Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo dạng xem tùy chỉnh cho thư viện tài liệu trong SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo dạng xem tùy chỉnh cho thư viện tài liệu trong SharePoint Online

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng SharePoint Online với bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình để tạo dạng xem tùy chỉnh của thư viện tài liệu để hiển thị mục theo cách có ý nghĩa cho bạn. Chúng tôi đã thử nghiệm với tường thuật viên, JAWS và NVDA, nhưng nó có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là nó tuân theo các tiêu chuẩn khả năng truy nhập chung và kỹ thuật. Bạn sẽ tìm hiểu cách thêm cột, chọn các cột bạn muốn hiển thị, và sắp xếp các cột trong thứ tự bạn muốn. Bạn có thể cũng sắp xếp, lọc, nhóm hoặc xóa các mục để tạo dạng xem phù hợp với nhu cầu của bạn. Khi bạn thực hiện xong, chỉ cần đặt tên cho dạng xem và lưu nó. Nối kết đến dạng xem tùy chỉnh sẽ xuất hiện trong menu dạng xem trang thư viện tài liệu mà bạn đã tạo dạng xem.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi sử dụng SharePoint Online, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì SharePoint Online chạy trong trình duyệt web nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát khỏi lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải SharePoint Online.

Trong chủ đề này

Thêm cột

 1. Đăng nhập vào tài khoản Office 365 của tổ chức bạn, khởi động ứng dụng SharePoint, rồi mở thư viện tài liệu của bạn.

  Mẹo: Thư viện tài liệu trong SharePoint Online có hai chế độ xem khác nhau: trải nghiệm cổ điển và trải nghiệm SharePoint Online. Với hầu hết mọi người, trải nghiệm SharePoint Online là mặc định. Tuy nhiên, nếu bạn nghe thấy “Check it out button” (nút Xem qua) khi dẫn hướng thư viện tài liệu của mình thì bạn đang sử dụng trải nghiệm cổ điển. Để xem các thư viện tài liệu SharePoint Online, khi bạn nghe thấy “Check it out button”, hãy nhấn Enter. Sau khi chế độ xem trong thư viện tài liệu thay đổi thành trải nghiệm SharePoint Online và tiêu điểm di chuyển từ nút Xem qua tới liên kết Mới, bạn sẽ nghe thấy tên thư viện tài liệu của mình, sau đó là “New” (Mới).

 2. Đi tới thư viện tài liệu bạn muốn thêm cột.

 3. Trong dạng xem danh sách, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Danh sách các tệp và thư mục." Trong JAWS, bạn nghe: "Nhập bảng."

 4. Nhấn phím mũi tên phải cho đến khi bạn nghe "Thêm cột", sau đó nhấn Enter. Thêm cột menu mở ra.

 5. Để di chuyển qua menu tùy chọn (chẳng hạn như số, người, ngày, và nhiều hơn nữa), hãy nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe bạn muốn, rồi sau đó nhấn Enter. Hộp thoại tạo một cột sẽ mở ra với tiêu điểm trên hộp sửa tên cột .

 6. Nhập tên cho cột.

 7. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn đạt đến nút lưu và nhấn Enter. Cột được thêm vào phía bên phải của cột hiện có của bạn.

Sắp xếp các cột trong thư viện tài liệu

 1. Đăng nhập vào tài khoản Office 365 của tổ chức bạn, khởi động ứng dụng SharePoint, rồi mở thư viện tài liệu của bạn.

  Mẹo: Thư viện tài liệu trong SharePoint Online có hai chế độ xem khác nhau: trải nghiệm cổ điển và trải nghiệm SharePoint Online. Với hầu hết mọi người, trải nghiệm SharePoint Online là mặc định. Tuy nhiên, nếu bạn nghe thấy “Check it out button” (nút Xem qua) khi dẫn hướng thư viện tài liệu của mình thì bạn đang sử dụng trải nghiệm cổ điển. Để xem các thư viện tài liệu SharePoint Online, khi bạn nghe thấy “Check it out button”, hãy nhấn Enter. Sau khi chế độ xem trong thư viện tài liệu thay đổi thành trải nghiệm SharePoint Online và tiêu điểm di chuyển từ nút Xem qua tới liên kết Mới, bạn sẽ nghe thấy tên thư viện tài liệu của mình, sau đó là “New” (Mới).

 2. Đi tới thư viện tài liệu chứa cột bạn muốn sắp xếp.

 3. Trong dạng xem danh sách, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Danh sách các tệp và thư mục." Trong JAWS, bạn nghe: "Nhập bảng."

 4. Nhấn phím mũi tên phải cho đến khi bạn nghe "Thêm cột", sau đó nhấn Enter. Thêm cột menu mở ra.

 5. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe "hiện/ẩn cột", rồi nhấn Enter. Hộp thoại Sửa dạng xem cột sẽ mở ra.

 6. Để di chuyển đến danh sách cột, hãy nhấn phím Tab. Bộ đọc màn hình đọc tên tiêu đề cột đầu tiên trong danh sách. Để duyệt các tên cột, hãy nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe bạn muốn di chuyển.

 7. Khi bạn nghe thấy tên cột bạn muốn di chuyển:

  • Để di chuyển cột lên trong danh sách (sang trái trong danh sách tài liệu của bạn), nhấn phím mũi tên phải cho đến khi bạn nghe "Di chuyển cột lên", sau đó nhấn phím cách hoặc Enter. Cột được di chuyển theo từng bước. Lặp lại bước này cho đến khi cột trong vị trí bạn muốn.

  • Để di chuyển cột trong danh sách (ở bên phải trong danh sách tài liệu của bạn), nhấn phím mũi tên phải cho đến khi bạn nghe "Di chuyển cột nút", sau đó nhấn phím cách hoặc Enter. Cột được di chuyển theo từng bước. Lặp lại bước này cho đến khi cột trong vị trí bạn muốn.

   Mẹo: Bạn chỉ có thể di chuyển những cột được hiển thị. Để hiển thị một cột, hãy chọn cột đó trong danh sách và nhấn Phím cách.

 8. Để kiểm tra sắp xếp của các cột, nhấn phím Mũi tên Lên cho đến khi bạn nghe thấy tên của cột đầu tiên trong danh sách (theo mặc định, tiêu đề cột đầu tiên là DocIcon), rồi sử dụng phím Mũi tên Xuống.

 9. Để áp dụng các lựa chọn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Áp dụng", sau đó nhấn Enter.

Sắp xếp các mục trong thư viện tài liệu

 1. Đăng nhập vào tài khoản Office 365 của tổ chức bạn, khởi động ứng dụng SharePoint, rồi mở thư viện tài liệu của bạn.

  Mẹo: Thư viện tài liệu trong SharePoint Online có hai chế độ xem khác nhau: trải nghiệm cổ điển và trải nghiệm SharePoint Online. Với hầu hết mọi người, trải nghiệm SharePoint Online là mặc định. Tuy nhiên, nếu bạn nghe thấy “Check it out button” (nút Xem qua) khi dẫn hướng thư viện tài liệu của mình thì bạn đang sử dụng trải nghiệm cổ điển. Để xem các thư viện tài liệu SharePoint Online, khi bạn nghe thấy “Check it out button”, hãy nhấn Enter. Sau khi chế độ xem trong thư viện tài liệu thay đổi thành trải nghiệm SharePoint Online và tiêu điểm di chuyển từ nút Xem qua tới liên kết Mới, bạn sẽ nghe thấy tên thư viện tài liệu của mình, sau đó là “New” (Mới).

 2. Đi tới thư viện tài liệu chứa cột bạn muốn sắp xếp.

 3. Trong dạng xem danh sách, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Danh sách các tệp và thư mục." Trong JAWS, bạn nghe: "Nhập bảng."

 4. Nhấn phím mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy tên của cột mà bạn muốn sắp xếp theo (ví dụ, tên, sửa đổi ngày, sửa đổi bởi hoặc kiểm tra trong chú thích), sau đó nhấn Enter. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra. Các tùy chọn có sẵn phụ thuộc vào loại dữ liệu tìm thấy trong cột đó, ví dụ, từ A đến Z, cũ hơn đến mới hơnhoặc nhỏ hơn để lớn hơn. Để chọn một tùy chọn sắp xếp, hãy nhấn lên hoặc phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe tùy chọn mà bạn muốn và nhấn Enter. Thứ tự cột được thay đổi và di chuyển tiêu điểm sang mục thư viện đầu tiên.

Lọc các mục trong thư viện tài liệu

 1. Đăng nhập vào tài khoản Office 365 của tổ chức bạn, khởi động ứng dụng SharePoint, rồi mở thư viện tài liệu của bạn.

  Mẹo: Thư viện tài liệu trong SharePoint Online có hai chế độ xem khác nhau: trải nghiệm cổ điển và trải nghiệm SharePoint Online. Với hầu hết mọi người, trải nghiệm SharePoint Online là mặc định. Tuy nhiên, nếu bạn nghe thấy “Check it out button” (nút Xem qua) khi dẫn hướng thư viện tài liệu của mình thì bạn đang sử dụng trải nghiệm cổ điển. Để xem các thư viện tài liệu SharePoint Online, khi bạn nghe thấy “Check it out button”, hãy nhấn Enter. Sau khi chế độ xem trong thư viện tài liệu thay đổi thành trải nghiệm SharePoint Online và tiêu điểm di chuyển từ nút Xem qua tới liên kết Mới, bạn sẽ nghe thấy tên thư viện tài liệu của mình, sau đó là “New” (Mới).

 2. Đi tới thư viện tài liệu chứa cột bạn muốn lọc.

 3. Trong dạng xem danh sách, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Danh sách các tệp và thư mục." Trong JAWS, bạn nghe: "Nhập bảng."

 4. Nhấn phím mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy tên của cột mà bạn muốn lọc theo (ví dụ, tên, sửa đổi ngày, sửa đổi bởi hoặc kiểm tra trong chú thích), sau đó nhấn Enter. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra.

 5. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe "Bộ lọc bằng", sau đó nhấn Enter. Hộp thoại bộ lọc bằng cách mở ra.

 6. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe giá trị mà bạn muốn dùng để lọc các mục trong cột và nhấn Enter để chọn nó. Các giá trị có sẵn phụ thuộc vào dữ liệu trong cột đó. Ví dụ, nếu bạn lọc theo cột được sửa đổi, bạn có thể chọn ngày.

 7. Nhấn Enter. Chỉ các mục khớp với giá trị bạn đã chọn mới được hiển thị trong danh sách.

Lưu ý: Để loại bỏ bộ lọc, di chuyển đến menu ngữ cảnh cho cột, sau đó nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe "Xóa bộ lọc", sau đó nhấn Enter.

Nhóm các mục trong thư viện tài liệu

 1. Đăng nhập vào tài khoản Office 365 của tổ chức bạn, khởi động ứng dụng SharePoint, rồi mở thư viện tài liệu của bạn.

  Mẹo: Thư viện tài liệu trong SharePoint Online có hai chế độ xem khác nhau: trải nghiệm cổ điển và trải nghiệm SharePoint Online. Với hầu hết mọi người, trải nghiệm SharePoint Online là mặc định. Tuy nhiên, nếu bạn nghe thấy “Check it out button” (nút Xem qua) khi dẫn hướng thư viện tài liệu của mình thì bạn đang sử dụng trải nghiệm cổ điển. Để xem các thư viện tài liệu SharePoint Online, khi bạn nghe thấy “Check it out button”, hãy nhấn Enter. Sau khi chế độ xem trong thư viện tài liệu thay đổi thành trải nghiệm SharePoint Online và tiêu điểm di chuyển từ nút Xem qua tới liên kết Mới, bạn sẽ nghe thấy tên thư viện tài liệu của mình, sau đó là “New” (Mới).

 2. Đi tới thư viện tài liệu chứa cột bạn muốn nhóm.

 3. Trong dạng xem danh sách, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Danh sách các tệp và thư mục." Trong JAWS, bạn nghe: "Nhập bảng."

 4. Nhấn phím mũi tên phải cho đến khi bạn nghe tên cột bạn muốn nhóm mục theo và sau đó nhấn Enter. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra.

 5. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe "Nhóm theo," theo sau là tên của cột và nhấn Enter. Các tài liệu trong thư viện của bạn được nhóm theo giá trị mà bạn đã chọn. Ví dụ, các mục trong sửa đổi cột được nhóm theo ngày mà họ đã được thay đổi.

Xóa một mục trong thư viện tài liệu

 1. Đăng nhập vào tài khoản Office 365 của tổ chức bạn, khởi động ứng dụng SharePoint, rồi mở thư viện tài liệu của bạn.

  Mẹo: Thư viện tài liệu trong SharePoint Online có hai chế độ xem khác nhau: trải nghiệm cổ điển và trải nghiệm SharePoint Online. Với hầu hết mọi người, trải nghiệm SharePoint Online là mặc định. Tuy nhiên, nếu bạn nghe thấy “Check it out button” (nút Xem qua) khi dẫn hướng thư viện tài liệu của mình thì bạn đang sử dụng trải nghiệm cổ điển. Để xem các thư viện tài liệu SharePoint Online, khi bạn nghe thấy “Check it out button”, hãy nhấn Enter. Sau khi chế độ xem trong thư viện tài liệu thay đổi thành trải nghiệm SharePoint Online và tiêu điểm di chuyển từ nút Xem qua tới liên kết Mới, bạn sẽ nghe thấy tên thư viện tài liệu của mình, sau đó là “New” (Mới).

 2. Đi tới thư viện tài liệu chứa mục bạn muốn xóa.

 3. Nhấn lên và xuống phím mũi tên cho đến khi bạn nghe mục bạn muốn xóa bỏ (ví dụ, một tệp, thư mục, sổ ghi chép OneNote , nối kết, hoặc cột), sau đó chọn nó bằng cách nhấn phím cách.

 4. Nhấn Shift + Tab cho đến khi bạn nghe "Chia sẻ."

 5. Nhấn phím mũi tên phải cho đến khi bạn nghe "Xóa bỏ", và nhấn Enter. Hộp thoại xóa bỏ sẽ mở ra với tiêu điểm lên nút hủy bỏ , và bạn nghe "Xóa bỏ," theo sau là tên của mục.

 6. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Xóa bỏ nút", sau đó nhấn Enter. Mục sẽ di chuyển đến thùng rác, và tiêu điểm trở về danh sách thư viện.

Đặt tên và lưu dạng xem tùy chỉnh trong thư viện tài liệu

Sau khi bạn đã tạo dạng xem tùy chỉnh, ở phía trên cùng bên phải của trang thư viện tài liệu, một dấu sao sẽ xuất hiện bên cạnh tên của dạng xem trong menu Dạng xem để cho biết dạng xem đã được sửa đổi. Ví dụ: nếu bạn thực hiện thay đổi với dạng xem Tất cả Tài liệu, dạng xem sẽ xuất hiện ở menu Dạng xem dưới dạng Tất cả Tài liệu*. Để lưu thay đổi của bạn:

 1. Đảm bảo rằng không có mục được chọn trong thư viện tài liệu của bạn. Nút mới và menu dạng xem tùy chọn sẵn dùng chỉ khi không có mục được chọn.

 2. Nhấn phím Tab cho tới khi bạn nghe thấy “New” (Mới).

 3. Nhấn phím mũi tên phải cho đến khi bạn nghe "Tùy chọn dạng xem", rồi nhấn Enter. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra và bạn nghe dạng xem hiện được chọn.

 4. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe "Lưu dạng xem dưới dạng", và nhấn Enter. Hộp thoại lưu dưới dạng mở ra với tiêu điểm trong hộp sửa lưu dạng xem hiện tại hoặc nhập tên mới .

 5. Nhập tên cho dạng xem, sau đó nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "lưu nút", rồi nhấn Enter. Nối kết đến dạng xem tùy chỉnh của bạn được thêm vào menu tùy chọn dạng xem của thư viện nơi bạn đã tạo dạng xem và dấu hoa thị bên cạnh tên dạng xem được loại bỏ.

Đặt dạng xem mặc định cho thư viện tài liệu

Để đặt dạng xem mặc định cho thư viện tài liệu, bạn phải có quyền chủ sở hữu hoặc người quản trị thư viện đối với thư viện đó. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo mục Cài đặt dạng xem.

Xóa dạng xem tùy chỉnh của thư viện tài liệu

Để xóa dạng xem mặc định của thư viện tài liệu, bạn phải được chủ sở hữu thư viện hoặc người quản trị cấp quyền đối với thư viện đó. Để biết các bước nhằm xóa dạng xem tùy chỉnh của thư viện tài liệu, hãy tham khảo mục Xóa dạng xem.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chỉnh sửa dạng xem tùy chỉnh cho thư viện tài liệu trong SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình nhằm chọn cột để hiển thị trong thư viện tài liệu thuộc SharePoint Online

Phím tắt trong SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng SharePoint Online

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×