Sử dụng bộ đọc màn hình để tải tài liệu xuống trong Word Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để tải tài liệu xuống trong Word Online

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Office Accessibility. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem Trang chủ Trợ giúp Office.

Word Online tự động lưu toàn bộ công việc của bạn vào thư mục OneDrive trong đám mây. Bài viết này hướng dẫn bạn cách sử dụng các phím tắt và Trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trong Windows, để tải tài liệu từ OneDrive xuống PC dưới dạng tài liệu Word hoặc PDF.

Lưu ý: 

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Để biết các phím tắt, đi đến mục Phím tắt trong Word Online.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Bắt đầu với Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 • Trong tác vụ này, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Internet Explorer làm trình duyệt web của mình. Do Word Online chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay cho F6 để vào và thoát khỏi các lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải Word Online.

Trong chủ đề này

Tải tài liệu Word xuống máy tính của bạn

 1. Trên PC của bạn, mở trình duyệt Internet Explorer và truy nhập Word Online.

 2. Nếu chưa đăng nhập, bạn sẽ nghe thấy: "Microsoft Online, work together on Word documents" (Microsoft Online, cùng làm việc trên tài liệu Word). Nếu cần, nhấn phím Tab để di chuyển đến trường đăng nhập. Khi vào trong trường đăng nhập, bạn sẽ nghe thấy: "Dialog, sign in, email, phone, or Skype" (Hộp thoại, đăng nhập, email, điện thoại hoặc Skype).

  Nhập địa chỉ email, số điện thoại hoặc tên người dùng Skype của bạn, rồi nhấn Enter.

  Nhập mật khẩu của bạn, rồi nhấn Enter.

 3. Word Online mở ra. Tiêu điểm nằm trên mẫu Tài liệu trống mới. Để mở tài liệu hiện có từ OneDrive, nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Open from OneDrive, link" (Liên kết Mở từ OneDrive), rồi nhấn Enter.

 4. Thư mục Gần đây trong OneDrive mở ra. Đi đến một thư mục OneDrive khác, nhấn Shift+Tab liên tiếp cho đến khi bạn nghe thấy: "Files" (Tệp). Sử dụng phím Mũi tên lên hoặc xuống để di chuyển giữa các thư mục. Để chọn thư mục, nhấn Enter.

 5. Một danh sách hoặc lưới các tài liệu và thư mục trong thư mục đó sẽ được hiển thị. Thư mục hoặc tài liệu đã mở gần đây nhất sẽ được chọn. Để duyệt qua các mục, hãy sử dụng các phím mũi tên. Để mở thư mục, nhấn Enter. Khi bạn nghe thấy tài liệu mình muốn, nhấn Enter. Tài liệu đó sẽ mở ra trong Word Online.

 6. Để di chuyển tiêu điểm tới dải băng và mở tab Tệp, nhấn phím Alt+Logo Windows, F.

 7. Nhấn A để di chuyển tiêu điểm tới tùy chọn Lưu Như, rồi nhấn C để chọn tải xuống tài liệu.

 8. Hộp thoại Microsoft Word Online mở ra. Tiêu điểm nằm trên nút Tải xuống. Nhấn Enter để chọn. Hộp thoại đóng lại.

 9. Thanh thông báo Internet Explorer mở ra. Để di chuyển tiêu điểm tới thanh thông báo, nhấn Alt+N. Tiêu điểm nằm trên nút Mở.

 10. Để di chuyển đến nút Lưu nhằm chọn vị trí lưu tài liệu, nhấn phím Tab một lần. Nhấn phím Mũi tên xuống để mở menu ngữ cảnh lưu, rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để lưu tài liệu vào vị trí mặc định, nhấn Enter.

  • Để lưu tài liệu vào một vị trí khác, nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Save As" (Lưu Như), rồi nhấn Enter. Hộp thoại Lưu Như mở ra. Tiêu điểm nằm trong trường tên tệp. Để thay đổi tên tệp hiện tại, bạn chỉ cần nhập một tên mới. Để dẫn hướng giữa các ngăn hộp thoại, nhấn phím Tab. Để di chuyển giữa các mục trong ngăn, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống. Để mở thư mục, nhấn Enter. Khi bạn tìm thấy vị trí mình muốn, nhấn Alt+S để lưu tài liệu.

  • Để lưu tài liệu vào vị trí mặc định rồi mở tệp, hãy nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Save and open" (Lưu và mở), rồi nhấn Enter.

 11. Để mở tài liệu đã tải xuống hoặc vị trí thư mục của tài liệu đó, nhấn Alt+N để đi đến thanh thông báo, rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để mở tài liệu bằng phiên bản trên máy tính của Word, nhấn Enter. Nếu bạn thấy xác nhận bảo mật của Internet Explorer bật lên, hãy nhấn Alt+A để chấp nhận và bỏ.

  • Nếu muốn chọn một ứng dụng khác để mở tài liệu, hãy nhấn phím Mũi tên xuống hai lần, rồi Enter. Nếu bạn thấy xác nhận bảo mật của Internet Explorer bật lên, hãy nhấn Alt+A để chấp nhận và bỏ. Để chọn ứng dụng mở tài liệu, nhấn phím Tab một lần, rồi sử dụng phím Mũi tên xuống để di chuyển qua danh sách các tùy chọn. Khi đến tùy chọn bạn muốn chọn, nhấn Enter.

  • Để mở vị trí thư mục của tài liệu đã lưu, nhấn phím Tab, rồi Enter. Thư mục đó sẽ mở ra trong Windows Explorer và tiêu điểm nằm trên tệp tài liệu.

Tải xuống tài liệu dưới dạng PDF

Portable Document Format (PDF) rất hữu ích trong việc chia sẻ tài liệu với người khác, nhất là khi bạn không muốn họ tạo thay đổi cho tài liệu.

 1. Đăng nhập vào Word Online, rồi mở tài liệu của bạn như đã hướng dẫn trong các bước 1 - 5 của tác vụ trước đó.

 2. Để di chuyển tiêu điểm tới dải băng và mở tab Tệp, nhấn phím Alt+Logo Windows, F.

 3. Nhấn A để di chuyển đến tùy chọn Lưu Như, rồi nhấn P để chọn tùy chọn tải xuống PDF.

 4. Hộp thoại Microsoft Word Online mở ra. Tiêu điểm nằm trên nút Tải xuống. Nhấn Enter để chọn. Hộp thoại đóng lại.

 5. Thanh thông báo Internet Explorer mở ra. Để di chuyển tiêu điểm tới thanh thông báo, nhấn Alt+N. Tiêu điểm nằm trên nút Mở.

 6. Nhấn phím Tab để di chuyển tới nút Lưu, rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để lưu trong vị trí mặc định, nhấn Enter.

  • Để lưu vào một vị trí khác, nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Save as" (Lưu như), rồi nhấn Enter. Hộp thoại Lưu Như mở ra. Tiêu điểm nằm trong trường tên tệp. Để thay đổi tên tệp hiện tại, bạn chỉ cần nhập một tên mới. Để dẫn hướng giữa các ngăn hộp thoại, nhấn phím Tab. Để di chuyển giữa các mục trong ngăn, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống. Để mở thư mục, nhấn Enter. Khi bạn tìm thấy vị trí mình muốn, nhấn Alt+S để lưu tài liệu.

 7. Để mở tài liệu đã tải xuống hoặc vị trí thư mục của tài liệu đó, nhấn Alt+N để đi đến thanh thông báo, rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để mở tài liệu bằng ứng dụng PDF mặc định, nhấn Enter. Nếu bạn thấy xác nhận bảo mật của Internet Explorer bật lên, hãy nhấn Alt+A để chấp nhận và bỏ.

  • Nếu muốn chọn một ứng dụng khác để mở tài liệu, hãy nhấn phím Mũi tên xuống hai lần, rồi Enter. Nếu bạn thấy xác nhận bảo mật của Internet Explorer bật lên, hãy nhấn Alt+A để chấp nhận và bỏ. Để chọn ứng dụng mở tài liệu, nhấn phím Tab một lần, rồi sử dụng phím Mũi tên xuống để di chuyển qua danh sách các tùy chọn. Khi đến tùy chọn bạn muốn chọn, nhấn Enter.

  • Để mở vị trí thư mục của tài liệu đã lưu, nhấn phím Tab, rồi Enter. Thư mục đó sẽ mở ra trong Windows Explorer và tiêu điểm nằm trên tệp tài liệu.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh vào tài liệu trong Word Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để in tài liệu trong Word Online

Lối tắt bàn phím trong Word Online

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Tìm hiểu cách dẫn hướng Word bằng các tính năng trợ năng

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×