Sử dụng bộ đọc màn hình để tắt tiếng âm thanh trong cuộc họp trong Skype for Business

Sử dụng bộ đọc màn hình để tắt tiếng âm thanh trong cuộc họp trong Skype for Business

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi gia nhập cuộc họp trong Skype for Business, đôi khi bạn có thể muốn tắt tiếng âm thanh hoặc video của mình. Bộ đọc màn hình của bạn sẽ cho biết liệu micrô và camera có đang bật hay không.

  • Để bật hoặc tắt tiếng micrô, hãy nhấn phím logo Windows+F4.

  • Để bật hoặc tắt camera trong khi gọi video, hãy nhấn phím logo Windows+F5.

Lưu ý: Trong cửa sổ Hội thoại, có một cách khác để bật hoặc tắt camera và micrô. Tab đến nút Video hoặc Micrô, rồi nhấn Phím cách. Nút Video là nút thứ năm và nút Micrô là nút thứ sáu.

Thông tin khác

Bắt đầu bằng bộ đọc màn hình với Skype for Business

Sử dụng bộ đọc màn hình để thực hiện và nhận cuộc gọi trong Skype for Business

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×