Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo dạng xem tùy chỉnh cho thư viện tài liệu trong SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo dạng xem tùy chỉnh cho thư viện tài liệu trong SharePoint Online

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Office Accessibility. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng SharePoint Online bằng bàn phím và bộ đọc màn hình, như JAWS hoặc Trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên Windows, nhằm tạo dạng xem tùy chỉnh để thư viện tài liệu hiển thị các mục theo cách phù hợp với bạn. Ví dụ: bạn có thể thêm cột, chọn cột bạn muốn hiển thị và sắp xếp các cột theo thứ tự mình muốn. Bạn cũng có thể sắp xếp, lọc, nhóm hoặc xóa các mục để tạo dạng xem phù hợp với nhu cầu của mình. Khi hoàn tất, bạn chỉ cần đặt tên và lưu dạng xem đó. Liên kết tới dạng xem tùy chỉnh sẽ xuất hiện trong menu Dạng xem của trang thư viện tài liệu bạn đã tạo dạng xem.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các phím tắt, hãy đi đến mục Phím tắt trong SharePoint Online.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này cũng ghi lại chức năng của JAWS. Để tìm hiểu về JAWS for Windows, đi đến mục Hướng dẫn Nhanh về JAWS for Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 • Khi sử dụng SharePoint Online, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì SharePoint Online chạy trong trình duyệt web nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát khỏi lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải SharePoint Online.

Trong chủ đề này

Thêm cột

 1. Đăng nhập vào tài khoản Office 365 của tổ chức bạn, khởi động ứng dụng SharePoint, rồi mở thư viện tài liệu của bạn.

  Mẹo: Thư viện tài liệu trong SharePoint Online có hai chế độ xem khác nhau: trải nghiệm cổ điển và trải nghiệm SharePoint Online. Với hầu hết mọi người, trải nghiệm SharePoint Online là mặc định. Tuy nhiên, nếu bạn nghe thấy “Check it out button” (nút Xem qua) khi dẫn hướng thư viện tài liệu của mình thì bạn đang sử dụng trải nghiệm cổ điển. Để xem các thư viện tài liệu SharePoint Online, khi bạn nghe thấy “Check it out button”, hãy nhấn Enter. Sau khi chế độ xem trong thư viện tài liệu thay đổi thành trải nghiệm SharePoint Online và tiêu điểm di chuyển từ nút Xem qua tới liên kết Mới, bạn sẽ nghe thấy tên thư viện tài liệu của mình, sau đó là “New” (Mới).

 2. Đi tới thư viện tài liệu bạn muốn thêm cột.

 3. Trong dạng xem Danh sách, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Grid column headers, Use menus to sort, filter, or group by a column” (Tiêu đề cột lưới, Sử dụng menu để sắp xếp, lọc hoặc nhóm theo cột). (Trong Tường thuật viên, bạn sẽ nghe thấy “Table name” (Tên bảng) và tên của cột tiếp theo.)

  Mẹo: Trong dạng xem Ô, tiêu đề cột sẽ không được hiển thị theo mặc định. Để hiển thị ô, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Arrange, Enable filtering, sorting, and grouping on metadata value” (Sắp xếp, Cho phép lọc, sắp xếp và nhóm trên giá trị siêu dữ liệu), rồi nhấn Enter.

 4. Nhấn phím Mũi tên Phải cho đến khi bạn nghe thấy “Add or change columns button menu” (Menu Nút Thêm hoặc thay đổi cột), rồi nhấn Enter. (Trong Tường thuật viên, bạn sẽ nghe thấy “Button” (Nút).) Một menu con sẽ mở ra và bạn sẽ nghe thấy “Menu”. (Trong Tường thuật viên, bạn sẽ nghe thấy tùy chọn đầu tiên, “Single line of text” (Một dòng văn bản).)

 5. Để di chuyển qua các tùy chọn (như Số, Người, NgàyXem thêm), hãy sử dụng phím Mũi tên Xuống, rồi nhấn Enter. Hộp thoại Tạo cột sẽ mở ra với tiêu điểm nằm trên hộp chỉnh sửa Tên cột. (Trong Tường thuật viên, để kích hoạt hộp chỉnh sửa Tên cột, nhấn phím Tab.)

 6. Nhập tên cho cột.

 7. Nhấn Tab tới nút Tạo, rồi nhấn Enter. Cột sẽ được thêm vào phía bên phải của cột hiện có.

Sắp xếp các cột trong thư viện tài liệu

 1. Đăng nhập vào tài khoản Office 365 của tổ chức bạn, khởi động ứng dụng SharePoint, rồi mở thư viện tài liệu của bạn.

  Mẹo: Thư viện tài liệu trong SharePoint Online có hai chế độ xem khác nhau: trải nghiệm cổ điển và trải nghiệm SharePoint Online. Với hầu hết mọi người, trải nghiệm SharePoint Online là mặc định. Tuy nhiên, nếu bạn nghe thấy “Check it out button” (nút Xem qua) khi dẫn hướng thư viện tài liệu của mình thì bạn đang sử dụng trải nghiệm cổ điển. Để xem các thư viện tài liệu SharePoint Online, khi bạn nghe thấy “Check it out button”, hãy nhấn Enter. Sau khi chế độ xem trong thư viện tài liệu thay đổi thành trải nghiệm SharePoint Online và tiêu điểm di chuyển từ nút Xem qua tới liên kết Mới, bạn sẽ nghe thấy tên thư viện tài liệu của mình, sau đó là “New” (Mới).

 2. Đi tới thư viện tài liệu chứa cột bạn muốn sắp xếp.

 3. Trong dạng xem Danh sách, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Grid column headers, Use menus to sort, filter, or group by a column” (Tiêu đề cột lưới, Sử dụng menu để sắp xếp, lọc hoặc nhóm theo cột). (Trong Tường thuật viên, bạn sẽ nghe thấy “Table name” (Tên bảng) và tên của cột tiếp theo.)

  Mẹo: Trong dạng xem Ô, tiêu đề cột sẽ không được hiển thị theo mặc định. Để hiển thị ô, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Arrange, Enable filtering, sorting, and grouping on metadata value” (Sắp xếp, Cho phép lọc, sắp xếp và nhóm trên giá trị siêu dữ liệu), rồi nhấn Enter.

 4. Nhấn phím Mũi tên Phải cho đến khi bạn nghe thấy “Add or change columns button menu” (Menu Nút Thêm hoặc thay đổi cột), rồi nhấn Enter. (Trong Tường thuật viên, bạn sẽ nghe thấy “Button” (Nút).) Một menu con sẽ mở ra và bạn sẽ nghe thấy “Menu”. (Trong Tường thuật viên, bạn sẽ nghe thấy tùy chọn đầu tiên, “Single line of text” (Một dòng văn bản).)

 5. Nhấn phím Mũi tên Xuống cho đến khi bạn nghe thấy “Show/hide columns, Change which columns appear and reorder columns” (Hiển thị/ẩn cột, Thay đổi cột sẽ xuất hiện và sắp xếp lại các cột), rồi nhấn Enter. Hộp thoại Cột Chỉnh sửa Dạng xem mở ra và bạn sẽ nghe thấy “Dialog” (Hộp thoại). (Trong Tường thuật viên, tên của hộp thoại không được đọc.)

 6. Để di chuyển tới danh sách các cột, hãy nhấn phím Tab. Bộ đọc màn hình sẽ đọc tên của tiêu đề cột đầu tiên trong danh sách. Để nghe tên của các cột, hãy nhấn phím Mũi tên Xuống.

 7. Khi bạn nghe thấy tên cột bạn muốn di chuyển:

  • Để di chuyển cột lên phía trên trong danh sách (sang trái trong danh sách tài liệu của bạn), nhấn phím Mũi tên Phải. Khi bạn nghe thấy tên cột và “Move column up button” (Nút Di chuyển cột lên trên), hãy nhấn Phím cách hoặc Enter. Lặp lại bước này cho đến khi cột nằm trong vị trí bạn muốn.

  • Để di chuyển cột xuống phía dưới trong danh sách (sang phải trong danh sách tài liệu), nhấn phím Mũi tên Phải hai lần. Khi bạn nghe thấy tên cột và "Move column down button” (Nút Di chuyển cột xuống dưới), hãy nhấn Phím cách hoặc Enter. Lặp lại bước này cho đến khi cột nằm trong vị trí bạn muốn.

   Mẹo: Bạn chỉ có thể di chuyển những cột được hiển thị. Để hiển thị một cột, hãy chọn cột đó trong danh sách và nhấn Phím cách.

 8. Để kiểm tra sắp xếp của các cột, nhấn phím Mũi tên Lên cho đến khi bạn nghe thấy tên của cột đầu tiên trong danh sách (theo mặc định, tiêu đề cột đầu tiên là DocIcon), rồi sử dụng phím Mũi tên Xuống.

 9. Để áp dụng lựa chọn của bạn, nhấn tab cho đến khi bạn nghe thấy “Menu, Apply” (Menu, Áp dụng), rồi nhấn Enter. (Trong Tường thuật viên, bạn sẽ nghe thấy “Apply” (Áp dụng).)

Sắp xếp các mục trong thư viện tài liệu

 1. Đăng nhập vào tài khoản Office 365 của tổ chức bạn, khởi động ứng dụng SharePoint, rồi mở thư viện tài liệu của bạn.

  Mẹo: Thư viện tài liệu trong SharePoint Online có hai chế độ xem khác nhau: trải nghiệm cổ điển và trải nghiệm SharePoint Online. Với hầu hết mọi người, trải nghiệm SharePoint Online là mặc định. Tuy nhiên, nếu bạn nghe thấy “Check it out button” (nút Xem qua) khi dẫn hướng thư viện tài liệu của mình thì bạn đang sử dụng trải nghiệm cổ điển. Để xem các thư viện tài liệu SharePoint Online, khi bạn nghe thấy “Check it out button”, hãy nhấn Enter. Sau khi chế độ xem trong thư viện tài liệu thay đổi thành trải nghiệm SharePoint Online và tiêu điểm di chuyển từ nút Xem qua tới liên kết Mới, bạn sẽ nghe thấy tên thư viện tài liệu của mình, sau đó là “New” (Mới).

 2. Đi tới thư viện tài liệu chứa cột bạn muốn sắp xếp.

 3. Trong dạng xem Danh sách, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Grid column headers, Use menus to sort, filter, or group by a column” (Tiêu đề cột lưới, Sử dụng menu để sắp xếp, lọc hoặc nhóm theo cột). (Trong Tường thuật viên, bạn sẽ nghe thấy “Table name” (Tên bảng) và tên của cột tiếp theo.)

  Mẹo: Trong dạng xem Ô, tiêu đề cột sẽ không được hiển thị theo mặc định. Để hiển thị ô, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Arrange, Enable filtering, sorting, and grouping on metadata value” (Sắp xếp, Cho phép lọc, sắp xếp và nhóm trên giá trị siêu dữ liệu), rồi nhấn Enter.

 4. Nhấn phím Mũi tên Phải cho đến khi bạn nghe thấy “Arrange by” (Sắp xếp theo), tên của cột bạn muốn sắp xếp (ví dụ: Tên, Ngày sửa đổi, Người sửa đổi hay Chú thích Kiểm Nhập) và “Column header” (Tiêu đề cột), rồi nhấn Enter. Một menu ngữ cảnh mở ra và bạn sẽ nghe thấy “Context menu” (Menu ngữ cảnh) cùng tùy chọn đầu tiên trong danh sách. Các tùy chọn sẵn có tùy theo loại dữ liệu được tìm thấy trong cột đó, ví dụ: A đến Z, Cũ đến mới hoặc Nhỏ đến lớn. Để chọn một tùy chọn sắp xếp, hãy nhấn phím Mũi tên Lên hoặc phím Mũi tên Xuống cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn Enter. Thứ tự cột thay đổi và tiêu điểm sẽ di chuyển tới mục đầu tiên trong thư viện.

Lọc các mục trong thư viện tài liệu

 1. Đăng nhập vào tài khoản Office 365 của tổ chức bạn, khởi động ứng dụng SharePoint, rồi mở thư viện tài liệu của bạn.

  Mẹo: Thư viện tài liệu trong SharePoint Online có hai chế độ xem khác nhau: trải nghiệm cổ điển và trải nghiệm SharePoint Online. Với hầu hết mọi người, trải nghiệm SharePoint Online là mặc định. Tuy nhiên, nếu bạn nghe thấy “Check it out button” (nút Xem qua) khi dẫn hướng thư viện tài liệu của mình thì bạn đang sử dụng trải nghiệm cổ điển. Để xem các thư viện tài liệu SharePoint Online, khi bạn nghe thấy “Check it out button”, hãy nhấn Enter. Sau khi chế độ xem trong thư viện tài liệu thay đổi thành trải nghiệm SharePoint Online và tiêu điểm di chuyển từ nút Xem qua tới liên kết Mới, bạn sẽ nghe thấy tên thư viện tài liệu của mình, sau đó là “New” (Mới).

 2. Đi tới thư viện tài liệu chứa cột bạn muốn lọc.

 3. Trong dạng xem Danh sách, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Grid column headers, Use menus to sort, filter, or group by a column” (Tiêu đề cột lưới, Sử dụng menu để sắp xếp, lọc hoặc nhóm theo cột). (Trong Tường thuật viên, bạn sẽ nghe thấy “Table name” (Tên bảng) và tên của cột tiếp theo.)

  Mẹo: Trong dạng xem Ô, tiêu đề cột sẽ không được hiển thị theo mặc định. Để hiển thị ô, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Arrange, Enable filtering, sorting, and grouping on metadata value” (Sắp xếp, Cho phép lọc, sắp xếp và nhóm trên giá trị siêu dữ liệu), rồi nhấn Enter.

 4. Nhấn phím Mũi tên Phải cho đến khi bạn nghe thấy “Arrange by” (Sắp xếp theo), tên của cột bạn muốn lọc (ví dụ: Tên, Ngày sửa đổi, Người sửa đổi hay Chú thích Kiểm Nhập) và “Column header” (Tiêu đề cột), rồi nhấn Enter. Một menu ngữ cảnh mở ra và bạn sẽ nghe thấy “Context menu” (Menu ngữ cảnh) cùng tùy chọn đầu tiên trong danh sách. Các tùy chọn sẵn có phụ thuộc vào loại dữ liệu được tìm thấy trong cột đó, ví dụ: A đến Z, Cũ đến mới hoặc Nhỏ đến lớn.

 5. Nhấn phím Mũi tên Xuống cho đến khi bạn nghe thấy “Filter by submenu” (Menu con Lọc theo), rồi nhấn phím Mũi tên Phải. (Trong Tường thuật viên, bạn sẽ nghe thấy “Filter by, Menu item” (Mục menu, Lọc theo).) Một menu con sẽ mở ra.

 6. Nhấn phím Mũi tên Xuống cho đến khi bạn nghe thấy giá trị mình muốn sử dụng để lọc các mục trong cột. Các giá trị sẵn có tùy theo dữ liệu trong cột đó. Ví dụ: nếu bạn lọc cột Đã sửa đổi, bạn có thể chọn ngày.

 7. Nhấn Enter. Chỉ các mục khớp với giá trị bạn đã chọn mới được hiển thị trong danh sách.

Lưu ý: Để loại bỏ bộ lọc, hãy di chuyển đến menu ngữ cảnh cho cột, nhấn phím Mũi tên Xuống cho đến khi bạn nghe thấy “Clear filter” (Xóa bộ lọc), rồi nhấn Enter.

Nhóm các mục trong thư viện tài liệu

 1. Đăng nhập vào tài khoản Office 365 của tổ chức bạn, khởi động ứng dụng SharePoint, rồi mở thư viện tài liệu của bạn.

  Mẹo: Thư viện tài liệu trong SharePoint Online có hai chế độ xem khác nhau: trải nghiệm cổ điển và trải nghiệm SharePoint Online. Với hầu hết mọi người, trải nghiệm SharePoint Online là mặc định. Tuy nhiên, nếu bạn nghe thấy “Check it out button” (nút Xem qua) khi dẫn hướng thư viện tài liệu của mình thì bạn đang sử dụng trải nghiệm cổ điển. Để xem các thư viện tài liệu SharePoint Online, khi bạn nghe thấy “Check it out button”, hãy nhấn Enter. Sau khi chế độ xem trong thư viện tài liệu thay đổi thành trải nghiệm SharePoint Online và tiêu điểm di chuyển từ nút Xem qua tới liên kết Mới, bạn sẽ nghe thấy tên thư viện tài liệu của mình, sau đó là “New” (Mới).

 2. Đi tới thư viện tài liệu chứa cột bạn muốn nhóm.

 3. Trong dạng xem Danh sách, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Grid column headers, Use menus to sort, filter, or group by a column.” (Tiêu đề cột lưới, Sử dụng menu để sắp xếp, lọc hoặc nhóm theo cột). (Trong Tường thuật viên, bạn sẽ nghe thấy “Table name” (Tên bảng) và tên của cột tiếp theo.)

  Mẹo: Trong dạng xem Ô, tiêu đề cột sẽ không được hiển thị theo mặc định. Để hiển thị ô, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Arrange, Enable filtering, sorting, and grouping on metadata value” (Sắp xếp, Cho phép lọc, sắp xếp và nhóm trên giá trị siêu dữ liệu), rồi nhấn Enter.

 4. Nhấn phím Mũi tên Phải cho đến khi bạn nghe thấy “Arrange by” (Sắp xếp theo), tên của cột bạn muốn nhóm các mục (ví dụ: Tên, Ngày sửa đổi, Người sửa đổi hay Chú thích Kiểm Nhập) và “Column header” (Tiêu đề cột), rồi nhấn Enter. Một menu ngữ cảnh mở ra và bạn sẽ nghe thấy tùy chọn đầu tiên trong danh sách. Các tùy chọn sẵn có phụ thuộc vào loại dữ liệu được tìm thấy trong cột đó, ví dụ: A đến Z, Cũ đến mới hoặc Nhỏ đến lớn.

 5. Nhấn phím Mũi tên Xuống cho tới khi bạn nghe thấy “Group by” (Nhóm theo) và tên cột, rồi nhấn Enter. Các tài liệu trong thư viện của bạn được nhóm theo giá trị bạn đã chọn. Ví dụ: các mục trong cột Đã sửa đổi được nhóm theo ngày mà chúng được thay đổi.

Xóa một mục trong thư viện tài liệu

 1. Đăng nhập vào tài khoản Office 365 của tổ chức bạn, khởi động ứng dụng SharePoint, rồi mở thư viện tài liệu của bạn.

  Mẹo: Thư viện tài liệu trong SharePoint Online có hai chế độ xem khác nhau: trải nghiệm cổ điển và trải nghiệm SharePoint Online. Với hầu hết mọi người, trải nghiệm SharePoint Online là mặc định. Tuy nhiên, nếu bạn nghe thấy “Check it out button” (nút Xem qua) khi dẫn hướng thư viện tài liệu của mình thì bạn đang sử dụng trải nghiệm cổ điển. Để xem các thư viện tài liệu SharePoint Online, khi bạn nghe thấy “Check it out button”, hãy nhấn Enter. Sau khi chế độ xem trong thư viện tài liệu thay đổi thành trải nghiệm SharePoint Online và tiêu điểm di chuyển từ nút Xem qua tới liên kết Mới, bạn sẽ nghe thấy tên thư viện tài liệu của mình, sau đó là “New” (Mới).

 2. Đi tới thư viện tài liệu chứa mục bạn muốn xóa.

 3. Chọn mục bạn muốn xóa (ví dụ: tệp, thư mục, sổ tay OneNote, liên kết hoặc cột).

 4. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Open” (Mở).

 5. Nhấn phím Mũi tên Phải cho đến khi bạn nghe thấy “Delete” (Xóa), rồi nhấn Enter. Hộp thoại Xóa sẽ mở ra với tiêu điểm nằm trên nút Hủy bỏ và bạn sẽ nghe thấy “Delete? Are you sure you want to send the item(s) to the Recycle Bin?” (Xóa? Bạn có chắc chắn muốn gửi (các) mục tới Thùng Rác không?)

 6. Để di chuyển sang nút Xóa, nhấn phím Tab.

 7. Nhấn Enter. Tệp di chuyển vào Thùng Rác và tiêu điểm sẽ trở về danh sách thư viện.

Đặt tên và lưu dạng xem tùy chỉnh trong thư viện tài liệu

Sau khi bạn đã tạo dạng xem tùy chỉnh, ở phía trên cùng bên phải của trang thư viện tài liệu, một dấu sao sẽ xuất hiện bên cạnh tên của dạng xem trong menu Dạng xem để cho biết dạng xem đã được sửa đổi. Ví dụ: nếu bạn thực hiện thay đổi với dạng xem Tất cả Tài liệu, dạng xem sẽ xuất hiện ở menu Dạng xem dưới dạng Tất cả Tài liệu*. Để lưu thay đổi của bạn:

 1. Hãy đảm bảo rằng không có mục nào được chọn trong thư viện tài liệu của bạn. Nút Mới và menu Dạng xem chỉ sẵn dùng khi không có mục nào được chọn.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “New, Create a new folder” (Mới, Tạo thư mục mới).

 3. Nhấn phím Mũi tên Phải cho đến khi bạn nghe thấy “View menu” (Menu dạng xem), rồi nhấn Enter. Một menu ngữ cảnh sẽ mở ra và bạn nghe thấy “Context menu, List” (Danh sách, menu Ngữ cảnh).

 4. Nhấn phím Mũi tên Xuống cho đến khi bạn nghe thấy “Save changes or create a new view” (Lưu thay đổi hoặc tạo dạng xem mới), rồi nhấn Enter. Hộp thoại Lưu như sẽ mở ra với tiêu điểm nằm trong hộp chỉnh sửa Lưu dạng xem hiện tại hoặc nhập tên mới.

 5. Nhập tên cho dạng xem, nhấn tab tới nút Lưu, rồi nhấn Enter. Liên kết tới dạng xem tùy chỉnh của bạn sẽ được thêm vào menu Dạng xem của thư viện mà bạn đã tạo dạng xem và dấu sao bên cạnh tên dạng xem sẽ được loại bỏ.

Đặt dạng xem mặc định cho thư viện tài liệu

Để đặt dạng xem mặc định cho thư viện tài liệu, bạn phải có quyền chủ sở hữu hoặc người quản trị thư viện đối với thư viện đó. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo mục Cài đặt dạng xem.

Xóa dạng xem tùy chỉnh của thư viện tài liệu

Để xóa dạng xem mặc định của thư viện tài liệu, bạn phải được chủ sở hữu thư viện hoặc người quản trị cấp quyền đối với thư viện đó. Để biết các bước nhằm xóa dạng xem tùy chỉnh của thư viện tài liệu, hãy tham khảo mục Xóa dạng xem.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chỉnh sửa dạng xem tùy chỉnh cho thư viện tài liệu trong SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình nhằm chọn cột để hiển thị trong thư viện tài liệu thuộc SharePoint Online

Phím tắt trong SharePoint Online

Bắt đầu sử dụng bộ đọc màn hình với thư viện tài liệu hiện đại trong SharePoint Online

Các tính năng trợ năng trong SharePoint Online

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×