sửa, Nhập văn bản).

 3. Nhập nhận xét của bạn.

 4. Để đăng nhận xét, nhấn phím Tab. Khi tiêu điểm di chuyển tới nút Đăng, bạn sẽ nghe thấy "Post, Button" (Nút Đăng). Nhấn Enter.

Thích một bài đăng blog

 1. Trên trang chủ của blog hoặc trang riêng của một bài đăng, di chuyển tiêu điểm tới tiêu đề của bài đăng blog bạn thích. Bạn sẽ nghe thấy tiêu đề của bài đăng, rồi đến "Heading level one, Link" (Liên kết Đầu đề cấp một)

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi tiêu điểm di chuyển tới liên kết Thích và bạn sẽ nghe thấy "Like, Link" (Liên kết Thích). Nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy số lượt thích cho bài đăng, và "Unlike" (Không thích). Liên kết Không thích được thêm vào, phòng trường hợp bạn đổi ý. (Để không thích một bài đăng, chọn liên kết Không thích, rồi nhấn Enter.)

Tìm kiếm nội dung

 1. Để di chuyển tiêu điểm đến hộp văn bản Tìm kiếm site này, nhấn Alt+S. Bạn sẽ nghe thấy "Search this site, Type text" (Tìm kiếm site này, Nhập văn bản).

 2. Nhập văn bản của bạn, rồi nhấn Enter. Khi tiêu điểm di chuyển tới trang mới (được mở trong cùng một tab) có chứa kết quả tìm kiếm của bạn, bạn sẽ nghe thấy kết quả tìm kiếm đó.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy tiêu đề của kết quả mình muốn, rồi nhấn Enter.

Theo dõi một blog

 • Sau khi bạn mở blog được tạo trong SharePoint Online thuộc trình duyệt web, tiêu điểm sẽ di chuyển tới trang web đó, trang này được mở trong một tab của trình duyệt. Bạn sẽ nghe thấy tên của tab và tên của trình duyệt bạn đang sử dụng.

 • Để di chuyển tiêu điểm tới nút Theo dõi nằm ở đầu mỗi blog được tạo trong SharePoint Online, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Follow this site and get back to it easily from your sites page” (Theo dõi site này và dễ dàng quay lại site từ trang site của bạn), rồi nhấn Enter.

Thao tác này sẽ thêm một liên kết vào blog trong trang Site của bạn, phía dưới Site tôi đang theo dõi.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá danh sách các site Gần đây và Đang theo dõi trong SharePoint Online

Phím tắt trong SharePoint Online

Bắt đầu sử dụng bộ đọc màn hình với thư viện tài liệu hiện đại trong SharePoint Online

Các tính năng trợ năng trong SharePoint Online

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng gặp khó khăn

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×