Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và sử dụng wiki trong Microsoft nhóm

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và sử dụng wiki trong Microsoft nhóm

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng Microsoft Teams bằng bàn phím và bộ đọc màn hình để tạo các tab wiki cho một kênh và viết nội dung cho chúng. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với JAWS và NVDA, nhưng nó có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng theo tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Tab wiki là một trình soạn thảo văn bản thông minh mà bạn cũng có thể sử dụng để liên lạc với các đồng đội của bạn. Bạn có thể lập bản thảo và chỉnh sửa nội dung như trong OneNote, nhưng bạn cũng có thể bắt đầu trò chuyện xung quanh một phần cụ thể của nội dung và gắn thẻ các đồng nghiệp của bạn, tất cả đều ở một nơi.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, hãy đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Các phiên bản gần đây của JAWS không còn có chế độ con trỏ PC ảo đặt làm mặc định cho Microsoft Teams. Để biết hướng dẫn về cách bật chế độ con trỏ PC ảo, đi đến Kích hoạt con trỏ ảo JAWS.

 • Để truy nhập nhanh danh sách lối tắt bàn phím từ bên trong Microsoft Teams, hãy nhấn Ctrl + E, nhập ký tự dấu gạch nối tiếp theo sau là các phímWord, rồi nhấn Enter.

Trong chủ đề này

Tạo tab wiki mới

Mỗi kênh đi kèm với một tab wiki , nhưng bạn cũng có thể thêm các tab wiki mới khi cần thiết.

 1. Trong kênh mà bạn muốn thêm tab wiki vào, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Add a tab" (Thêm tab), rồi nhấn Enter. Hộp thoại Thêm tab sẽ mở ra. Tiêu điểm nằm trong trường văn bản Tìm kiếm .

 2. Trong trường Tìm kiếm , nhập wiki , rồi nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy: "wiki". Nhấn Enter.

 3. Nhập tên cho tab wiki mới.

 4. Nhấn phím Tab một lần. Bạn sẽ nghe thấy: "Post to the kênh về tab này." Theo mặc định, thiết đặt này được bật. Để tắt tính năng này, hãy nhấn phím cách.

 5. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Save" (lưu), rồi nhấn Enter.

Lưu ý: Trong NVDA, đây được gọi là chế độ duyệt. Trong JAWS, đây được gọi là chế độ con trỏ ảo.

 1. Trong kênh mà bạn muốn thêm tab wiki vào, hãy nhấn B hoặc Shift + B cho đến khi bạn nghe thấy "Add a tab" (Thêm tab), rồi nhấn Enter. Hộp thoại Thêm tab sẽ mở ra. Tiêu điểm nằm trong trường văn bản Tìm kiếm .

 2. Trong trường Tìm kiếm , nhập wiki , rồi nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy: "wiki". Nhấn Enter.

 3. Nhập tên cho tab wiki mới.

 4. Nhấn phím Tab một lần. Bạn sẽ nghe thấy: "Post to the kênh về tab này." Theo mặc định, thiết đặt này được bật. Để tắt tính năng này, hãy nhấn phím cách.

 5. Với NVDA, nhấn phím SR + phím cách. Nhấn B cho đến khi bạn nghe thấy "Save" (lưu), rồi nhấn Enter. Với JAWS, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Save" (lưu), rồi nhấn Enter.

Viết nội dung cho tab wiki của bạn

Tab wiki có thể chứa nhiều tài liệu, được gọi là các trang và mọi trang được tạo thành nhiều phần. Các phần có thể chứa văn bản, hình ảnh và bảng.

 1. Để tạo một trang mới trong một tab, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "bung rộng Menu", rồi nhấn Enter.

 2. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "New Page" (trang mới), rồi nhấn Enter. Tiêu điểm di chuyển đến tiêu đề của trang mới được tạo.

 3. Nhập tên cho trang mới, rồi nhấn Enter. Tiêu điểm di chuyển đến tiêu đề của phần đầu tiên trong trang.

 4. Nhập tên cho phần đầu tiên, rồi nhấn Enter. Tiêu điểm di chuyển đến vùng nội dung của phần.

 5. Nhập văn bản của bạn cho phần đó.

 6. Để thoát khỏi khu vực nội dung phần, nhấn esc.

 7. Để thêm một phần mới ở trên hoặc bên dưới mục đã thêm trước đó, nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Add a New Section HERE" (Thêm phần mới ở đây), rồi nhấn Enter.

Lưu ý: Trong NVDA, đây được gọi là chế độ duyệt. Trong JAWS, đây được gọi là chế độ con trỏ ảo.

 1. Để tạo một trang mới trong một tab, nhấn B hoặc Shift + B cho đến khi bạn nghe thấy "bung rộng wiki menu", rồi nhấn Enter.

 2. Nhấn B. Bạn nghe thấy: "New Page" (trang mới). Nhấn Enter. Tiêu điểm di chuyển đến tiêu đề của trang mới được tạo.

 3. Với NVDA, nhấn phím SR + phím cách. Nhập tên cho trang mới, rồi nhấn Enter. Tiêu điểm di chuyển đến tiêu đề của phần đầu tiên trong trang.

 4. Nhập tên cho phần đầu tiên, rồi nhấn Enter. Tiêu điểm di chuyển đến vùng nội dung của phần.

 5. Nhập văn bản của bạn cho phần đó.

 6. Để thoát khỏi khu vực nội dung phần, nhấn esc.

 7. Để thêm một phần mới ở trên hoặc bên dưới mục đã thêm trước đó, nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Add a New Section HERE" (Thêm phần mới ở đây), rồi nhấn Enter.

Định dạng văn bản trong phần wiki

Để định dạng văn bản, bạn có thể sử dụng các tùy chọn định dạng trên thanh công cụ phần. Đối với một số tùy chọn định dạng, bạn cũng có thể sử dụng các lối tắt bàn phím.

 1. Để chọn đoạn văn bản mà bạn muốn định dạng, hãy nhấn Ctrl + Shift + phím mũi tên trái hoặc phải.

 2. Để dẫn hướng đến thanh công cụ định dạng. nhấn Ctrl + Shift + F6. Bạn sẽ nghe thấy: "Bold" (Đậm).

 3. Nhấn phím mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn Enter để áp dụng định dạng.

  Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím tắt sau để nhanh chóng áp dụng định dạng cơ bản:

  • Để in đậm văn bản, hãy nhấn Ctrl + B.

  • Để in nghiêng văn bản, hãy nhấn Ctrl + I.

  • Để gạch dưới văn bản, hãy nhấn Ctrl + U.

  • Để thêm liên kết vào văn bản của bạn, hãy chọn văn bản bạn muốn chuyển thành một nối kết và nhấn Ctrl + K. Hộp thoại Thêm liên kết sẽ mở ra và tiêu điểm di chuyển đến trường địa chỉ. Nhập hoặc dán tên của một tệp hoặc địa chỉ web hiện có, rồi nhấn Enter.

Liên kết đến một phần

Bạn có thể dễ dàng trực tiếp các nhóm của mình vào một phần trong tab wiki bằng cách sao chép một nối kết trực tiếp đến nó và chia sẻ nó với chúng.

 1. Dẫn hướng đến mục trong tab wiki mà bạn muốn nối kết đến.

 2. Nhấn Enter để di chuyển tiêu điểm đến tiêu đề phần.

 3. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "More Options" (tùy chọn khác), rồi nhấn phím cách.

 4. Bạn sẽ nghe thấy: "Get Link" (liên kết). Nhấn Enter để sao chép nối kết phần. Bạn sẽ nghe thấy: "đã sao chép vào bảng tạm."

 5. Dán liên kết phần vào một kênh trò chuyện hoặc nhóm.

Lưu ý: Trong NVDA, đây được gọi là chế độ duyệt. Trong JAWS, đây được gọi là chế độ con trỏ ảo.

 1. Dẫn hướng đến mục trong tab wiki mà bạn muốn nối kết đến.

 2. Nhấn Enter để di chuyển tiêu điểm đến tiêu đề phần.

 3. Nhấn B cho đến khi bạn nghe thấy "More Options" (tùy chọn khác), rồi nhấn Enter.

 4. Bạn sẽ nghe thấy: "Get Link" (liên kết). Nhấn Enter để sao chép nối kết phần. Bạn sẽ nghe thấy: "đã sao chép vào bảng tạm."

 5. Dán liên kết phần vào một kênh trò chuyện hoặc nhóm.

Trò chuyện từ tab wiki

 1. Dẫn hướng đến mục trong tab wiki mà bạn muốn bắt đầu một cuộc trò chuyện.

 2. Nhấn Enter để di chuyển tiêu điểm đến tiêu đề phần.

 3. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Show cuộc hội thoại phần", rồi nhấn Enter. Ngăn hội thoại mở ra và tiêu điểm di chuyển đến hộp soạn thư.

 4. Nhập tin nhắn của bạn và nhấn Enter để gửi tin nhắn. Bạn có thể định dạng văn bản và thêm các tệp đính kèm giống như trong hộp soạn thư thông thường. Để biết hướng dẫn, hãy đi đến sử dụng bộ đọc màn hình để trò chuyện trong nhóm Microsoft.

Lưu ý: Trong NVDA, đây được gọi là chế độ duyệt. Trong JAWS, đây được gọi là chế độ con trỏ ảo.

 1. Dẫn hướng đến mục trong tab wiki mà bạn muốn bắt đầu một cuộc trò chuyện.

 2. Nhấn Enter để di chuyển tiêu điểm đến tiêu đề phần.

 3. Nhấn B cho đến khi bạn nghe thấy "Show cuộc hội thoại phần", rồi nhấn Enter. Ngăn hội thoại mở ra và tiêu điểm di chuyển đến hộp soạn thư.

 4. Nhập tin nhắn của bạn và nhấn Enter để gửi tin nhắn. Bạn có thể định dạng văn bản và thêm các tệp đính kèm giống như trong hộp soạn thư thông thường. Để biết hướng dẫn, hãy đi đến sử dụng bộ đọc màn hình để trò chuyện trong nhóm Microsoft.

Mẹo: Ngoài việc trò chuyện, bạn cũng có thể @mention các nhóm trong một phần wiki và họ sẽ nhận được thông báo trong nguồn cấp dữ liệu hoạt động của họ. Chọn thông báo sẽ đưa họ trực tiếp đến phần cần sự chú ý của họ.

Làm việc với wiki cá nhân của bạn

Ngoài các tab wiki cho mỗi nhóm, Microsoft Teams cũng chứa tab wiki cá nhân, nơi bạn có thể dễ dàng thêm các ghi chú và nội dung khác. Không giống như các tab của nhóm wiki , có thể được truy nhập bởi tất cả các thành viên nhóm, tab wiki cá nhân của bạn chỉ sẵn dùng cho bạn.

Truy nhập tab wiki cá nhân của bạn

 1. Nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe thấy: "App Bar" (thanh ứng dụng).

 2. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "more Apps" (các ứng dụng khác), rồi nhấn Enter.

 3. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "cài đặt ứng dụng, wiki", rồi nhấn Enter để mở tab cá nhân .

Lưu ý: Trong NVDA, đây được gọi là chế độ duyệt. Trong JAWS, đây được gọi là chế độ con trỏ ảo.

 1. Với JAWS, nhấn R cho đến khi bạn nghe thấy: "App Bar" (thanh ứng dụng). Với NVDA, nhấn D cho đến khi bạn nghe thấy: "App Bar" (thanh ứng dụng).

 2. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "more Apps" (các ứng dụng khác), rồi nhấn Enter.

 3. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "cài đặt ứng dụng, wiki", rồi nhấn Enter để mở tab cá nhân .

Thêm ghi chú vào tab wiki cá nhân của bạn

 1. Để đi đến trường Tìm kiếm , hãy nhấn Ctrl + E.

 2. Nhập /wiki , rồi nhấn Enter.

 3. Nhập ghi chú của bạn. Khi bạn đã hoàn tất, hãy nhấn Enter để thêm ghi chú vào tab cá nhân của bạn.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo và theo dõi kênh trong Microsoft nhóm

Sử dụng bộ đọc màn hình để trò chuyện trong nhóm Microsoft

Phím tắt cho Microsoft Teams

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft các nhóm

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng các nhóm Microsoft

Sử dụng Microsoft Teams trên web bằng bàn phím và bộ đọc màn hình để tạo các tab wiki cho một kênh và viết nội dung cho chúng. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật, JAWS và NVDA, nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng làm theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Tab wiki là một trình soạn thảo văn bản thông minh mà bạn cũng có thể sử dụng để liên lạc với các đồng đội của bạn. Bạn có thể lập bản thảo và chỉnh sửa nội dung như trong OneNote, nhưng bạn cũng có thể bắt đầu trò chuyện xung quanh một phần cụ thể của nội dung và gắn thẻ các đồng nghiệp của bạn, tất cả đều ở một nơi.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, hãy đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Các phiên bản gần đây của JAWS không còn có chế độ con trỏ PC ảo đặt làm mặc định cho Microsoft Teams. Để biết hướng dẫn về cách bật chế độ con trỏ PC ảo, đi đến Kích hoạt con trỏ ảo JAWS.

 • Để truy nhập nhanh danh sách lối tắt bàn phím từ bên trong Microsoft Teams, hãy nhấn Ctrl + E, nhập ký tự dấu gạch nối tiếp theo sau là các phímWord, rồi nhấn Enter.

Trong chủ đề này

Tạo tab wiki mới

Mỗi kênh đi kèm với một tab wiki , nhưng bạn cũng có thể thêm các tab wiki mới khi cần thiết.

 1. Trong kênh mà bạn muốn thêm tab wiki vào, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Add a tab" (Thêm tab), rồi nhấn Enter. Hộp thoại Thêm tab sẽ mở ra. Tiêu điểm nằm trong trường văn bản Tìm kiếm .

 2. Trong trường Tìm kiếm , nhập wiki , rồi nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy: "wiki". Nhấn Enter.

 3. Nhập tên cho tab wiki mới.

 4. Nhấn phím Tab một lần. Bạn sẽ nghe thấy: "Post to the kênh về tab này." Theo mặc định, thiết đặt này được bật. Để tắt tính năng này, hãy nhấn phím cách.

 5. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Save" (lưu), rồi nhấn Enter.

Lưu ý: Trong NVDA, đây được gọi là chế độ duyệt, trong JAWS, đây được gọi là chế độ con trỏ ảo và trong Trình tường thuật, đây được gọi là chế độ quét.

 1. Trong kênh mà bạn muốn thêm tab wiki vào, hãy nhấn B hoặc Shift + B cho đến khi bạn nghe thấy "Add a tab" (Thêm tab), rồi nhấn Enter. Hộp thoại Thêm tab sẽ mở ra. Tiêu điểm nằm trong trường văn bản Tìm kiếm .

 2. Trong trường Tìm kiếm , nhập wiki , rồi nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy: "wiki". Nhấn Enter.

 3. Nhập tên cho tab wiki mới.

 4. Nhấn phím Tab một lần. Bạn sẽ nghe thấy: "Post to the kênh về tab này." Theo mặc định, thiết đặt này được bật. Để tắt tính năng này, hãy nhấn phím cách.

 5. Với trình tường thuật và NVDA, nhấn phím SR + phím cách. Nhấn B cho đến khi bạn nghe thấy "Save" (lưu), rồi nhấn Enter. Với JAWS, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Save" (lưu), rồi nhấn Enter.

Viết nội dung cho tab wiki của bạn

Tab wiki có thể chứa nhiều tài liệu, được gọi là các trang và mọi trang được tạo thành nhiều phần. Các phần có thể chứa văn bản, hình ảnh và bảng.

 1. Để tạo một trang mới trong một tab, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "bung rộng Menu", rồi nhấn Enter.

 2. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "New Page" (trang mới), rồi nhấn Enter. Tiêu điểm di chuyển đến tiêu đề của trang mới được tạo.

 3. Nhập tên cho trang mới, rồi nhấn Enter. Tiêu điểm di chuyển đến tiêu đề của phần đầu tiên trong trang.

 4. Nhập tên cho phần đầu tiên, rồi nhấn Enter. Tiêu điểm di chuyển đến vùng nội dung của phần.

 5. Nhập văn bản của bạn cho phần đó.

 6. Để thoát khỏi khu vực nội dung phần, nhấn esc.

 7. Để thêm một phần mới ở trên hoặc bên dưới mục đã thêm trước đó, nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Add a New Section HERE" (Thêm phần mới ở đây), rồi nhấn Enter.

Lưu ý: Trong NVDA, đây được gọi là chế độ duyệt, trong JAWS, đây được gọi là chế độ con trỏ ảo và trong Trình tường thuật, đây được gọi là chế độ quét.

 1. Để tạo một trang mới trong một tab, nhấn B hoặc Shift + B cho đến khi bạn nghe thấy "bung rộng wiki menu", rồi nhấn Enter.

 2. Nhấn B. Bạn nghe thấy: "New Page" (trang mới). Nhấn Enter. Tiêu điểm di chuyển đến tiêu đề của trang mới được tạo.

 3. Với trình tường thuật và NVDA, nhấn phím SR + phím cách. Nhập tên cho trang mới, rồi nhấn Enter. Tiêu điểm di chuyển đến tiêu đề của phần đầu tiên trong trang.

 4. Nhập tên cho phần đầu tiên, rồi nhấn Enter. Tiêu điểm di chuyển đến vùng nội dung của phần.

 5. Nhập văn bản của bạn cho phần đó.

 6. Để thoát khỏi khu vực nội dung phần, nhấn esc.

 7. Để thêm một phần mới ở trên hoặc bên dưới mục đã thêm trước đó, nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Add a New Section HERE" (Thêm phần mới ở đây), rồi nhấn Enter.

Định dạng văn bản trong phần wiki

Để định dạng văn bản, bạn có thể sử dụng các tùy chọn định dạng trên thanh công cụ phần. Đối với một số tùy chọn định dạng, bạn cũng có thể sử dụng các lối tắt bàn phím.

 1. Để chọn đoạn văn bản mà bạn muốn định dạng, hãy nhấn Ctrl + Shift + phím mũi tên trái hoặc phải.

 2. Để dẫn hướng đến thanh công cụ định dạng. nhấn Ctrl + Shift + F6. Bạn sẽ nghe thấy: "Bold" (Đậm).

 3. Nhấn phím mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn Enter để áp dụng định dạng.

  Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím tắt sau để nhanh chóng áp dụng định dạng cơ bản:

  • Để in đậm văn bản, hãy nhấn Ctrl + B.

  • Để in nghiêng văn bản, hãy nhấn Ctrl + I.

  • Để gạch dưới văn bản, hãy nhấn Ctrl + U.

  • Để thêm liên kết vào văn bản của bạn, hãy chọn văn bản bạn muốn chuyển thành một nối kết và nhấn Ctrl + K. Hộp thoại Thêm liên kết sẽ mở ra và tiêu điểm di chuyển đến trường địa chỉ. Nhập hoặc dán tên của một tệp hoặc địa chỉ web hiện có, rồi nhấn Enter.

Liên kết đến một phần

Bạn có thể dễ dàng trực tiếp các nhóm của mình vào một phần trong tab wiki bằng cách sao chép một nối kết trực tiếp đến nó và chia sẻ nó với chúng.

 1. Dẫn hướng đến mục trong tab wiki mà bạn muốn nối kết đến.

 2. Nhấn Enter để di chuyển tiêu điểm đến tiêu đề phần.

 3. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "More Options" (tùy chọn khác), rồi nhấn Enter.

 4. Bạn sẽ nghe thấy: "Get Link" (liên kết). Nhấn Enter để sao chép nối kết phần. Bạn sẽ nghe thấy: "đã sao chép vào bảng tạm."

 5. Dán liên kết phần vào một kênh trò chuyện hoặc nhóm.

Lưu ý: Trong NVDA, đây được gọi là chế độ duyệt, trong JAWS, đây được gọi là chế độ con trỏ ảo và trong Trình tường thuật, đây được gọi là chế độ quét.

 1. Dẫn hướng đến mục trong tab wiki mà bạn muốn nối kết đến.

 2. Nhấn Enter để di chuyển tiêu điểm đến tiêu đề phần.

 3. Nhấn B cho đến khi bạn nghe thấy "More Options" (tùy chọn khác), rồi nhấn Enter.

 4. Bạn sẽ nghe thấy: "Get Link" (liên kết). Nhấn Enter để sao chép nối kết phần. Bạn sẽ nghe thấy: "đã sao chép vào bảng tạm."

 5. Dán liên kết phần vào một kênh trò chuyện hoặc nhóm.

Trò chuyện từ tab wiki

 1. Dẫn hướng đến mục trong tab wiki mà bạn muốn bắt đầu một cuộc trò chuyện.

 2. Nhấn Enter để di chuyển tiêu điểm đến tiêu đề phần.

 3. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Show cuộc hội thoại phần", rồi nhấn Enter. Ngăn hội thoại mở ra và tiêu điểm di chuyển đến hộp soạn thư.

 4. Nhập tin nhắn vào hộp soạn thư, rồi nhấn Enter để gửi. Bạn có thể định dạng văn bản và thêm các tệp đính kèm giống như trong hộp soạn thư thông thường. Để biết hướng dẫn, hãy đi đến sử dụng bộ đọc màn hình để trò chuyện trong nhóm Microsoft.

Lưu ý: Trong NVDA, đây được gọi là chế độ duyệt, trong JAWS, đây được gọi là chế độ con trỏ ảo và trong Trình tường thuật, đây được gọi là chế độ quét.

 1. Dẫn hướng đến mục trong tab wiki mà bạn muốn bắt đầu một cuộc trò chuyện.

 2. Nhấn Enter để di chuyển tiêu điểm đến tiêu đề phần.

 3. Nhấn B cho đến khi bạn nghe thấy "Show cuộc hội thoại phần", rồi nhấn Enter. Ngăn hội thoại mở ra và tiêu điểm di chuyển đến hộp soạn thư.

 4. Nhập tin nhắn vào hộp soạn thư, rồi nhấn Enter để gửi. Bạn có thể định dạng văn bản và thêm các tệp đính kèm giống như trong hộp soạn thư thông thường. Để biết hướng dẫn, hãy đi đến sử dụng bộ đọc màn hình để trò chuyện trong nhóm Microsoft.

Mẹo: Ngoài việc trò chuyện, bạn cũng có thể @mention các nhóm trong một phần wiki và họ sẽ nhận được thông báo trong nguồn cấp dữ liệu hoạt động của họ. Chọn thông báo sẽ đưa họ trực tiếp đến phần cần sự chú ý của họ.

Làm việc với wiki cá nhân của bạn

Ngoài các tab wiki cho mỗi nhóm, Microsoft Teams cũng chứa tab wiki cá nhân, nơi bạn có thể dễ dàng thêm các ghi chú và nội dung khác. Không giống như các tab của nhóm wiki , có thể được truy nhập bởi tất cả các thành viên nhóm, tab wiki cá nhân của bạn chỉ sẵn dùng cho bạn.

Truy nhập tab wiki cá nhân của bạn

 1. Nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe thấy: "App Bar" (thanh ứng dụng).

 2. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "more Apps" (ứng dụng khác), rồi nhấn phím cách.

 3. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "cài đặt ứng dụng, wiki", rồi nhấn Enter để mở tab cá nhân .

Lưu ý: Trong NVDA, đây được gọi là chế độ duyệt, trong JAWS, đây được gọi là chế độ con trỏ ảo và trong Trình tường thuật, đây được gọi là chế độ quét.

 1. Với JAWS, nhấn R cho đến khi bạn nghe thấy: "App Bar" (thanh ứng dụng). Với NVDA, nhấn D cho đến khi bạn nghe thấy: "App Bar" (thanh ứng dụng).

 2. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "more Apps" (ứng dụng khác), rồi nhấn phím cách.

 3. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "cài đặt ứng dụng, wiki", rồi nhấn Enter để mở tab cá nhân .

Thêm ghi chú vào tab wiki cá nhân của bạn

 1. Để đi đến trường Tìm kiếm , hãy nhấn Ctrl + E.

 2. Nhập /wiki , rồi nhấn Enter.

 3. Nhập ghi chú của bạn. Khi bạn đã hoàn tất, hãy nhấn Enter để thêm ghi chú vào tab cá nhân của bạn.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo và theo dõi kênh trong Microsoft nhóm

Sử dụng bộ đọc màn hình để trò chuyện trong nhóm Microsoft

Phím tắt cho Microsoft Teams

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft các nhóm

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng các nhóm Microsoft

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×