Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm chú thích vào trang tính Excel

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm chú thích vào trang tính Excel

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng Excel với bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình để thêm chú thích để cung cấp phản hồi trong một trang tính Excel . Chúng tôi đã thử nghiệm với tường thuật viên và JAWS, nhưng nó có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là nó tuân theo các tiêu chuẩn khả năng truy nhập chung và kỹ thuật.

Lưu ý: 

Thêm chú thích

 1. Trong Excel, mở trang tính nơi bạn muốn thêm chú thích.

 2. Trong trang tính, dẫn hướng đến ô mà bạn muốn chú thích xuất hiện.

  Mẹo: Khi bạn dẫn hướng đến một ô đã chứa chú thích, bộ đọc màn hình sẽ thông báo "Chứa chú thích" sau khi đọc xuất nội dung của ô.

 3. Nhấn Alt + R, C để thêm chú thích vào ô đã chọn.

 4. Nhập chú thích của bạn. Bạn có thể nhấn Enter để bắt đầu một dòng mới.

 5. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Đăng", sau đó nhấn Enter để lưu chú thích của bạn.

Xem thêm

Các phím tắt trong Excel for Windows

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Excel

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Excel

Sử dụng Excel for iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS dựng sẵn, thêm chú thích để cung cấp phản hồi trong một trang tính Excel .

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để chức năng cảm ứng trong Excel for iOS, hãy đến hướng dẫn cảm ứng của Excel cho iPhone.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Thêm chú thích

 1. Trong Excel for iOS, mở trang tính nơi bạn muốn thêm chú thích.

 2. Trong trang tính, dẫn hướng đến ô mà bạn muốn chú thích xuất hiện, và sau đó gõ đúp vào màn hình để di chuyển tiêu điểm đến nó.

  Mẹo: Khi bạn dẫn hướng đến một ô đã chứa chú thích, VoiceOver sẽ thông báo "Chứa chú thích."

 3. Kéo một ngón tay xung quanh phía trên cùng của màn hình cho đến khi bạn nghe "Hiển thị ruy-băng", và gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy tab hiện được chọn, ví dụ, "Home."

 4. Gõ đúp vào màn hình để mở tab vùng chọn menu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Xem lại", sau đó gõ đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Chèn chú thích", và gõ đúp vào màn hình.

 6. Sử dụng các bàn phím trên màn hình để nhập chú thích của bạn. Khi bạn thực hiện xong, hãy kéo một ngón tay xung quanh góc trên bên phải của màn hình cho đến khi bạn nghe "Xong", sau đó gõ đúp vào màn hình.

  Chú thích được thêm vào ô và tiêu điểm trở về trang tính.

Xem thêm

Sử dụng bàn phím ngoài với Excel for iPhone

Sử dụng bàn phím ngoài với Excel for iPad

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Excel

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Excel

Sử dụng Excel for Android với TalkBack, bộ đọc màn hình Android dựng sẵn, thêm chú thích để cung cấp phản hồi trong một trang tính Excel .

Lưu ý: 

Thêm chú thích

 1. Trong Excel for Android, mở trang tính nơi bạn muốn thêm chú thích.

 2. Trong trang tính, dẫn hướng đến ô mà bạn muốn chú thích xuất hiện, và sau đó gõ đúp vào màn hình để di chuyển tiêu điểm đến nó.

  Mẹo: Khi bạn dẫn hướng đến một ô đã chứa chú thích, TalkBack sẽ thông báo "Chứa chú thích."

 3. Trượt nhanh xuống đó sang trái để đóng menu bật lên, hãy kéo một ngón tay xung quanh phía trên cùng của màn hình cho đến khi bạn nghe "Thêm tùy chọn", sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "Menu của Tab."

 4. Gõ đúp vào màn hình để mở tab vùng chọn menu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Xem lại", sau đó gõ đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Chú thích" và gõ đúp vào màn hình.

 6. Sử dụng các bàn phím trên màn hình để nhập chú thích của bạn. Khi bạn thực hiện xong, hãy kéo một ngón tay xung quanh góc trên bên phải của màn hình cho đến khi bạn nghe "Xong", sau đó gõ đúp vào màn hình.

  Chú thích được thêm vào ô và tiêu điểm trở về trang tính.

Xem thêm

Sử dụng bàn phím ngoài với Excel for Android

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Excel

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Excel

Sử dụng Excel Online với bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình để thêm chú thích để cung cấp phản hồi trong một trang tính Excel Online . Chúng tôi đã thử nghiệm với tường thuật viên, nhưng nó có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là nó tuân theo các tiêu chuẩn khả năng truy nhập chung và kỹ thuật.

Lưu ý: 

 • Nếu sử dụng Trình tường thuật với Windows 10 Fall Creators Update, bạn phải tắt chế độ quét để có thể chỉnh sửa tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày với Office Online. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Tắt chế độ ảo hoặc chế độ duyệt trong bộ đọc màn hình trên Windows 10 Fall Creators Update.

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi bạn sử dụng Excel Online, chúng tôi khuyên bạn nên dùng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Do Excel Online chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay cho F6 để vào và thoát khỏi các lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải Excel Online.

Thêm chú thích

 1. Trong Excel Online, mở trang tính nơi bạn muốn thêm chú thích.

 2. Trong trang tính, dẫn hướng đến ô mà bạn muốn chú thích xuất hiện.

  Mẹo: Khi bạn dẫn hướng đến một ô đã chứa chú thích, bộ đọc màn hình sẽ thông báo "Chứa chú thích bằng," theo sau là tên của chú thích, và sau đó đọc chú thích.

 3. Nhấn Alt + phím logo Windows, R, N. Ngăn chú thích sẽ mở ra. Bạn nghe: "@mention hoặc bắt đầu một hội thoại."

 4. Nhập chú thích của bạn. Bạn có thể nhấn Enter để bắt đầu một dòng mới.

 5. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Đăng", sau đó nhấn Enter để lưu chú thích của bạn.

Xem thêm

Phím tắt trong Excel Online

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Excel

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Excel

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×