Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo ra các danh sách gạch đầu dòng hoặc đánh số trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo ra các danh sách gạch đầu dòng hoặc đánh số trong Outlook

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng Outlook 2016 bằng bàn phím và Trình tường thuật, bộ đọc màn hình Windows được tích hợp sẵn, để nhanh chóng tạo danh sách dấu đầu dòng và đánh số theo nhiều kiểu khác nhau.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các phím tắt, đi đến Phím tắt cho Outlook.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này cũng ghi lại chức năng của JAWS. Để tìm hiểu về JAWS for Windows, đi đến mục Hướng dẫn Nhanh về JAWS for Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

Trong chủ đề này

Tạo danh sách đánh dấu đầu dòng hoặc danh sách đánh số

 1. Trong lúc viết thư trong Outlook, hãy nhấn Alt+H và thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để mở menu kiểu dấu đầu dòng, nhấn U.

  • Để mở menu kiểu đánh số, nhấn N.

 2. Sử dụng phím Mũi tên phải và trái để tìm kiểu dấu đầu dòng hoặc đánh số mà bạn muốn sử dụng, chẳng hạn như "Vòng tròn đặc", rồi nhấn Enter. Mục đầu tiên trong danh sách sẽ được tạo và tiêu điểm sẽ di chuyển đến đó.

 3. Nhập văn bản mục danh sách.

 4. Để thêm một mục danh sách khác, nhấn Enter.

 5. Để hoàn tất danh sách, nhấn Enter hai lần. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến dòng trống bên dưới danh sách. Với Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy: "New line" (Dòng mới). Với JAWS, bạn sẽ chỉ nghe thấy "Enter" (Nhập).

Tạo danh sách lồng nhau

Bạn có thể tạo một danh sách trong một danh sách, chẳng hạn như dấu đầu dòng lồng nhau trong một danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số trong danh sách đánh số kiểu viền ngoài.

 1. Từ danh sách hiện có, dẫn hướng đến mục sẽ nằm trước danh sách lồng nhau, rồi nhấn Enter để tạo một mục danh sách mới sau đó.

 2. Với con trỏ nằm ở đầu dòng cần tạo mục mới, hãy nhấn phím Tab. Outlook sẽ tự động tăng thụt lề cho mục đó, rồi biến mục này thành một phần của danh sách lồng nhau.

 3. Nhập văn bản cho mục danh sách lồng nhau đầu tiên.

 4. Để thêm một mục danh sách lồng nhau khác, nhấn Enter.

Kiểu dấu đầu dòng hoặc đánh số cho mục danh sách lồng nhau sẽ dựa trên kiểu của mục cha mẹ. Bạn có thể thay đổi các kiểu này thành bất kỳ kiểu dấu đầu dòng hoặc đánh số nào.

Thay đổi thụt lề cho danh sách

 1. Chọn toàn bộ danh sách.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để tăng thụt lề hoặc di chuyển danh sách ra xa lề, hãy nhấn Alt+H, rồi nhấn A, I.

  • Để giảm thụt lề hoặc di chuyển danh sách lại gần lề, hãy nhấn Alt+H, rồi nhấn A, O.

Thay đổi kiểu dấu đầu dòng hoặc đánh số

Nếu muốn thay đổi kiểu dấu đầu dòng hoặc đánh số hiện có, bạn có thể chọn bất kỳ kiểu nào từ thư viện dấu đầu dòng hoặc đánh số.

 1. Chọn toàn bộ danh sách.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để mở menu kiểu dấu đầu dòng, hãy nhấn Alt+H, rồi nhấn U.

  • Để mở menu kiểu đánh số, hãy nhấn Alt+H, rồi nhấn N.

 3. Sử dụng các phím Mũi tên phải và trái để tìm kiểu dấu đầu dòng hoặc đánh số mà bạn muốn dùng, chẳng hạn như "Vòng tròn rỗng", rồi nhấn Enter. Kiểu của tất cả các mục danh sách mức thứ nhất sẽ thay đổi để phù hợp.

Lưu ý: Nếu danh sách của bạn chứa các danh sách lồng nhau, kiểu của chúng sẽ không bị ảnh hưởng bởi thao tác này. Bạn cần đặt con trỏ vào bên trong danh sách lồng nhau để thay đổi riêng cho kiểu.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để căn chỉnh văn bản và các đoạn văn trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để định dạng văn bản ở email của bạn trong Outlook

Phím tắt để dẫn hướng thư trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Sử dụng Outlook 2016 với bàn phím và tường thuật viên của bạn, bộ đọc màn hình dựng sẵn Windows, để nhanh chóng tạo dấu đầu dòng và đánh số liệt kê.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên điện thoại chạy Windows. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với máy tính bảng hoặc PC.

Trong chủ đề này

Tạo danh sách dấu đầu dòng hoặc danh sách đánh số

 1. Trong khi soạn một thư Outlook , bắt đầu một dòng mới, hãy vuốt phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe: "nút thêm tùy chọn, nút thu gọn, gõ đúp để mở rộng" Gõ đúp vào màn hình. Bung rộng menu Tùy chọn khác . Bạn nghe: "Loại bỏ, nút."

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để bắt đầu một danh sách dấu đầu dòng, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Tắt, dấu đầu dòng, nút," và gõ đúp vào màn hình. Mục danh sách dấu đầu dòng được tô vòng tròn được tạo ra.

  • Để bắt đầu danh sách đánh số, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "tắt nút đánh số," và gõ đúp vào màn hình. Mục trong danh sách đánh số được tạo ra.

  Tiêu điểm di chuyển nội dung thư email.

 3. Kiểu danh sách mục văn bản bằng các bàn phím trên màn hình. Để đi đến bàn phím, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe một thành phần bàn phím.

  Lưu ý: Nếu các trên màn hình bàn phím không sẵn dùng, hãy trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe "Tùy chọn khác, nút được bung rộng," và gõ đúp vào màn hình để thu gọn menu Tùy chọn khác .

 4. Để thêm mục danh sách khác, hãy chọn Enter trên các bàn phím trên màn hình.

 5. Để kết thúc danh sách, chọn Enter hai lần vào bàn phím trên màn hình. Tiêu điểm sẽ di chuyển thành một dòng trống bên dưới danh sách.

Tạo danh sách lồng nhau

Bạn có thể tạo một danh sách trong một danh sách, chẳng hạn như dấu đầu dòng lồng nhau trong một danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số trong danh sách đánh số kiểu viền ngoài.

 1. Trong danh sách hiện có, hãy nhập mục cần đến trước khi danh sách lồng nhau, và chọn Enter trên các trên màn hình bàn phím để tạo một mục danh sách mới sau khi nó. Để đi đến bàn phím, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe một thành phần bàn phím.

 2. Đặt con trỏ tại đầu đường dành cho mục mới, hãy trượt nhanh sang phải hoặc trái bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe: "nút thêm tùy chọn, nút thu gọn, gõ đúp để mở rộng" Gõ đúp vào màn hình. Bung rộng menu Tùy chọn khác . Bạn nghe: "Loại bỏ, nút."

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Định dạng", sau đó gõ đúp vào màn hình. Menu định dạng sẽ mở ra.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Tăng thụt lề nút" và gõ đúp vào màn hình. Outlook tự động tăng thụt lề cho mục đó và làm cho nó một phần của một danh sách lồng nhau.

 5. Nhập văn bản cho mục danh sách lồng nhau đầu tiên.

 6. Để thêm mục danh sách lồng nhau khác, hãy chọn Enter trên các bàn phím trên màn hình, sau đó nhập văn bản của nó.

Lưu ý: Dấu đầu dòng hoặc đánh số kiểu cho mục danh sách lồng nhau dựa trên kiểu mục mẹ của nó. Bạn có thể thay đổi các kiểu thành bất kỳ sẵn có dấu đầu dòng hoặc số kiểu. Để tìm hiểu thêm, tham chiếu đến thay đổi dấu đầu dòng hoặc số kiểu.

Thay đổi thụt lề cho danh sách

 1. Chọn toàn bộ danh sách. Để chọn văn bản, dẫn hướng đến văn bản bạn muốn chọn, và sau đó gõ ba lần màn hình.

  Lưu ý: Nếu, ví dụ, bạn muốn chọn một đoạn văn, trong nội dung thư, hãy vuốt lên hoặc xuống trên màn hình bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe "Đoạn văn", hãy vuốt sang trái hoặc phải để duyệt đến đoạn văn bản bạn muốn chọn, và sau đó gõ ba lần màn hình. Sau khi chọn đoạn văn bản, hãy vuốt lên hoặc xuống trên màn hình bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe: "Mục."

 2. Trượt nhanh phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe: "nút thêm tùy chọn, nút thu gọn, gõ đúp để mở rộng" Gõ đúp vào màn hình. Bung rộng menu Tùy chọn khác . Bạn nghe: "Loại bỏ, nút."

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Định dạng", sau đó gõ đúp vào màn hình. Menu định dạng sẽ mở ra.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để thêm thụt lề bên phải, hoặc di chuyển danh sách xa khỏi lề, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Nút tăng thụt lề", và gõ đúp vào màn hình.

  • Để thêm thụt đầu dòng ở bên trái, hoặc di chuyển danh sách gần lề, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Nút Giảm thụt lề", và gõ đúp vào màn hình.

 5. Thụt lề được thêm vào danh sách và di chuyển tiêu điểm tới nội dung thư.

Thay đổi kiểu dấu đầu dòng hoặc kiểu số

Nếu bạn muốn thay đổi kiểu dấu đầu dòng hoặc kiểu số hiện có, bạn có thể chọn bất kỳ kiểu nào từ thư viện dấu đầu dòng hoặc số.

 1. Chọn danh sách hoặc lồng vào danh sách mà bạn muốn thay đổi kiểu. Để chọn văn bản, dẫn hướng đến văn bản bạn muốn chọn, và sau đó gõ ba lần màn hình.

 2. Trượt nhanh phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe: "nút thêm tùy chọn, nút thu gọn, gõ đúp để mở rộng" Gõ đúp vào màn hình. Bung rộng menu Tùy chọn khác . Bạn nghe: "Loại bỏ, nút."

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Định dạng", sau đó gõ đúp vào màn hình. Menu định dạng sẽ mở ra.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để thay đổi kiểu dấu đầu dòng, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Dấu đầu dòng, nút," và sau đó gõ đúp vào màn hình. Menu con dấu đầu dòng mở ra.

  • Để thay đổi kiểu đánh số, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Đánh số, nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Menu con đánh số sẽ mở ra.

 5. Trượt nhanh sang phải hoặc trái để duyệt các kiểu. Tường thuật viên sẽ thông báo các kiểu khi bạn di chuyển. Kiểu đã chọn hiện tại được thông báo như "được chọn." Để chọn một kiểu, gõ đúp vào màn hình.

Sau khi chọn một kiểu mới sẽ đóng menu con và di chuyển tiêu điểm tới nội dung thư email.

Lưu ý: Nếu danh sách của bạn chứa các danh sách lồng nhau, kiểu của chúng sẽ không bị ảnh hưởng bởi thao tác này. Bạn cần đặt con trỏ vào bên trong danh sách lồng nhau để thay đổi riêng cho kiểu.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để căn chỉnh văn bản và các đoạn văn trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để định dạng văn bản ở email của bạn trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Sử dụng Outlook Web App với bàn phím và tường thuật viên của bạn, bộ đọc màn hình dựng sẵn Windows, để nhanh chóng tạo dấu đầu dòng và đánh số danh sách khi soạn thư với thư.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các phím tắt, đi đến mục Phím tắt của Outlook trên web.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng Ngăn đọc ở trạng thái tắt.

 • Khi bạn sử dụng Outlook Web App, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì Outlook Web App chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát ra khỏi lệnh. Tương tự, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải Outlook Web App.

Trong chủ đề này

Tạo danh sách dấu đầu dòng hoặc danh sách đánh số

 1. Trong khi viết thông điệp Outlook , bắt đầu một dòng mới, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Định dạng, < đã chọn tùy chọn >, nút."

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để bắt đầu một danh sách dấu đầu dòng, hãy nhấn phím mũi tên phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe "Dấu đầu dòng", rồi nhấn phím cách. Mục danh sách dấu đầu dòng được tô vòng tròn được tạo và di chuyển tiêu điểm tới nội dung thư email.

  • Để bắt đầu danh sách đánh số, hãy nhập 1. (số 1 theo sau là dấu chấm), rồi nhấn Phím cách. Mục danh sách đánh số sẽ được tự động tạo ra.

 3. Nhập văn bản mục danh sách.

 4. Để thêm một mục danh sách khác, hãy nhấn Enter, rồi nhập văn bản.

 5. Để kết thúc danh sách, nhấn Enter hai lần. Tiêu điểm sẽ di chuyển thành một dòng trống bên dưới danh sách.

Tạo danh sách lồng nhau

Bạn có thể tạo một danh sách trong một danh sách, chẳng hạn như dấu đầu dòng lồng nhau trong một danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số trong danh sách đánh số kiểu viền ngoài.

 1. Từ danh sách hiện có, dẫn hướng đến mục sẽ nằm trước danh sách lồng nhau, rồi nhấn Enter để tạo một mục danh sách mới sau đó.

 2. Với con trỏ nằm ở đầu dòng cần tạo mục mới, hãy nhấn phím Tab. Outlook sẽ tự động tăng thụt lề cho mục đó, rồi biến mục này thành một phần của danh sách lồng nhau.

 3. Nhập văn bản cho mục danh sách lồng nhau đầu tiên.

 4. Để thêm một mục danh sách lồng nhau khác, hãy nhấn Enter, rồi nhập văn bản.

Thay đổi thụt lề cho danh sách

 1. Chọn toàn bộ danh sách.

  Mẹo: Để chọn một đoạn văn bản, nhấn giữ Shift và nhấn phím mũi tên để di chuyển con trỏ.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để tăng thụt lề hoặc di chuyển danh sách xa khỏi lề, hãy nhấn phím Tab.

  • Để giảm thụt lề hoặc di chuyển gần hơn sách vào lề, hãy nhấn phím Shift + Tab.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để căn chỉnh văn bản và các đoạn văn trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để định dạng văn bản ở email của bạn trong Outlook

Phím tắt của Outlook trên web

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×