Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm nội dung và văn bản vào một trang SharePoint trợ năng

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm nội dung và văn bản vào một trang SharePoint trợ năng

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Office Accessibility. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng Trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên Windows, để chèn phần web khác nhau nhằm thêm văn bản, liên kết và trình xem tệp cho trang SharePoint Online của bạn. Bạn còn có thể thêm nội dung khác, như bản đồ Bing và điểm nổi bật.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các phím tắt, hãy đi đến mục Phím tắt trong SharePoint Online.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 • Do SharePoint Online chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt sẽ khác với phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay cho F6 để chọn và thoát khỏi các lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web, chứ không phải SharePoint Online.

Trong chủ đề này

Thêm phần web văn bản

Để thêm văn bản vào trang SharePoint Online của bạn, hãy bắt đầu bằng cách thêm một phần web văn bản và tiếp tục bằng cách chèn văn bản.

 1. Truy nhập trang SharePoint bạn muốn thêm phần web văn bản.

 2. Để chuyển sang chế độ chỉnh sửa, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "New, collapsed, menu item" (Mới, đã thu gọn, mục menu). Nhấn phím Mũi tên phải. Bạn sẽ nghe thấy: "Edit, menu item" (Chỉnh sửa mục menu). Nhấn Enter để chọn.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn đến được vị trí mình muốn thêm phần web. Bạn sẽ nghe thấy "Add a new section or a web part, button" (Nút Thêm mục mới hoặc phần web) khi bạn có thể thêm mục hoặc phần web.

 4. Nhấn Enter. Hộp thoại tìm kiếm hoặc chọn phần web sẽ mở ra.

 5. Nhấn phím Tab một lần. Bạn sẽ nghe thấy: "Text" (Văn bản). Nhấn Enter để chọn. Phần web văn bản sẽ được thêm vào trang.

 6. Giờ đây, bạn có thể bắt đầu nhập. Khi hoàn tất, nhấn Esc hai lần để đóng chế độ chỉnh sửa và quay lại trang SharePoint.

 7. Để lưu trang và chuyển sang chế độ xem, hãy nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Save and close, menu item" (Lưu và đóng, mục menu), rồi nhấn Enter.

Thêm phần web liên kết

Bằng một phần web liên kết, bạn có thể thêm liên kết cùng bản xem trước của trang, video hoặc ảnh được liên kết.

 1. Truy nhập trang SharePoint nơi bạn muốn thêm phần web liên kết.

 2. Để chuyển sang chế độ chỉnh sửa, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "New, collapsed, menu item" (Mới, đã thu gọn, mục menu). Nhấn phím Mũi tên phải. Bạn sẽ nghe thấy: "Edit, menu item" (Chỉnh sửa mục menu). Nhấn Enter để chọn.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn đến được vị trí mình muốn thêm phần web. Bạn sẽ nghe thấy "Add a new section or a web part, button" (Nút Thêm mục mới hoặc phần web) khi bạn có thể thêm mục hoặc phần web.

 4. Nhấn Enter. Hộp thoại tìm kiếm hoặc chọn phần web sẽ mở ra.

 5. Nhập liên kết rồi nhấn phím Tab một lần. Bạn sẽ nghe thấy: "Featured list, use right and left arrow keys to move within a list, link" (Danh sách nổi bật, sử dụng các phím mũi tên phải và trái để di chuyển trong phạm vi danh sách, liên kết). Nhấn Enter.

 6. Phần web liên kết sẽ được thêm vào trang. Tiêu điểm nằm trong trường liên kết và bạn có thể dán hoặc nhập địa chỉ mình muốn liên kết.

  Sau khi bạn chèn địa chỉ, bản xem trước của trang được liên kết sẽ xuất hiện bên dưới văn bản liên kết. Để nghe nội dung của bản xem trước, hãy nhấn phím Mũi tên xuống nhiều lần.

 7. Để ngừng chỉnh sửa phần web và quay lại trang SharePoint, hãy nhấn Esc hai lần.

 8. Để lưu trang và chuyển sang chế độ xem, hãy nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy "Save and close, menu item" (Lưu và đóng, mục menu), rồi nhấn Enter.

Mẹo: Để thêm siêu kết nối với phần web văn bản trong khi nhập, nhấn Ctrl+K. Hộp thoại Chèn liên kết sẽ mở ra. Nhập hoặc dán địa chỉ, rồi nhấn phím Tab nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy "Save, button" (Nút Lưu), rồi nhấn Enter. Liên kết sẽ được thêm và bạn có thể tiếp tục nhập.

Thêm phần web trình xem tệp

Thêm phần web trình xem tệp để nhúng các tài liệu Word, Excel, PowerPoint hoặc Visio vào trang SharePoint Online của bạn.

 1. Truy nhập trang SharePoint nơi bạn muốn thêm phần web trình xem tệp.

 2. Để chuyển sang chế độ chỉnh sửa, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "New, collapsed, menu item" (Mới, đã thu gọn, mục menu). Nhấn phím Mũi tên phải. Bạn sẽ nghe thấy: "Edit, menu item" (Chỉnh sửa mục menu). Nhấn Enter để chọn.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn đến được vị trí mình muốn thêm phần web. Bạn sẽ nghe thấy "Add a new section or a web part, button" (Nút Thêm mục mới hoặc phần web) khi bạn có thể thêm mục hoặc phần web.

 4. Nhấn Enter. Hộp thoại tìm kiếm hoặc chọn phần web sẽ mở ra.

 5. Nhập trình xem tệp, nhấn phím Tab, rồi nhấn Enter. Một hộp thoại sẽ mở ra với tiêu điểm trên Tài liệu gần đây.

 6. Để di chuyển xuống trên danh sách tùy chọn, hãy nhấn phím Mũi tên xuống. Để chọn một tùy chọn, nhấn Enter. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Open, button" (Nút Mở), rồi nhấn Enter.

 7. Phần web trình xem tệp sẽ được thêm vào trang của bạn. Hãy nhấn Esc hai lần để đóng chế độ chỉnh sửa rồi quay lại trang SharePoint.

 8. Để lưu trang và chuyển sang chế độ xem, hãy nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy "Save and close, menu item" (Lưu và đóng, mục menu), rồi nhấn Enter.

Thêm phần web nội dung được tô sáng

Bắt đầu bằng cách thêm phần web nội dung được tô sáng vào trang SharePoint Online của bạn, rồi chọn các tiêu chí lọc cho nội dung bạn muốn tô sáng.

 1. Truy nhập trang SharePoint bạn muốn thêm phần web nội dung được tô sáng.

 2. Để chuyển sang chế độ chỉnh sửa, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "New, collapsed, menu item" (Mới, đã thu gọn, mục menu). Nhấn phím Mũi tên phải. Bạn sẽ nghe thấy: "Edit, menu item" (Chỉnh sửa mục menu). Nhấn Enter để chọn.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn đến được vị trí mình muốn thêm nội dung đã tô sáng. Bạn sẽ nghe thấy "Add a new section or a web part, button" (Nút Thêm mục mới hoặc phần web) khi bạn có thể thêm mục hoặc phần web.

 4. Nhấn Enter. Hộp thoại tìm kiếm hoặc chọn phần web sẽ mở ra.

 5. Nhập nội dung được tô sáng, nhấn phím Tab, rồi nhấn Enter. Phần web sẽ được thêm vào trang.

 6. Tiêu đề mặc định là Tài liệu gần đây nhất. Để thay đổi tiêu đề, nhấn Enter và nhập tiêu đề mới.

 7. Hãy nhấn Alt+F10 để đi đến thanh công cụ. Bạn sẽ nghe thấy: "Edit web part, button" (Nút Chỉnh sửa phần web). Nhấn Enter.

 8. Hộp thoại Nội dung được tô sáng sẽ mở ra. Để dẫn hướng đến hộp thoại, hãy nhấn phím Tab. Để thay đổi lựa chọn cho một mục, hãy nhấn Enter, rồi sử dụng phím Mũi tên lên và xuống nhằm dẫn hướng các tùy chọn. Khi ở trên tùy chọn bạn muốn chọn, nhấn Enter. Để đóng hộp thoại, hãy nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy "Close, button" (Nút Đóng), rồi nhấn Enter.

 9. Phần web nội dung được tô sáng sẽ được thêm vào trang của bạn. Hãy nhấn Esc hai lần để đóng chế độ chỉnh sửa rồi quay lại trang SharePoint.

 10. Để lưu trang và chuyển sang chế độ xem, hãy nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy "Save and close, menu item" (Lưu và đóng, mục menu), rồi nhấn Enter.

Thêm phần web thư viện tài liệu

Phần web thư viện tài liệu sẽ hiển thị các tài liệu trong thư viện tài liệu bạn chọn. Những người dùng có quyền thích hợp có thể xem và chỉnh sửa các tệp thẳng qua phần web.

 1. Truy nhập trang SharePoint nơi bạn muốn thêm phần web thư viện tài liệu.

 2. Để chuyển sang chế độ chỉnh sửa, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "New, collapsed, menu item" (Mới, đã thu gọn, mục menu). Nhấn phím Mũi tên phải. Bạn sẽ nghe thấy: "Edit, menu item" (Chỉnh sửa mục menu). Nhấn Enter để chọn.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn đến được vị trí mình muốn thêm phần web. Bạn sẽ nghe thấy "Add a new section or a web part, button" (Nút Thêm mục mới hoặc phần web) khi bạn có thể thêm mục hoặc phần web.

 4. Nhấn Enter. Hộp thoại tìm kiếm hoặc chọn phần web sẽ mở ra.

 5. Nhập thư viện tài liệu, nhấn phím Tab, rồi nhấn Enter. Phần web sẽ được thêm vào trang.

 6. Nhấn Enter và sau đó nhấn phím Tab để di chuyển đến danh sách thư viện. Dùng phím mũi tên xuống để di chuyển xuống trong danh sách.

 7. Khi bạn đang ở trên thư viện mình muốn thêm, hãy nhấn Enter. Hãy nhấn Esc hai lần để đóng chế độ chỉnh sửa rồi quay lại trang SharePoint.

 8. Để lưu trang và chuyển sang chế độ xem, hãy nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy "Save and close, menu item" (Lưu và đóng, mục menu), rồi nhấn Enter.

Thêm liên kết nhanh

Với phần web nối kết nhanh, bạn có thể ghim nối kết đến trang SharePoint Online của bạn để truy nhập dễ dàng.

 1. Đi tới trang SharePoint nơi bạn muốn thêm phần web nối kết nhanh.

 2. Để chuyển sang chế độ chỉnh sửa, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "New, collapsed, menu item" (Mới, đã thu gọn, mục menu). Nhấn phím Mũi tên phải. Bạn sẽ nghe thấy: "Edit, menu item" (Chỉnh sửa mục menu). Nhấn Enter để chọn.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn đến được vị trí mình muốn thêm phần web. Bạn sẽ nghe thấy "Add a new section or a web part, button" (Nút Thêm mục mới hoặc phần web) khi bạn có thể thêm mục hoặc phần web.

 4. Nhấn Enter. Hộp thoại tìm kiếm hoặc chọn phần web sẽ mở ra.

 5. Nhập nối kết nhanh, nhấn phím Tab, sau đó nhấn Enter. Phần web được thêm vào trang.

 6. Nhấn Enter để bắt đầu sửa.

 7. Để thêm một mục, nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe: "Nút, thêm một mục, thêm." Nhấn Enter.

 8. Hộp thoại sẽ mở ra với nhóm Gần đây được chọn. Để nghe các tùy chọn khác, hãy nhấn phím Mũi tên xuống. Để chọn một tùy chọn, nhấn Enter.

 9. Để di chuyển đến danh sách các mục được liên kết, hãy nhấn phím Tab một lần, rồi sử dụng các phím Mũi tên lên và xuống nhằm dẫn hướng danh sách.

 10. Khi một mục bạn muốn thêm, hãy nhấn Enter. Mục được chọn. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Mở, nút," rồi nhấn Enter. Hộp thoại nối kết nhanh sẽ mở ra.

 11. Nếu bạn muốn thay đổi tiêu đề nối kết, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Tiêu đề" và nhập tiêu đề khác.

 12. Khi đã hoàn tất, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Close, button" (Nút Đóng), rồi nhấn Enter.

 13. Liên kết sẽ được thêm vào phần web Liên kết nhanh trên trang SharePoint của bạn. Hãy nhấn Esc hai lần để đóng chế độ chỉnh sửa và quay lại trang SharePoint.

 14. Để lưu trang và chuyển sang chế độ xem, hãy nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy "Save and close, menu item" (Lưu và đóng, mục menu), rồi nhấn Enter.

Thêm phần web bản đồ Bing

Với một phần web bản đồ Bing, bạn có thể xác định vị trí bạn muốn hiển thị trên bản đồ ở trang SharePoint Online của bạn.

 1. Truy nhập trang SharePoint nơi bạn muốn thêm phần web bản đồ Bing.

 2. Để chuyển sang chế độ chỉnh sửa, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "New, collapsed, menu item" (Mới, đã thu gọn, mục menu). Nhấn phím Mũi tên phải. Bạn sẽ nghe thấy: "Edit, menu item" (Chỉnh sửa mục menu). Nhấn Enter để chọn.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn đến được vị trí mình muốn thêm phần web. Bạn sẽ nghe thấy "Add a new section or a web part, button" (Nút Thêm mục mới hoặc phần web) khi bạn có thể thêm mục hoặc phần web.

 4. Nhấn Enter. Hộp thoại tìm kiếm hoặc chọn phần web sẽ mở ra.

 5. Nhập Bản đồ Bing, nhấn phím Tab, rồi nhấn Enter. Phần web sẽ được thêm vào trang.

 6. Để bắt đầu chỉnh sửa phần web, hãy nhấn Enter.

 7. Tiêu điểm sẽ nằm trong trường tiêu đề và bạn sẽ nghe thấy: "Add a title, editing" (Thêm một tiêu đề, đang chỉnh sửa). Nhập tiêu đề. Khi hoàn tất, nhấn phím Tab.

 8. Nhập địa chỉ hoặc vị trí bạn muốn hiển thị bản đồ, như, "1600 Pennsylvania Ave, Washington" hoặc "Công viên Marymoor," rồi nhấn Enter.

 9. Hộp thoại Bản đồ Bing sẽ mở ra. Tiêu điểm sẽ nằm trên công tắc Hiển thị nhãn ghim trên bản đồ. Theo mặc định, nhãn sẽ hiển thị trên bản đồ. Nếu bạn không muốn hiển thị nhãn, hãy nhấn Enter để tắt. Để chỉnh sửa văn bản trên nhãn ghim, hãy nhấn phím Tab một lần rồi nhập nhãn khác. Để đóng hộp thoại, hãy nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Close, button" (Nút Đóng), rồi nhấn Enter.

 10. Bản đồ sẽ được thêm vào trang SharePoint của bạn. Hãy nhấn Esc hai lần để đóng chế độ chỉnh sửa rồi quay lại trang SharePoint.

 11. Để lưu trang và chuyển sang chế độ xem, hãy nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy "Save and close, menu item" (Lưu và đóng, mục menu), rồi nhấn Enter.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo một Site Nhóm hoặc Site Liên lạc trong SharePoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm hình ảnh và phương tiện vào một trang SharePoint

Phím tắt trong SharePoint Online

Bắt đầu sử dụng bộ đọc màn hình với thư viện tài liệu hiện đại trong SharePoint Online

Các tính năng trợ năng trong SharePoint Online

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×