Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo một bản trình bày từ mẫu trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo một bản trình bày từ mẫu trong PowerPoint

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Office Accessibility. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng PowerPoint bằng bàn phím và Trình tường thuật, bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, để tạo bản trình bày từ mẫu được thiết kế sẵn. Nhờ có mẫu, bạn có thể xây dựng bản trình bày với các thành phần và màu sắc, phông chữ, hiệu ứng, kiểu và bố trí được sắp xếp một cách kỹ lưỡng để bạn có thể tập trung vào nội dung, chứ không phải thiết kế. Bạn thậm chí có thể sử dụng các mẫu trợ năng để giúp nhiều đối tượng hơn sử dụng được bản trình bày của mình một cách dễ dàng.

Lưu ý: 

PowerPoint 2016 cung cấp cho bạn rất nhiều mẫu để sử dụng. Bạn có thể tìm kiếm mẫu hoặc sử dụng những mẫu sẵn dùng trong menu mẫu.

 1. Mở PowerPoint 2016. PowerPoint sẽ mở ra trong một dạng xem hiển thị các bản trình bày gần đây, một trường tìm kiếm, các mẫu và chủ đề.

  Lưu ý: Nếu bạn đã sửa đổi bản trình bày trong dạng xem Thông thường và muốn tạo một bản trình bày mới từ mẫu, nhấn Alt+F, N để đi đến menu Mới.

 2. Để tìm kiếm mẫu, nhấn Alt+S. Nhập từ tìm kiếm của bạn, ví dụ: trợ năng, rồi nhấn Enter. Nếu bạn không muốn tìm kiếm mẫu, bạn có thể tiếp tục với bước tiếp theo.

 3. Nhấn các phím mũi tên để duyệt các mẫu và chủ đề sẵn dùng. Bộ đọc màn hình sẽ thông báo các mục khi bạn di chuyển.

 4. Để chọn một mẫu hoặc chủ đề, nhấn Enter. Hộp thoại chi tiết sẽ mở ra.

 5. Để tải xuống và bắt đầu sử dụng mẫu đã chọn, nhấn Enter một lần nữa.

  Khi mở bản trình bày, tiêu điểm sẽ nằm trên trang chiếu đầu tiên. Để di chuyển đến hộp văn bản tiêu đề, nhấn phím Tab.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các trang chiếu trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Sử dụng phím tắt để tạo bản trình bày PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint với bộ đọc màn hình

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng PowerPoint bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng PowerPoint bằng VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn của iOS, để tạo bản trình bày từ mẫu được thiết kế sẵn. Nhờ có mẫu, bạn có thể xây dựng bản trình bày với các thành phần và màu sắc, phông chữ, hiệu ứng, kiểu và bố trí được sắp xếp một cách kỹ lưỡng để bạn có thể tập trung vào nội dung, chứ không phải thiết kế.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các chức năng cảm ứng trong PowerPoint 2016 for iOS, hãy đi tới Hướng dẫn về cảm ứng trong PowerPoint for iPhone.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng iPhone. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với iPad.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

 1. Mở PowerPoint 2016 for iOS. Bạn sẽ nghe thấy "Blank presentation" (Bản trình bày trống) nếu bạn đến dạng xem Mới liệt kê các mẫu và chủ đề sẵn dùng hoặc "Recent, heading" (Đầu đề gần đây) nếu bạn đến dạng xem Gần đây hiển thị bản trình bày gần đây nhất của bạn.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Trong dạng xem Mới, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy mẫu mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Trong dạng xem Gần đây, trượt một ngón tay trên phần cuối màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "New button" (Nút Mới), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Blank presentation" (Bản trình bày trống). Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy mẫu mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

   Mẹo: Để chuyển từ dạng xem Soạn thảo sang dạng xem Gần đây, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Close file, button" (Nút Đóng tệp), rồi nhấn đúp vào màn hình. Nếu bạn nghe thấy cảnh báo lưu công việc của mình, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save ellipses, button" (Nút Lưu dấu chấm lửng), rồi nhấn đúp vào màn hình. Hộp thoại Lưu mở ra. Để biết hướng dẫn về cách lưu bản trình bày, đi đến mục Sử dụng bộ đọc màn hình để lưu bản trình bày trong PowerPoint.

  Khi mở bản trình bày, tiêu điểm sẽ nằm trên trang chiếu mới.

 3. Để chỉnh sửa trang chiếu mới, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy thành phần chỗ dành sẵn đầu tiên trên trang chiếu, ví dụ: "Title text box" (Hộp văn bản Tiêu đề), rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn. Nhấn đúp vào màn hình, rồi sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập văn bản.

Mẹo: Nếu bạn muốn sử dụng mẫu trợ năng với PowerPoint 2016 for iOS, bạn cần lưu bản trình bày nháp bằng mẫu trợ năng vào kho lưu trữ đám mây như OneDrive sử dụng phiên bản PowerPoint 2016 trên máy tính. Sau đó, bạn có thể mở bản trình bày trợ năng đã lưu trong PowerPoint 2016 for iOS để chỉnh sửa.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với trang chiếu trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint bằng bộ đọc màn hình

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng PowerPoint bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng PowerPoint bằng TalkBack, bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, để tạo bản trình bày từ mẫu được thiết kế sẵn. Nhờ có mẫu, bạn có thể xây dựng bản trình bày với các thành phần và màu sắc, phông chữ, hiệu ứng, kiểu cùng bố trí được sắp xếp một cách kỹ lưỡng để bạn có thể tập trung vào nội dung, chứ không phải thiết kế.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Đối với chức năng cảm ứng trong PowerPoint for Android, hãy đi đến mục Hướng dẫn về cảm ứng trong PowerPoint for Android.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên điện thoại chạy Android. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với máy tính bảng chạy Android.

 1. Mở PowerPoint for Android.

  Mẹo: Để chuyển từ dạng xem Hình thu nhỏ sang menu Tệp, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "File button" (Nút Tệp), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "File menu, Open" (Menu Tệp mở ra).

  Mẹo: Để chuyển từ dạng xem Soạn thảo sang menu Tệp, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Not checked, Back switch" (Không chọn, chuyển lại), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "File button" (Nút Tệp), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "File menu, Open" (Menu Tệp mở ra).

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "New button" (Nút Mới), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Blank presentation" (Bản trình bày trống).

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy mẫu mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Khi mở bản trình bày trong dạng xem Hình thu nhỏ, tiêu điểm sẽ nằm trên trang chiếu mới.

 4. Để bắt đầu chỉnh sửa trang chiếu mới, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Selected, slide one" (Đã chọn trang chiếu một), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Edit button" (Nút Chỉnh sửa). Nhấn đúp vào màn hình. Trang chiếu sẽ mở ở dạng xem Soạn thảo.

Lưu ý: Nếu bạn muốn sử dụng mẫu trợ năng với PowerPoint for Android, bạn cần lưu bản trình bày nháp bằng mẫu trợ năng vào kho lưu trữ đám mây như OneDrive sử dụng phiên bản PowerPoint 2016 trên máy tính. Sau đó, bạn có thể mở bản trình bày trợ năng đã lưu trong PowerPoint for Android để chỉnh sửa.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các trang chiếu trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint với bộ đọc màn hình

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng PowerPoint bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng PowerPoint bằng Trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn của Windows, để tạo bản trình bày từ mẫu được thiết kế sẵn. Nhờ có mẫu, bạn có thể xây dựng bản trình bày với các thành phần và màu sắc, phông chữ, hiệu ứng, kiểu và bố trí được sắp xếp một cách kỹ lưỡng để bạn có thể tập trung vào nội dung, chứ không phải thiết kế.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các chức năng cảm ứng trong PowerPoint Mobile, hãy đi đến mục Hướng dẫn về Cảm ứng trong PowerPoint Mobile for Windows 10

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên điện thoại chạy Windows. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với máy tính bảng hoặc PC.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 1. Mở PowerPoint Mobile. Bạn đến dạng xem Gần đây hiển thị bản trình bày gần đây nhất.

  Lưu ý: Để chuyển từ dạng xem Hình thu nhỏ sang menu Tệp, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "File button" (Nút Tệp), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Backstage page" (Trang backstage).

  Lưu ý: Để chuyển từ dạng xem Soạn thảo sang menu Tệp, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Quick access commands, Off, Back button" (Tắt Lệnh truy nhập nhanh, nút Quay lại), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "File button" (Nút Tệp), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Backstage page" (Trang backstage).

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "New button" (Nút Mới), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "New, Blank presentation" (Bản trình bày trống mới).

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy mẫu mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Khi mở bản trình bày trong dạng xem Hình thu nhỏ, tiêu điểm sẽ nằm trên trang chiếu mới.

 4. Để bắt đầu chỉnh sửa trang chiếu mới, nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Context menu" (Menu ngữ cảnh). Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Edit button" (Nút Chỉnh sửa), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trang chiếu sẽ mở ở dạng xem Soạn thảo.

Mẹo: Nếu bạn muốn sử dụng mẫu trợ năng với PowerPoint Mobile, bạn cần lưu bản trình bày nháp bằng mẫu trợ năng vào kho lưu trữ đám mây như OneDrive sử dụng phiên bản PowerPoint 2016 trên máy tính. Sau đó, bạn có thể mở bản trình bày trợ năng đã lưu trong PowerPoint Mobile để chỉnh sửa.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các trang chiếu trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint với bộ đọc màn hình

Tìm hiểu cách dẫn hướng PowerPoint bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng PowerPoint bằng bàn phím và Trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn của Windows, để tạo bản trình bày từ mẫu được thiết kế sẵn. Nhờ có mẫu, bạn có thể xây dựng bản trình bày với các thành phần và màu sắc, phông chữ, hiệu ứng, kiểu cùng bố trí được sắp xếp một cách kỹ lưỡng, để bạn có thể tập trung vào nội dung, chứ không phải thiết kế.

Lưu ý: 

 • Nếu sử dụng Trình tường thuật với Windows 10 Fall Creators Update, bạn phải tắt chế độ quét để có thể chỉnh sửa tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày với Office Online. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Tắt chế độ ảo hoặc chế độ duyệt trong bộ đọc màn hình trên Windows 10 Fall Creators Update.

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các phím tắt, hãy đi đến mục Phím tắt trong PowerPoint Online.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này cũng ghi lại chức năng của JAWS. Để tìm hiểu về JAWS for Windows, đi đến mục Hướng dẫn Nhanh về JAWS for Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 • Khi bạn sử dụng PowerPoint Online, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì PowerPoint Online chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát ra khỏi lệnh. Tương tự, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải PowerPoint Online.

 1. Mở PowerPoint 2016. Bạn đến một trang hiển thị các bản trình bày gần đây, các mẫu và chủ đề. Tiêu điểm nằm trên mẫu bản trình bày trống mới.

  Mẹo: Nếu bạn đã chỉnh sửa bản trình bày trong dạng xem Thông thường, nhấn Alt+phím logo Windows+F, N để mở menu Mới.

 2. Nhấn phím Tab để duyệt các mẫu và chủ đề. Bộ đọc màn hình sẽ thông báo các mục khi bạn di chuyển.

 3. Để chọn và mở một mẫu, nhấn Enter. Bản trình bày sẽ mở ra ở dạng xem Thông thường.

 4. Để di chuyển đến hộp văn bản tiêu đề, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Slide panel" (Ngăn Trang chiếu), rồi nhấn phím Tab, rồi bạn sẽ nghe thấy "Center title placeholder" (Chỗ dành sẵn tiêu đề trung tâm). Để chỉnh sửa chỗ dành sẵn, nhấn Enter, rồi nhập văn bản của bạn.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các trang chiếu trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để chiếu bản trình bày của bạn bằng PowerPoint

Phím tắt trong PowerPoint Online

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint bằng bộ đọc màn hình

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong PowerPoint bằng các tính năng trợ năng

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×