Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo đầu trang hoặc chân trang trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo đầu trang hoặc chân trang trong Word

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Office Accessibility. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem Trang chủ Trợ giúp Office.

Sử dụng Word 2016 bằng bàn phím và Trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên Windows, để tạo đầu trang hoặc chân trang có chứa thông tin tiêu chuẩn về tất cả các trang tài liệu của bạn, chẳng hạn như số trang, tiêu đề tài liệu, tên công ty, tác giả và ngày tháng.

Lưu ý: 

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Để biết các phím tắt, đi đến mục Phím tắt cho Microsoft Word trên Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Bắt đầu với Trình tường thuật.

 • Chủ đề này cũng ghi lại chức năng của JAWS. Để tìm hiểu về JAWS for Windows, đi đến mục Hướng dẫn Nhanh về JAWS for Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

Trong chủ đề này

Tạo đầu trang hoặc chân trang

Đầu trang và chân trang rất phổ biến trong Word nên chúng có thanh công cụ riêng.

 1. Để tạo đầu trang trong tài liệu của bạn, hãy nhấn Alt+N, rồi nhấn H để mở menu Đầu trang từ dải băng. Trình tường thuật sẽ không thông báo tên của menu.

  Để tạo chân trang, hãy nhấn Alt+N, rồi nhấn O để mở menu Chân trang từ dải băng. Trình tường thuật sẽ không thông báo tên của menu.

  Tiêu điểm sẽ đổi sang menu, menu này sẽ liệt kê các bố trí đầu trang hoặc chân trang.

 2. Sử dụng phím Tab hoặc phím Mũi tên xuống để di chuyển qua danh sách các bố trí. Nhấn Enter để chọn bố trí bạn muốn.

  Bố trí bạn đã chọn sẽ mở ra trong không gian đầu trang và chân trang của tài liệu. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến văn bản có thể chỉnh sửa đầu tiên trong bố trí mà bạn đã chọn. Bạn sẽ không thể chỉnh sửa lại nội dung tài liệu của mình cho đến khi đóng dải băng Đầu trang & Chân trang.

 3. Nhấn phím Mũi tên Phải để di chuyển tiêu điểm đến khu vực văn bản có thể chỉnh sửa. Bạn sẽ nghe thấy văn bản chỗ dành sẵn được đọc to lên, chẳng hạn như "Document title" (Tiêu đề tài liệu) hoặc "Type here" (Nhập ở đây).

 4. Nhập văn bản bạn muốn.

 5. Để di chuyển đến khu vực văn bản có thể chỉnh sửa tiếp theo, nếu có, hãy nhấn phím Mũi tên Phải.

 6. Khi bạn hoàn tất, hãy nhấn Alt+J, rồi nhấn C để đóng Đầu trang và di chuyển đến nội dung tài liệu.

Chỉnh sửa đầu trang hoặc chân trang

Bạn có thể thêm bất kỳ văn bản nào mình muốn vào đầu trang hoặc chân trang, chẳng hạn như các số trang, ngày hoặc một số trang. Bạn cũng có thể thêm hình ảnh, như logo công ty.

 1. Để mở và chỉnh sửa đầu trang, nhấn Alt+N, H, E.

  Để mở và chỉnh sửa chân trang, nhấn Alt+N, O, E.

  Thao tác này sẽ di chuyển tiêu điểm đến đầu trang hoặc chân trang, rồi mở dải băng Công cụ Đầu trang & Chân trang.

 2. Thực hiện các thay đổi bạn muốn.

 3. Khi hoàn tất, đóng đầu trang hoặc chân trang bằng cách nhấn Alt+J, rồi nhấn C. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến nội dung tài liệu của bạn.

Thêm số trang vào đầu trang hoặc chân trang

Word 2016 cung cấp các vị trí và định dạng khác nhau cho số trang dưới dạng các mục menu trên dải băng Thanh Công cụ Đầu trang & Chân trang.

 1. Để mở đầu trang để chỉnh sửa, nhấn Alt+H, rồi nhấn E.

  Để mở chân trang để chỉnh sửa, nhấn Alt+F, rồi nhấn E.

  Thao tác này sẽ mở Thanh Công cụ Đầu trang & Chân trang, đồng thời di chuyển tiêu điểm đến đầu trang hoặc chân trang.

 2. Để chèn số trang, hãy nhấn Alt+J, rồi N+U để mở menu Số Trang.

 3. Sử dụng phím Mũi tên Xuống để di chuyển qua danh sách các vị trí trang khả thi (đầu trang, cuối trang, v.v.) đối với số trang. Nhấn Enter hoặc Phím cách để chọn vị trí bạn muốn.

  Mỗi mục vị trí trang sẽ mở ra một menu bổ sung cung cấp các tùy chọn tại vị trí đó. Sử dụng phím Mũi tên Xuống để duyệt qua các tùy chọn này và chọn tùy chọn bạn muốn

 4. Khi hoàn tất, nhấn Alt+J, rồi nhấn C để đóng dải băng Thanh công cụ Đầu trang & Chân trang và di chuyển tiêu điểm quay lại nội dung tài liệu.

Thêm ngày vào đầu trang hoặc chân trang

 1. Để mở đầu trang để chỉnh sửa, nhấn Alt+H, rồi nhấn E.

  Để mở chân trang để chỉnh sửa, nhấn Alt+F, rồi nhấn E.

  Thao tác này sẽ mở Thanh Công cụ Đầu trang & Chân trang, đồng thời di chuyển tiêu điểm đến đầu trang hoặc chân trang.

 2. Để chèn ngày, nhấn Alt+J, rồi nhấn D để mở hộp thoại Ngày và Giờ.

 3. Sử dụng phím Mũi tên Xuống để di chuyển qua danh sách định dạng ngày và giờ có thể cho đầu trang hoặc chân trang. Khi bạn tìm thấy định dạng mong muốn, hãy nhấn phím Tab để chọn định dạng đó và di chuyển đến các tùy chọn khác trong hộp thoại.

 4. Trong hộp ngôn ngữ thả xuống, hãy nhấn phím Mũi tên Xuống để xem lại các ngôn ngữ đã cài đặt. Nhấn phím Tab để chọn một ngôn ngữ và di chuyển đến tùy chọn tiếp theo.

 5. Nhấn Enter nếu bạn muốn đặt các tùy chọn ngày và ngôn ngữ đó làm mặc định.

 6. Nhấn phím Tab để di chuyển tới nút OK, rồi nhấn Enter để chấp nhận lựa chọn của bạn.

 7. Để đóng đầu trang hoặc chân trang và trở lại nội dung tài liệu, nhấn Alt+J, rồi nhấn C.

Chọn một tùy chọn từ thanh công cụ Đầu trang & Chân trang

Thanh Công cụ Đầu trang & Chân trang có chứa nhiều tùy chọn mà bạn có thể sử dụng để tùy chỉnh đầu trang.

 1. Để mở dải băng Thanh Công cụ Đầu trang & Chân trang, nhấn Alt+N, rồi nhấn H, E.

 2. Để di chuyển đến dải băng, nhấn Alt+J.

 3. Nhấn phím Tab để di chuyển qua các lệnh trên Thanh Công cụ Đầu trang & Chân trang.

 4. Nhấn Enter để chọn một lệnh.

 5. Khi hoàn tất, đóng đầu trang hoặc chân trang và đóng dải băng bằng cách nhấn Alt+J, rồi nhấn C.

Loại bỏ đầu trang hoặc chân trang

 1. Để loại bỏ đầu trang trong tài liệu của bạn, hãy nhấn Alt+N, H để mở menu Đầ̀u trang trên tab Chèn.

  Để loại bỏ chân trang, nhấn Alt+N, O để mở menu Chân trang trên tab Chèn.

 2. Nhấn R để loại bỏ đầu trang hoặc chân trang, rồi nhấn phím ESC để trở lại nội dung tài liệu.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm, đọc và xóa chú thích trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để căn chỉnh văn bản và đoạn văn trong Word

Phím tắt cho Microsoft Word trên Windows

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng Word bằng các tính năng trợ năng

Hỗ trợ Kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×