Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Office Accessibility. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng PowerPoint 2016 với bàn phím và Trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên Windows, để thêm văn bản và áp dụng định dạng cho bản trình bày. Định dạng văn bản trong bản trình bày PowerPoint của bạn sẽ giúp bản trình bày dễ đọc hơn. Bạn cũng có thể tạo một danh sách gạch đầu dòng hoặc đánh số để tạo cấu trúc tốt hơn cho bản trình bày hoặc thêm siêu kết nối vào các nguồn thông tin khác.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Mở PowerPoint và đăng nhập

Nếu bạn muốn tự động lưu bản trình bày vào OneDrive, hãy đảm bảo bạn đăng nhập vào tài khoản Microsoft của mình khi sử dụng PowerPoint. Khi bạn lưu bản trình bày vào OneDrive, bạn có thể truy nhập các bản trình bày này từ bất kỳ thiết bị đã đăng nhập nào của bạn.

 1. Để mở nhanh PowerPoint, nhấn phím logo Windows, nhập "PowerPoint 2016", rồi nhấn Enter.

 2. Để bắt đầu một bản trình bày trống, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Blank presentation" (Bản trình bày trống). Sau đó, nhấn Enter. Bản trình bày sẽ mở ra. Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy: “PowerPoint edit view. Presentation 1. Slide 1, slide” (Dạng xem chỉnh sửa PowerPoint. Bản trình bày 1. Trang chiếu, Trang chiếu 1). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Presentation 1 ready” (Bản trình bày 1 sẵn sàng).

 3. Để đăng nhập, nhấn Alt+F. Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy: “File menu. Presentation 1. PowerPoint window. Selected” (Menu Tệp. Bản trình bày 1. Cửa sổ PowerPoint. Đã chọn). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Backstage view. File” (Dạng xem Backstage. Tệp). Sau đó, nhấn D. Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy: “Selected Account tab item” (Mục tab Tài khoản Được chọn). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Account tab” (Tab Tài khoản).

 4. Nhấn S. Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy: “Accounts window. Type your email or phone number” (Cửa sổ Tài khoản. Nhập email hoặc số điện thoại của bạn). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Accounts. Type your email or phone number required” (Tài khoản. Yêu cầu nhập email hoặc số điện thoại của bạn).

 5. Nhập email hoặc số điện thoại của bạn, nhấn Enter, rồi nhấn Tab. Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy: “Password, editing text” (Mật khẩu, chỉnh sửa văn bản). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Password, edit. Type in text” (Chỉnh sửa, Mật khẩu. Nhập văn bản).

 6. Nhập mật khẩu của bạn, rồi nhấn Enter.

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng tài khoản của tổ chức và không phải là tài khoản Microsoft, các bước đăng nhập có thể hơi khác nhau. Ví dụ: bạn có thể cần sử dụng mã PIN hoặc thẻ thông minh.

Mẹo: Nếu bạn không đăng xuất khỏi PowerPoint vào lần sử dụng trước, ứng dụng sẽ mở ra mà không nhắc bạn đăng nhập.

Thêm văn bản vào trang chiếu

Bạn có thể thêm nội dung vào một trang chiếu trong dạng xem thường. Trong dạng xem thường, màn hình được phân tách giữa ngăn hình thu nhỏ, khu vực chỉnh sửa trang chiếu và ngăn ghi chú. Để tìm hiểu thêm về cách làm việc với các trang chiếu trong dạng xem khác nhau PowerPoint , đi đến các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint bằng bộ đọc màn hình.

 1. Để đi đến dạng xem Thông thường, nhấn Alt+W, rồi nhấn L. Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy: “PowerPoint edit view” (Dạng xem chỉnh sửa PowerPoint). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Leaving menu bar. No selection.” (Rời khỏi thanh menu. Không có lựa chọn).

 2. Để chọn trang chiếu mà bạn muốn thêm văn bản, nhấn F6 cho đến khi bạn ở trong ngăn hình thu nhỏ trang chiếu. Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy "Thumbnails" (Hình thu nhỏ), tiếp theo là số trang chiếu và tiêu đề trang chiếu. Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Slide thumbnails tab” (Tab Hình thu nhỏ trang chiếu).

 3. Để duyệt qua các trang chiếu, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy số và tiêu đề của trang chiếu. Nếu các trang chiếu nằm trong nhiều phần, sử dụng phím Mũi tên lên hoặc xuống để dẫn hướng các phần và nhấn phím Mũi tên phải để bung rộng phần đó.

 4. Để di chuyển tiêu điểm đến một khu vực chỉnh sửa trang chiếu, nhấn F6. Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy số trang chiếu, tiêu đề và "Slide" (Trang chiếu). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Slide area” (Khu vực Trang chiếu).

  Lưu ý: Trong Trình tường thuật, khi bạn chuyển sang khu vực hình thu nhỏ, bạn sẽ nghe thấy "Thumbnails" (Hình thu nhỏ) để phân biệt khu vực trang chiếu với hình thu nhỏ.

 5. Nhấn phím Tab để di chuyển đến chỗ dành sẵn cho văn bản. Trong Trình tường thuật, các chỗ dành sẵn được gọi là hộp văn bản nên bạn sẽ nghe thấy, chẳng hạn như: “Title text box” (Hộp văn bản Tiêu đề). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Title placeholder” (Chỗ dành sẵn cho tiêu đề).

 6. Để thay thế chỗ dành sẵn bằng văn bản, hãy nhấn Enter để đi tới chế độ chỉnh sửa và chọn tất cả văn bản. Sau đó, bắt đầu nhập.

 7. Để di chuyển điểm chèn đến tiêu đề hoặc chỗ dành sẵn thân văn bản tiếp theo, nhấn Ctrl+Enter.

  Lưu ý: Bạn cũng có thể nhấn Caps Lock+phím Mũi tên phải hoặc trái để dẫn hướng các chỗ dành sẵn và nhấn Caps Lock+Enter để đặt điểm chèn văn bản ở vị trí cuối hộp văn bản đã chọn.

  Lưu ý: Nếu không có thêm bất kỳ chỗ dành sẵn cho văn bản nào, trong hầu hết các trường hợp, thao tác nhấn Ctrl+Enter sẽ chèn một trang chiếu mới có bố trí trang chiếu giống như trang chiếu gốc và đặt tiêu điểm vào chỗ dành sẵn đầu tiên của trang chiếu mới. Tuy nhiên, nếu trang chiếu gốc có bố trí "Tiêu đề Trang chiếu" thì trang chiếu mới được tạo sẽ có bố trí "Tiêu đề và Nội dung".

  Lưu ý: Nếu bạn muốn chỉnh sửa văn bản mà bạn đã thêm vào trong một trường văn bản, nhấn Tab để di chuyển đến trường văn bản, rồi nhấn F2 để chọn tất cả văn bản và bắt đầu chỉnh sửa. Để ngừng chỉnh sửa và di chuyển tiêu điểm trở lại hộp văn bản, nhấn F2 lần nữa.

  Lưu ý: Để tìm hiểu cách áp dụng định dạng ký tự bằng cách dùng bàn phím của bạn, chẳng hạn như đậm, gạch dưới, nghiêng, chỉ số dưới hoặc chỉ số trên, hãy đến định dạng văn bản trong sử dụng lối tắt bàn phím để tạo bản trình bày PowerPoint.

Thêm dấu đầu dòng hoặc đánh số cho văn bản

Bạn có thể tạo các danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số bằng cách sử dụng phím tắt. Bạn có thể biến các dòng văn bản hiện có thành một danh sách, thay đổi kiểu dấu đầu dòng hoặc tạo các danh sách lồng nhau.

Thêm dấu đầu dòng hoặc đánh số cho văn bản

 1. Trong một chỗ dành sẵn cho văn bản, chọn văn bản mà bạn muốn thêm dấu đầu dòng hoặc đánh số.

  Mẹo: Để tìm hiểu thêm cách để chọn văn bản trong PowerPoint bằng cách dùng bàn phím của bạn, hãy chọn và sửa văn bản và đối tượng trong sử dụng lối tắt bàn phím để tạo bản trình bày PowerPoint.

 2. Chọn thao tác bạn muốn thực hiện:

  • Để thêm dấu đầu dòng, nhấn Alt+H, rồi U. Nhấn Tab để duyệt qua kiểu dấu đầu dòng: dấu đầu dòng tròn đặc, dấu đầu dòng tròn rỗng, dấu đầu dòng vuông đặc, dấu đầu dòng vuông rỗng, dấu đầu dòng ngôi sao, dấu đầu dòng mũi têndấu đầu dòng dấu kiểm. Bạn sẽ nghe thấy mô tả kiểu dấu đầu dòng trong khi duyệt. Để chèn kiểu, nhấn Enter.

  • Để thêm đánh số, nhấn Alt+H, rồi N. Nhấn Tab để duyệt qua các kiểu đánh số: 1. 2. 3., 1), 2) 3), I. II. III. , A. B. C., a) b) c), a. b. c.i. ii. iii. Bạn sẽ nghe thấy mô tả kiểu đánh số trong khi duyệt. Để chèn kiểu, nhấn Enter.

 3. Để tạo các mục danh sách bổ sung, đặt điểm chèn ở cuối mục danh sách, rồi nhấn Enter.

 4. Để ngừng tạo danh sách, đặt điểm chèn ở cuối danh sách mục cuối cùng và nhấn Enter, rồi nhấn Phím cách.

Tạo danh sách dấu đầu dòng khi bạn nhập

 1. Ở đầu một dòng mới, nhập * (dấu sao), rồi nhấn Phím cách hoặc Tab.

 2. Nhập văn bản bạn muốn. Dấu đầu dòng tròn đặc được tạo tự động sau khi bạn nhấn Enter.

 3. Để tạo một mục danh sách mới, nhấn Enter.

 4. Để ngừng tạo danh sách, nhấn Enter, rồi nhấn Phím cách.

Tạo một danh sách đánh số khi bạn nhập

 1. Để bắt đầu một dòng mới, nhập 1. (số 1 theo sau là dấu chấm), rồi nhấn Phím cách hoặc Tab.

 2. Nhập văn bản bạn muốn. Dấu đầu dòng đánh số được tạo tự động sau khi bạn nhấn Enter.

 3. Để tạo một mục danh sách mới, nhấn Enter.

 4. Để ngừng tạo danh sách, nhấn Enter, rồi nhấn Phím cách.

Mục thụt lề trong danh sách

 1. Chọn các mục danh sách mà bạn muốn thụt lề.

 2. Chọn thao tác bạn muốn thực hiện:

  • Để tăng thụt lề, nhấn Alt+H, rồi A và I.

  • Để giảm thụt lề, nhấn Alt+H, rồi A và O.

Thêm siêu kết nối

Bạn có thể thêm siêu kết nối mở ra một trang web, một phần khác của bản trình bày hoặc một tệp khác. Bạn cũng có thể thêm một liên kết mailto để tự động mở email mới tới một địa chỉ email cụ thể.

Liên kết đến trang web

 1. Đặt điểm chèn vào nơi bạn muốn đặt liên kết trong bản trình bày.

 2. Để thêm liên kết đến một trang web, nhấn Control+K. Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy: “Insert hyperlink window” (Cửa sổ Chèn siêu kết nối). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Insert hyperlink dialog” (Hộp thoại Chèn siêu kết nối).

 3. Nhấn Control+Tab cho đến khi bạn nghe thấy: “Address. Editing text” (Địa chỉ. Chỉnh sửa văn bản). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: "Address column. Edit combo" (Cột Địa chỉ. Chỉnh sửa tổ hợp). Nhập địa chỉ trang web.

 4. Để thêm văn bản hiển thị thay cho địa chỉ, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy: “Text to display. Editing text” (Văn bản hiển thị. Chỉnh sửa văn bản). Nhập văn bản.

 5. Để thêm liên kết, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy: “OK button” (Nút OK). Sau đó, nhấn Enter.

Liên kết tới tệp hiện có

 1. Đặt điểm chèn vào nơi bạn muốn đặt liên kết trong bản trình bày.

 2. Để thêm liên kết tới một tệp, nhấn Control+K. Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy: “Insert hyperlink window” (Cửa sổ Chèn siêu kết nối). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Insert hyperlink dialog” (Hộp thoại Chèn siêu kết nối).

 3. Nhấn Control+Tab cho đến khi bạn nghe thấy: “Address. Editing text” (Địa chỉ. Chỉnh sửa văn bản). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: "Address column. Edit combo" (Cột Địa chỉ. Chỉnh sửa tổ hợp). Sau đó, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy: “Browse for file button” (Nút Duyệt tệp). Để chọn, nhấn Enter.

 4. Để duyệt đến tệp, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy tên thư mục, ví dụ: “This PC” (PC Này), “Local Disk” (Ổ đĩa Cục bộ) hoặc "Desktop" (Màn hình). Nhấn các phím Mũi tên lên hoặc xuống để duyệt qua các thư mục và phím Mũi tên phải để hiển thị các thư mục con. Bạn sẽ nghe thấy tên thư mục trong khi duyệt.

 5. Khi bạn tìm thấy đúng thư mục, nhấn Enter, rồi nhấn Tab. Bạn sẽ nghe thấy tên của tệp trong thư mục đó.

 6. Nhấn các phím Mũi tên lên hoặc xuống để duyệt qua các tệp cho đến khi bạn nghe thấy tên tệp mình muốn.

 7. Để chèn liên kết, nhấn Enter hai lần.

Liên kết đến một trang chiếu trong bản trình bày

 1. Đặt điểm chèn vào nơi bạn muốn liên kết.

 2. Để thêm một liên kết đến một trang chiếu trong bản trình bày, nhấn Control+K. Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy: “Insert hyperlink window” (Cửa sổ Chèn siêu kết nối). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Insert hyperlink dialog” (Hộp thoại Chèn siêu kết nối).

 3. Nhấn Control+Tab cho đến khi bạn nghe thấy: “Select a place in this document” (Chọn một vị trí trong tài liệu này).

 4. Để chọn trang chiếu mà bạn muốn liên kết, nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên của trang chiếu.

 5. Để thêm liên kết, nhấn Enter.

Liên kết tới một địa chỉ email

 1. Đặt điểm chèn vào nơi bạn muốn đặt liên kết trong bản trình bày.

 2. Để thêm địa chỉ email, nhấn Control+K. Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy: “Insert hyperlink window” (Cửa sổ Chèn siêu kết nối). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Insert hyperlink dialog” (Hộp thoại Chèn siêu kết nối).

 3. Nhấn Control+Tab cho đến khi bạn nghe thấy: “E-mail address. Editing text” (Địa chỉ email. Chỉnh sửa văn bản).

 4. Nhập địa chỉ email.

 5. Để thêm văn bản hiển thị thay vì địa chỉ bạn vừa nhập, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy: “Text to display. Editing text” (Văn bản hiển thị. Chỉnh sửa văn bản). Sau đó, nhập văn bản

 6. Để thêm liên kết, nhấn Enter.

Thay đổi màu văn bản

Bạn có thể thay đổi màu của các phần văn bản cụ thể trong bản trình bày của mình.

 1. Chọn văn bản bạn muốn tô màu.

 2. Để thay đổi màu, nhấn Alt+H, rồi F và C. Trình tường thuật sẽ thông báo: “Menu”. Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: "Theme colors" (Màu chủ đề).

 3. Nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy màu và sắc độ bạn muốn.

 4. Để chọn màu, nhấn Enter.

Thay đổi màu của văn bản siêu kết nối

Có thể thay đổi màu của văn bản siêu kết nối trong toàn bộ bản trình bày bằng cách áp dụng thay đổi cho Bản cái Trang chiếu.

 1. Để mở Bản cái Trang chiếu, nhấn Alt+W, rồi M.

 2. Để thay đổi bảng phối màu của Bản cái Trang chiếu, nhấn Alt+M, rồi T và C.

 3. Để thay đổi màu văn bản siêu kết nối, trong bảng phối màu của Bản cái Trang chiếu, nhấn C. Sau đó, nhấn phím Mũi tên lên hai lần. Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy: “Hyperlink collapsed” (Siêu kết nối đã thu gọn). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Hyperlink submenu” (Menu con Siêu kết nối).

 4. Để chọn một màu mới, nhấn Enter. Nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy màu và sắc độ bạn muốn. Sau đó, nhấn Enter.

 5. Để lưu các thay đổi, nhấn Alt+S.

 6. Để thoát khỏi dạng xem Bản cái Trang chiếu và trở lại dạng xem Thông thường, nhấn Alt+W, rồi nhấn L.

Tô sáng văn bản của bạn

Tô sáng các phần quan trọng của bản trình bày. Các phần tô sáng sẽ thu hút sự chú ý của người xem. Bạn cũng có thể tô sáng văn bản trong PowerPoint bằng cách sử dụng công cụ Tô sáng.

Tô sáng văn bản

 1. Chọn văn bản bạn muốn tô sáng.

 2. Để chọn một Màu Tô sáng Văn bản, nhấn Alt+H, T rồi C. Sau đó, sử dụng các phím mũi tên để dẫn hướng các tùy chọn màu.

 3. Để chọn, nhấn Enter.

Tô sáng văn bản bằng cách sử dụng hiệu ứng văn bản

 1. Nếu bạn không có tính năng tô sáng văn bản, bạn có thể sử dụng công cụ Tô sáng để tô sáng văn bản.

  Lưu ý: Nếu bạn không phải là người đăng ký Office 365, bạn có thể không có tùy chọn Màu Tô sáng Văn bản trong PowerPoint 2016.

 2. Để chọn một hiệu ứng văn bản, nhấn Alt+J, rồi D.

 3. Để áp dụng công cụ Tô sáng cho văn bản, nhấn T rồi X. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy “Glow” (Vầng sáng). Sau đó, nhấn Enter.

 4. Để chọn màu và biến đổi tô sáng, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy màu và kích cỡ vầng sáng theo điểm mà bạn muốn. Sau đó, nhấn Enter.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các trang chiếu trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để cộng tác trên đám mây trong PowerPoint

Sử dụng phím tắt để tạo bản trình bày PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint với bộ đọc màn hình

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng PowerPoint bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng PowerPoint 2016 for iOS với bàn phím và VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên iOS, để thêm và định dạng văn bản trên trang chiếu và mang đến cho khán giả một bản trình bày có cấu trúc tốt và dễ theo dõi cùng những liên kết thích hợp tới nhiều thông tin khác.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các chức năng cảm ứng trong PowerPoint 2016 for iOS, hãy đi tới Hướng dẫn về cảm ứng trong PowerPoint for iPhone.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng iPhone. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với iPad.

Trong chủ đề này

Thêm văn bản vào trang chiếu

Khi bạn mở PowerPoint lần đầu tiên, màn hình được chia giữa ngăn hình thu nhỏ ở bên trái (nếu bạn để điện thoại theo hướng ngang) hoặc ở cuối (nếu bạn để điện thoại của bạn theo hướng dọc), khu vực chỉnh sửa trang chiếu ở giữa và trường Ghi chú ở bên dưới khu vực chỉnh sửa.

 1. Trong bản trình bày của bạn, chọn trang chiếu bạn muốn thêm văn bản. Để chọn một trang chiếu, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Slide <số trang chiếu> of <tổng số trang chiếu>", (Trang chiếu <số trang chiếu> trên <tổng số trang chiếu>), rồi trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy trang chiếu mình muốn chọn. Các trang chiếu sẽ được thông báo khi bạn di chuyển. Sau đó, nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Selected" (Đã chọn).

 2. Khi ở trên trang chiếu bạn muốn thêm văn bản, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy loại hộp văn bản và “Text box, text field" (Hộp văn bản, trường văn bản). Nếu hộp văn bản đã chứa văn bản, VoiceOver cũng sẽ đọc văn bản cho bạn. Để chọn hộp văn bản, nhấn đúp vào màn hình.

 3. Để thêm văn bản, nhấn đúp vào màn hình một lần nữa. Sau đó, nhập văn bản bằng bàn phím trên màn hình. Để đi tới bàn phím, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Q". Để đóng bàn phím, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Hide keyboard" (Ẩn bàn phím). Nhấn đúp vào màn hình.

 4. Để duyệt tới hộp văn bản tiếp theo, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy hộp văn bản.

Thêm dấu đầu dòng hoặc đánh số cho văn bản

Bạn có thể tạo các danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số bằng cách sử dụng bộ đọc màn hình.

 1. Đi đến trang chiếu mà bạn muốn bắt đầu danh sách.

 2. Để đi đến dải băng, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Show ribbon" (Hiển thị dải băng). Nhấn đúp vào màn hình.

 3. Để đi đến tab Trang đầu trên dải băng, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Tab" và tên tab dải băng. Nhấn đúp vào màn hình. Để duyệt đến tab Trang đầu, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Home tab" (Tab Trang đầu). Để chọn, nhấn đúp vào màn hình.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để tạo một danh sách dấu đầu dòng, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Bullets, button" (Nút, Dấu đầu dòng). Nhấn đúp vào màn hình. Menu Dấu đầu dòng mở ra.

  • Để tạo một danh sách đánh số, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Numbering, button" (Nút, Đánh số). Nhấn đúp vào màn hình. Menu Đánh số mở ra.

 5. Để duyệt các tùy chọn trong menu Dấu đầu dòngĐánh số, trượt nhanh sang phải. VoiceOver sẽ thông báo các tùy chọn khi bạn di chuyển. Khi ở trên tùy chọn mà bạn muốn sử dụng, nhấn đúp vào màn hình để chọn. Các dấu đầu dòng hoặc đánh số được chèn vào.

 6. Để đóng dải băng, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Hide ribbon, button" (Nút Ẩn dải băng). Nhấn đúp vào màn hình.

 7. Dải băng sẽ đóng lại và tiêu điểm di chuyển vào danh sách. Bàn phím trên màn hình sẵn dùng và bạn có thể nhập văn bản.

Tạo danh sách dấu đầu dòng khi bạn nhập

 1. Chọn hộp văn bản ở nơi bạn muốn bắt đầu danh sách.

 2. Dẫn hướng đến * (dấu sao) ở bàn phím trên màn hình. Nhấn đúp vào màn hình để chọn. Sau đó, dẫn hướng đến khoảng cách và nhấn đúp vào màn hình.

 3. Nhập văn bản mục danh sách bằng cách sử dụng bàn phím trên màn hình. Khi hoàn tất, dẫn hướng đến phím return, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn.

  PowerPoint bắt đầu một danh sách dấu đầu dòng tự động.

Tạo danh sách đánh số khi bạn nhập

 1. Chọn hộp văn bản ở nơi bạn muốn bắt đầu danh sách.

 2. Sử dụng bàn phím trên màn hình, nhập 1. (số một và một dấu chấm). Sau đó, dẫn hướng đến khoảng cách và nhấn đúp vào màn hình.

 3. Nhập văn bản mục danh sách bằng cách sử dụng bàn phím trên màn hình. Khi hoàn tất, dẫn hướng đến phím return, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn.

  PowerPoint bắt đầu một danh sách đánh số tự động.

Thêm hoặc chỉnh sửa siêu kết nối

Bạn có thể thêm siêu kết nối có tác dụng mở trang web. Bạn cũng có thể thêm một liên kết mailto sử dụng tài khoản email trên iPhone để tạo một thư email mới với địa chỉ đã xác định được điền tự động.

Liên kết đến trang web

 1. Đi đến trang chiếu mà bạn muốn thêm liên kết.

 2. Nhập địa chỉ web bằng bàn phím trên màn hình, rồi dẫn hướng đến phím cách hoặc phím return. Nhấn đúp vào màn hình để nhấn phím. PowerPoint sẽ tự động tạo siêu kết nối.

Liên kết đến thư email mới

 1. Đi đến trang chiếu mà bạn muốn thêm liên kết.

 2. Nhập địa chỉ email bằng bàn phím trên màn hình, rồi dẫn hướng đến phím cách hoặc phím return. Nhấn đúp vào màn hình để nhấn phím đó. PowerPoint sẽ tự động tạo liên kết.

Chỉnh sửa siêu kết nối

 1. Để chỉnh sửa một siêu kết nối, đặt con trỏ vào siêu kết nối đó, rồi nhấn đúp vào màn hình bằng hai ngón tay. Bạn sẽ nghe thấy địa chỉ của siêu kết nối.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Edit, button" (Nút, Chỉnh sửa). Menu Chỉnh sửa Liên kết mở ra.

 3. Để thay đổi văn bản hiển thị siêu kết nối, dẫn hướng đến trường văn bản Hiển thị. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy địa chỉ hiện tại và "Display"(Hiển thị). Nhấn đúp vào màn hình. Sử dụng bàn phím trên màn hình để chỉnh sửa văn bản hiển thị.

  Mẹo: Bạn có thể nhanh chóng xóa văn bản hiển thị hiện tại mà không cần sử dụng bàn phím. Để xóa văn bản hiển thị hiện tại, trong trường văn bản Hiển thị, trượt nhanh sang phải. Bạn sẽ nghe thấy: "Clear text button" (Nút Xóa văn bản). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình để chọn.

 4. Sau khi nhập văn bản hiển thị mà bạn muốn, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Done button" (Nút Đã xong). Nhấn đúp vào màn hình.

 5. Văn bản hiển thị được thay đổi và tiêu điểm di chuyển đến bản trình bày.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với trang chiếu trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để đọc hoặc thêm ghi chú diễn giả và nhận xét vào PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint bằng bộ đọc màn hình

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng PowerPoint bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng PowerPoint for Android TalkBack, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn cho Android, để thêm văn bản và siêu kết nối vào bản trình bày. Bạn cũng có thể tạo danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số để tạo cấu trúc tốt hơn cho bản trình bày.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Đối với chức năng cảm ứng trong PowerPoint for Android, hãy đi đến mục Hướng dẫn về cảm ứng trong PowerPoint for Android.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên điện thoại chạy Android. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với máy tính bảng chạy Android.

Trong chủ đề này

Thêm văn bản vào trang chiếu

 1. Khi bạn đã mở bản trình bày trong PowerPoint và tiêu điểm nằm trên một trang chiếu, nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Edit button" (Nút Chỉnh sửa). Nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy hộp văn bản mà bạn muốn thêm văn bản. Nhấn đúp vào màn hình để mở hộp văn bản nhằm chỉnh sửa.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Edit text button", (Nút Chỉnh sửa văn bản), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập văn bản.

 5. Trượt nhanh xuống dưới rồi sang trái để đóng bàn phím.

  Con trỏ sẽ nằm trong hộp văn bản. Trượt nhanh xuống dưới rồi sang trái một lần nữa để trở về dạng xem chọn trang chiếu.

Thêm dấu đầu dòng hoặc đánh số cho văn bản

Bạn có thể thêm một danh sách dấu đầu dòng hoặc danh sách đánh số vào bất kỳ hộp văn bản nào trong bản trình bày của mình.

 1. Khi bạn đã mở bản trình bày trong PowerPoint và tiêu điểm nằm trên một trang chiếu, nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Edit button" (Nút Chỉnh sửa). Nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy hộp văn bản mà bạn muốn thêm dấu đầu dòng hoặc đánh số. Nhấn đúp vào màn hình để chỉnh sửa hộp văn bản.

 3. Để thêm dấu đầu dòng hoặc đánh số:

  • Để thêm một mục danh sách dấu đầu dòng, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Not checked, bullets, switch, double-tap to toggle", (Công tắc, dấu đầu dòng, không được chọn, nhấn đúp để chuyển đổi), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Để thêm một mục danh sách đánh số, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Not checked, bullets, switch, double-tap to toggle", (Công tắc, đánh số, không được chọn, nhấn đúp để bật), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Lưu ý: Hộp văn bản có thể đã được đặt để chứa một danh sách trong mẫu PowerPoint mà bạn sử dụng. Trong trường hợp đó, bạn sẽ nghe thấy "Checked" (Đã chọn) thay vì "Not checked" (Không được chọn).

 4. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập mục danh sách.

 5. Để thêm mục danh sách khác, trượt ngón tay xung quanh góc dưới cùng bên phải của màn hình cho đến khi bạn nghe thấy: "Enter". Nhấc ngón tay để chèn một mục danh sách mới, rồi sử dụng bàn phím để nhập.

 6. Khi danh sách của bạn đã sẵn sàng, trượt nhanh xuống dưới rồi sang trái để đóng bàn phím.

  Con trỏ sẽ nằm trong hộp văn bản. Trượt nhanh xuống dưới rồi sang trái một lần nữa để trở về dạng xem chọn trang chiếu.

Thêm siêu kết nối

 1. Khi bạn đã mở bản trình bày trong PowerPoint và tiêu điểm nằm trên một trang chiếu, nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Edit button" (Nút Chỉnh sửa). Nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy hộp văn bản mà bạn muốn thêm siêu kết nối. Nhấn đúp vào màn hình để chỉnh sửa hộp văn bản.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Not checked, expand switch" (Công tắc bung rộng, không được chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Tab menu, on" (Menu Tab, bật).

 4. Nhấn đúp vào màn hình, rồi trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Insert tab, double-tap to activate", (Tab Chèn, nhấn đúp để kích hoạt), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Link menu, double-tap to activate", (Menu Liên kết, nhấn đúp để kích hoạt), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Link window, Address, editing" (Cửa sổ Liên kết, chỉnh sửa, Địa chỉ).

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Insert link" (Chèn liên kết), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 7. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Edit box for address", (Chỉnh sửa hộp địa chỉ), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 8. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập địa chỉ siêu kết nối.

 9. Trượt ngón tay xung quanh góc dưới cùng bên phải của màn hình cho đến khi bạn nghe thấy: "Done" (Đã xong). Nhấc ngón tay để chèn liên kết.

  Menu Xem thêm tùy chọn đóng lại. Trượt nhanh xuống dưới rồi sang trái để trở về dạng xem chọn trang chiếu.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các trang chiếu trong PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint với bộ đọc màn hình

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng PowerPoint bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng PowerPoint Mobile với Trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn cho Windows, để thêm văn bản và siêu kết nối vào bản trình bày. Bạn cũng có thể tạo danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số để tạo cấu trúc tốt hơn cho bản trình bày.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các chức năng cảm ứng trong PowerPoint Mobile, hãy đi đến mục Hướng dẫn về Cảm ứng trong PowerPoint Mobile for Windows 10

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên điện thoại chạy Windows. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với máy tính bảng hoặc PC.

Trong chủ đề này

Thêm văn bản vào trang chiếu

 1. Khi xem một trang chiếu trong PowerPoint, nhấn đúp vào màn hình bằng hai ngón tay. Bạn sẽ nghe thấy: "Custom" (Tùy chỉnh).

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Edit button" (Nút Chỉnh sửa), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Slide, pane" (Ngăn, Trang chiếu).

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy hộp văn bản mà bạn muốn thêm văn bản. Nhấn đúp vào màn hình để mở hộp văn bản nhằm chỉnh sửa.

 4. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập văn bản.

 5. Trượt ngón tay xung quanh cạnh dưới của màn hình cho đến khi bạn nghe thấy: "Back, button collapsed" (Nút Quay lại đã thu gọn). Nhấn đúp vào màn hình để đóng bàn phím.

  Tiêu điểm nằm trên nút Quay lại. Nhấn đúp vào màn hình một lần nữa để trở về dạng xem chọn trang chiếu.

Thêm dấu đầu dòng hoặc đánh số cho văn bản

Bạn có thể thêm một danh sách dấu đầu dòng hoặc danh sách đánh số vào bất kỳ hộp văn bản nào trong bản trình bày của mình.

 1. Khi xem một trang chiếu trong PowerPoint, nhấn đúp vào màn hình bằng hai ngón tay. Bạn sẽ nghe thấy: "Custom" (Tùy chỉnh).

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Edit button" (Nút Chỉnh sửa), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Slide, pane" (Ngăn, Trang chiếu).

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy hộp văn bản mà bạn muốn thêm dấu đầu dòng hoặc đánh số. Nhấn đúp vào màn hình để chỉnh sửa hộp văn bản.

 4. Để thêm dấu đầu dòng hoặc đánh số:

  • Để thêm một mục danh sách dấu đầu dòng, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Off, bullets, button", (Nút, Dấu đầu dòng, tắt), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Để thêm một mục danh sách đánh số, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Off, numbering, button," (Nút, Đánh số, tắt), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập mục danh sách.

 6. Để thêm mục danh sách khác, trượt ngón tay xung quanh góc dưới cùng bên phải của màn hình cho đến khi bạn nghe thấy: "Enter". Nhấn đúp vào màn hình để chèn một mục danh sách mới, rồi sử dụng bàn phím để nhập.

 7. Để hoàn tất danh sách, trượt ngón tay xung quanh cạnh dưới của màn hình cho đến khi bạn nghe thấy: "Back, button collapsed" (Nút Quay lại đã thu gọn). Nhấn đúp vào màn hình để đóng bàn phím.

  Tiêu điểm nằm trên nút Quay lại. Nhấn đúp vào màn hình một lần nữa để trở về dạng xem chọn trang chiếu.

Thêm siêu kết nối

 1. Khi xem một trang chiếu trong PowerPoint, nhấn đúp vào màn hình bằng hai ngón tay. Bạn sẽ nghe thấy: "Custom" (Tùy chỉnh).

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Edit button" (Nút Chỉnh sửa), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Slide, pane" (Ngăn, Trang chiếu).

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy hộp văn bản mà bạn muốn thêm siêu kết nối. Nhấn đúp vào màn hình để chỉnh sửa hộp văn bản.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "More options, button collapsed" (Nút Xem thêm tùy chọn thu gọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Home, button collapsed", (Nút Trang đầu thu gọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Insert, 2 of 9", (Chèn, 2 trên 9), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 7. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Link button" (Nút Liên kết), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Link window, Address, editing" (Cửa sổ Liên kết, chỉnh sửa, Địa chỉ).

 8. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập địa chỉ siêu kết nối.

 9. Trượt ngón tay xung quanh góc dưới cùng bên phải của màn hình cho đến khi bạn nghe thấy: "Enter". Nhấn đúp vào màn hình để chèn liên kết.

  Tiêu điểm trở về trang chiếu và menu Xem thêm tùy chọn đóng lại.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các trang chiếu trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để in bản trình bày trong PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint với bộ đọc màn hình

Tìm hiểu cách dẫn hướng PowerPoint bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng bàn phím và Trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn cho Windows, để thêm văn bản và siêu kết nối vào bản trình bày PowerPoint Online của bạn.

Lưu ý: 

 • Nếu sử dụng Trình tường thuật với Windows 10 Fall Creators Update, bạn phải tắt chế độ quét để có thể chỉnh sửa tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày với Office Online. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Tắt chế độ ảo hoặc chế độ duyệt trong bộ đọc màn hình trên Windows 10 Fall Creators Update.

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các phím tắt, hãy đi đến mục Phím tắt trong PowerPoint Online.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 • Khi bạn sử dụng PowerPoint Online, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì PowerPoint Online chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát ra khỏi lệnh. Tương tự, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải PowerPoint Online.

Trong chủ đề này

Thêm văn bản vào trang chiếu

 1. Dạng xem Soạn thảo trong PowerPoint Online, nhấn Ctrl+F6 liên tiếp cho đến khi bạn đến ngăn hình thu nhỏ. Trình tường thuật thông báo số và tiêu đề của trang chiếu hiện tại khi bạn đến ngăn hình thu nhỏ.

  Mẹo: Khi bạn mở bản trình bày trong PowerPoint Online, bản trình bày sẽ mở ở Dạng xem Đọc. Để thay đổi thành Dạng xem Soạn thảo, nhấn Ctrl+F6 liên tiếp cho đến khi bạn nghe thấy: "Edit Presentation" (Chỉnh sửa Bản trình bày). Nhấn Enter để mở menu. Sau đó, nhấn phím Mũi tên xuống một lần. Bạn sẽ nghe thấy: "Edit in browser" (Chỉnh sửa trong trình duyệt). Nhấn Enter để mở bản trình bày trong Dạng xem Soạn thảo.

 2. Để duyệt qua các trang chiếu, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy số và các tiêu đề của trang chiếu mình muốn chỉnh sửa.

 3. Nhấn Ctrl+F6. Trình tường thuật sẽ thông báo: "Slide panel" (Ngăn Trang chiếu).

 4. Để di chuyển tiêu điểm đến chỗ dành sẵn đầu tiên, nhấn Tab. Trình tường thuật sẽ thông báo chỗ dành sẵn.

 5. Để thay thế chỗ dành sẵn bằng văn bản của bạn, nhấn Enter và bắt đầu nhập. Khi hoàn tất, nhấn F2. Trình tường thuật sẽ thông báo: "Slide panel" (Ngăn Trang chiếu).

 6. Để di chuyển đến chỗ dành sẵn tiếp theo, nhấn Tab. Trình tường thuật sẽ thông báo chỗ dành sẵn. Để bắt đầu thêm văn bản, nhấn Enter và nhập. Khi hoàn tất, nhấn F2.

Thêm siêu kết nối

 1. Trên một trang chiếu, chọn đoạn văn bản bạn muốn thêm liên kết và nhấn Shift+F10.

 2. Nhấn phím Mũi tên xuống hai lần. Trình tường thuật sẽ thông báo: "Link, menu item" (Mục menu, Liên kết). Nhấn Enter để chọn.

 3. Hộp thoại Liên kết sẽ mở ra. Nhập địa chỉ liên kết và nhấn Enter.

  Hộp thoại sẽ đóng lại và siêu kết nối được thêm vào trang chiếu.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các trang chiếu trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và chỉnh sửa ảnh cũng như bảng trong PowerPoint

Phím tắt trong PowerPoint Online

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint với bộ đọc màn hình

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong PowerPoint bằng các tính năng trợ năng

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×