Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo và sửa đổi nhóm trong Microsoft Teams

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo và sửa đổi nhóm trong Microsoft Teams

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Office Accessibility. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem Trang chủ Trợ giúp Office.

Sử dụng Microsoft Teams với bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình chẳng hạn như JAWS hoặc tường thuật viên đọc màn hình Windows dựng sẵn, tạo một nhóm, sửa chi tiết nhóm và sửa đổi các thiết đặt nhóm. Microsoft Teams là tất cả hội thoại nhóm, cuộc họp, tệp và của bạn, ghi chú sẽ đến đâu cùng nhau.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết phím tắt, tới phần Phím tắt cho Microsoft Teams.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Bắt đầu với Trình tường thuật.

 • Chủ đề này cũng ghi lại chức năng của JAWS. Để tìm hiểu về JAWS for Windows, đi đến mục Hướng dẫn Nhanh về JAWS for Windows.

 • Chủ đề này cũng ghi lại chức năng của NVDA. Để tìm hiểu thêm về NVDA, hãy đi đến Truy nhập NV | Nhận trợ giúp.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

Trong chủ đề này

Tạo một nhóm mới

 1. Trong Microsoft Teams, nhấn Ctrl + 3 để truy nhập dạng xem nhóm .

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Gia nhập hoặc tạo một nhóm", sau đó nhấn Enter để chọn.

 3. Nhấn Enter để mở hộp thoại tạo nhóm của bạn .

 4. Nhập tên nhóm vào hộp văn bản tên nhóm . Đây là bắt buộc.

 5. Để nhập một mô tả nhấn phím Tab để di chuyển đến trường tiếp theo, bạn nghe: "Sửa nhiều hàng." Sau đó nhập mô tả bạn muốn. Điều này là tùy chọn.

 6. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Riêng tư." Để thay đổi thiết đặt quyền riêng tư của nhóm, hãy nhấn Enter để mở menu tùy chọn quyền riêng tư, sử dụng lên và xuống phím mũi tên để chọn một tùy chọn, sau đó nhấn Enter để xác nhận lựa chọn của bạn.

 7. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "nhóm này được phân loại thông tin mật. Thay đổi thiết đặt." Để thay đổi phân loại trong nhóm của bạn, hãy nhấn Enter để mở menu tùy chọn phân loại, dùng lên và xuống phím mũi tên để chọn một tùy chọn, sau đó nhấn Enter để xác nhận lựa chọn của bạn.

 8. Nhấn Tab cho đến khi bạn nghe "Tiếp", sau đó nhấn Enter. Hộp thoại thêm thành viên vào < nhóm tên > mở ra.

 9. Để thêm thành viên nhóm, hãy nhập tên của thành viên nhóm và sau đó nhấn Enter.

 10. Sau khi bạn chọn tất cả các thành viên Nhóm bạn muốn thêm, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Thêm thành viên nhóm", rồi nhấn Enter. Với NVDA, nhấn NVDA khóa + Enter.

 11. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Đóng", sau đó nhấn Enter.

 12. Nhóm mới được tạo ra, và di chuyển tiêu điểm tới kênh chung mặc định cho nhóm đó.

Sửa chi tiết nhóm

Bạn có thể sửa các chi tiết nhóm, bao gồm nhóm tên, mô tả và thiết đặt quyền riêng tư.

 1. Trong Microsoft Teams, nhấn Ctrl + 3 để truy nhập dạng xem nhóm .

 2. Bạn nghe: "nhóm và các kênh danh sách." Dẫn hướng đến Nhóm bạn muốn sửa với lên và xuống phím mũi tên.

 3. Nhấn phím cách để mở menu tùy chọn khác .

 4. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe "Sửa nhóm" và nhấn Enter. Hộp thoại sửa nhóm mở ra.

 5. Sửa tên nhóm và nhấn phím Tab một lần.

 6. Sửa mô tả nhóm và nhấn phím Tab một lần.

 7. Bạn nghe thiết đặt quyền riêng tư hiện tại của nhóm. Để thay đổi nó, nhấn Enter, rồi nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe tùy chọn mà bạn muốn, rồi nhấn Enter một lần nữa để xác nhận lựa chọn của bạn.

 8. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Xong" rồi nhấn Enter.

Sửa đổi các thiết đặt nhóm

Bạn có thể sửa đổi các thiết đặt nhóm, bao gồm các thành viên trong nhóm và các quyền dành cho khách, nhóm mã, và nhóm hết hạn thông tin.

 1. Trong Microsoft Teams, nhấn Ctrl + 3 để truy nhập dạng xem nhóm .

 2. Bạn nghe: "nhóm và các kênh danh sách." Dẫn hướng đến nhóm có thiết đặt bạn muốn sửa đổi với lên và xuống phím mũi tên.

 3. Nhấn phím cách để mở menu tùy chọn khác .

 4. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe "Quản lý nhóm", và nhấn Enter.

 5. Nhấn phím mũi tên phải cho đến khi bạn nghe "Thiết đặt" và nhấn Enter.

 6. Để dẫn hướng giữa các nhóm thiết đặt khác nhau, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe bạn muốn. Để bung rộng thể loại thiết đặt, hãy nhấn Enter.

 7. Bên trong nhóm thiết đặt, hãy nhấn phím Tab để di chuyển tiêu điểm bên trong thể loại. Để di chuyển giữa các thiết đặt khác nhau trong nhóm, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe bạn muốn. Để di chuyển giữa các hộp kiểm, hãy nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe bạn muốn. Nhấn Enter để chọn nó.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình trò chuyện trong Microsoft Teams

Dùng bộ đọc màn hình để kiểm tra các hoạt động gần đây trong Microsoft Teams

Phím tắt cho Microsoft Teams

Các tác vụ cơ bản khi sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft Teams

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Microsoft Teams

Sử dụng Microsoft Teams for Windows 10 S với bàn phím và tường thuật viên đọc màn hình Windows dựng sẵn, tạo một nhóm, sửa chi tiết nhóm và sửa đổi các thiết đặt nhóm. Bạn có thể cần đặc quyền quản trị để tạo nhóm.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Bạn có thể dễ dàng truy nhập danh sách lối tắt bàn phím từ bên trong Microsoft Teams. Nhấn Ctrl + E để chuyển đến hộp Tìm kiếm, nhập /keys, rồi nhấn Enter.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Bắt đầu với Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên điện thoại chạy Windows. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với máy tính bảng hoặc PC.

Trong chủ đề này

Tạo nhóm mới

 1. Để đi đến dạng xem nhóm , hãy nhấn Ctrl + Shift + 3. Bạn nghe: "nhóm và các kênh danh sách."

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Gia nhập hoặc tạo một nhóm", sau đó nhấn Enter. Bạn nghe: "Tạo một nhóm."

 3. Nhấn Alt + Enter. Bạn nghe: "Tên nhóm Enter." Nhập tên cho nhóm của bạn.

 4. Nhấn phím Tab. Bạn nghe: "Nhập mô tả nhóm". Nhập mô tả cho nhóm của bạn.

 5. Nhấn phím Tab. Bạn nghe: "Về quyền riêng tư."

 6. Để bung rộng menu về quyền riêng tư, hãy nhấn Alt + phím mũi tên. Để chọn một tùy chọn quyền riêng tư, hãy nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe tùy chọn mà bạn muốn, rồi nhấn Enter.

 7. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Tiếp", sau đó nhấn Enter. Bạn nghe: "Tìm và chọn các thành viên để thêm vào < nhóm tên >."

 8. Nhập tên của một liên hệ bạn muốn thêm vào nhóm của bạn. Danh sách kết quả tìm kiếm được cập nhật khi bạn nhập. Để duyệt danh sách kết quả, hãy nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe tên bạn muốn, sau đó nhấn Enter. Lặp lại bước này cho tất cả liên hệ bạn muốn thêm vào nhóm.

 9. Sau khi bạn đã hoàn tất danh sách các thành viên nhóm, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Thêm thành viên vào nhóm" và sau đó nhấn Enter. Các liên hệ đã được thêm vào nhóm của bạn.

 10. Để quay lại dạng xem nhóm , hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Đóng", sau đó nhấn Enter.

Sửa chi tiết nhóm

Bạn có thể sửa các chi tiết nhóm, bao gồm nhóm tên, mô tả và thiết đặt quyền riêng tư.

 1. Trong Microsoft Teams, nhấn Ctrl + Shift + 3 để truy nhập dạng xem nhóm .

 2. Bạn nghe: "nhóm và các kênh danh sách." Dẫn hướng đến Nhóm bạn muốn sửa với lên và xuống phím mũi tên.

 3. Nhấn phím cách để mở menu tùy chọn khác .

 4. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe "Sửa nhóm" và nhấn Enter. Hộp thoại sửa nhóm mở ra.

 5. Sửa tên nhóm và nhấn phím Tab một lần.

 6. Sửa mô tả nhóm và nhấn phím Tab một lần.

 7. Bạn nghe thiết đặt quyền riêng tư hiện tại của nhóm. Để thay đổi nó, nhấn Enter, rồi nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe tùy chọn mà bạn muốn, rồi nhấn Enter một lần nữa để xác nhận lựa chọn của bạn.

 8. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Xong" rồi nhấn Enter.

Sửa đổi thiết đặt nhóm

Bạn có thể sửa đổi các thiết đặt nhóm, bao gồm các thành viên trong nhóm và các quyền dành cho khách, nhóm mã, và nhóm hết hạn thông tin.

 1. Trong Microsoft Teams, nhấn Ctrl + Shift + 3 để truy nhập dạng xem nhóm .

 2. Bạn nghe: "nhóm và các kênh danh sách." Dẫn hướng đến nhóm có thiết đặt bạn muốn sửa đổi với lên và xuống phím mũi tên.

 3. Nhấn phím cách để mở menu tùy chọn khác .

 4. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe "Quản lý nhóm" và nhấn Enter.

 5. Nhấn phím mũi tên phải cho đến khi bạn nghe "Thiết đặt" và nhấn Enter.

 6. Để dẫn hướng giữa các thiết đặt khác nhau, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe bạn muốn. Để bung rộng thể loại thiết đặt, hãy nhấn Enter.

 7. Bên trong nhóm thiết đặt, hãy nhấn phím Tab để di chuyển tiêu điểm bên trong thể loại. Để di chuyển giữa các thiết đặt khác nhau trong nhóm, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe bạn muốn. Để di chuyển giữa các hộp kiểm, hãy nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe bạn muốn. Nhấn Enter để chọn nó.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình trò chuyện trong Microsoft Teams

Dùng bộ đọc màn hình để kiểm tra các hoạt động gần đây trong Microsoft Teams

Phím tắt cho Microsoft Teams

Các tác vụ cơ bản khi sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft Teams

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Microsoft Teams

Sử dụng Microsoft Teams trên web với bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình chẳng hạn như JAWS hoặc tường thuật viên đọc màn hình Windows dựng sẵn, tạo một nhóm, sửa chi tiết nhóm và sửa đổi các thiết đặt nhóm. Microsoft Teams là tất cả hội thoại nhóm, cuộc họp, tệp và của bạn, ghi chú sẽ đến đâu cùng nhau.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Bắt đầu với Trình tường thuật.

 • Chủ đề này cũng ghi lại chức năng của JAWS. Để tìm hiểu về JAWS for Windows, đi đến mục Hướng dẫn Nhanh về JAWS for Windows.

 • Chủ đề này cũng ghi lại chức năng của NVDA. Để tìm hiểu thêm về NVDA, hãy đi đến Truy nhập NV | Nhận trợ giúp.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 • Khi bạn sử dụng Microsoft Teams trên web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì Microsoft Teams trên web chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát ra khỏi lệnh. Tương tự, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải Microsoft Teams trên web.

 • Nếu bạn sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt của mình, hãy sử dụng Trình tường thuật làm bộ đọc màn hình. Với trình duyệt web Chrome, hãy sử dụng JAWS.

Trong chủ đề này

Tạo một nhóm mới

 1. Mở ứng dụng, hãy nhấn Ctrl + Shift + 3 để truy nhập dạng xem nhóm .

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Gia nhập hoặc tạo một nhóm", sau đó nhấn Enter.

 3. Bạn nghe: "Tạo một nhóm." Nhấn Enter.

 4. Bạn nghe: "Tên nhóm Enter." Nhập tên cho nhóm.

 5. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Sửa nhiều hàng." Nhập mô tả cho nhóm và nhấn phím Tab.

 6. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Riêng tư." Để thay đổi thiết đặt quyền riêng tư của nhóm, nhấn Enter để mở menu tùy chọn quyền riêng tư, sử dụng lên và xuống phím mũi tên để chọn một tùy chọn, và nhấn Enter để xác nhận lựa chọn của bạn.

 7. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "nhóm này được phân loại thông tin mật. Đổi thiết đặt." Để thay đổi phân loại trong nhóm của bạn, hãy nhấn Enter. Nhấn Enter để mở menu tùy chọn phân loại, dùng lên và xuống phím mũi tên để chọn một tùy chọn, và nhấn Enter để xác nhận lựa chọn của bạn.

 8. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Tiếp theo."

 9. Bạn nghe: "Bắt đầu nhập tên, danh sách phân phối hoặc nhóm bảo mật để thêm vào nhóm của bạn."

 10. Để thêm một thành viên nhóm, hãy nhập tên của họ. Bạn nghe: "Cập Nhật kết quả tìm kiếm." Dùng mũi tên xuống và mũi tên lên để dẫn hướng qua danh sách các gợi ý tên bạn nhập khớp và nhấn Enter để chọn chúng. Bạn có thể chọn nhiều thành viên theo cách này.

 11. Sau khi bạn chọn tất cả các thành viên Nhóm bạn muốn thêm, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Thêm", rồi nhấn Enter.

 12. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Đóng", sau đó nhấn Enter.

 13. Nhóm được tạo ra và bạn được đưa đến kênh chung mặc định cho nhóm đó.

Sửa chi tiết nhóm

Bạn có thể sửa các chi tiết nhóm, bao gồm nhóm tên, mô tả và thiết đặt quyền riêng tư.

 1. Trong Microsoft Teams, nhấn Ctrl + Shift + 3 để truy nhập dạng xem nhóm .

 2. Bạn nghe: "nhóm và các kênh danh sách." Dẫn hướng đến Nhóm bạn muốn sửa với lên và xuống phím mũi tên.

 3. Nhấn phím cách để mở menu tùy chọn khác .

 4. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe "Sửa nhóm" và nhấn Enter. Hộp thoại sửa nhóm mở ra.

 5. Sửa tên nhóm và nhấn phím Tab một lần.

 6. Sửa mô tả nhóm và nhấn phím Tab một lần.

 7. Bạn nghe thiết đặt quyền riêng tư hiện tại của nhóm. Để thay đổi nó, nhấn Enter, rồi nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe tùy chọn mà bạn muốn, rồi nhấn Enter một lần nữa để xác nhận lựa chọn của bạn.

 8. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Xong" rồi nhấn Enter.

Sửa đổi các thiết đặt nhóm

Bạn có thể sửa đổi các thiết đặt nhóm, bao gồm các thành viên trong nhóm và các quyền dành cho khách, nhóm mã, và nhóm hết hạn thông tin.

 1. Trong Microsoft Teams, nhấn Ctrl + Shift + 3 để truy nhập dạng xem nhóm .

 2. Bạn nghe: "nhóm và các kênh danh sách." Dẫn hướng đến nhóm có thiết đặt bạn muốn sửa đổi với lên và xuống phím mũi tên.

 3. Nhấn phím cách để mở menu tùy chọn khác .

 4. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe "Quản lý nhóm" và nhấn Enter.

 5. Nhấn phím mũi tên phải cho đến khi bạn nghe "Thiết đặt" và nhấn Enter.

 6. Để dẫn hướng giữa các thiết đặt khác nhau, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe bạn muốn. Để bung rộng thể loại thiết đặt, hãy nhấn Enter.

 7. Bên trong nhóm thiết đặt, hãy nhấn phím Tab để di chuyển tiêu điểm bên trong thể loại. Để di chuyển giữa các thiết đặt khác nhau trong nhóm, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe bạn muốn. Để di chuyển giữa các hộp kiểm, hãy nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe bạn muốn. Nhấn Enter để chọn nó.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình trò chuyện trong Microsoft Teams

Dùng bộ đọc màn hình để kiểm tra các hoạt động gần đây trong Microsoft Teams

Các tác vụ cơ bản khi sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft Teams

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Microsoft Teams

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×