Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo đầu trang hoặc chân trang trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo đầu trang hoặc chân trang trong Word

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng Word với bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình để tạo đầu trang hoặc chân trang có chứa các thông tin chuẩn trên tất cả các trang của tài liệu của bạn, chẳng hạn như số trang, tài liệu tiêu đề, tên công ty, tác giả và ngày. Chúng tôi đã thử nghiệm với tường thuật viên và JAWS, nhưng nó có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là nó tuân theo các tiêu chuẩn khả năng truy nhập chung và kỹ thuật.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Tạo đầu trang hoặc chân trang

Bạn có thể thêm bất kỳ văn bản nào mình muốn vào đầu trang hoặc chân trang, chẳng hạn như các số trang, ngày hoặc một số trang. Bạn cũng có thể thêm hình ảnh, như logo công ty.

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để tạo đầu trang trong tài liệu của bạn, hãy nhấn Alt + N, H. Bạn nghe "Cài sẵn," theo sau là số, và sẵn dùng đầu trang kiểu "Đầu trang trống."

  • Để tạo chân trang, hãy nhấn Alt + N, O. Bạn nghe "Cài sẵn," theo sau là số lượng các kiểu sẵn dùng chân trang, và "Chân trang trống."

  Thay đổi tiêu điểm tới menu, danh sách bố trí đầu trang hoặc chân trang.

 2. Dùng phím Tab hoặc phím mũi tên để di chuyển qua danh sách bố trí xuống. Nhấn Enter để chọn người mà bạn muốn.

  Bố trí bạn đã chọn sẽ mở ra trong không gian đầu trang và chân trang của tài liệu. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến văn bản có thể chỉnh sửa đầu tiên trong bố trí mà bạn đã chọn. Bạn sẽ không thể chỉnh sửa lại nội dung tài liệu của mình cho đến khi đóng dải băng Đầu trang & Chân trang.

 3. Nhấn phím mũi tên phải để di chuyển tiêu điểm vào khu vực có thể sửa văn bản. Bạn sẽ nghe đọc to, chẳng hạn như "Tài liệu tiêu đề" hoặc "Nhập ở đây." văn bản chỗ dành sẵn

 4. Nhập văn bản bạn muốn.

 5. Để di chuyển đến khu vực văn bản có thể chỉnh sửa tiếp theo, nếu có, hãy nhấn phím Mũi tên phải.

 6. Để thoát khỏi đầu trang hoặc chân trang và trở lại nội dung tài liệu, hãy nhấn Alt + J, H, C.

Chỉnh sửa đầu trang hoặc chân trang

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để mở và chỉnh sửa đầu trang, nhấn Alt+N, H, E.

  • Để mở và chỉnh sửa chân trang, nhấn Alt+N, O, E.

  Tiêu điểm sẽ di chuyển đến đầu trang hoặc chân trang, và mở đầu trang & chân trang công cụ ruy-băng.

 2. Thực hiện các thay đổi bạn muốn.

 3. Để thoát khỏi đầu trang hoặc chân trang và trở lại nội dung tài liệu, hãy nhấn Alt + J, H, C.

Thêm số trang vào đầu trang hoặc chân trang

 1. Để chèn số trang, hãy nhấn Alt + N, N, U. Menu Số trang mở ra.

 2. Dùng phím mũi tên xuống để di chuyển qua danh sách vị trí các trang (đầu trang), dưới cùng của trang, v.v. cho số trang. Nhấn Enter hoặc phím cách để chọn vị trí mà bạn muốn.

  Mỗi mục vị trí trang mở ra một menu bổ sung cung cấp các tùy chọn tại vị trí đó. Dùng phím mũi tên xuống để duyệt qua các tùy chọn này và chọn người mà bạn muốn.

 3. Để thoát khỏi đầu trang hoặc chân trang và trở lại nội dung tài liệu, hãy nhấn Alt + J, H, C.

Thêm ngày vào đầu trang hoặc chân trang

 1. Để chèn một ngày cụ thể, hãy nhấn Alt + N, D. Hộp thoại ngày và thời gian mở ra.

 2. Dùng phím mũi tên xuống để di chuyển qua danh sách định dạng thời gian và ngày sẵn dùng cho đầu trang hoặc chân trang. Khi bạn tìm thấy định dạng bạn muốn, nhấn phím Tab để chọn nó và di chuyển đến tùy chọn khác trong hộp thoại.

 3. Trong menu ngôn ngữ, hãy nhấn phím mũi tên xuống để xem lại các ngôn ngữ được cài đặt nếu cần thiết. Nhấn phím Tab để chọn một ngôn ngữ và di chuyển đến tùy chọn tiếp.

 4. Bạn nghe: "Unchecked, tự động Cập Nhật." Nếu bạn muốn ngày và thời gian được cập nhật tự động, nhấn phím cách.

 5. Nhấn phím Tab. Bạn nghe: "Đặt làm mặc định." Nếu bạn muốn dùng ngày hiện tại và thiết đặt thời gian mặc định, hãy nhấn phím cách. Trong hộp thoại xác nhận, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Có", sau đó nhấn Enter.

 6. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn đến được nút OK , sau đó nhấn Enter.

 7. Để thoát khỏi đầu trang hoặc chân trang và trở lại nội dung tài liệu, hãy nhấn Alt + J, H, C.

Truy nhập vào đầu trang & chân trang công cụ

Từ đầu trang & chân trang công cụ bạn có thể, ví dụ, thêm một hình ảnh đầu trang hoặc chân trang hoặc điều chỉnh vị trí đầu trang hoặc chân trang trong tài liệu.

 1. Để mở ribbon đầu trang & chân trang công cụ , hãy nhấn Alt + N, H, E.

 2. Để di chuyển vào ruy-băng, hãy nhấn Alt + J, H.

 3. Nhấn phím Tab để di chuyển qua các lệnh đầu trang & chân trang công cụ .

 4. Nhấn Enter để chọn một lệnh.

 5. Để thoát khỏi đầu trang & chân trang công cụ ruy-băng và trở lại nội dung tài liệu, hãy nhấn Alt + J, H, C.

Loại bỏ đầu trang hoặc chân trang

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để loại bỏ đầu trang, hãy nhấn Alt + N, H, R.

  • Để loại bỏ chân trang, hãy nhấn Alt + N, O, R.

  Đầu trang hoặc chân trang sẽ bị loại bỏ. Tiêu điểm trả về nội dung tài liệu.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm, đọc và xóa chú thích trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để căn chỉnh văn bản và đoạn văn trong Word

Phím tắt cho Microsoft Word trên Windows

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Word

Sử dụng Word for Android với TalkBack, bộ đọc màn hình Android dựng sẵn, để tạo đầu trang hoặc chân trang có chứa thông tin chuẩn chẳng hạn như số trang trên tất cả các trang trong tài liệu của bạn.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Tạo đầu trang hoặc chân trang

 1. Trong tài liệu của bạn, trong dạng xem soạn thảo , di chuyển đến phần tài liệu nơi bạn muốn thêm đầu trang hoặc chân trang.

 2. Nếu cần thiết, để đóng bàn phím và tới ruy-băng, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "không kiểm nhập, tùy chọn khác, chuyển", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Tab trang đầu mở ra và bạn nghe: "Tab menu, Home được chọn."

 3. Để đi đến tab chèn , gõ đúp vào màn hình, và sau đó trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe: "Tab chèn." Gõ đúp vào màn hình.

 4. Trong tab chèn , trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Đầu trang và chân trang, nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Đầu trang & chân trang menu mở ra và tiêu điểm sẽ di chuyển đến phần đó.

 5. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để tạo đầu trang, hãy nhập tiêu đề bằng cách dùng các bàn phím trên màn hình.

   Lưu ý: Để mở bàn phím, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Kiểm tra, thêm tùy chọn, chuyển," và sau đó gõ đúp vào màn hình.

  • Tạo chân trang, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe: "Chân trang, phần < phần số >," và sau đó gõ đúp vào màn hình. Di chuyển tiêu điểm vào phần chân trang, và bạn có thể nhập chân trang bằng cách dùng các bàn phím trên màn hình.

 6. Khi thực hiện xong, để đóng menu đầu trang & chân trang , và trở lại nội dung tài liệu, hãy kéo ngón tay của bạn trong vùng văn bản cho đến khi bạn nghe văn bản tài liệu, và sau đó gõ đúp vào màn hình.

Thêm số trang vào đầu trang hoặc chân trang

 1. Trong tài liệu của bạn, trong dạng xem soạn thảo , di chuyển đến phần tài liệu nơi bạn muốn thêm số trang vào đầu trang hoặc chân trang.

 2. Nếu cần thiết, để đóng bàn phím và tới ruy-băng, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "không kiểm nhập, tùy chọn khác, chuyển", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Tab trang đầu mở ra và bạn nghe: "Tab menu, Home được chọn."

 3. Để đi đến tab chèn , gõ đúp vào màn hình, và sau đó trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe: "Tab chèn." Gõ đúp vào màn hình.

 4. Trong tab chèn , hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "số trang nút, nút," và sau đó gõ đúp vào màn hình. Menu Số trang mở ra.

 5. Để tùy chỉnh các số trang, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "số định dạng, hộp tổ hợp, <current tùy chọn > chọn," và sau đó gõ đúp vào màn hình. Menu định dạng số sẽ mở ra. Trượt nhanh sang phải để di chuyển qua các tùy chọn. Khi bạn di chuyển, TalkBack sẽ thông báo tùy chọn cho bạn. Khi trên tùy chọn bạn muốn, hãy gõ đúp vào màn hình. Để trở về menu Số trang , hãy vuốt sang trái cho đến khi bạn nghe "Sao nút", rồi gõ đúp vào màn hình.

 6. Trong menu Số trang để thêm số trang, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe vị trí số trang bạn muốn và sau đó gõ đúp vào màn hình để chọn nó. Số trang được thêm vào phần đầu trang hoặc chân trang, và menu đầu trang & chân trang mở ra.

 7. Để đóng menu đầu trang & chân trang , và trở lại nội dung tài liệu, hãy kéo ngón tay của bạn trong vùng văn bản cho đến khi bạn nghe văn bản tài liệu, và sau đó gõ đúp vào màn hình.

Lưu ý: Để xóa bỏ trang số, trong menu Số trang , hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "loại bỏ số trang", nút, và sau đó gõ đúp vào màn hình.

Loại bỏ đầu trang hoặc chân trang

 1. Trong tài liệu của bạn, trong dạng xem soạn thảo , di chuyển đến phần tài liệu mà bạn muốn loại bỏ đầu trang hoặc chân trang.

 2. Nếu cần thiết, để đóng bàn phím và tới ruy-băng, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "không kiểm nhập, tùy chọn khác, chuyển", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Tab trang đầu mở ra và bạn nghe: "Tab menu, Home được chọn."

 3. Để đi đến tab chèn , gõ đúp vào màn hình, và sau đó trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe: "Tab chèn." Gõ đúp vào màn hình.

 4. Trong tab chèn , trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Đầu trang và chân trang, nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Đầu trang & chân trang menu mở ra và tiêu điểm sẽ di chuyển đến phần đó.

 5. Để di chuyển tiêu điểm tới menu đầu trang & chân trang , hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "không kiểm nhập, tùy chọn khác, chuyển", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 6. Trong menu đầu trang & chân trang , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để loại bỏ đầu trang, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Tiêu đề menu", sau đó gõ đúp vào màn hình. Đầu trang menu mở ra. Sau đó, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "loại bỏ đầu trang, nút," và gõ đúp vào màn hình.

  • Để loại bỏ chân trang, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Chân trang menu", sau đó gõ đúp vào màn hình. Menu chân trang sẽ mở ra. Sau đó, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "loại bỏ chân trang, nút," và gõ đúp vào màn hình.

  Đầu trang hoặc chân trang sẽ bị loại bỏ, và di chuyển tiêu điểm tới menu đầu trang & chân trang .

 7. Để đóng menu đầu trang & chân trang và trở lại nội dung tài liệu, hãy kéo ngón tay của bạn trong vùng văn bản cho đến khi bạn nghe văn bản tài liệu, và sau đó gõ đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để căn chỉnh văn bản và đoạn văn trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Word

Sử dụng Word Mobile với tường thuật viên đọc màn hình Windows dựng sẵn, để tạo đầu trang hoặc chân trang có chứa thông tin chuẩn chẳng hạn như số trang trên tất cả các trang trong tài liệu của bạn.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Tạo đầu trang hoặc chân trang

Bạn có thể thêm bất kỳ văn bản nào bạn muốn vào đầu trang hoặc chân trang.

 1. Trong tài liệu của bạn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Thêm tùy chọn" và gõ đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe "Tab bộ chọn danh sách," theo sau là tên tab hiện được chọn.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Chèn" và gõ đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "nút đầu trang và chân trang" và gõ đúp vào màn hình.

 5. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để tạo đầu trang, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Tiêu đề nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

  • Tạo chân trang, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Chân trang nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 6. Sử dụng các bàn phím trên màn hình để nhập văn bản đầu trang hoặc chân trang.

 7. Để đóng đầu trang hoặc chân trang và trở lại nội dung tài liệu, hãy gõ nhẹ nửa trên cùng của màn hình.

Thêm số trang vào đầu trang hoặc chân trang

Bạn có thể thêm số trang trong các định dạng khác nhau.

 1. Trong tài liệu của bạn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Nút thêm tùy chọn", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe "Chọn Tab, nút trang chủ, Thu gọn," và sau đó gõ đúp vào màn hình. Menu chính bây giờ được bung rộng.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Chèn", sau đó gõ đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Nút số trang", sau đó gõ đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe vị trí số trang bạn muốn và sau đó gõ đúp vào màn hình để chọn nó.

 6. Để tùy chỉnh các số trang, ví dụ, bằng cách chọn định dạng số, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe: "Danh sách chân trang nhóm."

 7. Trượt nhanh sang phải để di chuyển qua danh sách lệnh, sau đó gõ đúp để chọn lệnh bạn muốn.

 8. Để trở lại nội dung tài liệu, hãy gõ nhẹ nửa trên cùng của màn hình.

Loại bỏ đầu trang hoặc chân trang

Bạn có thể loại bỏ văn bản trong đầu trang hoặc chân trang.

 1. Trong tài liệu của bạn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Nút thêm tùy chọn", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe "Chọn Tab, nút trang chủ, Thu gọn," và sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "Home." Menu chính bây giờ được bung rộng.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "nút đầu trang & chân trang", sau đó gõ đúp vào màn hình.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để loại bỏ đầu trang, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Tiêu đề nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe: "Nút loại bỏ đầu trang".

  • Để loại bỏ chân trang, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Chân trang nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe: "Nút loại bỏ chân trang".

 5. Gõ đúp vào màn hình. Nội dung đầu trang hoặc chân trang sẽ bị loại bỏ và di chuyển tiêu điểm tới đầu trang.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để căn chỉnh văn bản và đoạn văn trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Word

Sử dụng Word Online với bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình để tạo đầu trang hoặc chân trang có chứa các thông tin chuẩn trên tất cả các trang trong tài liệu của bạn, chẳng hạn như số trang, tài liệu tiêu đề, tên công ty, tác giả và ngày. Chúng tôi đã thử nghiệm với tường thuật viên, nhưng nó có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là nó tuân theo các tiêu chuẩn khả năng truy nhập chung và kỹ thuật.

Lưu ý: 

 • Nếu sử dụng Trình tường thuật với Windows 10 Fall Creators Update, bạn phải tắt chế độ quét để có thể chỉnh sửa tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày với Office Online. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Tắt chế độ ảo hoặc chế độ duyệt trong bộ đọc màn hình trên Windows 10 Fall Creators Update.

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi bạn sử dụng Word Online, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì Word Online chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát ra khỏi lệnh. Tương tự, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải Word Online.

Thêm đầu trang hoặc chân trang

 1. Nhấn Alt + Windows logo khóa + N, H. Đầu trang và chân trang sửa vùng sẽ mở ra.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để tạo đầu trang căn trái, bắt đầu nhập.

  • Để tạo đầu trang Căn giữa, nhấn phím Tab cùng và nhập văn bản của bạn.

  • Để tạo căn phải đầu trang, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Cột 3 của 3", sau đó nhập văn bản của bạn.

  • Để truy nhập tùy chọn đầu trang, hãy nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe: "Tùy chọn". Để duyệt các tùy chọn sẵn dùng, nhấn phím cách và sau đó dùng phím mũi tên. Để áp dụng một tùy chọn, nhấn Enter.

  • Để thêm chân trang, hãy nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe "Sửa chân trang mặc định", sau đó nhập văn bản chân trang.

 3. Để thoát khỏi khu vực đầu trang và chân trang và trở lại nội dung tài liệu, hãy nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe "Đóng đầu trang và chân trang nút", sau đó nhấn Enter.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để căn chỉnh văn bản và đoạn văn trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Lối tắt bàn phím trong Word Online

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Word

Hỗ trợ Kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×