Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo các danh sách gạch đầu dòng hoặc đánh số với Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo các danh sách gạch đầu dòng hoặc đánh số với Word

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Office Accessibility. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng Word 2016 với bàn phím và Trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trong Windows, để tạo danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số. Bạn cũng có thể biến các dòng văn bản hiện có thành một danh sách, thay đổi kiểu dấu đầu dòng và tạo các danh sách lồng nhau.

Bộ đọc màn hình khác nhau ở khả năng mô tả kiểu dấu đầu dòng hoặc số được dùng cho danh sách. Bạn có thể cần điều chỉnh cài đặt diễn giải của bộ đọc màn hình. Ví dụ: JAWS có thể xác định mười kiểu dấu đầu dòng phổ biến nhất.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các phím tắt, đi đến mục Phím tắt cho Microsoft Word trên Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này cũng ghi lại chức năng của JAWS. Để tìm hiểu về JAWS for Windows, đi đến mục Hướng dẫn Nhanh về JAWS for Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

Trong chủ đề này

Nhập danh sách đánh dấu đầu dòng hoặc đánh số

Có một vài tùy chọn cho phép nhập danh sách đánh dấu đầu dòng hoặc đánh số.

Nhập danh sách đánh dấu đầu dòng hoặc đánh số

 1. Trong phương thức này, bạn nhập các dòng văn bản trước, rồi lập danh sách cho chúng.

 2. Nhập các dòng văn bản cho danh sách của bạn.

 3. Chọn các mục cho danh sách.

 4. Đối với danh sách dấu đầu dòng, nhấn Alt+H, rồi nhấn U. Đối với danh sách đánh số, nhấn Alt+H, rồi nhấn N.

  Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy mô tả về kiểu đầu dòng hoặc kiểu số đã chọn.

 5. Để ngừng tạo danh sách, nhấn phím Mũi tên xuống để chuyển đến vùng văn bản tiếp theo.

Tạo danh sách bằng cách chọn kiểu dấu đầu dòng hoặc kiểu số từ dải băng

 1. Trong phương thức này, bạn áp dụng kiểu dấu đầu dòng hoặc kiểu số trước, rồi nhập các mục danh sách.

 2. Để nhập danh sách đánh dấu đầu dòng, nhấn Alt+H, rồi nhấn U để mở thư viện kiểu dấu đầu dòng. Để nhập danh sách đánh số, nhấn Alt+H rồi nhấn N để mở thư viện kiểu số.

 3. Nhấn phím Tab để xem lại các kiểu sẵn dùng, rồi nhấn Enter để chọn một kiểu.

 4. Nhập mục đầu tiên vào danh sách. Để kết thúc danh sách, nhấn Enter.

 5. Để ngừng tạo danh sách, nhấn phím Mũi tên xuống để chuyển đến vùng văn bản tiếp theo.

Tạo danh sách lồng nhau trong một danh sách

Bạn có thể tạo một danh sách trong một danh sách, chẳng hạn như dấu đầu dòng lồng nhau trong một danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số trong danh sách đánh số kiểu viền ngoài.

Để tạo danh sách lồng nhau

 1. Từ danh sách hiện có, chọn mục sẽ đứng trước danh sách lồng nhau, rồi nhấn Enter để tạo một mục danh sách mới.

 2. Đi đến vị trí trong danh sách mà bạn muốn bắt đầu danh sách mới.

  Khi con trỏ đặt tại đầu dòng cho mục mới, nhấn phím Tab. Word 2016 sẽ tự động tăng thụt lề cho mục đó và biến mục đó thành một phần của danh sách lồng nhau hoặc danh sách trong danh sách xung quanh.

  Dấu đầu dòng hoặc đánh số kiểu cho mục danh sách mới dựa trên kiểu mẹ của nó. Bạn có thể thay đổi các kiểu thành bất kỳ sẵn có dấu đầu dòng hoặc số kiểu. Để tìm hiểu cách thức, tham chiếu đến thay đổi dấu đầu dòng hoặc số kiểu.

Thay đổi kiểu dấu đầu dòng hoặc kiểu số

Nếu bạn muốn thay đổi kiểu dấu đầu dòng hoặc kiểu số hiện có, bạn có thể chọn bất kỳ kiểu nào từ thư viện dấu đầu dòng hoặc số.

 1. Chọn toàn bộ danh sách.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chọn nút Dấu đầu dòng và mở thư viện, nhấn Alt+H, U.

  • Để chọn nút Đánh số và mở thư viện, nhấn Alt+H, N.

 3. Nhấn phím mũi tên để di chuyển qua các tùy chọn sẵn có, có thể khác nhau tùy theo tùy chọn bạn sử dụng gần đây nhất. Để chọn một kiểu, nhấn Enter.

Thay đổi căn chỉnh một danh sách

Để thay đổi căn chỉnh lề một danh sách, sử dụng nút Giảm Thụt lề và nút Tăng Thụt lề.

 1. Chọn toàn bộ danh sách

 2. Để giảm thụt lề hoặc di chuyển danh sách lại gần lề, nhấn Alt+H, rồi nhấn A, O.

 3. Để tăng thụt lề hoặc di chuyển danh sách ra xa lề, nhấn Alt+H, rồi A, I.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để căn chỉnh văn bản và đoạn văn trong Word

Phím tắt cho Microsoft Word trên Windows

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong Word bằng các tính năng dễ truy nhập

Sử dụng Word for iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS dựng sẵn, để tạo dấu đầu dòng hoặc đánh số liệt kê trên điện thoại của bạn. Word for iOS cho phép bạn thay đổi hiện có các dòng văn bản thành danh sách, thay đổi kiểu dấu đầu dòng và tạo danh sách lồng nhau. Tất cả các loại danh sách cho phép bạn tiếp tục danh sách tự động, chỉ cần bằng cách gõ nhẹ trả về ở cuối dòng.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các chức năng cảm ứng trong Word for iOS, hãy đi đến mục Hướng dẫn về cảm ứng trong Word for iPhone

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng iPhone. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với iPad.

Trong chủ đề này

Nhập danh sách đánh dấu đầu dòng hoặc đánh số

Có một vài tùy chọn để thêm một danh sách đánh dấu đầu dòng hoặc đánh số vào tài liệu của bạn.

Nhập một danh sách dấu đầu dòng

 1. Trong dạng xem soạn thảo , hãy nhập mục đầu tiên của bạn sử dụng danh sách các bàn phím trên màn hình. Để đi đến bàn phím, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe một thành phần bàn phím.

  Mẹo: Bạn cũng có thể tìm thấy bàn phím bằng cách khám phá các mục trên màn hình. Để khám phá, đặt một ngón tay lên màn hình, rồi kéo ra xung quanh. VoiceOver sẽ thông báo các mục khi bạn đến các mục đó. Để chọn một mục, nhấc ngón tay của bạn lên, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Sau khi nhập, để đóng bàn phím và tới ruy-băng, hãy vuốt sang trái cho đến khi bạn nghe "Hiển thị ruy-băng, nút," và sau đó gõ đúp vào màn hình. Tab trang đầu mở ra và bạn nghe: "Tab trang đầu."

 3. Trang đầu tab, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Dấu đầu dòng, nút," và sau đó gõ đúp vào màn hình. Dấu đầu dòng menu mở ra.

 4. Trong menu dấu đầu dòng , hãy trượt nhanh xuống một lần, và sau đó trượt nhanh sang phải để đi đến kiểu dấu đầu dòng sẵn dùng: đặc vòng tròn, rỗng vòng tròn, đặc hình vuông, hình thoi nhỏ 4, mũi tên rỗnghoặc dấu kiểm. Bạn nghe các mô tả kiểu dấu đầu dòng trong khi cách vuốt. Khi trên kiểu bạn muốn, hãy gõ đúp để chọn nó. Dấu đầu dòng được thêm vào mục đã chọn và di chuyển tiêu điểm đến tab trang đầu .

 5. Để đóng ruy-băng và chuyển sang bàn phím, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "ẩn ruy-băng, nút," và gõ đúp vào màn hình.

 6. Để thêm mục danh sách mới, hãy chọn trả về trên các bàn phím trên màn hình và nhập mục mới. Để chọn trả về, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Lợi", sau đó gõ đúp vào màn hình.

 7. Để dừng tạo các danh sách mục, dẫn hướng đến khóa trả về và gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "Dòng mới." Dẫn hướng trở lại trả về khóa và gõ đúp vào màn hình. Tiêu điểm sẽ di chuyển xuống dưới danh sách dấu đầu dòng.

Nhập một danh sách đánh số

 1. Trong dạng xem soạn thảo , hãy nhập mục đầu tiên của bạn sử dụng danh sách các bàn phím trên màn hình. Để đi đến bàn phím, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe một thành phần bàn phím.

 2. Sau khi nhập, để đóng bàn phím và tới ruy-băng, hãy vuốt sang trái cho đến khi bạn nghe "Hiển thị ruy-băng, nút," và sau đó gõ đúp vào màn hình. Tab trang đầu mở ra và bạn nghe: "Tab trang đầu."

 3. Trang đầu tab, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Nút đánh số", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Menu đánh số sẽ mở ra.

 4. Trong menu đánh số , hãy trượt nhanh xuống một lần, và sau đó trượt nhanh sang phải để đi qua các kiểu đánh số sẵn dùng: 1. 2. 3., 1), 2) 3), tôi II. III., A. B. C., a) b) c), a. sinh c., hoặc tôi ii. iii. Bạn nghe các mô tả kiểu đánh số trong khi cách vuốt. Khi trên kiểu bạn muốn, hãy gõ đúp để chọn nó. Word for iOS bắt đầu danh sách đánh số tự động, và di chuyển tiêu điểm đến tab trang đầu .

 5. Để đóng ruy-băng và chuyển sang bàn phím, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "ẩn ruy-băng, nút," và gõ đúp vào màn hình.

 6. Để thêm mục danh sách mới, hãy chọn trả về trên các bàn phím trên màn hình và nhập mục mới. Để chọn trả về, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Lợi", sau đó gõ đúp vào màn hình.

 7. Để dừng tạo các danh sách mục, dẫn hướng đến khóa trả về và gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "Dòng mới." Dẫn hướng trở lại trả về khóa và gõ đúp vào màn hình. Tiêu điểm sẽ di chuyển xuống dưới danh sách đánh số.

Tạo danh sách lồng nhau trong một danh sách

Bạn có thể tạo một danh sách trong một danh sách, chẳng hạn như dấu đầu dòng lồng nhau trong một danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số trong danh sách đánh số kiểu viền ngoài.

 1. Nếu bạn có một danh sách, hãy kéo ngón tay của bạn xung quanh vùng văn bản cho đến khi bạn nghe mục danh sách bạn muốn thay đổi vào một danh sách lồng nhau. Gõ đúp vào màn hình để di chuyển con trỏ ở đó.

 2. Trượt nhanh phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe "tăng thụt lề vị trí, nút," và sau đó gõ đúp vào màn hình. Word for iOS tự động tăng thụt lề cho mục đó và làm cho nó một phần của một danh sách lồng nhau.

 3. Để thêm mục danh sách lồng nhau khác, di chuyển con trỏ đến cuối mục bằng cách vuốt xuống dưới bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe lần cuối ký tự, sau đó chọn trả về trên các bàn phím trên màn hình và nhập mục mới.

Lưu ý: Dấu đầu dòng hoặc đánh số kiểu cho mục danh sách lồng nhau dựa trên kiểu mục mẹ của nó. Bạn có thể thay đổi các kiểu thành bất kỳ sẵn có dấu đầu dòng hoặc số kiểu. Để tìm hiểu thêm, tham chiếu đến thay đổi dấu đầu dòng hoặc số kiểu.

Thay đổi kiểu dấu đầu dòng hoặc kiểu số

Nếu muốn thay đổi kiểu dấu đầu dòng hoặc đánh số hiện có, bạn có thể chọn bất kỳ kiểu nào từ thư viện Dấu đầu dòng hoặc Đánh số.

 1. Kéo ngón tay của bạn xung quanh vùng văn bản cho đến khi bạn nghe một mục trong danh sách mức mà bạn muốn thay đổi dấu đầu dòng hoặc kiểu đánh số của nó. Gõ đúp vào màn hình để di chuyển con trỏ ở đó.

 2. Để đóng bàn phím và tới ruy-băng, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Hiển thị ruy-băng, nút," và sau đó gõ đúp vào màn hình. Tab trang đầu mở ra và bạn nghe: "Tab trang đầu."

 3. Trang đầu tab, trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi VoiceOver sẽ thông báo rằng bạn đã đạt đến nút dấu đầu dòng hoặc đánh số . Sau đó gõ đúp để mở thư viện.

  Mẹo: Bạn có thể kết hợp một danh sách đánh dấu đầu dòng với danh sách đánh số lồng nhau hoặc ngược lại.

 4. Trượt nhanh xuống một lần để di chuyển đến tùy chọn, rồi tới bên phải để duyệt các kiểu. VoiceOver sẽ thông báo các kiểu khi bạn di chuyển. Kiểu đã chọn hiện tại được thông báo như "được chọn." Để chọn một kiểu, gõ đúp vào màn hình.

Thay đổi căn chỉnh một danh sách

Để thay đổi căn chỉnh lề của một danh sách, sử dụng các tùy chọn Giảm Thụt lềTăng Thụt lề.

 1. Kéo ngón tay của bạn xung quanh vùng văn bản cho đến khi bạn nghe mục đầu tiên trong cấp độ đầu tiên của danh sách. Gõ đúp vào màn hình để di chuyển con trỏ ở đó.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để thêm thụt đầu dòng ở bên trái, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Giảm thụt lề vị trí, nút," và gõ đúp vào màn hình.

  • Để thêm thụt lề bên phải, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "tăng thụt lề vị trí, nút," và gõ đúp vào màn hình.

 3. Sau khi bạn chọn một tùy chọn, thụt lề được thêm vào danh sách.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong Word bằng các tính năng dễ truy nhập

Sử dụng Word for Android với TalkBack, bộ đọc màn hình Android dựng sẵn, để tạo dấu đầu dòng hoặc đánh số liệt kê trên điện thoại của bạn. Word for Android cho phép bạn thay đổi hiện có các dòng văn bản thành danh sách, thay đổi kiểu dấu đầu dòng và tạo danh sách lồng nhau. Tất cả các loại danh sách cho phép bạn tiếp tục danh sách tự động, chỉ cần bằng cách gõ nhẹ Enter ở cuối dòng.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các chức năng cảm ứng trong Word for Android, hãy đi đến mục Hướng dẫn về cảm ứng trong Word for Android

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên điện thoại chạy Android. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với máy tính bảng chạy Android.

Trong chủ đề này

Nhập danh sách đánh dấu đầu dòng hoặc đánh số

Có một vài tùy chọn để thêm một danh sách đánh dấu đầu dòng hoặc đánh số vào tài liệu của bạn.

Nhập một danh sách dấu đầu dòng

 1. Trong dạng xem soạn thảo , hãy nhập mục đầu tiên của bạn sử dụng danh sách các bàn phím trên màn hình.

  Lưu ý: Bạn có thể tìm thấy bàn phím bằng cách khám phá các mục trên màn hình. Để khám phá, đặt một ngón tay lên màn hình, rồi kéo ra xung quanh. TalkBack sẽ thông báo mục khi bạn đến các mục đó. Để chọn một mục, hãy nhấc ngón tay khi đến lượt mục đó. Tùy theo cài đặt thiết bị mà có thể bạn cần nhấn đúp vào màn hình để chèn ký tự.

 2. Sau khi nhập, để đóng bàn phím và tới ruy-băng, hãy kéo ngón tay của bạn ở phía trên bàn phím cho đến khi bạn nghe "không kiểm nhập, tùy chọn khác, chuyển", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Tab trang chủ mở ra và bạn nghe: "Tab menu, home được chọn."

 3. Trang đầu tab, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Dấu đầu dòng menu", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Dấu đầu dòng menu mở ra.

 4. Trong menu dấu đầu dòng , hãy trượt nhanh sang phải để đi đến kiểu dấu đầu dòng sẵn dùng: đặc vòng tròn, rỗng vòng tròn, đặc hình vuông, hình thoi nhỏ 4, mũi tên rỗnghoặc dấu kiểm. Bạn nghe các mô tả kiểu dấu đầu dòng trong khi cách vuốt. Khi trên kiểu bạn muốn, hãy gõ đúp để chọn nó. Dấu đầu dòng được thêm vào mục đã chọn.

 5. Để đóng ruy-băng và chuyển sang bàn phím, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Kiểm tra, thêm tùy chọn, chuyển," và gõ đúp vào màn hình.

 6. Để thêm mục danh sách mới, hãy chọn nhập trên các bàn phím trên màn hình và nhập mục mới. Để chọn nhập, hãy kéo ngón tay trên bàn phím cho đến khi bạn nghe "Enter," rồi nâng nó (và gõ đúp nếu cần thiết).

 7. Để ngừng tạo mục danh sách, chọn enter hai lần.

Nhập một danh sách đánh số

 1. Trong dạng xem soạn thảo , hãy nhập mục đầu tiên của bạn sử dụng danh sách các bàn phím trên màn hình.

 2. Sau khi nhập, để đóng bàn phím và tới ruy-băng, hãy kéo ngón tay của bạn ở phía trên bàn phím cho đến khi bạn nghe "không kiểm nhập, tùy chọn khác, chuyển", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Tab trang chủ mở ra và bạn nghe: "Tab menu, home được chọn."

 3. Trang đầu tab, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Đánh số menu", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Menu đánh số sẽ mở ra.

 4. Trong menu đánh số , hãy trượt nhanh sang phải để đi qua các kiểu đánh số sẵn dùng: 1. 2. 3., 1), 2) 3), tôi II. III., A. B. C., a) b) c), a. sinh c., hoặc tôi ii. iii. Bạn nghe các mô tả kiểu đánh số trong khi cách vuốt. Khi trên kiểu bạn muốn, hãy gõ đúp để chọn nó. Word for Android bắt đầu danh sách đánh số tự động.

 5. Để đóng ruy-băng và chuyển sang bàn phím, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Kiểm tra, thêm tùy chọn, chuyển," và gõ đúp vào màn hình.

 6. Để thêm mục danh sách mới, hãy chọn nhập trên các bàn phím trên màn hình và nhập mục mới. Để chọn nhập, hãy kéo ngón tay trên bàn phím cho đến khi bạn nghe "Enter," rồi nâng nó (và gõ đúp nếu cần thiết).

 7. Để ngừng tạo mục danh sách, chọn enter hai lần.

Tạo danh sách lồng nhau trong một danh sách

Bạn có thể tạo một danh sách trong một danh sách, chẳng hạn như dấu đầu dòng lồng nhau trong một danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số trong danh sách đánh số kiểu viền ngoài.

 1. Nếu bạn có một danh sách, hãy kéo ngón tay của bạn xung quanh vùng văn bản cho đến khi bạn nghe mục danh sách bạn muốn thay đổi vào một danh sách lồng nhau. Gõ đúp vào màn hình để di chuyển con trỏ ở đó.

 2. Trượt nhanh phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe "tăng thụt lề, nút," và sau đó gõ đúp vào màn hình. Word for Android tự động tăng thụt lề cho mục đó và làm cho nó một phần của một danh sách lồng nhau.

 3. Để thêm mục danh sách lồng nhau khác, hãy chọn nhập trên các bàn phím trên màn hình và nhập mục mới.

Lưu ý: Dấu đầu dòng hoặc đánh số kiểu cho mục danh sách lồng nhau dựa trên kiểu mục mẹ của nó. Bạn có thể thay đổi các kiểu thành bất kỳ sẵn có dấu đầu dòng hoặc số kiểu. Để tìm hiểu thêm, tham chiếu đến thay đổi dấu đầu dòng hoặc số kiểu.

Thay đổi kiểu dấu đầu dòng hoặc kiểu số

Nếu muốn thay đổi kiểu dấu đầu dòng hoặc đánh số hiện có, bạn có thể chọn bất kỳ kiểu nào từ thư viện Dấu đầu dòng hoặc Đánh số.

 1. Kéo ngón tay của bạn xung quanh vùng văn bản cho đến khi bạn nghe một mục trong danh sách mức mà bạn muốn thay đổi dấu đầu dòng hoặc kiểu đánh số của nó. Gõ đúp vào màn hình để di chuyển con trỏ ở đó. TalkBack sẽ thông báo cấp độ của một mục như: "Mức < mức số >, < mục văn bản >."

 2. Nếu cần thiết, để đóng bàn phím và tới ruy-băng, kéo ngón tay của bạn ở phía trên bàn phím cho đến khi bạn nghe "không kiểm nhập, tùy chọn khác, chuyển", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Tab trang chủ mở ra và bạn nghe: "Tab menu, home được chọn."

 3. Trang đầu tab, trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi TalkBack sẽ thông báo rằng bạn đã đạt đến nút dấu đầu dòng hoặc đánh số . Sau đó gõ đúp để mở thư viện.

  Mẹo: Bạn có thể kết hợp một danh sách đánh dấu đầu dòng với danh sách đánh số lồng nhau hoặc ngược lại.

 4. Trượt nhanh sang phải để duyệt các kiểu. TalkBack sẽ thông báo các kiểu khi bạn di chuyển. Kiểu đã chọn hiện tại được thông báo như "được chọn." Để chọn một kiểu, gõ đúp vào màn hình.

Thay đổi căn chỉnh một danh sách

Để thay đổi căn chỉnh lề của một danh sách, sử dụng các tùy chọn Giảm Thụt lềTăng Thụt lề.

 1. Kéo ngón tay của bạn xung quanh vùng văn bản cho đến khi bạn nghe mục đầu tiên trong cấp độ đầu tiên của danh sách. Gõ đúp vào màn hình để di chuyển con trỏ ở đó. TalkBack sẽ thông báo mục đầu tiên trong cấp độ đầu tiên của danh sách khi: "1 / (…), ở mức 1, < mục văn bản >."

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để thêm thụt đầu dòng ở bên trái, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Nút Giảm thụt lề", và gõ đúp vào màn hình.

  • Để thêm thụt lề bên phải, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Nút tăng thụt lề", và gõ đúp vào màn hình.

 3. Sau khi bạn chọn một tùy chọn, thụt lề được thêm vào danh sách.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong Word bằng các tính năng dễ truy nhập

Sử dụng Word Mobile với tường thuật viên, bộ đọc màn hình dựng sẵn Windows, để tạo dấu đầu dòng hoặc đánh số liệt kê trên điện thoại của bạn. Word Mobile cho phép bạn thay đổi hiện có các dòng văn bản thành danh sách, thay đổi kiểu dấu đầu dòng và tạo danh sách lồng nhau. Tất cả các loại danh sách cho phép bạn tiếp tục danh sách tự động, chỉ cần bằng cách gõ nhẹ Enter ở cuối dòng.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết chức năng cảm ứng trong Word Mobile, truy nhập mục Lệnh bàn phím và thao tác cảm ứng của Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên điện thoại chạy Windows. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với máy tính bảng hoặc PC.

Trong chủ đề này

Nhập danh sách đánh dấu đầu dòng hoặc đánh số

Có một vài tùy chọn để thêm một danh sách đánh dấu đầu dòng hoặc đánh số vào tài liệu của bạn.

Nhập một danh sách đánh dấu đầu dòng

 1. Nhập dòng đầu tiên của văn bản cho danh sách của bạn.

 2. Trong tài liệu Word Mobile của bạn, đảm bảo bạn đang ở trong vùng văn bản. Kéo ngón tay của bạn cho đến khi bạn nghe thấy: “Editable text, double tap to edit” (Văn bản có thể chỉnh sửa, nhấn đúp để chỉnh sửa). Trượt nhanh lên hoặc xuống trên màn hình bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “Dòng”. Trượt nhanh sang trái hoặc phải để duyệt đến dòng văn bản mà bạn muốn thay đổi thành một danh sách đánh dấu đầu dòng. Nhấn đúp vào màn hình để chọn dòng.

 3. Trong tài liệu của bạn, trượt nhanh lên hoặc xuống trên màn hình bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “Items” (Mục).

 4. Trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “Bullets button (Nút Dấu đầu dòng). Double-tap to activate” (Nhấn đúp để kích hoạt). Nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “More Options button, collapsed, double-tap to expand” (Nút Xem thêm tùy chọn thu gọn, nhấn đúp để bung rộng). Nhấn đúp vào màn hình. Menu Xem thêm tùy chọn sẽ bung rộng. Bạn sẽ nghe thấy: “Home, button collapsed” (Nút Trang đầu thu gọn).

 6. Trong menu, trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “Bullets button, double-tap to activate” (Nút Dấu đầu dòng, nhấn đúp để kích hoạt). Nhấn đúp vào màn hình.

 7. Trượt nhanh sang phải để đi qua các kiểu dấu đầu dòng có sẵn: hình tròn đặc, hình tròn rỗng, hình vuông đặc, 4 hình thoi nhỏ, mũi tên rỗng hoặc dấu kiểm. Bạn nghe thấy mô tả kiểu dấu đầu dòng trong khi trượt. Nhấn đúp để chọn kiểu.

 8. Để thêm dấu đầu dòng mới, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: “More options button (Nút Xem thêm tùy chọn). Expanded (Đã bung rộng). Double-tap to collapse” (Nhấn đúp để thu gọn). Nhấn đúp để thu gọn Xem thêm tùy chọn. Nhấn vào bàn phím và trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Enter". Nhấn đúp trên màn hình.

 9. Để ngừng việc tạo danh sách, nhấn đúp vào Enter hai lần.

Nhập một danh sách đánh số

 1. Nhập dòng đầu tiên của văn bản cho danh sách của bạn.

 2. Trong tài liệu Word Mobile của bạn, đảm bảo bạn đang ở trong vùng văn bản. Kéo ngón tay của bạn cho đến khi bạn nghe thấy: “Editable text, double tap to edit” (Văn bản có thể chỉnh sửa, nhấn đúp để chỉnh sửa). Trượt nhanh lên hoặc xuống trên màn hình bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “Dòng”. Trượt nhanh sang trái hoặc phải để duyệt đến dòng văn bản mà bạn muốn thay đổi thành một danh sách đánh dấu đầu dòng. Nhấn đúp vào màn hình để chọn dòng.

 3. Trong tài liệu của bạn, trượt nhanh lên hoặc xuống trên màn hình bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “Items” (Mục).

 4. Trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: "Numbering button" (Nút Đánh số). Double-tap to activate” (Nhấn đúp để kích hoạt). Nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “More Options button, collapsed, double-tap to expand” (Nút Xem thêm tùy chọn thu gọn, nhấn đúp để bung rộng). Nhấn đúp vào màn hình. Menu Xem thêm tùy chọn sẽ bung rộng. Bạn sẽ nghe thấy: “Home, button collapsed” (Nút Trang đầu thu gọn).

 6. Trong menu, trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “Numbering button, double-tap to activate” (Nút Đánh số, nhấn đúp để kích hoạt). Nhấn đúp vào màn hình.

 7. Trượt nhanh sang phải để đi qua các kiểu đánh số sẵn có: 1. 2. 3., 1) 2) 3), I. II. III., A. B. C., a) b) c), a. b. c. hoặc i. ii. iii. Bạn sẽ nghe thấy mô tả kiểu đánh số trong lúc trượt. Nhấn đúp để chọn kiểu.

 8. Để thêm dấu đầu dòng mới, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: “More options button (Nút Xem thêm tùy chọn). Expanded (Đã bung rộng). Double-tap to collapse” (Nhấn đúp để thu gọn). Nhấn đúp để thu gọn Xem thêm tùy chọn. Nhấn vào bàn phím và trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Enter". Nhấn đúp trên màn hình.

 9. Để ngừng việc tạo danh sách, nhấn đúp vào Enter hai lần.

Tạo danh sách lồng nhau trong một danh sách

Bạn có thể tạo một danh sách trong một danh sách, chẳng hạn như dấu đầu dòng lồng nhau trong một danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số trong danh sách đánh số kiểu viền ngoài.

 1. Nếu bạn có danh sách hiện có, trong tài liệu, đảm bảo bạn đang ở trong vùng văn bản. Kéo ngón tay của bạn cho đến khi bạn nghe thấy: “Editable text, double tap to edit” (Văn bản có thể chỉnh sửa, nhấn đúp để chỉnh sửa). Trượt nhanh lên hoặc xuống trên màn hình bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “Dòng”. Trượt nhanh sang trái hoặc phải để duyệt đến mục danh sách bạn muốn thay đổi thành danh sách lồng nhau. Nhấn ba lần vào màn hình để chọn mục đó.

 2. Trong tài liệu Word Mobile của bạn, trượt nhanh lên hoặc xuống trên màn hình bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “Items” (Mục).

 3. Trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “Increase Indent button (nút Tăng Thụt lề) Double-tap to activate” (Nhấn đúp để kích hoạt). Nhấn đúp vào màn hình.

  Giờ đây, mục là một phần của danh sách lồng nhau.

 4. Để trở lại mức danh sách cao hơn, trượt nhanh lên hoặc xuống trên màn hình bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “Items” (Mục). Trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “Decrease indent button (Nút Giảm thụt lề). Double-tap to activate” (Nhấn đúp để kích hoạt). Nhấn đúp vào màn hình.

Thay đổi kiểu dấu đầu dòng hoặc kiểu số

Nếu muốn thay đổi kiểu dấu đầu dòng hoặc đánh số hiện có, bạn có thể chọn bất kỳ kiểu nào từ thư viện Dấu đầu dòng hoặc Đánh số.

 1. Trong tài liệu, đảm bảo rằng bạn đang ở trong vùng văn bản. Kéo ngón tay của bạn cho đến khi bạn nghe thấy: “Editable text, double tap to edit” (Văn bản có thể chỉnh sửa, nhấn đúp để chỉnh sửa). Trượt nhanh lên hoặc xuống trên màn hình bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “Dòng”. Trượt nhanh sang phải hoặc trái để duyệt đến một mục danh sách trong mức danh sách bạn muốn thay đổi kiểu dấu đầu dòng hoặc đánh số. Nhấn ba lần vào màn hình để chọn mục đó.

 2. Trong tài liệu Word Mobile của bạn, trượt nhanh lên hoặc xuống trên màn hình bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “Items” (Mục).

 3. Trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “More Options button, collapsed, double-tap to expand” (Nút Xem thêm tùy chọn thu gọn, nhấn đúp để bung rộng). Nhấn đúp vào màn hình. Menu Xem thêm tùy chọn sẽ bung rộng. Bạn sẽ nghe thấy: “Home, button collapsed” (Nút Trang đầu thu gọn).

 4. Trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi Trình tường thuật thông báo bạn đã đến nút Dấu đầu dòng hoặc Đánh số. Sau đó, nhấn đúp để mở thư viện, trượt nhanh sang phải để chọn kiểu mới.

  Bạn có thể kết hợp một danh sách đánh dấu đầu dòng với danh sách đánh số lồng nhau hoặc ngược lại.

Thay đổi căn chỉnh một danh sách

Để thay đổi căn chỉnh lề của một danh sách, sử dụng các tùy chọn Giảm Thụt lềTăng Thụt lề.

 1. Trong tài liệu, đảm bảo rằng bạn đang ở trong vùng văn bản. Kéo ngón tay của bạn cho đến khi bạn nghe thấy: “Editable text, double tap to edit” (Văn bản có thể chỉnh sửa, nhấn đúp để chỉnh sửa). Trượt nhanh lên hoặc xuống trên màn hình bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “Dòng”. Trượt nhanh sang phải hoặc trái để duyệt đến mục danh sách mà bạn muốn thay đổi căn chỉnh. Nhấn ba lần vào màn hình để chọn mục đó.

 2. Trong tài liệu Word Mobile của bạn, trượt nhanh lên hoặc xuống trên màn hình bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “Items” (Mục).

 3. Trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi Trình tường thuật thông báo bạn đã đến nút Tăng Thụt lề hoặc Giảm Thụt lề. Sau đó, nhấn đúp.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ tài liệu trong Word

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Tìm hiểu cách dẫn hướng Word bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng Word Online với tường thuật viên, bộ đọc màn hình dựng sẵn Windows, để tạo dấu đầu dòng hoặc đánh số liệt kê trong tài liệu của bạn. Word Online cho phép bạn thay đổi hiện có các dòng văn bản thành danh sách, thay đổi kiểu dấu đầu dòng và tạo danh sách lồng nhau. Tất cả các loại danh sách cho phép bạn tiếp tục danh sách tự động, chỉ cần bằng cách nhấn Enter ở cuối dòng.

Lưu ý: 

 • Nếu sử dụng Trình tường thuật với Windows 10 Fall Creators Update, bạn phải tắt chế độ quét để có thể chỉnh sửa tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày với Office Online. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Tắt chế độ ảo hoặc chế độ duyệt trong bộ đọc màn hình trên Windows 10 Fall Creators Update.

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các phím tắt, đi đến mục Phím tắt trong Word Online.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 • Khi bạn sử dụng Word Online, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì Word Online chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát ra khỏi lệnh. Tương tự, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải Word Online.

Trong chủ đề này

Nhập danh sách đánh dấu đầu dòng hoặc đánh số

Có một vài tùy chọn cho phép nhập danh sách đánh dấu đầu dòng hoặc đánh số.

Tạo một danh sách dấu đầu dòng khi bạn nhập

 1. Bắt đầu một dòng mới, nhập * (dấu sao), sau đó nhấn phím cách. Một dấu đầu dòng tròn đã điền tự động tạo ra.

 2. Nhập bất kỳ văn bản nào bạn muốn cho mục đầu tiên.

 3. Để tạo một mục danh sách mới, nhấn Enter.

 4. Để dừng tạo danh sách, nhấn Enter hai lần.

Tạo một danh sách đánh số khi bạn nhập

 1. Bắt đầu một dòng mới, nhập 1. (số 1 tiếp theo là dấu chấm), rồi nhấn phím cách. Dấu đầu dòng được đánh số tự động tạo ra.

 2. Nhập bất kỳ văn bản nào bạn muốn cho mục đầu tiên.

 3. Để tạo một mục danh sách mới, nhấn Enter.

 4. Để dừng tạo danh sách, nhấn Enter hai lần.

Tạo danh sách bằng cách chọn một kiểu dấu đầu dòng hoặc kiểu số trên dải băng

 1. Hãy đặt con trỏ ở đầu danh sách mới bằng cách dùng các phím mũi tên.

 2. Để đi đến tab trang đầu , nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe "Được chọn, < tên tab > tab mục," và sau đó nhấn Alt + H.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để tạo một danh sách dấu đầu dòng và chọn một kiểu, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "dấu đầu dòng, nút thu gọn." Để bung rộng Thư viện dấu đầu dòng, hãy nhấn Alt + phím mũi tên. Nhấn phím Tab để duyệt các kiểu. Các kiểu được thông báo khi bạn di chuyển.

  • Để tạo danh sách đánh số và chọn một kiểu, hãy nhấn Tab cho đến khi bạn nghe: "Đánh số, nút thu gọn." Để bung rộng Thư viện đánh số, hãy nhấn Alt + phím mũi tên. Nhấn phím Tab để duyệt các kiểu. Các kiểu được thông báo khi bạn di chuyển.

  Để chọn một kiểu, hãy nhấn Enter.

 4. Danh sách được tạo ra theo kiểu đã chọn và di chuyển tiêu điểm đến khu vực tài liệu.

Tạo danh sách lồng nhau trong một danh sách

Bạn có thể tạo một danh sách trong một danh sách, chẳng hạn như dấu đầu dòng lồng nhau trong một danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số trong danh sách đánh số kiểu viền ngoài.

Để tạo danh sách lồng nhau

 1. Trong danh sách hiện có, hãy dùng các phím mũi tên để đi đến cuối mục, sau đó bạn muốn bắt đầu danh sách lồng nhau, và nhấn Enter.

 2. Với con trỏ tại đầu đường dành cho mục mới, để đi đến tab trang đầu , hãy nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe "Được chọn, < tên tab > tab mục," và sau đó nhấn Alt + H.

 3. Trang đầu tab, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "tăng thụt lề, nút," rồi nhấn Enter. Word tự động tăng thụt lề cho mục đó và làm cho nó một phần của một danh sách lồng nhau, hoặc danh sách trong danh sách xung quanh.

  Lưu ý: Dấu đầu dòng hoặc đánh số kiểu cho mục danh sách mới dựa trên kiểu mẹ của nó. Bạn có thể thay đổi các kiểu thành bất kỳ sẵn có dấu đầu dòng hoặc kiểu đánh số. Để tìm hiểu cách thức, tham chiếu đến thay đổi dấu đầu dòng hoặc số kiểu.

Thay đổi kiểu dấu đầu dòng hoặc kiểu số

Nếu muốn thay đổi kiểu dấu đầu dòng hoặc số hiện có, bạn có thể chọn bất kỳ kiểu nào trong thư viện dấu đầu dòng hoặc số.

 1. Chọn danh sách hoặc danh sách lồng nhau.

  Mẹo: Để chọn một đoạn văn bản, nhấn giữ Shift và di chuyển con trỏ bằng cách dùng các phím mũi tên.

 2. Để đi đến tab trang đầu , nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe "Được chọn, < tên tab > tab mục," và sau đó nhấn Alt + H.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để tạo một danh sách dấu đầu dòng và chọn một kiểu, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "dấu đầu dòng, nút thu gọn." Để bung rộng Thư viện dấu đầu dòng, hãy nhấn Alt + phím mũi tên. Nhấn phím Tab để duyệt các kiểu. Các kiểu được thông báo khi bạn di chuyển và kiểu đã chọn hiện tại được thông báo như "được chọn."

  • Để chọn một kiểu đánh số mới, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Đánh số, nút thu gọn." Để bung rộng Thư viện đánh số, hãy nhấn Alt + phím mũi tên. Nhấn phím Tab để duyệt các kiểu. Các kiểu được thông báo khi bạn di chuyển và kiểu đã chọn hiện tại được thông báo như "được chọn."

  Để chọn một kiểu, hãy nhấn Enter.

 4. Kiểu danh sách sẽ thay đổi và tiêu điểm di chuyển đến tài liệu.

Thay đổi căn chỉnh một danh sách

Để thay đổi căn chỉnh lề một danh sách, sử dụng nút Giảm Thụt lề và nút Tăng Thụt lề trên dải băng.

 1. Chọn danh sách hoặc danh sách lồng nhau.

 2. Để đi đến tab trang đầu , nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe "Được chọn, < tên tab > tab mục," và sau đó nhấn Alt + H.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để giảm thụt lề hoặc di chuyển gần hơn sách vào lề, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Giảm thụt lề, nút."

  • Để tăng thụt lề hoặc di chuyển danh sách xa khỏi lề, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "tăng thụt lề, nút."

  Để chọn một tùy chọn, nhấn Enter.

 4. Để di chuyển tiêu điểm trở lại tài liệu, hãy nhấn Ctrl + F6.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ tài liệu trong Word

Lối tắt bàn phím trong Word Online

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Tìm hiểu cách dẫn hướng Word bằng các tính năng trợ năng

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×