Sử dụng bộ đọc màn hình để trò chuyện trong nhóm Microsoft

Sử dụng bộ đọc màn hình để trò chuyện trong nhóm Microsoft

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng Microsoft Teams bằng bàn phím và bộ đọc màn hình để trò chuyện với các liên hệ của bạn. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với JAWS và NVDA, nhưng nó có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng theo tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn ngay lập tức nghe thấy cảnh báo khi ai đó gửi tin nhắn cho bạn.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Bắt đầu cuộc trò chuyện nhóm

 1. Trong tab hội thoại của dạng xem nhóm , nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe thấy: "bắt đầu một cuộc hội thoại mới". Tiêu điểm di chuyển đến hộp soạn thư.

 2. Để bung rộng hộp soạn thảo để truy nhập vào Thêm tùy chọn chỉnh sửa, hãy nhấn Ctrl + Shift + X. Để thu gọn hộp, hãy nhấn Ctrl + Shift + X một lần nữa.

 3. Nhập tin nhắn của bạn. Bạn cũng có thể thêm phần đính kèm hoặc thậm chí emoji, nhãn dán, hoặc meme để tin nhắn của bạn thêm hấp dẫn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm phần đính kèm, Thêm Emoji, và Thêm nhãn dán hoặc Meme.

 4. Để gửi tin nhắn, nhấn Ctrl+Enter.

Lưu ý: Trong NVDA, đây được gọi là chế độ duyệt. Trong JAWS, đây được gọi là chế độ con trỏ ảo.

 1. Với JAWS, nhấn E trong tab hội thoại của dạng xem nhóm cho đến khi bạn nghe thấy: "bắt đầu một cuộc hội thoại mới". Với NVDA, nhấn F thay vào đó cho đến khi bạn nghe thấy: "bắt đầu một cuộc hội thoại mới". Tiêu điểm di chuyển đến hộp soạn thư. Nhấn Enter để chọn nó.

 2. Nhập tin nhắn của bạn. Bạn cũng có thể thêm phần đính kèm hoặc thậm chí emoji, nhãn dán, hoặc meme để tin nhắn của bạn thêm hấp dẫn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm phần đính kèm, Thêm Emoji, và Thêm nhãn dán hoặc Meme.

 3. Để gửi tin nhắn, nhấn Ctrl+Enter.

Bắt đầu một cuộc trò chuyện riêng tư

 1. Nhấn Ctrl + 2 để mở dạng xem cuộc trò chuyện . Ngăn danh sách bây giờ hiển thị Yêu thích của bạn, nếu có, liên hệGần đây, và liên hệ Đề xuất.

 2. Với JAWS, nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe thấy: "Chat List" (danh sách trò chuyện). Với NVDA, bạn nghe thấy: "Tab Control" (điều khiển tab).

 3. Nhấn phím tab một lần, rồi nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên của liên hệ mà bạn muốn trò chuyện, sau đó là thông tin sẵn sàng của họ.

  Mẹo: Nếu liên hệ bạn tìm kiếm không có trong danh sách yêu thích, gần đâyhoặc đề xuất , hãy nhấn Ctrl + E để sử dụng trường Tìm kiếm để tìm chúng. Để biết thêm thông tin, tham khảo Sử dụng bộ đọc màn hình để tìm kiếm cuộc hội thoại, người hoặc tệp trong Microsoft Teams.

 4. Nhấn Enter để chọn liên hệ. Nhấn Ctrl + F6 một lần, nhập thông điệp của bạn, rồi nhấn Enter một lần nữa. Thư được gửi đi.

Các tin nhắn trò chuyện được hiển thị trong ngăn nội dung. Để duyệt qua các thư, nhấn phím tab hoặc Shift + Tab cho đến khi bạn tìm thấy thư gần đây nhất, sau đó sử dụng các phím mũi tên lên và xuống.

Lưu ý: Trong NVDA, đây được gọi là chế độ duyệt. Trong JAWS, đây được gọi là chế độ con trỏ ảo.

 1. Nhấn Ctrl + 2 để mở dạng xem cuộc trò chuyện . Ngăn danh sách bây giờ hiển thị liên hệ Yêu thích, nếu có, liên hệ Gần đây của bạn, và liên hệ Đề xuất.

 2. Với JAWS, nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe thấy: "Chat List" (danh sách trò chuyện). Với NVDA, bạn nghe thấy: "Tab Control" (điều khiển tab).

 3. Nhấn phím tab một lần, rồi nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên của liên hệ mà bạn muốn trò chuyện, sau đó là thông tin sẵn sàng của họ.

  Mẹo: Nếu liên hệ bạn tìm kiếm không có trong danh sách yêu thích, gần đâyhoặc đề xuất , hãy nhấn Ctrl + E để sử dụng trường Tìm kiếm để tìm chúng. Để biết thêm thông tin, tham khảo Sử dụng bộ đọc màn hình để tìm kiếm cuộc trò chuyện, người, hoặc tệp trong Microsoft Teams.

 4. Nhấn Enter, nhập thông điệp của bạn, rồi nhấn Enter một lần nữa. Thư được gửi đi.

Các tin nhắn trò chuyện được hiển thị trong ngăn nội dung. Để duyệt các tin nhắn, nhấn H hoặc Shift + H để di chuyển giữa các đầu đề khác nhau trong danh sách. Các mức đầu đề là:

 • Đầu đề 2: tiêu đề của khu vực nội dung chính

 • Đầu đề 3: dấu tách ngày trong cuộc hội thoại.

 • Đầu đề 4: các thư riêng lẻ dưới một ngày.

 • Đầu đề 5: trả lời thư.

Mẹo: Để nhanh chóng bắt đầu cuộc trò chuyện và gửi tin nhắn, hãy nhấn Ctrl + E để di chuyển đến trường tìm kiếm ở phía trên cùng của màn hình. Nhập /chat, nhấn Enter, nhập tên của người mà bạn muốn trò chuyện, nhấn Enter, nhập thông điệp của bạn, rồi nhấn Enter.

Thêm phần đính kèm

 1. Trong hộp soạn thư, nhấn Ctrl + O. Bộ chọn phần đính kèm mở ra.

 2. Nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn tìm thấy vị trí mà bạn muốn thêm tệp vào, rồi nhấn phím cách.

  Bạn có thể thêm tệp từ đám mây hoặc cục bộ từ máy tính của bạn.

 3. Để thêm tệp từ đám mây:

  1. Trong hộp thoại tài liệu , nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống để di chuyển trong danh sách thư mục hoặc tệp, rồi nhấn Enter để mở một thư mục.

  2. Khi bạn tìm thấy tệp mà bạn muốn đính kèm, hãy nhấn Enter. Nhấn phím tab cho đến khi bạn tìm thấy nút chia sẻ , rồi nhấn Enter. Tệp được đính kèm vào tin nhắn của bạn.

  Để thêm tệp cục bộ:

  1. Trong hộp thoại mở Windows, nhấn phím tab để dẫn hướng các khu vực chính của hộp thoại và sử dụng các phím mũi tên để di chuyển bên trong một vùng chính.

  2. Khi bạn đã di chuyển tiêu điểm đến đúng tệp, hãy nhấn Alt + O. Tệp được đính kèm vào tin nhắn của bạn.

Thêm emoji

 1. Trong hộp soạn thư, nhấn phím tab. Nhấn phím mũi tên phải cho đến khi tìm nút Emoji , rồi nhấn Enter. Danh sách Emoji sẽ mở ra.

 2. Nhấn phím tab để di chuyển đến danh sách Emoji. Nhấn Phím mũi tên trái hoặc phải để di chuyển trong danh sách.

 3. Khi bạn nghe thấy emoji bạn muốn thêm, nhấn Enter. Emoji được thêm vào tin nhắn của bạn.

Thêm nhãn dán hoặc meme

 1. Trong hộp soạn thư, nhấn phím tab. Nhấn phím mũi tên phải cho đến khi bạn tìm thấy nút nhãn dán , rồi nhấn Enter. Danh sách nhãn dán và Meme sẽ mở ra.

 2. Để di chuyển đến bảng danh mục nhãn dán và meme, nhấn Shift+Tab. Để di chuyển trong bảng, nhấn phím mũi tên Lên hoặc Xuống. Để chọn thư mục, nhấn Enter. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến danh sách nhãn dính và giá thành trong thể loại.

 3. Nhấn phím mũi tên trái hoặc phải để di chuyển qua danh sách. Để chọn, nhấn Phím cách.

 4. Chỉnh sửa nhãn dán hoặc văn bản Meme theo ý thích của bạn và khi bạn đã hoàn tất, hãy nhấn phím tab cho đến khi bạn tìm thấy nút đã xong , rồi nhấn phím cách.

Ghim hoặc bỏ ghim cuộc trò chuyện

Bạn có thể ghim cuộc trò chuyện, đặt nó ở phía trên cùng của tab gần đây .

 1. Trong tab gần đây , nhấn phím mũi tên lên và xuống để dẫn hướng đến cuộc trò chuyện bạn muốn ghim hoặc bỏ ghim.

 2. Để mở menu Tùy chọn khác, nhấn Phím cách.

 3. Nếu cuộc trò chuyện hiện chưa được ghim, bạn sẽ nghe thấy: "ghim". Nhấn Enter để ghim cuộc trò chuyện. Nếu cuộc trò chuyện hiện đang được ghim, bạn sẽ nghe thấy: "Unghim" (bỏ ghim). Nhấn Enter để bỏ ghim cuộc trò chuyện.

Tắt hoặc bật hoặc tắt tiếng cuộc trò chuyện

Bạn có thể tắt tiếng cuộc trò chuyện để ngừng nhận thông báo từ nó.

 1. Trong tab gần đây , nhấn phím mũi tên lên và xuống để dẫn hướng đến cuộc trò chuyện bạn muốn tắt tiếng hoặc bật tiếng.

 2. Để mở menu Tùy chọn khác, nhấn Phím cách.

 3. Để tắt tiếng cuộc trò chuyện, nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Mute" (tắt tiếng), rồi nhấn Enter. Để bật tiếng trò chuyện bị tắt trước đó, nhấn mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "bật tiếng", rồi nhấn Enter.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tìm kiếm cuộc hội thoại, người hoặc tệp trong Microsoft Teams

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra hoạt động gần đây trong nhóm Microsoft

Phím tắt cho Microsoft Teams

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft các nhóm

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng các nhóm Microsoft

Video: Bắt đầu chat và thực hiện cuộc gọi

Sử dụng Microsoft Teams for iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình Mac OS tích hợp sẵn, để trò chuyện với các liên hệ của bạn. Bạn ngay lập tức nghe một cảnh báo khi ai đó trả lời tin nhắn của bạn.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng iPhone. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với iPad.

Trong chủ đề này

Bắt đầu cuộc trò chuyện nhóm

 1. Trong kênh mà bạn muốn soạn thư, trên tab hội thoại , trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "bắt đầu một cuộc hội thoại mới, trường văn bản." Nhấn đúp vào màn hình.

 2. Nhập tin nhắn bằng bàn phím trên màn hình của bạn. Để đi đến bàn phím, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Q".

 3. Sau khi nhập, để gửi tin nhắn của bạn, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Send button" (Nút gửi) rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Mẹo: Bạn cũng có thể gửi tin nhắn có chứa ảnh được lưu trong điện thoại của bạn. Để gửi ảnh, trong khi nhập tin nhắn, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Tap to attach images" (Nhấn để đính kèm ảnh). Nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Photo library" (Thư viện ảnh) và nhấn đúp vào màn hình. Sau đó chọn ảnh từ thư viện Ảnh của bạn.

Bắt đầu một cuộc trò chuyện riêng tư

 1. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Chat tab" (Thẻ trò chuyện), rồi gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy: "Selected, Chat tab" (Đã chọn, thẻ Trò chuyện). Ngăn danh sách hiển thị cuộc hội thoại gần đây của bạn, nếu có.

 2. Trượt nhanh sang trái đến khi bạn nghe thấy "New chat button" (Nút trò chuyện mới), rồi gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy: "Search for recipients, Search field" (Tìm kiếm người nhận, trường Tìm kiếm). Cửa sổ Trò chuyện mới mở và tiêu điểm sẽ ở trường Đến.

 3. Để tìm kiếm một liên hệ, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy ký tự đầu tiên trên bàn phím trên màn hình.

 4. Để nhập từ tìm kiếm của bạn, hãy trượt một ngón tay trên bàn phím cho đến khi bạn nghe thấy ký tự bạn muốn, sau đó gõ đúp vào màn hình. Ký tự được thêm vào trường Đến.

 5. Kết quả tìm kiếm được liệt kê khi bạn đang nhập. Để đến các kết quả tìm kiếm, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy tên liên hệ. Để chọn liên hệ, gõ đúp vào màn hình.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Type your message here" (Nhập tin nhắn của bạn ở đây), rồi gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy: "Text field, is editing, insertion point at start" (Trường văn bản, đang chỉnh sửa, điểm chèn vào lúc bắt đầu).

 7. Nhập tin nhắn của bạn bằng bàn phím trên màn hình như hướng dẫn ở trên.

 8. Để gửi tin nhắn, trượt sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Send button" (Nút Gửi), rồi gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy: "Notification, message sent successfully" (Thông báo, tin nhắn đã gửi thành công).

  Khi người đó trả lời tin nhắn của bạn, VoiceOver thông báo một tin nhắn mới hoặc chưa đọc.

Xem Thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tìm kiếm cuộc hội thoại, người hoặc tệp trong Microsoft Teams

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft các nhóm

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng các nhóm Microsoft

Dùng Microsoft Teams for Android với Talkback, bộ đọc tích hợp sẵn cho Android, để trò chuyện với liên hệ của bạn trò chuyện với liên hệ của bạn. Bạn ngay lập tức nghe thấy cảnh báo khi ai đó gửi tin nhắn cho bạn.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên điện thoại chạy Android. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với máy tính bảng chạy Android.

I n chủ đề này

Bắt đầu cuộc trò chuyện nhóm

 1. Trong kênh bạn muốn soạn thảo tin nhắn của bạn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Type a new message button" (Nút nhập tin nhắn mới). Nhấn đúp vào màn hình.

 2. Nhập tin nhắn sử dụng bàn phím trên màn hình của bạn. Để đi đến bàn phím, đặt một ngón tay lên màn hình và kéo xung quanh cho đến khi bạn nghe thấy một thành phần bàn phím.

 3. Sau khi nhập, để gửi tin nhắn của bạn, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Send message button" (Nút gửi tin nhắn) và nhấn đúp vào màn hình.

  Mẹo: Trong tin nhắn của bạn, bạn cũng có thể gửi emoji, gif, hoặc ảnh được lưu trong điện thoại của bạn. Trong khi nhập tin nhắn của bạn, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn bạn muốn. Sau đó nhấn đúp vào màn hình để chọn tùy chọn.

Bắt đầu một cuộc trò chuyện riêng tư

 1. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "thẻ Trò chuyện" rồi gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy mục đầu tiên trong danh sách cuộc hội thoại gần đây được hiển thị trong ngăn danh sách.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Nút trò chuyện mới" rồi gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy: "Edit box, To, Search for contacts here" (Hộp Chỉnh sửa, Đến, Tìm kiếm liên hệ tại đây). Bàn phím trên màn hình được hiển thị ở nửa dưới của màn hình.

 3. Để nhập từ tìm kiếm của bạn, hãy trượt một ngón tay vào nửa dưới của màn hình cho đến khi bạn nghe thấy ký tự bạn muốn, rồi nhấc ngón tay lên, sau đó gõ đúp vào màn hình. Ký tự được thêm vào trường Đến.

 4. Kết quả tìm kiếm được liệt kê và thông báo khi bạn nhập. Tiêu điểm chuyển đến kết quả tìm kiếm đầu tiên. Để di chuyển trong danh sách, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy tên liên hệ. Để chọn liên hệ, gõ đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Type a message here, edit box" (Nhập tin nhắn ở đây, hộp chỉnh sửa), rồi gõ đúp vào màn hình.

 6. Nhập tin nhắn của bạn bằng bàn phím trên màn hình như hướng dẫn ở trên.

 7. Để gửi tin nhắn, trượt sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Send message button" (Nút Gửi tin nhắn), rồi gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy: "Message sent successfully" (Tin nhắn đã gửi thành công).

 8. Khi người đó trả lời tin nhắn của bạn, bạn sẽ nghe thấy: "Message received, showing items <number of the current item and its position in the list of items>" (Tin nhắn đã nhận, đang hiển thị các mục <number of the current item and its position in the list of items>).

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tìm kiếm cuộc hội thoại, người hoặc tệp trong Microsoft Teams

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft các nhóm

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng các nhóm Microsoft

Sử dụng Microsoft Teams trên web bằng bàn phím và bộ đọc màn hình để trò chuyện với các liên hệ của bạn. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật, JAWS và NVDA, nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng làm theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn ngay lập tức nghe thấy cảnh báo khi ai đó gửi tin nhắn cho bạn.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Các phiên bản gần đây của JAWS không còn có chế độ con trỏ PC ảo đặt làm mặc định cho Microsoft Teams. Để biết hướng dẫn về cách bật chế độ con trỏ PC ảo, đi đến Kích hoạt con trỏ ảo JAWS.

 • Khi bạn sử dụng Microsoft Teams trên web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web và Trình tường thuật làm bộ đọc màn hình. Vì Microsoft Teams trên web chạy trong trình duyệt web nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát ra khỏi lệnh. Các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) áp dụng cho trình duyệt web – không phải Microsoft Teams trên web.

  Nếu bạn sử dụng Chrome hoặc Firefox làm trình duyệt web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng JAWS hoặc NVDA làm bộ đọc màn hình.

Trong chủ đề này

Bắt đầu cuộc trò chuyện nhóm

 1. Trong tab hội thoại của dạng xem nhóm , nhấn C. Tiêu điểm di chuyển đến hộp soạn thư.

 2. Nhập tin nhắn của bạn. Bạn cũng có thể thêm phần đính kèm hoặc thậm chí emoji, nhãn dán, hoặc meme để tin nhắn của bạn thêm hấp dẫn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm phần đính kèm, Thêm Emoji, và Thêm nhãn dán hoặc Meme.

 3. Để gửi tin nhắn, nhấn Enter.

Bắt đầu một cuộc trò chuyện riêng tư

 1. Nhấn Ctrl + Shift + 2 để mở dạng xem cuộc trò chuyện . Ngăn danh sách bây giờ hiển thị liên hệ Yêu thích, nếu có, liên hệ Gần đây của bạn, và liên hệ Đề xuất.

 2. Nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe thấy: "Chat List" (danh sách trò chuyện).

 3. Nhấn phím tab một lần, rồi sử dụng các phím mũi tên lên và xuống để tìm liên hệ mà bạn muốn trò chuyện, theo sau là thông tin sẵn sàng của họ.

  Mẹo: Nếu liên hệ bạn tìm kiếm không có trong danh sách yêu thích, gần đâyhoặc đề xuất , hãy nhấn Ctrl + E để sử dụng trường Tìm kiếm để tìm chúng. Để biết thêm thông tin, tham khảo Sử dụng bộ đọc màn hình để tìm kiếm cuộc trò chuyện, người, hoặc tệp trong Microsoft Teams.

 4. Nhấn Enter. Bạn nghe thấy: "nhập tin nhắn mới." Tiêu điểm hiện nằm trong hộp soạn thư.

 5. Nhập tin nhắn của bạn, rồi nhấn Enter để gửi.

 6. Khi người đó trả lời tin nhắn của bạn, bạn sẽ nghe thấy "Message from" (Tin nhắn từ), sau đó là tên người đó và nội dung trong tin nhắn.

  Lưu ý: Nếu bạn nhận được tin nhắn từ người khác không phải người bạn đang trò chuyện hoặc nếu bạn nhận được tin nhắn trong khi ở dạng xem khác, bạn sẽ nghe thấy tên người gửi, theo sau là văn bản trong tin nhắn.

Các tin nhắn trò chuyện được hiển thị trong ngăn nội dung. Để duyệt tin nhắn, nhấn Ctrl + F6 cho đến khi tiêu điểm nằm trong hộp soạn thư, rồi nhấn Shift + Tab. Sử dụng các phím mũi tên lên và xuống để nghe các thư trước đó. Để di chuyển tiêu điểm trở lại hộp soạn thư, nhấn phím tab.

Mẹo: Để nhanh chóng bắt đầu cuộc trò chuyện và gửi tin nhắn, hãy nhấn Ctrl + E để di chuyển đến trường tìm kiếm ở phía trên cùng của màn hình. Nhập /chat, nhấn Enter, nhập tên của người mà bạn muốn trò chuyện, nhấn Enter, nhập thông điệp của bạn, rồi nhấn Enter. Để hiển thị cuộc trò chuyện mới trong ngăn nội dung, hãy nhấn Enter một lần nữa.

Thêm phần đính kèm

 1. Trong hộp soạn thư, nhấn Ctrl + Shift + O. Bộ chọn phần đính kèm mở ra.

 2. Nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn tìm thấy vị trí mà bạn muốn thêm tệp vào, rồi nhấn phím cách.

  Bạn có thể thêm tệp từ đám mây hoặc cục bộ từ máy tính của bạn.

 3. Để thêm tệp từ đám mây:

  1. Trong hộp thoại tài liệu , nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống để di chuyển trong danh sách thư mục hoặc tệp, rồi nhấn Enter để mở một thư mục.

  2. Khi bạn nghe thấy tệp bạn muốn đính kèm, nhấn Enter. Với trình tường thuật, bạn nghe thấy: "đã chọn". Nhấn phím tab cho đến khi bạn tìm thấy nút chia sẻ , rồi nhấn Enter. Tệp được đính kèm vào tin nhắn của bạn.

  Để thêm tệp cục bộ:

  1. Trong hộp thoại mở Windows, nhấn phím tab để dẫn hướng các khu vực chính của hộp thoại và sử dụng các phím mũi tên để di chuyển bên trong một vùng chính.

  2. Khi bạn đã di chuyển tiêu điểm đến đúng tệp, hãy nhấn Alt + O. Tệp được đính kèm vào tin nhắn của bạn.

Thêm emoji

 1. Trong hộp soạn thư, nhấn phím tab. Nhấn phím mũi tên phải cho đến khi tìm nút Emoji , rồi nhấn Enter. Danh sách Emoji sẽ mở ra.

 2. Nhấn phím tab để di chuyển đến danh sách Emoji. Nhấn Phím mũi tên trái hoặc phải để di chuyển trong danh sách.

 3. Khi bạn nghe thấy emoji bạn muốn thêm, nhấn Enter. Emoji được thêm vào tin nhắn của bạn.

Thêm nhãn dán hoặc meme

 1. Trong hộp soạn thư, nhấn phím tab. Nhấn phím mũi tên phải cho đến khi tìm nút nhãn dán , rồi nhấn Enter. Danh sách nhãn dán và Meme sẽ mở ra.

 2. Để di chuyển đến bảng danh mục nhãn dán và meme, nhấn Shift+Tab. Để di chuyển trong bảng, nhấn phím mũi tên Lên hoặc Xuống. Để chọn thư mục, nhấn Enter. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến danh sách nhãn dính và giá thành trong thể loại.

 3. Nhấn phím mũi tên trái hoặc phải để di chuyển qua danh sách. Để chọn, nhấn Phím cách.

 4. Nếu có trường văn bản, bạn có thể chỉnh sửa nhãn dán hoặc văn bản Meme. Khi bạn đã hoàn tất, hãy nhấn phím tab cho đến khi bạn tìm thấy nút xong , rồi nhấn phím cách.

Ghim hoặc bỏ ghim cuộc trò chuyện

Bạn có thể ghim cuộc trò chuyện, đặt nó ở phía trên cùng của tab gần đây .

 1. Trong tab gần đây , nhấn phím mũi tên lên và xuống để dẫn hướng đến cuộc trò chuyện bạn muốn ghim hoặc bỏ ghim.

 2. Để mở menu Tùy chọn khác, nhấn Phím cách.

 3. Nếu cuộc trò chuyện hiện chưa được ghim, bạn sẽ nghe thấy: "ghim". Nhấn Enter để ghim cuộc trò chuyện. Nếu cuộc trò chuyện hiện đang được ghim, bạn sẽ nghe thấy: "Unghim" (bỏ ghim). Nhấn Enter để bỏ ghim cuộc trò chuyện.

Tắt hoặc bật hoặc tắt tiếng cuộc trò chuyện

Bạn có thể tắt tiếng cuộc trò chuyện để ngừng nhận thông báo từ nó.

 1. Trong tab gần đây , nhấn phím mũi tên lên và xuống để dẫn hướng đến cuộc trò chuyện bạn muốn tắt tiếng hoặc bật tiếng.

 2. Để mở menu Tùy chọn khác, nhấn Phím cách.

 3. Để tắt tiếng cuộc trò chuyện, nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Mute" (tắt tiếng), rồi nhấn Enter. Để bật tiếng trò chuyện bị tắt trước đó, nhấn mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "bật tiếng", rồi nhấn Enter.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tìm kiếm cuộc hội thoại, người hoặc tệp trong Microsoft Teams

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra hoạt động gần đây trong nhóm Microsoft

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft các nhóm

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng các nhóm Microsoft

Video: Bắt đầu chat và thực hiện cuộc gọi

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×