Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo bảng trong cơ sở dữ liệu Access trên máy tính

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo bảng trong cơ sở dữ liệu Access trên máy tính

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Dùng Access với bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình để thêm bảng vào cơ sở dữ liệu trên máy tính Access . Chúng tôi đã thử nghiệm với tường thuật viên, JAWS và NVDA, nhưng nó có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là nó tuân theo các tiêu chuẩn khả năng truy nhập chung và kỹ thuật. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách lưu, đổi tên và xóa bỏ bảng.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Bảng trong Access

Bảng là các đối tượng thiết yếu trong một cơ sở dữ liệu vì chúng chứa toàn bộ thông tin hoặc dữ liệu. Ví dụ, cơ sở dữ liệu dành cho doanh nghiệp có thể có một bảng liên hệ lưu trữ tên của nhà cung cấp, địa chỉ email và số điện thoại. Trước khi bạn tạo bảng, hãy cân nhắc yêu cầu của bạn và xác định toàn bộ các bảng bạn có thể cần. Để được trợ giúp lập và thiết kế một cơ sở dữ liệu, hãy tham khảo mục Những vấn đề cơ bản về thiết kế cơ sở dữ liệu.

Cơ sở dữ liệu quan hệ, chẳng hạn như Access, thường có một số bảng được kết nối một cách hợp lý. Trong một cơ sở dữ liệu được thiết kế tốt, mỗi bảng sẽ lưu trữ dữ liệu về một đối tượng cụ thể, chẳng hạn như nhân viên hoặc sản phẩm. Một bảng có các bản ghi (dòng), trường (cột) và giá trị trường (ô) cho mỗi bản ghi.

 • Một bản ghi (dòng) chứa dữ liệu cụ thể như thông tin về một nhân viên hoặc một sản phẩm cụ thể.

 • Một trường (cột) lại chứa dữ liệu về một khía cạnh chủ đề bảng, như tên, địa chỉ email hoặc giá.

 • Giá trị trường (ô) cho một bản ghi chứa các loại dữ liệu khác nhau, như văn bản, số, ngày tháng và siêu kết nối.

Mặc dù mỗi bảng lưu trữ dữ liệu về một chủ đề cụ thể, các bảng trong cơ sở dữ liệu quan hệ chẳng hạn như Access, lưu trữ dữ liệu về chủ đề có liên quan. Ví dụ, cơ sở dữ liệu có thể chứa các thao tác sau:

 • Bảng khách hàng liệt kê khách hàng của công ty của bạn và địa chỉ của họ

 • Một bảng sản phẩm liệt kê các sản phẩm bạn bán, bao gồm giá cả và ảnh cho mỗi mục

 • Một bảng đơn hàng theo dõi đơn hàng của khách hàng

Để kết nối dữ liệu được lưu trữ trong các bảng khác nhau, bạn sẽ cần tạo các mối quan hệ. Một mối quan hệ là một nối kết lô-gic giữa hai bảng có một trường chung. Để biết thông tin về cách tạo mối quan hệ giữa các bảng trong cơ sở dữ liệu trên máy tính Access , tham chiếu đến tạo, sửa hoặc xóa bỏ mối quan hệ.

Thêm bảng

 1. Mở một cơ sở dữ liệu hiện có hoặc mới.

  Mẹo: Bộ đọc màn hình của bạn có thể không bắt đầu đọc cho đến khi một bảng được mở. Nếu bạn mở cơ sở dữ liệu hiện có không chứa bảng mở nào, hãy nhấn Enter. Bảng trên cùng trong ngăn Dẫn hướng sẽ mở.

 2. Nhấn Alt + C, T, N. Một bảng mới được thêm vào, và bạn nghe: "Bảng X." Tiêu điểm vào ô đầu tiên của trường thứ hai. (Tên mặc định của trường đầu tiên là ID.)

 3. Nhập dữ liệu của bạn trong bảng. Bạn cũng có thể dán dữ liệu từ nguồn khác, chẳng hạn như một sổ làm việc Excel .

  Khi bạn nhập một giá trị trường trong trường mới và di chuyển đến trường giá trị, Access tự động tên trường FieldX.

Đổi tên một trường đầu trang

Bạn có thể đổi tên một đầu trang trường (cột) trong bảng.

 1. Để chọn trường, hãy đặt tiêu điểm vào trong trường rồi nhấn Ctrl+Phím cách.

 2. Để mở một menu lối tắt, hãy nhấn Shift + F10.

 3. Nhấn N. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến tiêu đề trường và bạn sẽ nghe thấy “Leaving menus, Datasheet, Row X” (Rời menu, Biểu dữ liệu, Hàng X), tên trường và “Type and text” (Nhập và văn bản). Nhập tên mới cho trường.

Mẹo: Tên có ý nghĩa đầu trang, chẳng hạn như tên sản phẩm hoặc giá, giúp bạn biết mỗi trường chứa mà không cần xem nội dung của nó.

Thêm trường

Bạn có thể thêm một trường (cột) vào bảng.

 1. Di chuyển đến bản ghi xung quanh mà bạn muốn thêm trường mới.

  • Để di chuyển đến bản ghi đầu tiên của bảng, nhấn Ctrl+Home.

  • Để di chuyển đến bản ghi cuối cùng của trường cuối cùng trong bảng, nhấn Ctrl+End.

 2. Để di chuyển đến trường mới, hãy nhấn phím mũi tên phải.

 3. Để di chuyển đến bản ghi đầu tiên của trường mới, hãy nhấn phím Ctrl + lên mũi tên.

 4. Nhập dữ liệu của bạn. Khi bạn di chuyển đến một ô khác, trường mới sẽ được thêm vào với tên mặc định là Trường X.

Lưu bảng

Sau khi tạo một bảng mới hoặc sửa các bảng hiện có, lưu công việc của bạn.

 1. Để lưu bảng, hãy nhấn Ctrl + S hoặc Alt + F, S.

  Khi bạn lưu bảng lần đầu tiên, hộp thoại lưu dưới dạng mở ra và bạn nghe "Lưu dưới dạng", và tên mặc định của bảng.

  Lưu ý: 

  • Nếu bạn tìm cách đóng một bảng trước khi lưu nó, một hộp thoại tự động xuất hiện. Bạn nghe: "Bạn có muốn lưu các thay đổi thiết kế của bảng?" Tiêu điểm nằm trên nút . Để lưu bảng, hãy nhấn Enter.

  • Khi bạn lưu các thay đổi bảng hiện có, bảng có tên của bạn đã cung cấp cho nó. Để đổi tên bảng khi bạn lưu, nhấn F12. Hộp thoại lưu dưới dạng mở ra và bạn có thể nhập tên mới.

 2. Nhập tên cho bảng, sau đó nhấn Enter.

  Khi bạn lưu bảng lần đầu tiên, cung cấp cho nó một tên mô tả dữ liệu mà nó chứa, ví dụ, khách hàng, Hàng tồn kho phầnhoặc các sản phẩm.

  Mẹo: Hãy quyết định một quy ước đặt tên cho các đối tượng trong cơ sở dữ liệu của mình, rồi sử dụng chúng nhất quán.

Đổi tên bảng

Lưu ý: Bạn không thể đổi tên bảng khi bảng đang mở. Để đóng một bảng hiện hoạt, hãy nhấn Ctrl + W. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến ngăn dẫn hướng .

 1. Trong ngăn dẫn hướng , nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Bảng", sau đó nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe bảng bạn muốn.

 2. Để mở menu ngữ cảnh cho bảng, hãy nhấn Shift + F10.

 3. Trên menu ngữ cảnh, nhấn M hai lần sau đó nhấn Enter. Bạn nghe: "Đổi tên."

 4. Nhập tên mới, rồi nhấn Enter.

Xóa bảng

 1. Trong dạng xem biểu dữ liệu , hãy đóng tất cả các bảng. Tiêu điểm sẽ chuyển đến ngăn Dẫn hướng.

 2. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe bảng bạn muốn xóa.

 3. Nhấn Delete. Một cửa sổ mở ra yêu cầu bạn xác nhận xóa. Tiêu điểm nằm trên nút .

 4. Để xóa bảng, nhấn Enter.

Lưu ý: Để chuyển sang dạng xem biểu dữ liệu từ dạng xem thiết kế , hãy nhấn Alt + J, D, W, sau đó H. Để chuyển sang dạng xem thiết kế từ dạng xem biểu dữ liệu , hãy nhấn Alt + H, W, sau đó D.

Xem thêm

Dùng bộ đọc màn hình để khởi động Access

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo truy vấn trong cơ sở dữ liệu trên máy tính của Access

Hỗ trợ Kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×