Sử dụng bộ đọc màn hình để tô sáng một tệp hoặc thư mục trong thư viện tài liệu trong SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để tô sáng một tệp hoặc thư mục trong thư viện tài liệu trong SharePoint Online

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Office Accessibility. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng SharePoint Online bằng bàn phím và bộ đọc màn hình như JAWS hoặc Trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên Windows, để tô sáng các tệp, thư mục hoặc liên kết quan trọng trong thư viện tài liệu bằng cách ghim lên đầu thư viện tài liệu. Khi bạn ghim một mục, một hình ảnh thu nhỏ sẽ xuất hiện ở đầu trang thư viện tài liệu, giúp người dùng tìm mục đó dễ dàng hơn.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các phím tắt, hãy đi đến mục Phím tắt trong SharePoint Online.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này cũng ghi lại chức năng của JAWS. Để tìm hiểu về JAWS for Windows, đi đến mục Hướng dẫn Nhanh về JAWS for Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 • Khi sử dụng SharePoint Online, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì SharePoint Online chạy trong trình duyệt web nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát khỏi lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải SharePoint Online.

Trong chủ đề này

Làm nổi bật một mục trong thư viện tài liệu

Lưu ý: 

 • Khu vực tô sáng dành riêng cho một dạng xem thư mục hoặc thư viện duy nhất. Khi bạn sử dụng dạng xem tùy chỉnh, bạn cần ghim mục đó vào từng dạng xem mình muốn mục đó xuất hiện.

 • Bạn có thể tô sáng tối đa ba mục cho mỗi thư viện, thư mục hoặc dạng xem.

 • Quy trình này không có sẵn trong chế độ cổ điển.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Office 365 của tổ chức bạn, khởi động ứng dụng SharePoint, rồi mở thư viện tài liệu của bạn.

  Mẹo: Thư viện tài liệu trong SharePoint Online có hai chế độ xem khác nhau: trải nghiệm cổ điển và trải nghiệm SharePoint Online. Với hầu hết mọi người, trải nghiệm SharePoint Online là mặc định. Tuy nhiên, nếu bạn nghe thấy “Check it out button” (nút Xem qua) khi dẫn hướng thư viện tài liệu của mình thì bạn đang sử dụng trải nghiệm cổ điển. Để xem các thư viện tài liệu SharePoint Online, khi bạn nghe thấy “Check it out button”, hãy nhấn Enter. Sau khi chế độ xem trong thư viện tài liệu thay đổi thành trải nghiệm SharePoint Online và tiêu điểm di chuyển từ nút Xem qua tới liên kết Mới, bạn sẽ nghe thấy tên thư viện tài liệu của mình, sau đó là “New” (Mới).

 2. Đi đến thư viện tài liệu có chứa tệp, thư mục hoặc liên kết bạn muốn tô sáng.

 3. Trong dạng xem Danh sách hoặc dạng xem Ô, chọn mục bạn muốn làm nổi bật.

  Mẹo: 

  • Để chọn một mục, hãy nhấn tab cho đến khi bạn nghe thấy “Grid column headers, Use menus to sort, filter, or group by a column” (Tiêu đề cột lưới, Sử dụng menu để sắp xếp, lọc hoặc nhóm theo cột), rồi sử dụng phím Mũi tên Xuống. (Trong Tường thuật viên, bạn sẽ nghe thấy “Table name” (Tên bảng) cùng tên của cột tiếp theo.)

  • Cách chuyển đổi giữa dạng xem Danh sách và dạng xem Ô:

   • Hãy đảm bảo rằng không có tệp hay thư mục nào được chọn. Nút Mới và menu Dạng xem chỉ có sẵn trên menu khi không có tệp nào được chọn trong thư viện tài liệu.

   • Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “New, Create a new folder or Office document in this location” (Mới, Tạo một thư mục hoặc tài liệu Office mới tại vị trí này).

   • Nhấn phím Mũi tên Phải cho đến khi bạn nghe thấy “View menu” (Menu dạng xem), rồi nhấn Enter.

   • Nhấn phím Mũi tên Xuống cho đến khi bạn nghe thấy “List” (Danh sách) hoặc “Tiles” (Ô), rồi nhấn Enter.

 4. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Open” (Mở).

 5. Nhấn phím Mũi tên Phải cho đến khi bạn nghe thấy “Pin to top” (Ghim lên đầu), rồi nhấn Enter. Hình ảnh thu nhỏ của mục đó sẽ xuất hiện ở đầu thư viện của bạn.

  Mẹo: Nếu tùy chọn Ghim lên đầu không sẵn dùng trên thanh menu, hãy nhấn phím Mũi tên Phải cho đến khi bạn nghe thấy “More commands, Other things you can do with the selected items submenu” (Thêm lệnh, Các thao tác khác bạn có thể thực hiện với menu con mục đã chọn), rồi nhấn Enter. Trên menu con, nhấn phím Mũi tên Xuống cho tới khi bạn nghe thấy "Pin to top" (Ghim lên đầu), rồi nhấn Enter.

Lưu ý: Nếu bạn chọn hình ảnh thu nhỏ của mục nổi bật, thật dễ dàng để thao tác với mục đó:

 • Để chọn một hình ảnh thu nhỏ, nhấn tab cho đến khi bạn nghe thấy "Pinned items list box" (Hộp danh sách các mục đã ghim). Sau đó, nhấn phím Mũi tên Phải cho tới khi bạn nghe thấy tên mục nổi bật mình muốn. (Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy “Pinned items” (Các mục đã ghim).)

 • Để mở mục nổi bật đã chọn, nhấn Enter.

 • Cách mở một menu ngữ cảnh chứa danh sách các hành động bổ sung bạn có thể thực hiện trên mục nổi bật, ví dụ: Đổi tên, Cảnh báo tôi, Lịch sử Phiên bảnKiểm tra:

  1. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Open” (Mở).

  2. Nhấn phím Mũi tên Phải cho đến khi bạn nghe thấy “More commands, Other things you can do with the selected items submenu” (Thêm lệnh, Các thao tác khác bạn có thể thực hiện với menu con mục đã chọn), rồi nhấn Enter.

  3. Trên menu ngữ cảnh, để tiến hành lựa chọn, hãy sử dụng phím Mũi tên Xuống, rồi nhấn Enter.

Thay đổi thứ tự các mục nổi bật

Khi cần làm nổi bật nhiều mục, bạn có thể thay đổi thứ tự xuất hiện của chúng bằng cách di chuyển một mục sang trái hoặc sang phải.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Office 365 của tổ chức bạn, khởi động ứng dụng SharePoint, rồi mở thư viện tài liệu của bạn.

 2. Để xem các thư viện tài liệu SharePoint Online, nhấn phím Tab cho tới khi bạn nghe thấy “Check it out button” (Nút Xem qua). Nhấn Enter. Sau khi dạng xem trong thư viện tài liệu thay đổi thành dạng xem SharePoint Online và tiêu điểm di chuyển từ nút Xem qua tới liên kết Mới, bạn sẽ nghe thấy tên thư viện tài liệu của mình, sau đó là “New” (Mới).

  Mẹo: Nếu bạn không nghe thấy “Check it out button” (Nút Xem qua) thì nghĩa là bạn đang sử dụng dạng xem SharePoint Online.

 3. Đi đến thư viện tài liệu, thư mục hoặc dạng xem nơi mục được làm nổi bật.

 4. Để chọn mục bạn muốn sắp xếp lại, nhấn tab cho đến khi bạn nghe thấy “Pinned items list box” (Hộp danh sách mục đã ghim). Sau đó, nhấn phím Mũi tên Phải cho tới khi bạn nghe thấy tên mục nổi bật minh muốn di chuyển tới vị trí mới. (Trong Tường thuật viên, bạn sẽ nghe thấy “Pinned items” (Các mục đã ghim).)

 5. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Open” (Mở).

 6. Nhấn phím Mũi tên Phải cho đến khi bạn nghe thấy “Edit Pin” (Chỉnh sửa Ghim), rồi nhấn Enter.

  Mẹo: Nếu tùy chọn Chỉnh sửa ghim không sẵn dùng trên thanh menu, hãy nhấn phím Mũi tên Phải cho đến khi bạn nghe thấy “More commands, Other things you can do with the selected items submenu” (Thêm lệnh, Các thao tác khác bạn có thể thực hiện với menu con mục đã chọn), rồi nhấn Enter. Trên menu con, nhấn phím Mũi tên Xuống cho tới khi bạn nghe thấy "Edit pin" (Chỉnh sửa ghim), rồi nhấn Enter.

 7. Để chọn Di chuyển sang phải hoặc Di chuyển sang trái, hãy sử dụng phím Mũi tên Xuống, rồi nhấn Enter.

Bỏ ghim một mục nổi bật

 1. Đăng nhập vào Office 365 của tổ chức bạn, khởi động ứng dụng SharePoint, rồi mở thư viện tài liệu của bạn.

 2. Để xem các thư viện tài liệu SharePoint Online, nhấn phím Tab cho tới khi bạn nghe thấy “Check it out button” (Nút Xem qua). Nhấn Enter. Sau khi dạng xem trong thư viện tài liệu thay đổi thành dạng xem SharePoint Online và tiêu điểm di chuyển từ nút Xem qua tới liên kết Mới, bạn sẽ nghe thấy tên thư viện tài liệu của mình, sau đó là “New” (Mới).

  Mẹo: Mẹo Nếu bạn không nghe thấy “Check it out button” (Nút Xem qua) thì nghĩa là bạn đang sử dụng dạng xem SharePoint Online.

 3. Đi đến thư viện tài liệu, thư mục hoặc dạng xem nơi mục được làm nổi bật.

 4. Để chọn mục bạn muốn bỏ ghim, nhấn tab cho đến khi bạn nghe thấy “Pinned items list box” (Hộp danh sách mục đã ghim). Sau đó, nhấn phím Mũi tên Phải cho tới khi bạn nghe thấy tên mục nổi bật minh muốn di chuyển tới vị trí mới. (Trong Tường thuật viên, bạn sẽ nghe thấy “Pinned items” (Các mục đã ghim).)

 5. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Open” (Mở).

 6. Bỏ ghim mục:

  • Nếu chỉ có một mục được ghim, nhấn phím Mũi tên Phải cho đến khi bạn nghe thấy “Unpin submenu” (Bỏ ghim menu con), rồi nhấn Enter.

  • Nếu có từ hai mục trở lên được ghim, nhấn phím Mũi tên Phải cho đến khi bạn nghe thấy “Edit Pin submenu” (Chỉnh sửa Ghim menu con), rồi nhấn Enter. Nhấn phím Mũi tên Xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Unpin" (Bỏ ghim), rồi nhấn Enter.

Sử dụng SharePoint Online với bàn phím và tường thuật viên đọc màn hình Windows dựng sẵn, để tô sáng quan trọng tệp, thư mục hoặc nối kết trong thư viện tài liệu bằng cách ghim chúng ở trên cùng của thư viện tài liệu. Mục đã ghim sẽ xuất hiện dưới dạng một hình thu nhỏ ở phía trên cùng của trang thư viện tài liệu.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các phím tắt, hãy đi đến mục Phím tắt trong SharePoint Online.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 • Khi sử dụng SharePoint Online, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì SharePoint Online chạy trong trình duyệt web nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát khỏi lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải SharePoint Online.

Trong chủ đề này

Chuyển sang dạng xem danh sách

Danh sách tất cả các mục trong thư viện tài liệu, bạn cần chuyển sang dạng xem danh sách .

 1. Đi đến thư viện tài liệu có chứa tệp, thư mục hoặc liên kết bạn muốn tô sáng.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Tìm kiếm," nhấn phím mũi tên bấm Caps Lock + phải cho đến khi bạn nghe "Xem các tùy chọn", sau đó nhấn Enter.

  Nếu bạn không nghe "Tùy chọn dạng xem", loại bỏ tất cả các mục lựa chọn và thử lại.

 3. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe "Danh sách", sau đó nhấn Enter.

Ghim một mục trong thư viện tài liệu

Mục được ghim chỉ xuất hiện như được tô sáng trong thư mục và dạng xem thư viện mà nó ban đầu đã ghim. Nếu bạn sử dụng dạng xem tùy chỉnh, bạn cần để ghim mục trong mỗi dạng xem mà bạn muốn nó xuất hiện như được tô sáng. Bạn có thể ghim tối đa ba mục trên một thư viện, thư mục, hoặc dạng xem.

 1. Đi đến thư viện tài liệu có chứa tệp, thư mục hoặc nối kết bạn muốn ghim.

 2. Để chọn mục cần được ghim, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe mục đầu tiên trong danh sách mục. Nhấn Caps Lock + trái hoặc phím mũi tên bên phải cho đến khi bạn nghe thấy tên của mục.

 3. Để mở menu ngữ cảnh, hãy nhấn phím Alt + Menu. Bạn nghe: "Menu." Nếu bạn nghe "Menu bật lên, đọc to" thay vì "Menu", hãy nhấn Esc để di chuyển tiêu điểm tới menu ngữ cảnh chính xác.

 4. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe "Ghim vào đầu", sau đó nhấn phím cách.

Thay đổi thứ tự của các mục đã ghim

Khi bạn đã ghim nhiều mục, bạn có thể thay đổi thứ tự mà chúng xuất hiện.

 1. Đi đến thư viện tài liệu, thư mục, hoặc dạng xem nơi các mục được ghim.

 2. Để chọn mục bạn muốn di chuyển, hãy nhấn Tab khóa cho đến khi bạn nghe "ghim mục." Sau đó, nhấn phím mũi tên bấm Caps Lock + phải cho đến khi bạn nghe thấy tên của mục.

 3. Để mở menu ngữ cảnh, hãy nhấn phím Alt + Menu. Bạn nghe: "Menu." Nếu bạn nghe "Menu bật lên, đọc to" thay vì "Menu", hãy nhấn Esc để di chuyển tiêu điểm tới menu ngữ cảnh chính xác.

 4. Trong menu ngữ cảnh, nhấn phím mũi tên bấm Caps Lock + phải cho đến khi bạn nghe "Sửa mã Pin", sau đó nhấn phím cách.

 5. Để chọn hướng để di chuyển mục, nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe tùy chọn mà bạn muốn, rồi nhấn Enter.

Tháo ghim một mục

 1. Đi đến thư viện tài liệu, thư mục, hoặc dạng xem nơi mục được ghim.

 2. Để chọn mục bạn muốn để tháo ghim, hãy nhấn Tab khóa cho đến khi bạn nghe "ghim mục." Sau đó, nhấn phím mũi tên bấm Caps Lock + phải cho đến khi bạn nghe thấy tên của mục.

 3. Để mở menu ngữ cảnh, hãy nhấn phím Alt + Menu. Bạn nghe: "Menu." Nếu bạn nghe "Menu bật lên, đọc to" thay vì "Menu", hãy nhấn Esc để di chuyển tiêu điểm tới menu ngữ cảnh chính xác.

 4. Để tháo ghim một mục, trong menu ngữ cảnh, nhấn phím mũi tên bấm Caps Lock + phải cho đến khi bạn nghe "Sửa mã Pin", sau đó nhấn phím cách. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe "Bỏ ghim", sau đó nhấn phím cách.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo dạng xem tùy chỉnh cho thư viện tài liệu trong SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để chỉnh sửa dạng xem tùy chỉnh cho thư viện tài liệu trong SharePoint Online

Phím tắt trong SharePoint Online

Bắt đầu sử dụng bộ đọc màn hình với thư viện tài liệu hiện đại trong SharePoint Online

Các tính năng trợ năng trong SharePoint Online

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×