Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm chữ ký trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm chữ ký trong Outlook

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Để những người không sử dụng bộ đọc màn hình, hãy xem tạo và thêm chữ ký vào thư (trong Windows) hoặc tạo và chèn chữ ký trong Outlook cho Mac.

Sử dụng Outlook 2016 với bàn phím của bạn và trình đọc màn hình, chẳng hạn như JAWS hoặc tường thuật viên đọc màn hình Windows dựng sẵn, để thêm chữ ký. Chữ ký tự động xuất hiện ở dưới cùng của email mới, bao gồm thư trả lời của bạn và chuyển tiếp email cho bạn.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các phím tắt, đi đến Phím tắt cho Outlook.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng JAWS. Để tìm hiểu về JAWS for Windows, tham chiếu đến mục Hướng dẫn Nhanh về JAWS for Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

Trong chủ đề này

Tạo chữ ký mới

Bạn không cần sử dụng cùng một chữ ký cho tất cả mọi thứ. Bạn có thể sử dụng một chữ ký khác cho mỗi loại email. Ví dụ: chữ ký trong công việc có thể bao gồm tên bạn, chức danh và thông tin liên hệ trong khi chữ ký riêng tư có thể chỉ gồm biệt danh và hình ảnh.

 1. Trong Outlook, nhấn Alt + F, T. Cửa sổ Tùy chọn Outlook sẽ mở ra, và bạn nghe "tùy chọn Outlook."

 2. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Mail" (Thư).

 3. Nhấn Alt + N, nhập. Hộp thoại chữ ký và mẫu nền thư mở ra và bạn nghe: "chữ ký và mẫu nền thư thoại. Trang chữ ký email." Trong tường thuật viên, bạn nghe: "chữ ký và mẫu nền thư. Nút OK."

 4. Để tạo một chữ ký mới, hãy nhấn Alt + N, Enter. Hộp thoại Chữ ký mới mở ra và bạn nghe: "hộp thoại chữ ký mới. Nhập tên cho chữ ký này." Trong tường thuật viên, bạn nghe "chữ ký mới. Nhập tên cho chữ ký này."

 5. Nhập tên cho chữ ký. Sau đó, nhấn phím Tab để đi đến nút OK, rồi nhấn Enter.

  Mẹo: Đặt tên mang tính mô tả cho chữ ký, chẳng hạn như "business closing" (kết thư công việc). Đặt tên thích hợp có thể giúp bạn dễ tìm chữ ký mình muốn sau này.

 6. Tiêu điểm trở về hộp thoại Chữ ký và Mẫu nền thư, trong hộp Chọn chữ ký để chỉnh sửa.

 7. Nếu bạn sử dụng Outlook cho nhiều tài khoản email, hãy chọn tài khoản sẽ sử dụng chữ ký này.

  • Để thay đổi thành hộp tài khoản email, hãy nhấn Alt + A. Bạn nghe "Email tài khoản hộp tổ hợp dấu hai chấm" và tên của chữ ký đã chọn. Trong tường thuật viên, bạn nghe chỉ tên chữ ký đã chọn.

  • Sử dụng phím Mũi tên lên hoặc xuống để di chuyển qua danh sách cho đến khi bạn nghe thấy lựa chọn tài khoản của mình thì nhấn Enter.

 8. Để chọn chữ ký mà bạn muốn được thêm tự động vào tất cả các thông điệp email mới, hãy nhấn Alt + M để đi đến danh sách thả xuống Thư mới . Bạn nghe: "chữ ký và hộp thoại cố định. Để thay đổi vùng chọn, hãy dùng các phím mũi tên." Sử dụng lên hoặc xuống phím mũi tên để di chuyển sang chữ ký mà bạn muốn, sau đó nhấn Enter.

 9. Để chọn chữ ký mà bạn muốn thêm tự động (tự động đăng) khi bạn trả lời hoặc chuyển tiếp thư, hãy nhấn Alt + F để đi đến danh sách thả xuống Thư trả lời/chuyển tiếp . Bạn nghe: "chữ ký và hộp thoại cố định. Để thay đổi vùng chọn, hãy dùng các phím mũi tên." Trong tường thuật viên, bạn nghe chỉ chữ ký được chọn. Dùng các phím mũi tên để di chuyển sang chữ ký mà bạn muốn, sau đó nhấn Enter.

 10. Để mở Hộp Chỉnh sửa chữ ký và thêm văn bản chữ ký, nhấn Alt+T rồi nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Not available outside an open message" (Không khả dụng bên ngoài thư đang mở). Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy "Edit signature. Editing text” (Chỉnh sửa chữ ký. Đang chỉnh sửa văn bản). Tiêu điểm nằm trong hộp Chữ ký.

 11. Nhập văn bản chữ ký.

  Mẹo: Bên cạnh văn bản, bạn cũng có thể thêm ảnh trong hộp chữ ký , chẳng hạn như logo hoặc ảnh của chữ ký viết tay của bạn. Để thêm ảnh, hãy nhấn Shift + Tab cho đến khi bạn nghe "ảnh... nút" (trong tường thuật viên của bạn nghe "Hình ảnh nút"), rồi nhấn Enter. Mở hộp thoại Chèn ảnh nơi bạn có thể duyệt ảnh bạn muốn. Khi trên hình ảnh bạn muốn, nhấn Enter.

 12. Sử dụng phím Tab để dẫn hướng đến nút OK, rồi nhấn Enter để đóng hộp Chữ ký.

 13. Để đóng cửa sổ Tùy chọn Outlook, sử dụng phím Tab để dẫn hướng đến nút OK rồi nhấn Enter.

  Tiêu điểm trở về vị trí bạn bắt đầu.

Phím tắt để định dạng chữ ký

Dưới đây là một số phím tắt mà bạn có thể sử dụng để định dạng chữ ký email:

Để thực hiện điều này

Nhấn

Áp dụng định dạng đậm

Ctrl+B

Áp dụng định dạng gạch dưới

Ctrl+U

Loại bỏ định dạng văn bản

Ctrl+Phím cách

Thay đổi phông chữ

Alt+T

Căn trái

Ctrl+L

Căn giữa văn bản

Ctrl+C

Căn phải

Ctrl+R

Chèn chữ ký của bạn

 1. Trong khi soạn thư trong Outlook, nhấn Alt+N để đi đến tab Chèn, sau đó nhấn AS để mở tùy chọn Chữ ký.

 2. Nếu chỉ có một chữ ký và bạn muốn thêm chữ ký đó, nhấn Enter. Nếu bạn có nhiều chữ ký hơn, nhấn phím Mũi tên xuống để chọn giữa các chữ ký. Bộ đọc màn hình sẽ thông báo các chữ ký khi bạn di chuyển. Khi đến chữ ký bạn muốn sử dụng, nhấn Enter.

  Chữ ký được thêm vào thư của bạn và tiêu điểm trở về thư.

Đặt chữ ký mặc định

 1. Trong Outlook, nhấn Alt+F, T. Cửa sổ Tùy chọn Outlook sẽ mở ra.

 2. Nếu cần thiết, nhấn phím Mũi tên xuống hoặc lên cho đến khi bạn nghe thấy: "Mail" (Thư). Nhấn Alt+N. Bộ đọc màn hình sẽ thông báo: "Signatures, button" (Chữ ký, nút). Nhấn Enter. Hộp thoại Chữ ký và Mẫu nền thư sẽ mở ra.

 3. Nếu bạn đang sử dụng vài tài khoản email, nhấn Alt+A để đi đến danh sách Tài khoản email. Sử dụng các phím mũi tên để dẫn hướng trong danh sách và nhấn Enter khi đến tài khoản mà bạn muốn đặt chữ ký.

 4. Để thêm chữ ký mặc định vào thư mới mà bạn soạn bằng tài khoản này, nhấn Alt+M để đi đến danh sách Thư mới. Bạn sẽ nghe thấy lựa chọn hiện tại. Sử dụng phím Mũi tên lên hoặc xuống để di chuyển đến chữ ký bạn muốn, sau đó nhấn Enter.

 5. Để thêm chữ ký mặc định vào thư mà bạn trả lời hoặc chuyển tiếp, nhấn Alt+F để đi đến danh sách Trả lời/chuyển tiếp. Bạn sẽ nghe thấy lựa chọn hiện tại. Sử dụng phím Mũi tên lên hoặc xuống để di chuyển đến chữ ký bạn muốn, sau đó nhấn Enter.

 6. Để lưu các thay đổi, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK button" (Nút OK) thì nhấn Enter. Hộp thoại Chữ ký và Mẫu nền thư đóng và bạn trở về cửa sổ Tùy chọn Outlook. Để đóng cửa sổ và trở về hộp thư đến, nhấn Esc.

Loại bỏ chữ ký mặc định

 1. Nếu bạn sử dụng Outlook cho nhiều tài khoản email, trong hộp thoại chữ ký và mẫu nền thư , hãy chọn tài khoản email có chứa chữ ký bạn muốn xóa.

 2. Để di chuyển tới hộp chọn chữ ký để sửa , hãy nhấn phím Tab hoặc Shift + Tab cho đến khi bạn nghe "Chọn chữ ký để sửa," theo sau là tên của chữ ký đang được chọn.

 3. Để chọn chữ ký, hãy dùng lên hoặc xuống phím mũi tên cho đến khi bạn nghe chữ ký mà bạn muốn.

 4. Để xóa bỏ chữ ký, hãy nhấn Alt + D. Một cửa sổ thông báo sẽ mở ra, và bạn nghe: "Có nút." Sau đó nhấn Enter.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để định dạng văn bản ở email của bạn trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh trong Outlook

Lối tắt bàn phím cho Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Trong Outlook cho iOS, bạn có thể thêm chữ ký bằng cách sử dụng VoiceOver, iOS dựng sẵn bộ đọc màn hình. Bạn có thể thiết lập chữ ký tự động xuất hiện ở dưới cùng của thông điệp email mới, trả lời và chuyển tiếp email.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng iPhone. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với iPad.

Theo mặc định, thông báo "Lấy Outlook cho iOS" xuất hiện ở phần cuối của email của bạn dưới dạng chữ ký của bạn. Thay cho việc thư mặc định, bạn có thể tạo một chữ ký cá nhân hóa cho tất cả các thư của bạn.

 1. Từ của bạn hộp thư đến, để đi đến menu thiết đặt , hãy vuốt sang trái cho đến khi bạn nghe "Hiển thị ngăn dẫn hướng, nút," gõ đúp vào màn hình, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "thiết đặt", nút, và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 2. Trong menu thiết đặt , hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Chữ ký < chữ ký hiện tại >, nút," và sau đó gõ đúp vào màn hình. Menu chữ ký sẽ mở ra.

 3. Để tạo chữ ký, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "< chữ ký hiện tại >, trường văn bản," gõ đúp vào màn hình, và sửa danh sách dùng chữ ký hiện tại vào bàn phím trên màn hình.

  Lưu ý: Để đi đến bàn phím, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe một thành phần bàn phím.

  Mẹo: Bạn cũng có thể tìm thấy bàn phím bằng cách khám phá các mục trên màn hình. Để khám phá, đặt một ngón tay lên màn hình, rồi kéo ra xung quanh. VoiceOver sẽ thông báo các mục khi bạn đến các mục đó. Để chọn một mục, nhấc ngón tay của bạn lên, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Sau khi tạo chữ ký mới, để đóng menu chữ ký , trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe "Thiết đặt, nút quay lại," và sau đó gõ đúp vào màn hình.

  Lưu ý: Nếu bạn không muốn có chữ ký bất kỳ ở phần cuối của thông điệp email của bạn, chỉ cần xóa bỏ văn bản chữ ký trong menu chữ ký .

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để định dạng văn bản ở email trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Trong Outlook cho Android, bạn có thể thêm chữ ký bằng cách dùng TalkBack, bộ đọc màn hình Android dựng sẵn. Bạn có thể thiết lập chữ ký tự động xuất hiện ở dưới cùng của thông điệp email mới, trả lời và chuyển tiếp email.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên điện thoại chạy Android. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với máy tính bảng chạy Android.

Theo mặc định, thông báo "Lấy Outlook cho Android" xuất hiện ở phần cuối của email của bạn dưới dạng chữ ký của bạn. Thay cho việc thư mặc định, bạn có thể tạo một chữ ký cá nhân hóa cho tất cả các thư của bạn.

 1. Từ hộp thư đếncủa bạn, để đi đến thiết đặt menu, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn "ngăn dẫn hướng mở", nút, gõ đúp vào màn hình, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Thiết đặt" và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 2. Trong menu thiết đặt , hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "< chữ ký hiện tại > thay đổi chữ ký mặc định của bạn, chữ ký mặc định của bạn là", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Menu chữ ký sẽ mở ra và tiêu điểm sẽ di chuyển trường văn bản chữ ký.

 3. Sửa danh sách dùng chữ ký hiện tại vào bàn phím trên màn hình.

  Mẹo: Bạn có thể tìm thấy bàn phím bằng cách khám phá các mục trên màn hình. Để khám phá, đặt một ngón tay lên màn hình, rồi kéo ra xung quanh. TalkBack sẽ thông báo mục khi bạn đến các mục đó. Để chọn một mục, hãy nhấc ngón tay khi đến lượt mục đó. Tùy theo cài đặt thiết bị mà có thể bạn cần nhấn đúp vào màn hình để chèn ký tự.

 4. Sau khi nhập chữ ký mới, hãy vuốt sang trái cho đến khi bạn nghe "Lưu", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Menu chữ ký sẽ đóng và di chuyển tiêu điểm đến thiết đặt.

  Lưu ý: Nếu bạn không muốn có chữ ký bất kỳ ở phần cuối của thông điệp email của bạn, chỉ cần xóa bỏ văn bản chữ ký trong menu chữ ký .

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để định dạng văn bản ở email của bạn trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Trong Outlook, bạn có thể thêm chữ ký bằng cách dùng tường thuật viên, bộ đọc màn hình Windows dựng sẵn. Bạn có thể thiết lập chữ ký tự động xuất hiện ở dưới cùng của thông điệp email mới, trả lời và chuyển tiếp email.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên điện thoại chạy Windows. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với máy tính bảng hoặc PC.

Theo mặc định, thông báo "Đã gửi từ điện thoại Windows 10 của tôi" xuất hiện ở phần cuối của email của bạn dưới dạng chữ ký của bạn. Thay cho việc thư mặc định, bạn có thể tạo một chữ ký cá nhân hóa cho tất cả các thư của bạn.

 1. Từ hộp thư đếncủa bạn, để đi đến menu thiết đặt , vuốt phải cho đến khi bạn "Tùy chọn khác, nút thu gọn," gõ đúp vào màn hình, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Thiết đặt nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 2. Trong menu thiết đặt , hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Nút chữ ký", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Menu chữ ký sẽ mở ra.

 3. Để sửa chữ ký hiện tại, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Chữ ký, có thể sửa văn bản, < chữ ký hiện tại >", gõ đúp vào màn hình, và nhập sử dụng chữ ký mới vào bàn phím trên màn hình.

  Lưu ý: Để đi đến bàn phím, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe một thành phần bàn phím.

  Mẹo: Bạn cũng có thể tìm thấy bàn phím bằng khám phá các mục trên màn hình. Để khám phá, đặt một ngón tay trên màn hình và kéo xung quanh. Tường thuật viên sẽ thông báo các mục như bạn đất chúng. Để chọn một mục, nâng ngón tay của bạn và gõ đúp vào màn hình.

 4. Sau khi nhập chữ ký mới, đặt một ngón tay trên màn hình và kéo nó xung quanh ở dưới cùng bên trái của màn hình cho đến khi bạn nghe "Trở lại, nút thu gọn" và gõ đúp vào màn hình. Các bàn phím trên màn hình đóng.

  Lưu ý: Nếu bạn không muốn có chữ ký bất kỳ ở phần cuối của thông điệp email của bạn, trong menu chữ ký , trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe ", sử dụng chữ ký email, chuyển nút bật tắt," và gõ đúp vào màn hình để tắt chữ ký. Bạn nghe: "Tắt, hãy dùng chữ ký email, chuyển nút chuyển đổi."

 5. Đóng menu chữ ký , trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Trở lại, nút thu gọn", và gõ đúp vào màn hình.

 6. Đóng menu thiết đặt và quay trở lại của bạn hộp thư đến, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Trở lại, nút thu gọn" và gõ đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để định dạng văn bản ở email của bạn trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Trong Outlook Web App, bạn có thể thêm chữ ký bằng cách dùng tường thuật viên, bộ đọc màn hình Windows dựng sẵn. Bạn có thể thiết lập chữ ký tự động xuất hiện ở dưới cùng của thông điệp email mới, trả lời, và email bạn chuyển tiếp trong thư.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các phím tắt, đi đến mục Phím tắt của Outlook trên web.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng Ngăn đọc ở trạng thái tắt.

 • Khi bạn sử dụng Outlook Web App, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì Outlook Web App chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát ra khỏi lệnh. Tương tự, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải Outlook Web App.

Trong chủ đề này

Tạo chữ ký mới

 1. Trong thư, hãy nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe "Công cụ khởi động ứng dụng," nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Mở menu thiết đặt để truy nhập cá nhân và ứng dụng thiết đặt", sau đó nhấn Enter. Menu ngữ cảnh của thiết đặt thư mở ra và bạn nghe: "Menu ngữ cảnh."

  Lưu ý: Nếu bạn đang dùng một tài khoản công ty hoặc trường học, các bước có thể hơi khác một chút.

 2. Để mở menu tùy chọn , nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe "Menu mục", tùy chọn, rồi nhấn Enter.

 3. Trong menu tùy chọn , nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Tùy chọn thư," nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe "Chữ ký Email", sau đó nhấn Enter. Menu chữ ký Email mở ra.

 4. Để di chuyển tới hộp văn bản chữ ký, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Sửa." Nhập chữ ký mà bạn muốn dùng.

 5. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Nếu bạn muốn chữ ký của bạn để tự động hiển thị ở cuối tất cả các thư mới, hãy nhấn phím Tab hoặc Shift + Tab cho đến khi bạn nghe "Unchecked, tự động thêm chữ ký của tôi vào thư tôi gửi, hộp kiểm," rồi nhấn Enter.

  • Nếu bạn muốn chữ ký của bạn để tự động hiển thị ở cuối tất cả thư trả lời và thư chuyển tiếp, hãy nhấn phím Tab hoặc Shift + Tab cho đến khi bạn nghe "Unchecked, tự động thêm chữ ký của tôi vào thư tôi chuyển tiếp hoặc trả lời, hộp kiểm," rồi nhấn Enter.

  Mẹo: Nếu bạn không chọn bất kỳ các tùy chọn đó, bạn cũng theo cách thủ công có thể thêm chữ ký của bạn vào bất kỳ thư mới nào bạn muốn. Để tìm hiểu thêm, tham chiếu để chèn chữ ký của bạn.

 6. Khi thực hiện xong, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Lưu", sau đó nhấn Enter.

 7. Để đóng menu tùy chọn và trở về thư, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Lùi", sau đó nhấn Enter.

Chèn chữ ký của bạn

Nếu bạn đã tạo chữ ký, nhưng không chọn tự động thêm nó vào thư gửi đi, bạn có thể theo cách thủ công thêm nó vào thư cụ thể.

 1. Trong khi soạn một thư trong Outlook, đặt con trỏ nơi bạn muốn chèn chữ ký của bạn.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "hành động khác, nút thu gọn." Sau đó, nhấn phím cách để mở menu ngữ cảnh.

 3. Để chèn chữ ký, hãy nhấn phím mũi tên lên cho đến khi bạn nghe "Menu mục, chèn chữ ký," rồi nhấn Enter.

 4. Chữ ký của bạn được thêm vào thư, và di chuyển tiêu điểm tới nội dung thư email.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để định dạng văn bản ở email của bạn trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh trong Outlook

Phím tắt trong Outlook trên web

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×