Sử dụng bộ đọc màn hình để thay đổi các tùy chọn thụt lề và giãn cách trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để thay đổi các tùy chọn thụt lề và giãn cách trong Outlook

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng Outlook bằng bàn phím và Trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên Windows để đặt khoảng giãn cách trước cũng như sau mỗi đoạn văn cùng kích cỡ thụt lề. Bạn cũng chỉ có thể tạo thụt lề ở dòng đầu tiên của đoạn văn hoặc tạo thụt đầu dòng treo, trong đó dòng đầu tiên của đoạn văn không được thụt lề nhưng các dòng sau đó lại được thụt lề. Ngoài ra, bạn có thể thay đổi giãn cách dòng cho đoạn văn.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các phím tắt, đi đến Phím tắt cho Outlook.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này cũng ghi lại chức năng của JAWS. Để tìm hiểu về JAWS for Windows, đi đến mục Hướng dẫn Nhanh về JAWS for Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

Trong chủ đề này

Đặt giãn cách đoạn

 1. Khi soạn thư, chọn đoạn văn bạn muốn đặt giãn cách. Nếu bạn muốn đặt giãn cách đoạn cho toàn bộ thư, nhấn Ctrl+A.

 2. Để truy nhập tab Định dạng Văn bản, nhấn Alt+O. Sau đó, nhấn P, rồi G. Hộp thoại Đoạn văn mở ra, với tiêu điểm nằm trên tab Thụt lề và Giãn cách. Bạn sẽ nghe thấy: "Paragraph window. Alignment" (Cửa sổ đoạn văn. Căn chỉnh). Trong JAWS bạn sẽ nghe thấy: "Paragraph dialog. Indents and Spacing page" (Hộp thoại đoạn văn. Trang Thụt lề và Giãn cách).

 3. Để đặt giãn cách trước một đoạn văn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Before" (Trước). Sau đó, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy giá trị điểm bạn muốn hoặc nhập giá trị điểm bạn muốn (ví dụ: 6 hoặc 18). (Giá trị điểm nhỏ hơn thể hiện không gian hẹp hơn.)

 4. Để đặt giãn cách sau một đoạn văn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "After" (Sau). Sau đó, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy lựa chọn điểm mình muốn hoặc nhập giá trị điểm mình muốn (ví dụ: 6 hoặc 18).

 5. Để đóng hộp thoại Đoạn văn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK button" (Nút OK), rồi nhấn Phím cách. Tiêu điểm quay lại cửa sổ thư của bạn.

Đặt dãn cách dòng

 1. Để thay đổi giãn cách dòng cho đoạn văn, chọn đoạn văn bạn muốn định dạng.

 2. Nhấn Alt+O để đi tới tab Định dạng Văn bản. Sau đó, nhấn P, rồi nhấn G. Hộp thoại Đoạn văn sẽ mở ra, với tiêu điểm nằm trên tab Thụt lề và Giãn cách.

 3. Để chọn tùy chọn giãn cách dòng, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Line spacing" (Giãn cách dòng), theo sau là tùy chọn giãn cách dòng.

 4. Nhấn Phím cách để mở danh sách tùy chọn. Sau đó, sử dụng các phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn giãn cách dòng mình muốn. Để chọn, nhấn Enter.

  Nếu bạn chọn tùy chọn có thể tùy chỉnh, chẳng hạn như Nhiều, để thiết lập kích thước giãn cách, nhấn phím Tab. Bạn nghe thấy "At" (Tại) và kích cỡ giãn cách hiện tại. Sau đó, nhập một giá trị.

 5. Để đóng hộp thoại Đoạn văn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK button" (Nút OK), rồi nhấn Phím cách. Tiêu điểm quay lại cửa sổ thư của bạn.

Đặt thụt lề đoạn văn

Chỉ thụt lề dòng đầu tiên của văn bản

 1. Khi soạn thư, chọn những đoạn văn bạn muốn thụt lề dòng đầu tiên trong đoạn văn.

 2. Để mở tab Định dạng Văn bản, nhấn Alt+O. Sau đó, nhấn P, rồi G. Hộp thoại Đoạn văn mở ra, với tiêu điểm nằm trên tab Thụt lề và Giãn cách. Bạn sẽ nghe thấy: "Paragraph window. Alignment" (Cửa sổ đoạn văn. Căn chỉnh). Trong JAWS bạn sẽ nghe thấy: "Paragraph dialog. Indents and Spacing page" (Hộp thoại đoạn văn. Trang Thụt lề và Giãn cách).

 3. Để thụt lề dòng đầu tiên của đoạn văn, dùng các tùy chọn trong nhóm Thụt lề. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Special, <indentation option>, editable combobox" (Đặc biệt, <tùy chọn thụt lề>, hộp tổ hợp có thể chỉnh sửa). Trong JAWS bạn sẽ nghe thấy: "Special column combobox, <indentation option>" (Hộp tổ hợp cột đặc biệt, <tùy chọn thụt lề>). Để thụt lề dòng đầu tiên, nhấn Phím cách, rồi dùng phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy: "First line" (Dòng đầu tiên). Để chọn, hãy nhấn Enter.

 4. Để đặt kích cỡ thụt lề dòng đầu tiên, nhấn phím Tab. Bạn nghe thấy "By" (Theo) và kích cỡ thụt lề hiện tại. Sau đó, nhập giá trị bằng inch, ví dụ: 0,5.

 5. Để đóng hộp thoại Đoạn văn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK button" (Nút OK), rồi nhấn Phím cách. Tiêu điểm quay lại cửa sổ thư của bạn.

Lưu ý: Tất cả các đoạn văn sau đó mà bạn nhập đểu sẽ được thụt lề.

Thụt lề tất cả các dòng, trừ dòng đầu tiên của đoạn văn

 1. Khi soạn thư, chọn đoạn văn bạn muốn thụt lề tất cả các dòng trừ dòng đầu tiên của đoạn văn (thụt đầu dòng treo).

 2. Để mở tab Định dạng Văn bản, nhấn Alt+O. Sau đó, nhấn P, rồi G. Hộp thoại Đoạn văn mở ra, với tiêu điểm nằm trên tab Thụt lề và Giãn cách. Bạn sẽ nghe thấy: "Paragraph window. Alignment" (Cửa sổ đoạn văn. Căn chỉnh). Trong JAWS bạn sẽ nghe thấy: "Paragraph dialog. Indents and Spacing page" (Hộp thoại đoạn văn. Trang Thụt lề và Giãn cách).

 3. Để thụt lề tất cả các dòng, trừ dòng đầu tiên của đoạn văn, hãy sử dụng các tùy chọn trong nhóm Thụt lề. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Special, <indentation option>, editable combobox" (Hộp tổ hợp có thể chỉnh sửa, <tùy chọn thụt lề>, đặc biệt). Trong JAWS bạn sẽ nghe thấy: "Special column combobox, <indentation option>" (Hộp tổ hợp cột đặc biệt, <tùy chọn thụt lề>).

  Để tạo thụt đầu dòng treo, nhấn Phím cách, rồi sử dụng phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy: "Hanging" (Treo). Để chọn, nhấn Enter.

 4. Để đặt kích cỡ thụt lề, nhấn phím Tab. Bạn nghe thấy "By" (Theo) và kích cỡ thụt lề hiện tại. Sau đó nhập giá trị bằng inch, ví dụ: 0,5.

 5. Để đóng hộp thoại Đoạn văn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK button" (Nút OK), rồi nhấn Phím cách. Tiêu điểm quay lại cửa sổ thư của bạn.

Tăng hoặc giảm thụt lề của toàn bộ đoạn văn

 1. Khi soạn thư, chọn các đoạn văn bạn muốn tăng hoặc giảm thụt lề trái hay phải.

 2. Để mở tab Định dạng Văn bản, nhấn Alt+O. Sau đó, nhấn P, rồi G. Hộp thoại Đoạn văn mở ra, với tiêu điểm nằm trên tab Thụt lề và Giãn cách. Bạn sẽ nghe thấy: "Paragraph window. Alignment" (Cửa sổ đoạn văn. Căn chỉnh). Trong JAWS bạn sẽ nghe thấy: "Paragraph dialog. Indents and Spacing page" (Hộp thoại đoạn văn. Trang Thụt lề và Giãn cách).

 3. Sử dụng các tùy chọn trong nhóm Thụt lề để thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để sửa đổi thụt lề từ lề trái, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Left" (Trái).

  • Để sửa đổi thụt lề từ lề phải, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Right" (Phải).

  Để đặt kích cỡ thụt lề, nhập một số bằng inch. Kích cỡ thụt lề được thông báo.

 4. Để đóng hộp thoại Đoạn văn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK button" (Nút OK), rồi nhấn Phím cách. Tiêu điểm quay lại cửa sổ thư của bạn.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để căn chỉnh văn bản và các đoạn văn trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo ra các danh sách gạch đầu dòng hoặc đánh số trong Outlook

Phím tắt cho Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với lịch trong Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Sử dụng Outlook với tường thuật viên đọc màn hình Windows dựng sẵn, để thêm khoảng trống trước và sau mỗi đoạn văn bản và tạo thụt lề. Bạn có thể tạo thụt lề một chỉ trong dòng đầu tiên của đoạn văn bản, hoặc tạo nhô lề, trong đó không thụt lề dòng đầu tiên của đoạn văn, nhưng dòng tiếp theo. Ngoài ra, bạn có thể thay đổi dãn cách dòng cho đoạn.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên điện thoại chạy Windows. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với máy tính bảng hoặc PC.

Trong chủ đề này

Thêm khoảng cách đoạn

 1. Khi soạn email, chọn các đoạn văn mà bạn muốn thêm khoảng trống.

  Mẹo: Để chọn một đoạn văn, trong nội dung thư, hãy vuốt lên hoặc xuống trên màn hình bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe "Đoạn văn," trượt nhanh sang trái hoặc phải để duyệt đến đoạn văn bản bạn muốn chọn, và sau đó gõ ba lần màn hình. Sau khi chọn đoạn văn bản, hãy vuốt lên hoặc xuống trên màn hình bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe: "Mục."

 2. Trượt nhanh phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe: "nút thêm tùy chọn, nút thu gọn, gõ đúp để mở rộng" Gõ đúp vào màn hình. Bung rộng menu Tùy chọn khác . Bạn nghe: "Loại bỏ, nút."

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Định dạng", sau đó gõ đúp vào màn hình. Menu định dạng sẽ mở ra.

 4. Để mở menu con đường & dãn cách đoạn , trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Dòng và đoạn văn, dãn cách, nút thu gọn," và gõ đúp vào màn hình.

 5. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để thêm khoảng trống trước một đoạn văn, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "thêm khoảng trống trước đoạn văn, nút," và gõ đúp vào màn hình.

  • Để thêm dấu cách sau mỗi đoạn văn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Thêm dấu cách sau mỗi đoạn văn", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 6. Sau khi bạn chọn một tùy chọn, khoảng trắng được thêm vào trước hoặc sau đoạn văn bản và di chuyển tiêu điểm tới nội dung thư email.

Đặt dãn cách dòng

 1. Chọn đoạn văn bản mà bạn muốn thay đổi dãn cách dòng.

 2. Mở menu con đường & dãn cách đoạn . Sau đó trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "dãn cách dòng, nút, gõ đúp để kích hoạt" và gõ đúp vào màn hình. Menu con Dãn cách dòng mở ra.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe tùy chọn dãn cách dòng bạn muốn. Để chọn, gõ đúp vào màn hình.

Tạo thụt lề đoạn văn

Tạo thụt lề đoạn văn bản đặc biệt

 1. Khi soạn thư, chọn các đoạn văn mà bạn muốn dùng để tạo thụt lề.

 2. Trượt nhanh phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe: "nút thêm tùy chọn, nút thu gọn, gõ đúp để mở rộng" Gõ đúp vào màn hình. Bung rộng menu Tùy chọn khác . Bạn nghe: "Loại bỏ, nút."

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Định dạng", sau đó gõ đúp vào màn hình. Menu định dạng sẽ mở ra.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Đặc biệt thụt lề" và gõ đúp vào màn hình. Menu con Thụt lề đặc biệt sẽ mở ra.

 5. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để thụt lề tất cả trừ dòng đầu tiên của đoạn văn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Treo" và gõ đúp vào màn hình.

  • Để chỉ có dòng đầu tiên của đoạn văn thụt lề, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Dòng đầu tiên" và gõ đúp vào màn hình.

 6. Sau khi bạn chọn một tùy chọn, thụt lề được tạo và di chuyển tiêu điểm tới nội dung thư email.

Lưu ý: Tất cả các đoạn văn sau đó mà bạn nhập đểu sẽ được thụt lề.

Tăng hoặc giảm thụt lề của toàn bộ đoạn văn

 1. Khi soạn thư, chọn những đoạn văn bạn muốn thụt lề.

 2. Trượt nhanh phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe: "nút thêm tùy chọn, nút thu gọn, gõ đúp để mở rộng" Gõ đúp vào màn hình. Bung rộng menu Tùy chọn khác . Bạn nghe: "Loại bỏ, nút."

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Định dạng", sau đó gõ đúp vào màn hình. Menu định dạng sẽ mở ra.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để thêm thụt đầu dòng ở bên trái, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Nút Giảm thụt lề", và gõ đúp vào màn hình.

  • Để thêm thụt lề bên phải, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Nút tăng thụt lề", và gõ đúp vào màn hình.

 5. Sau khi bạn chọn một tùy chọn, thụt lề được tạo và di chuyển tiêu điểm tới nội dung thư email.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để căn chỉnh văn bản và các đoạn văn trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo ra các danh sách gạch đầu dòng hoặc đánh số trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×