Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo nhóm mới trong Microsoft Teams

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo nhóm mới trong Microsoft Teams

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Office Accessibility. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem Trang chủ Trợ giúp Office.

Sử dụng Microsoft Teams với bàn phím và bộ đọc màn hình JAWS liền mạch tạo hoặc gia nhập một nhóm. Microsoft Teams là tất cả hội thoại nhóm, cuộc họp, tệp và của bạn, ghi chú sẽ đến đâu cùng nhau.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Tạo một nhóm mới

 1. Mở ứng dụng, hãy nhấn Alt + 3 để truy nhập tab Nhóm.

 2. Nhấn Tab cho đến khi bạn nghe "Tạo một nhóm hoặc xem nhóm công cộng được gợi ý".

 3. Nhấn Enter.

 4. Nhấn Tab cho đến khi bạn nghe "Hộp danh sách, hãy tạo một nhóm".

 5. Nhấn Enter. Bạn nghe: "thoại, tạo nhóm của bạn".

 6. Nhập tên vào hộp văn bản tên nhóm, đây là bắt buộc.

 7. Tab để chuyển tới trường kế tiếp, bạn nghe: "Hãy nhập mô tả nhóm". Điều này là tùy chọn.

 8. Tab cho đến khi bạn nghe "Menu nút quyền riêng tư, riêng tư".

 9. Nếu bạn muốn nhóm của bạn để được khám phá cho mọi người trong tổ chức của bạn, nhấn Enter tiếp theo là phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe "Cộng". Nhấn Enter để giữ tùy chọn đó hoặc nhấn Esc để chuyển đổi "Riêng tư".

 10. Nhấn Tab cho đến khi bạn nghe "Tiếp theo nút".

 11. Chờ cho đến khi bạn nghe "Thoại, thêm thành viên vào < tên của Nhóm >".

 12. Nhấn Tab cho đến khi bạn nghe "Thêm thành viên, sửa kiểu và văn bản".

 13. Nhập tên của thành viên nhóm. Bạn sẽ nghe bộ đọc màn hình hiển thị "kết quả tìm kiếm Cập Nhật".

 14. Dùng mũi tên xuống và mũi tên lên để dẫn hướng qua những người phù hợp với tên bạn nhập để tìm các thành viên trong nhóm của bạn.

 15. Nhấn Enter để chọn chúng được thêm vào danh sách thành viên. Bạn sẽ nghe "< tên > Thêm vào danh sách". Lặp lại bước 13 đến 15 để thêm thành viên khác.

 16. Sau khi bạn chọn tất cả các thành viên Nhóm bạn muốn thêm, hãy nhấn Tab cho đến khi bạn nghe "thêm nút".

 17. Nhấn Enter. Bạn sẽ nghe: "tất cả người dùng đã chọn đã được thêm vào < nhóm tên >".

 18. Nhấn Tab cho đến khi bạn nghe "xong nút".

 19. Nhấn Enter để hoàn tất việc tạo nhóm của bạn.

 20. Bạn hiện đã tạo một nhóm mới và được đưa đến kênh "Chung" mặc định cho nhóm đó.

Gia nhập một nhóm công cộng hiện có

 1. Mở ứng dụng, hãy nhấn Alt + 3 để truy nhập tab Nhóm.

 2. Nhấn Tab cho đến khi bạn nghe "Tạo một nhóm hoặc xem nhóm công cộng được gợi ý".

 3. Nhấn Enter.

 4. Trước tiên hãy kiểm tra nếu nhóm bạn muốn gia nhập được đề nghị.

  • Nhấn Tab cho đến khi bạn nghe "Hộp danh sách, hãy tạo một nhóm".

  • Dùng các phím mũi tên phải và phím mũi tên trái để quay vòng qua các nhóm được gợi ý.

  • Nếu bạn tìm thấy một nhóm mà bạn muốn gia nhập, hãy nhấn Enter.

  • Bạn sẽ được thêm vào nhóm và nó sẽ được thêm vào danh sách nhóm được tìm thấy trong tab "Nhóm". Cũng có thể truy nhập Alt + 3.

 5. Nếu bạn cần phải tìm kiếm một nhóm để gia nhập, nhấn Shift + Tab cho đến khi bạn nghe "tìm kiếm cho nhóm công cộng, sửa".

 6. Nhập tên Nhóm bạn muốn gia nhập.

 7. Nhấn Enter để gửi tìm kiếm của bạn.

 8. Nhấn Tab cho đến khi bạn nghe "Hộp danh sách, hãy tạo một nhóm".

 9. Dùng các phím mũi tên phải và phím mũi tên trái để quay vòng qua kết quả tìm kiếm.

 10. Nhấn Enter trên Nhóm bạn muốn gia nhập.

 11. Bạn sẽ được thêm vào nhóm và nó sẽ được thêm vào danh sách nhóm được tìm thấy trong tab "Nhóm". Cũng có thể truy nhập Alt + 3.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để nhắn tin hoặc trò chuyện riêng tư trong Microsoft Teams

Sử dụng bộ đọc màn hình để tìm và trả lời các cảnh báo trong Microsoft Teams

Phím tắt cho Microsoft Teams

Các tác vụ cơ bản khi sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft Teams

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu làm thế nào để dẫn hướng bằng cách dùng tính năng trợ năng Microsoft Teams

Sử dụng Microsoft Teams trên web với bàn phím và tường thuật viên, dựng sẵn bộ đọc màn hình Windows OS, một cách liền mạch tạo hoặc gia nhập một nhóm. Microsoft Teams là tất cả hội thoại nhóm, cuộc họp, tệp và của bạn, ghi chú sẽ đến đâu cùng nhau.

Lưu ý: 

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Bắt đầu với Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 • Khi bạn dùng Microsoft Teams trên web, chúng tôi khuyên bạn dùng Microsoft Edge làm trình duyệt web của bạn. Vì Microsoft Teams trên web chạy trong trình duyệt web của bạn, các lối tắt bàn phím sẽ khác nhau từ các chương trình trên máy tính. Ví dụ, bạn sẽ dùng Ctrl + F6 thay vì F6 cho nhảy xuất các lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (trợ giúp) và Ctrl + O (mở) áp dụng cho trình duyệt web – không Microsoft Teams trên web.

Trong chủ đề này

Tạo một nhóm mới

 1. Mở ứng dụng, hãy nhấn Alt + 3 để truy nhập tab Nhóm.

 2. Nhấn Tab cho đến khi bạn nghe "Tạo một nhóm hoặc xem nhóm công cộng được gợi ý".

 3. Nhấn Enter.

 4. Nhấn Tab cho đến khi bạn nghe "Tạo nhóm".

 5. Nhấn Enter. Bạn nghe: "Tạo nhóm của bạn".

 6. Nhập tên vào hộp văn bản tên nhóm, đây là bắt buộc.

 7. Tab để chuyển tới trường kế tiếp, bạn nghe: "Hãy nhập mô tả nhóm". Điều này là tùy chọn.

 8. Tab cho đến khi bạn nghe "Về quyền riêng tư".

 9. Nếu bạn muốn nhóm của bạn để được khám phá cho mọi người trong tổ chức của bạn, nhấn Enter tiếp theo là phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe "Cộng". Nhấn Enter để giữ tùy chọn đó hoặc nhấn Esc để chuyển đổi "Riêng tư".

 10. Nhấn Tab cho đến khi bạn nghe "Tiếp theo nút".

 11. Chờ cho đến khi bạn nghe "Thêm thành viên vào < tên của Nhóm >".

 12. Nhấn Tab cho đến khi bạn nghe "thêm thành viên, đến < tên của Nhóm >, thành viên, chỉnh sửa".

 13. Nhập tên của thành viên nhóm. Bạn sẽ nghe bộ đọc màn hình hiển thị "kết quả tìm kiếm Cập Nhật".

 14. Dùng mũi tên xuống và mũi tên lên để dẫn hướng qua những người phù hợp với tên bạn nhập để tìm các thành viên trong nhóm của bạn.

 15. Nhấn Enter để chọn chúng được thêm vào danh sách thành viên. Bạn sẽ nghe "< tên > Thêm vào danh sách". Lặp lại bước 13 đến 15 để thêm thành viên khác.

 16. Sau khi bạn chọn tất cả các thành viên Nhóm bạn muốn thêm, hãy nhấn Tab cho đến khi bạn nghe "thêm nút".

 17. Nhấn Enter. Bạn sẽ nghe: "tất cả người dùng đã chọn đã được thêm vào < nhóm tên >".

 18. Nhấn Tab cho đến khi bạn nghe "xong nút".

 19. Nhấn Enter để hoàn tất việc tạo nhóm của bạn.

 20. Bạn hiện đã tạo một nhóm mới và được đưa đến kênh "Chung" mặc định cho nhóm đó.

Gia nhập một nhóm công cộng hiện có

 1. Mở ứng dụng, hãy nhấn Alt + 3 để truy nhập tab Nhóm.

 2. Nhấn Tab cho đến khi bạn nghe "Tạo một nhóm hoặc xem nhóm công cộng được gợi ý".

 3. Nhấn Enter.

 4. Trước tiên hãy kiểm tra nếu nhóm bạn muốn gia nhập được đề nghị.

  • Nhấn Tab cho đến khi bạn nghe "Tạo nhóm".

  • Dùng các phím mũi tên phải và phím mũi tên trái để quay vòng qua các nhóm được gợi ý.

  • Nếu bạn tìm thấy một nhóm mà bạn muốn gia nhập, hãy nhấn Enter.

  • Bạn sẽ được thêm vào nhóm và nó sẽ được thêm vào danh sách nhóm được tìm thấy trong tab "Nhóm". Cũng có thể truy nhập Alt + 3.

 5. Nếu bạn cần phải tìm kiếm một nhóm để gia nhập, hãy nhấn Shift + Tab cho đến khi bạn nghe "Tìm kiếm, sửa".

 6. Nhập tên Nhóm bạn muốn gia nhập.

 7. Nhấn Enter để gửi tìm kiếm của bạn.

 8. Nhấn Tab cho đến khi bạn nghe "Tạo nhóm".

 9. Dùng các phím mũi tên phải và phím mũi tên trái để quay vòng qua kết quả tìm kiếm.

 10. Nhấn Enter trên Nhóm bạn muốn gia nhập.

 11. Bạn sẽ được thêm vào nhóm và nó sẽ được thêm vào danh sách nhóm được tìm thấy trong tab "Nhóm". Cũng có thể truy nhập Alt + 3.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để nhắn tin hoặc trò chuyện riêng tư trong Microsoft Teams

Sử dụng bộ đọc màn hình để tìm và trả lời các cảnh báo trong Microsoft Teams

Các tác vụ cơ bản khi sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft Teams

Tìm hiểu làm thế nào để dẫn hướng bằng cách dùng tính năng trợ năng Microsoft Teams

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×