Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm chữ ký trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm chữ ký trong Outlook

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Office Accessibility. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem Trang chủ Trợ giúp Office.

Để những người không sử dụng bộ đọc màn hình, hãy xem tạo và thêm chữ ký vào thư (trong Windows) hoặc tạo và chèn chữ ký trong Outlook cho Mac.

Sử dụng Outlook 2016 với bàn phím của bạn và trình đọc màn hình, chẳng hạn như JAWS hoặc tường thuật viên đọc màn hình Windows dựng sẵn, để thêm chữ ký. Chữ ký tự động xuất hiện ở dưới cùng của email mới, bao gồm thư trả lời của bạn và chuyển tiếp email cho bạn.

Lưu ý: 

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Để biết các phím tắt, đi đến Phím tắt cho Outlook.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng JAWS. Để tìm hiểu về JAWS for Windows, tham chiếu đến mục Hướng dẫn Nhanh về JAWS for Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Bắt đầu với Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

Trong chủ đề này

Tạo chữ ký mới

Bạn không cần sử dụng cùng một chữ ký cho tất cả mọi thứ. Bạn có thể sử dụng một chữ ký khác cho mỗi loại email. Ví dụ: chữ ký trong công việc có thể bao gồm tên bạn, chức danh và thông tin liên hệ trong khi chữ ký riêng tư có thể chỉ gồm biệt danh và hình ảnh.

 1. Trong Outlook, nhấn Alt + F, T. Cửa sổ Tùy chọn Outlook sẽ mở ra, và bạn nghe "tùy chọn Outlook."

 2. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Mail" (Thư).

 3. Nhấn Alt + N, nhập. Hộp thoại chữ ký và mẫu nền thư mở ra và bạn nghe: "chữ ký và mẫu nền thư thoại. Trang chữ ký email." Trong tường thuật viên, bạn nghe: "chữ ký và mẫu nền thư. Nút OK."

 4. Để tạo một chữ ký mới, hãy nhấn Alt + N, Enter. Hộp thoại Chữ ký mới mở ra và bạn nghe: "hộp thoại chữ ký mới. Nhập tên cho chữ ký này." Trong tường thuật viên, bạn nghe "chữ ký mới. Nhập tên cho chữ ký này."

 5. Nhập tên cho chữ ký. Sau đó, nhấn phím Tab để đi đến nút OK, rồi nhấn Enter.

  Mẹo: Đặt tên mang tính mô tả cho chữ ký, chẳng hạn như "business closing" (kết thư công việc). Đặt tên thích hợp có thể giúp bạn dễ tìm chữ ký mình muốn sau này.

 6. Tiêu điểm trở về hộp thoại Chữ ký và Mẫu nền thư, trong hộp Chọn chữ ký để chỉnh sửa.

 7. Nếu bạn sử dụng Outlook cho nhiều tài khoản email, hãy chọn tài khoản sẽ sử dụng chữ ký này.

  • Để thay đổi thành hộp tài khoản email, hãy nhấn Alt + A. Bạn nghe "Email tài khoản hộp tổ hợp dấu hai chấm" và tên của chữ ký đã chọn. Trong tường thuật viên, bạn nghe chỉ tên chữ ký đã chọn.

  • Sử dụng phím Mũi tên lên hoặc xuống để di chuyển qua danh sách cho đến khi bạn nghe thấy lựa chọn tài khoản của mình thì nhấn Enter.

 8. Để chọn chữ ký mà bạn muốn được thêm tự động vào tất cả các thông điệp email mới, hãy nhấn Alt + M để đi đến danh sách thả xuống Thư mới . Bạn nghe: "chữ ký và hộp thoại cố định. Để thay đổi vùng chọn, hãy dùng các phím mũi tên." Sử dụng lên hoặc xuống phím mũi tên để di chuyển sang chữ ký mà bạn muốn, sau đó nhấn Enter.

 9. Để chọn chữ ký mà bạn muốn thêm tự động (tự động đăng) khi bạn trả lời hoặc chuyển tiếp thư, hãy nhấn Alt + F để đi đến danh sách thả xuống Thư trả lời/chuyển tiếp . Bạn nghe: "chữ ký và hộp thoại cố định. Để thay đổi vùng chọn, hãy dùng các phím mũi tên." Trong tường thuật viên, bạn nghe chỉ chữ ký được chọn. Dùng các phím mũi tên để di chuyển sang chữ ký mà bạn muốn, sau đó nhấn Enter.

 10. Để mở Hộp Chỉnh sửa chữ ký và thêm văn bản chữ ký, nhấn Alt+T rồi nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Not available outside an open message" (Không khả dụng bên ngoài thư đang mở). Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy "Edit signature. Editing text” (Chỉnh sửa chữ ký. Đang chỉnh sửa văn bản). Tiêu điểm nằm trong hộp Chữ ký.

 11. Nhập văn bản chữ ký.

  Mẹo: Bên cạnh văn bản, bạn cũng có thể thêm ảnh trong hộp chữ ký , chẳng hạn như logo hoặc ảnh của chữ ký viết tay của bạn. Để thêm ảnh, hãy nhấn Shift + Tab cho đến khi bạn nghe "ảnh... nút" (trong tường thuật viên của bạn nghe "Hình ảnh nút"), rồi nhấn Enter. Mở hộp thoại Chèn ảnh nơi bạn có thể duyệt ảnh bạn muốn. Khi trên hình ảnh bạn muốn, nhấn Enter.

 12. Sử dụng phím Tab để dẫn hướng đến nút OK, rồi nhấn Enter để đóng hộp Chữ ký.

 13. Để đóng cửa sổ Tùy chọn Outlook, sử dụng phím Tab để dẫn hướng đến nút OK rồi nhấn Enter.

  Tiêu điểm trở về vị trí bạn bắt đầu.

Phím tắt để định dạng chữ ký

Dưới đây là một số phím tắt mà bạn có thể sử dụng để định dạng chữ ký email:

Để thực hiện điều này

Nhấn

Áp dụng định dạng đậm

Ctrl+B

Áp dụng định dạng gạch dưới

Ctrl+U

Loại bỏ định dạng văn bản

Ctrl+Phím cách

Thay đổi phông chữ

Alt+T

Căn trái

Ctrl+L

Căn giữa văn bản

Ctrl+C

Căn phải

Ctrl+R

Chèn chữ ký của bạn

 1. Trong khi soạn thư trong Outlook, nhấn Alt+N để đi đến tab Chèn, sau đó nhấn AS để mở tùy chọn Chữ ký.

 2. Nếu chỉ có một chữ ký và bạn muốn thêm chữ ký đó, nhấn Enter. Nếu bạn có nhiều chữ ký hơn, nhấn phím Mũi tên xuống để chọn giữa các chữ ký. Bộ đọc màn hình sẽ thông báo các chữ ký khi bạn di chuyển. Khi đến chữ ký bạn muốn sử dụng, nhấn Enter.

  Chữ ký được thêm vào thư của bạn và tiêu điểm trở về thư.

Đặt chữ ký mặc định

 1. Trong Outlook, nhấn Alt+F, T. Cửa sổ Tùy chọn Outlook sẽ mở ra.

 2. Nếu cần thiết, nhấn phím Mũi tên xuống hoặc lên cho đến khi bạn nghe thấy: "Mail" (Thư). Nhấn Alt+N. Bộ đọc màn hình sẽ thông báo: "Signatures, button" (Chữ ký, nút). Nhấn Enter. Hộp thoại Chữ ký và Mẫu nền thư sẽ mở ra.

 3. Nếu bạn đang sử dụng vài tài khoản email, nhấn Alt+A để đi đến danh sách Tài khoản email. Sử dụng các phím mũi tên để dẫn hướng trong danh sách và nhấn Enter khi đến tài khoản mà bạn muốn đặt chữ ký.

 4. Để thêm chữ ký mặc định vào thư mới mà bạn soạn bằng tài khoản này, nhấn Alt+M để đi đến danh sách Thư mới. Bạn sẽ nghe thấy lựa chọn hiện tại. Sử dụng phím Mũi tên lên hoặc xuống để di chuyển đến chữ ký bạn muốn, sau đó nhấn Enter.

 5. Để thêm chữ ký mặc định vào thư mà bạn trả lời hoặc chuyển tiếp, nhấn Alt+F để đi đến danh sách Trả lời/chuyển tiếp. Bạn sẽ nghe thấy lựa chọn hiện tại. Sử dụng phím Mũi tên lên hoặc xuống để di chuyển đến chữ ký bạn muốn, sau đó nhấn Enter.

 6. Để lưu các thay đổi, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK button" (Nút OK) thì nhấn Enter. Hộp thoại Chữ ký và Mẫu nền thư đóng và bạn trở về cửa sổ Tùy chọn Outlook. Để đóng cửa sổ và trở về hộp thư đến, nhấn Esc.

Loại bỏ chữ ký mặc định

 1. Nếu bạn sử dụng Outlook cho nhiều tài khoản email, trong hộp thoại chữ ký và mẫu nền thư , hãy chọn tài khoản email có chứa chữ ký bạn muốn xóa.

 2. Để di chuyển tới hộp chọn chữ ký để sửa , hãy nhấn phím Tab hoặc Shift + Tab cho đến khi bạn nghe "Chọn chữ ký để sửa," theo sau là tên của chữ ký đang được chọn.

 3. Để chọn chữ ký, hãy dùng lên hoặc xuống phím mũi tên cho đến khi bạn nghe chữ ký mà bạn muốn.

 4. Để xóa bỏ chữ ký, hãy nhấn Alt + D. Một cửa sổ thông báo sẽ mở ra, và bạn nghe: "Có nút." Sau đó nhấn Enter.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để định dạng văn bản ở email của bạn trong Outlook

Lối tắt bàn phím cho Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong Outlook bằng các tính năng trợ năng

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×