Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo đầu trang hoặc chân trang trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo đầu trang hoặc chân trang trong Word

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Office Accessibility. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng Word 2016 bằng bàn phím và Trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên Windows, để tạo đầu trang hoặc chân trang có chứa thông tin tiêu chuẩn về tất cả các trang tài liệu của bạn, chẳng hạn như số trang, tiêu đề tài liệu, tên công ty, tác giả và ngày tháng.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các phím tắt, đi đến mục Phím tắt cho Microsoft Word trên Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này cũng ghi lại chức năng của JAWS. Để tìm hiểu về JAWS for Windows, đi đến mục Hướng dẫn Nhanh về JAWS for Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

Trong chủ đề này

Tạo đầu trang hoặc chân trang

Đầu trang và chân trang vì vậy phổ biến trong Word họ có thanh công cụ của riêng họ.

 1. Để tạo đầu trang trong tài liệu của bạn, hãy nhấn Alt+N, rồi nhấn H để mở menu Đầu trang từ dải băng. Trình tường thuật sẽ không thông báo tên của menu.

  Để tạo chân trang, hãy nhấn Alt+N, rồi nhấn O để mở menu Chân trang từ dải băng. Trình tường thuật sẽ không thông báo tên của menu.

  Tiêu điểm sẽ đổi sang menu, menu này sẽ liệt kê các bố trí đầu trang hoặc chân trang.

 2. Sử dụng phím Tab hoặc phím Mũi tên xuống để di chuyển qua danh sách các bố trí. Nhấn Enter để chọn bố trí bạn muốn.

  Bố trí bạn đã chọn sẽ mở ra trong không gian đầu trang và chân trang của tài liệu. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến văn bản có thể chỉnh sửa đầu tiên trong bố trí mà bạn đã chọn. Bạn sẽ không thể chỉnh sửa lại nội dung tài liệu của mình cho đến khi đóng dải băng Đầu trang & Chân trang.

 3. Nhấn phím Mũi tên Phải để di chuyển tiêu điểm đến khu vực văn bản có thể chỉnh sửa. Bạn sẽ nghe thấy văn bản chỗ dành sẵn được đọc to lên, chẳng hạn như "Document title" (Tiêu đề tài liệu) hoặc "Type here" (Nhập ở đây).

 4. Nhập văn bản bạn muốn.

 5. Để di chuyển đến khu vực văn bản có thể chỉnh sửa tiếp theo, nếu có, hãy nhấn phím Mũi tên Phải.

 6. Khi bạn hoàn tất, hãy nhấn Alt+J, rồi nhấn C để đóng Đầu trang và di chuyển đến nội dung tài liệu.

Chỉnh sửa đầu trang hoặc chân trang

Bạn có thể thêm bất kỳ văn bản nào mình muốn vào đầu trang hoặc chân trang, chẳng hạn như các số trang, ngày hoặc một số trang. Bạn cũng có thể thêm hình ảnh, như logo công ty.

 1. Để mở và chỉnh sửa đầu trang, nhấn Alt+N, H, E.

  Để mở và chỉnh sửa chân trang, nhấn Alt+N, O, E.

  Thao tác này sẽ di chuyển tiêu điểm đến đầu trang hoặc chân trang, rồi mở dải băng Công cụ Đầu trang & Chân trang.

 2. Thực hiện các thay đổi bạn muốn.

 3. Khi hoàn tất, đóng đầu trang hoặc chân trang bằng cách nhấn Alt+J, rồi nhấn C. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến nội dung tài liệu của bạn.

Thêm số trang vào đầu trang hoặc chân trang

Word 2016 cung cấp các vị trí và định dạng khác nhau cho số trang dưới dạng các mục menu trên dải băng Thanh Công cụ Đầu trang & Chân trang.

 1. Để mở đầu trang để chỉnh sửa, nhấn Alt+H, rồi nhấn E.

  Để mở chân trang để chỉnh sửa, nhấn Alt+F, rồi nhấn E.

  Thao tác này sẽ mở Thanh Công cụ Đầu trang & Chân trang, đồng thời di chuyển tiêu điểm đến đầu trang hoặc chân trang.

 2. Để chèn số trang, hãy nhấn Alt+J, rồi N+U để mở menu Số Trang.

 3. Sử dụng phím Mũi tên Xuống để di chuyển qua danh sách các vị trí trang khả thi (đầu trang, cuối trang, v.v.) đối với số trang. Nhấn Enter hoặc Phím cách để chọn vị trí bạn muốn.

  Mỗi mục vị trí trang sẽ mở ra một menu bổ sung cung cấp các tùy chọn tại vị trí đó. Sử dụng phím Mũi tên Xuống để duyệt qua các tùy chọn này và chọn tùy chọn bạn muốn

 4. Khi hoàn tất, nhấn Alt+J, rồi nhấn C để đóng dải băng Thanh công cụ Đầu trang & Chân trang và di chuyển tiêu điểm quay lại nội dung tài liệu.

Thêm ngày vào đầu trang hoặc chân trang

 1. Để mở đầu trang để chỉnh sửa, nhấn Alt+H, rồi nhấn E.

  Để mở chân trang để chỉnh sửa, nhấn Alt+F, rồi nhấn E.

  Thao tác này sẽ mở Thanh Công cụ Đầu trang & Chân trang, đồng thời di chuyển tiêu điểm đến đầu trang hoặc chân trang.

 2. Để chèn ngày, nhấn Alt+J, rồi nhấn D để mở hộp thoại Ngày và Giờ.

 3. Sử dụng phím Mũi tên Xuống để di chuyển qua danh sách định dạng ngày và giờ có thể cho đầu trang hoặc chân trang. Khi bạn tìm thấy định dạng mong muốn, hãy nhấn phím Tab để chọn định dạng đó và di chuyển đến các tùy chọn khác trong hộp thoại.

 4. Trong hộp ngôn ngữ thả xuống, hãy nhấn phím Mũi tên Xuống để xem lại các ngôn ngữ đã cài đặt. Nhấn phím Tab để chọn một ngôn ngữ và di chuyển đến tùy chọn tiếp theo.

 5. Nhấn Enter nếu bạn muốn đặt các tùy chọn ngày và ngôn ngữ đó làm mặc định.

 6. Nhấn phím Tab để di chuyển tới nút OK, rồi nhấn Enter để chấp nhận lựa chọn của bạn.

 7. Để đóng đầu trang hoặc chân trang và trở lại nội dung tài liệu, nhấn Alt+J, rồi nhấn C.

Chọn một tùy chọn từ thanh công cụ Đầu trang & Chân trang

Thanh Công cụ Đầu trang & Chân trang có chứa nhiều tùy chọn mà bạn có thể sử dụng để tùy chỉnh đầu trang.

 1. Để mở dải băng Thanh Công cụ Đầu trang & Chân trang, nhấn Alt+N, rồi nhấn H, E.

 2. Để di chuyển đến dải băng, nhấn Alt+J.

 3. Nhấn phím Tab để di chuyển qua các lệnh trên Thanh Công cụ Đầu trang & Chân trang.

 4. Nhấn Enter để chọn một lệnh.

 5. Khi hoàn tất, đóng đầu trang hoặc chân trang và đóng dải băng bằng cách nhấn Alt+J, rồi nhấn C.

Loại bỏ đầu trang hoặc chân trang

 1. Để loại bỏ đầu trang trong tài liệu của bạn, hãy nhấn Alt+N, H để mở menu Đầ̀u trang trên tab Chèn.

  Để loại bỏ chân trang, nhấn Alt+N, O để mở menu Chân trang trên tab Chèn.

 2. Nhấn R để loại bỏ đầu trang hoặc chân trang, rồi nhấn phím ESC để trở lại nội dung tài liệu.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm, đọc và xóa chú thích trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để căn chỉnh văn bản và đoạn văn trong Word

Phím tắt cho Microsoft Word trên Windows

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng Word bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng Word for Android với TalkBack, bộ đọc màn hình Android dựng sẵn, để tạo đầu trang hoặc chân trang có chứa thông tin chuẩn chẳng hạn như số trang trên tất cả các trang trong tài liệu của bạn.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các chức năng cảm ứng trong Word for Android, hãy đi đến mục Hướng dẫn về cảm ứng trong Word for Android

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên điện thoại chạy Android. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với máy tính bảng chạy Android.

Trong chủ đề này

Tạo đầu trang hoặc chân trang

 1. Trong tài liệu của bạn, trong dạng xem soạn thảo , di chuyển đến phần tài liệu nơi bạn muốn thêm đầu trang hoặc chân trang.

 2. Nếu cần thiết, để đóng bàn phím và tới ruy-băng, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "không kiểm nhập, tùy chọn khác, chuyển", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Tab trang đầu mở ra và bạn nghe: "Tab menu, Home được chọn."

 3. Để đi đến tab chèn , gõ đúp vào màn hình, và sau đó trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe: "Tab chèn." Gõ đúp vào màn hình.

 4. Trong tab chèn , trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Đầu trang và chân trang, nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Đầu trang & chân trang menu mở ra và tiêu điểm sẽ di chuyển đến phần đó.

 5. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để tạo đầu trang, hãy nhập tiêu đề bằng cách dùng các bàn phím trên màn hình.

   Lưu ý: Để mở bàn phím, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Kiểm tra, thêm tùy chọn, chuyển," và sau đó gõ đúp vào màn hình.

  • Tạo chân trang, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe: "Chân trang, phần < phần số >," và sau đó gõ đúp vào màn hình. Di chuyển tiêu điểm vào phần chân trang, và bạn có thể nhập chân trang bằng cách dùng các bàn phím trên màn hình.

 6. Khi thực hiện xong, để đóng menu đầu trang & chân trang , và trở lại nội dung tài liệu, hãy kéo ngón tay của bạn trong vùng văn bản cho đến khi bạn nghe văn bản tài liệu, và sau đó gõ đúp vào màn hình.

Thêm số trang vào đầu trang hoặc chân trang

 1. Trong tài liệu của bạn, trong dạng xem soạn thảo , di chuyển đến phần tài liệu nơi bạn muốn thêm số trang vào đầu trang hoặc chân trang.

 2. Nếu cần thiết, để đóng bàn phím và tới ruy-băng, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "không kiểm nhập, tùy chọn khác, chuyển", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Tab trang đầu mở ra và bạn nghe: "Tab menu, Home được chọn."

 3. Để đi đến tab chèn , gõ đúp vào màn hình, và sau đó trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe: "Tab chèn." Gõ đúp vào màn hình.

 4. Trong tab chèn , hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "số trang nút, nút," và sau đó gõ đúp vào màn hình. Menu Số trang mở ra.

 5. Để tùy chỉnh các số trang, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "định dạng số", hộp tổ hợp, < tùy chọn hiện tại > được chọn, và sau đó gõ đúp vào màn hình. Menu định dạng số sẽ mở ra. Trượt nhanh sang phải để di chuyển qua các tùy chọn. Khi bạn di chuyển, TalkBack sẽ thông báo tùy chọn cho bạn. Khi trên tùy chọn bạn muốn, hãy gõ đúp vào màn hình. Để trở về menu Số trang , hãy vuốt sang trái cho đến khi bạn nghe "Sao nút", rồi gõ đúp vào màn hình.

 6. Trong menu Số trang để thêm số trang, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe vị trí số trang bạn muốn và sau đó gõ đúp vào màn hình để chọn nó. Số trang được thêm vào phần đầu trang hoặc chân trang, và menu đầu trang & chân trang mở ra.

 7. Để đóng menu đầu trang & chân trang , và trở lại nội dung tài liệu, hãy kéo ngón tay của bạn trong vùng văn bản cho đến khi bạn nghe văn bản tài liệu, và sau đó gõ đúp vào màn hình.

Lưu ý: Để xóa bỏ trang số, trong menu Số trang , hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "loại bỏ số trang", nút, và sau đó gõ đúp vào màn hình.

Loại bỏ đầu trang hoặc chân trang

 1. Trong tài liệu của bạn, trong dạng xem soạn thảo , di chuyển đến phần tài liệu mà bạn muốn loại bỏ đầu trang hoặc chân trang.

 2. Nếu cần thiết, để đóng bàn phím và tới ruy-băng, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "không kiểm nhập, tùy chọn khác, chuyển", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Tab trang đầu mở ra và bạn nghe: "Tab menu, Home được chọn."

 3. Để đi đến tab chèn , gõ đúp vào màn hình, và sau đó trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe: "Tab chèn." Gõ đúp vào màn hình.

 4. Trong tab chèn , trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Đầu trang và chân trang, nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Đầu trang & chân trang menu mở ra và tiêu điểm sẽ di chuyển đến phần đó.

 5. Để di chuyển tiêu điểm tới menu đầu trang & chân trang , hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "không kiểm nhập, tùy chọn khác, chuyển", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 6. Trong menu đầu trang & chân trang , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để loại bỏ đầu trang, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Tiêu đề menu", sau đó gõ đúp vào màn hình. Đầu trang menu mở ra. Sau đó, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "loại bỏ đầu trang, nút," và gõ đúp vào màn hình.

  • Để loại bỏ chân trang, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Chân trang menu", sau đó gõ đúp vào màn hình. Menu chân trang sẽ mở ra. Sau đó, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "loại bỏ chân trang, nút," và gõ đúp vào màn hình.

  Đầu trang hoặc chân trang sẽ bị loại bỏ, và di chuyển tiêu điểm tới menu đầu trang & chân trang .

 7. Để đóng menu đầu trang & chân trang và trở lại nội dung tài liệu, hãy kéo ngón tay của bạn trong vùng văn bản cho đến khi bạn nghe văn bản tài liệu, và sau đó gõ đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để căn chỉnh văn bản và đoạn văn trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng Word bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng Word Mobile với tường thuật viên đọc màn hình Windows dựng sẵn, để tạo đầu trang hoặc chân trang có chứa thông tin chuẩn chẳng hạn như số trang trên tất cả các trang trong tài liệu của bạn.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết chức năng cảm ứng trong Word Mobile, truy nhập mục Lệnh bàn phím và thao tác cảm ứng của Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên điện thoại chạy Windows. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với máy tính bảng hoặc PC.

Trong chủ đề này

Tạo đầu trang hoặc chân trang

Bạn có thể thêm bất kỳ văn bản nào bạn muốn vào đầu trang hoặc chân trang.

 1. Trong tài liệu của bạn, trong dạng xem Bố trí in , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để tạo đầu trang, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Tiêu đề < phần số >", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

  • Để tạo một chân trang, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Chân trang < phần số >", sau đó gõ đúp vào màn hình.

 2. Sử dụng các bàn phím trên màn hình để nhập văn bản đầu trang hoặc chân trang.

 3. Để đóng đầu trang hoặc chân trang và trở lại nội dung tài liệu, hãy gõ nhẹ nửa trên cùng của màn hình.

Thêm số trang vào đầu trang hoặc chân trang

Bạn có thể thêm số trang trong các định dạng khác nhau.

 1. Trong tài liệu của bạn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Nút thêm tùy chọn", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe "Nhà nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "Trang đầu, một trong < số sẵn có mục >." Menu chính bây giờ được bung rộng.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Chèn, < vị trí của mục hiện tại trên menu danh sách và số lượng các mục có sẵn >", sau đó gõ đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Nút số trang", sau đó gõ đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe vị trí số trang bạn muốn và sau đó gõ đúp vào màn hình để chọn nó.

 6. Để tùy chỉnh các số trang, ví dụ, bằng cách chọn định dạng số, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe: "Danh sách chân trang nhóm."

 7. Trượt nhanh sang phải để di chuyển qua danh sách lệnh, sau đó gõ đúp để chọn lệnh bạn muốn.

 8. Để trở lại nội dung tài liệu, hãy gõ nhẹ nửa trên cùng của màn hình.

Loại bỏ đầu trang hoặc chân trang

Bạn có thể loại bỏ văn bản trong đầu trang hoặc chân trang.

 1. Trong tài liệu của bạn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Nút thêm tùy chọn", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe "Chọn Tab, nút trang chủ, Thu gọn," và sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "Trang đầu, một trong < số sẵn có mục >." Menu chính bây giờ được bung rộng.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Đầu trang & chân trang, < vị trí của mục hiện tại trên menu danh sách và số lượng các mục có sẵn >", sau đó gõ đúp vào màn hình.

 4. Để loại bỏ đầu trang, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Tiêu đề nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

  Để loại bỏ chân trang, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Chân trang nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Loại bỏ đầu trang nút" hoặc "Loại bỏ chân trang nút", sau đó gõ đúp vào màn hình.

  Nội dung đầu trang hoặc chân trang sẽ bị loại bỏ và di chuyển tiêu điểm tới đầu trang.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để căn chỉnh văn bản và đoạn văn trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Tìm hiểu cách dẫn hướng Word bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng Word Online với bàn phím và tường thuật viên đọc màn hình Windows dựng sẵn, để tạo đầu trang hoặc chân trang có chứa các thông tin chuẩn trên tất cả các trang trong tài liệu của bạn, chẳng hạn như số trang, tài liệu tiêu đề, tên công ty, tác giả và ngày.

Lưu ý: 

 • Nếu sử dụng Trình tường thuật với Windows 10 Fall Creators Update, bạn phải tắt chế độ quét để có thể chỉnh sửa tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày với Office Online. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Tắt chế độ ảo hoặc chế độ duyệt trong bộ đọc màn hình trên Windows 10 Fall Creators Update.

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các phím tắt, đi đến mục Phím tắt trong Word Online.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 • Khi sử dụng Word Online, chúng tôi khuyên bạn nên dùng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì Word Online chạy trong trình duyệt web của bạn, các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl + F6 thay vì F6 để vào và thoát khỏi lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl + O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – không phải Word Online.

Thêm đầu trang hoặc chân trang

 1. Để di chuyển tiêu điểm tới dải băng, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy tên tab (thường là tab Trang đầu).

 2. Nhấn Tab đến tab Chèn, rồi nhấn Enter.

 3. Nhấn Tab đến nút Đầu trang & Chân trang, rồi nhấn Enter. Vùng chỉnh sửa đầu trang và chân trang sẽ mở ra.

 4. Bắt đầu nhập để tạo đầu trang căn trái. Nhấn phím Tab để nhập đầu trang căn giữa. Nhấn lại phím Tab để nhập đầu trang căn phải.

 5. Để chọn tùy chọn đầu trang, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy “Options button” (Nút Tùy chọn). Để duyệt các tùy chọn, nhấn Phím cách, rồi sử dụng các phím mũi tên. Để áp dụng một tùy chọn, nhấn Enter.

 6. Để thêm chân trang, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy “footer” (chân trang), rồi bắt đầu nhập.

 7. Để quay lại chỉnh sửa tài liệu, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy “Close header and footer button” (Nút Đóng đầu trang và chân trang), rồi nhấn Enter.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để căn chỉnh văn bản và đoạn văn trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Lối tắt bàn phím trong Word Online

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Tìm hiểu cách dẫn hướng Word bằng các tính năng trợ năng

Hỗ trợ Kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×