Sử dụng bộ đọc màn hình để xem lại hoạt động tệp trong thư viện tài liệu thuộc SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để xem lại hoạt động tệp trong thư viện tài liệu thuộc SharePoint Online

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Office Accessibility. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng SharePoint Online bằng bàn phím và bộ đọc màn hình như JAWS hoặc Trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên Windows, để xem lại hoạt động tệp trong thư viện tài liệu. Bằng cách kiểm tra lịch sử phiên bản của một tệp hoặc thư mục, bạn có thể nhanh chóng tìm thấy thời điểm thay đổi một mục, người thay đổi mục đó và mọi chú thích về những thay đổi đó.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các phím tắt, hãy đi đến mục Phím tắt trong SharePoint Online.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này cũng ghi lại chức năng của JAWS. Để tìm hiểu về JAWS for Windows, đi đến mục Hướng dẫn Nhanh về JAWS for Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 • Khi sử dụng SharePoint Online, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì SharePoint Online chạy trong trình duyệt web nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát khỏi lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải SharePoint Online.

Xem lại hoạt động tệp trong thư viện tài liệu

 1. Đăng nhập vào tài khoản Office 365 của tổ chức bạn, khởi động ứng dụng SharePoint, rồi mở thư viện tài liệu của bạn.

  Mẹo: Thư viện tài liệu trong SharePoint Online có hai chế độ xem khác nhau: trải nghiệm cổ điển và trải nghiệm SharePoint Online. Với hầu hết mọi người, trải nghiệm SharePoint Online là mặc định. Tuy nhiên, nếu bạn nghe thấy “Check it out button” (nút Xem qua) khi dẫn hướng thư viện tài liệu của mình thì bạn đang sử dụng trải nghiệm cổ điển. Để xem các thư viện tài liệu SharePoint Online, khi bạn nghe thấy “Check it out button”, hãy nhấn Enter. Sau khi chế độ xem trong thư viện tài liệu thay đổi thành trải nghiệm SharePoint Online và tiêu điểm di chuyển từ nút Xem qua tới liên kết Mới, bạn sẽ nghe thấy tên thư viện tài liệu của mình, sau đó là “New” (Mới).

 2. Trong dạng xem Danh sách hoặc dạng xem Ô, chọn tệp bạn muốn xem lại lịch sử.

  Mẹo: 

  • Để chọn một tệp, nhấn tab cho đến khi bạn nghe thấy “Grid column headers, Use menus to sort, filter, or group by a column” (Tiêu đề cột lưới, Sử dụng menu để sắp xếp, lọc hoặc nhóm theo cột), rồi sử dụng phím Mũi tên Xuống. (Trong Tường thuật viên, bạn sẽ nghe thấy “Table name” (Tên bảng) cùng tên của cột tiếp theo.)

  • Lịch sử Phiên bản không sẵn dùng cho sổ tay OneNote.

  • Cách chuyển đổi giữa dạng xem Danh sách và dạng xem Ô:

   • Hãy đảm bảo rằng không có tệp hay thư mục nào được chọn. Nút Mới và menu Dạng xem chỉ có sẵn trên menu khi không có tệp nào được chọn trong thư viện tài liệu.

   • Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “New, Create a new folder or Office document in this location” (Mới, Tạo một thư mục hoặc tài liệu Office mới tại vị trí này).

   • Nhấn phím Mũi tên Phải cho đến khi bạn nghe thấy “View menu” (Menu dạng xem), rồi nhấn Enter.

   • Nhấn phím Mũi tên Xuống cho đến khi bạn nghe thấy “List” (Danh sách) hoặc “Tiles” (Ô), rồi nhấn Enter.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Menu, Open" (Menu, Mở). (Trong Tường thuật viên, bạn sẽ nghe thấy "Open, Menu item" (Mở, Mục menu).)

 4. Nhấn phím Mũi tên Phải cho đến khi bạn nghe thấy “More commands, Other things you can do with the selected items” (Thêm lệnh, Các thao tác khác bạn có thể thực hiện với mục đã chọn), rồi nhấn Enter.

 5. Trên menu ngữ cảnh, nhấn phím Mũi tên Xuống cho đến khi bạn nghe thấy “Version History” (Lịch sử Phiên bản), rồi nhấn Enter. Cửa sổ Lịch sử Phiên bản mở ra, đồng thời bạn sẽ nghe thấy “Version History, Working on it” (Lịch sử Phiên bản, Thao tác trên đó).

 6. Để di chuyển đến danh sách phiên bản, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy ngày của phiên bản đầu tiên được liệt kê. Các phiên bản được liệt kê theo thứ tự giảm dần với phiên bản gần đây nhất ở đầu danh sách.

  Mẹo: Trong Tường thuật viên, khi bạn nghe thấy ngày của một phiên bản, bạn có thể mở menu ngữ cảnh cho phiên bản đó.

  1. Nhấn Alt+Mũi tên Xuống. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra.

  2. Để chọn Xem, Khôi phục hoặc Xóa, hãy sử dụng phím Mũi tên Lên, rồi nhấn Enter. Một cửa sổ mới sẽ mở ra, tại đó bạn có thể tìm hiểu chi tiết về phiên bản, xác nhận rằng bạn muốn thay thế phiên bản mới nhất bằng phiên bản đã chọn hoặc xác nhận rằng bạn muốn xóa phiên bản đó. Để đóng cửa sổ, nhấn Enter.

 7. Để nghe thêm thông tin về phiên bản, ví dụ: ngày sửa đổi và tên người sửa đổi, hãy nhấn phím Tab. Tiêu điểm di chuyển đến cột tiếp theo.

 8. Để di chuyển qua danh sách phiên bản, sử dụng phím Tab.

 9. Để thoát khỏi cửa sổ Lịch sử Phiên bản, nhấn tab cho đến khi bạn nghe thấy "Close button" (Nút Đóng). rồi nhấn Enter.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để nhận thông báo khi một tệp hoặc thư mục trong SharePoint Online thay đổi

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm xuất hoặc kiểm nhập tệp trong thư viện tài liệu thuộc SharePoint Online

Phím tắt trong SharePoint Online

Bắt đầu sử dụng bộ đọc màn hình với thư viện tài liệu hiện đại trong SharePoint Online

Các tính năng trợ năng trong SharePoint Online

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×