Sử dụng bộ đọc màn hình để tìm và trả lời các cảnh báo trong Microsoft Teams

Sử dụng bộ đọc màn hình để tìm và trả lời các cảnh báo trong Microsoft Teams

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Office Accessibility. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem Trang chủ Trợ giúp Office.

Sử dụng Microsoft Teams với bàn phím của bạn và trình đọc màn hình, chẳng hạn như JAWS hoặc tường thuật viên đọc màn hình Windows dựng sẵn, để tìm và trả lời cảnh báo và thông báo, vì vậy bạn sẽ không bao giờ nhỡ một điều.

Lưu ý: 

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Để biết phím tắt, tới phần Phím tắt cho Microsoft Teams.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Bắt đầu với Trình tường thuật.

 • Chủ đề này cũng ghi lại chức năng của JAWS. Để tìm hiểu về JAWS for Windows, đi đến mục Hướng dẫn Nhanh về JAWS for Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

Trong chủ đề này

Tìm thông báo trong nguồn cấp Hoạt động

Tất cả thông báo của bạn xuất hiện trong nguồn cấp Hoạt động của bạn, vì vậy bạn sẽ luôn được cập nhật. Bạn sẽ nhận được thông báo bất cứ khi nào ai đó:

 • @đề cập đến bạn

 • @đề cập đến các nhóm và kênh mà bạn là thành viên

 • trả lời các cuộc hội thoại mà bạn tham gia

 • trả lời tin nhắn của bạn

 1. Để mở hoạt động nguồn cấp dữ liệu, hãy nhấn Ctrl + 1. Bạn nghe: "Nguồn cấp, tùy chọn thả xuống."

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe đầu tiên thông báo trong nguồn cấp. Bạn nghe thông tin người gửi, nội dung thông báo và chi tiết, và số và vị trí của thông báo đã chọn trong danh sách, theo sau là "Tùy chọn khác."

 3. Để mở menu Tùy chọn khác, nhấn Phím cách. Bạn sẽ nghe thấy: "Mark as read" (Đánh dấu là đã đọc) hoặc "Mark as unread" (Đánh dấu là chưa đọc). Để di chuyển trong menu, nhấn phím mũi tên Lên hoặc Xuống. Để chọn, nhấn Enter. Để thoát menu, nhấn Esc.

 4. Để di chuyển trong danh sách thông báo, nhấn phím mũi tên Lên hoặc Xuống.

Mẹo: Để nhanh chóng tìm thấy một thông báo, hãy dùng vùng tìm kiếm ở phía trên cùng của màn hình. Để đi tới hộp Tìm kiếm, hãy nhấn Ctrl + E.

 • Để tìm một người hoạt động, hãy nhập "/ hoạt động" trong trường tìm kiếm và nhấn Enter. Bạn nghe: "Hãy nhập tên của một người." Nhập tên của một người có hoạt động bạn muốn tìm và nhấn Enter.

 • Để tìm @mentions của bạn, hãy nhập "/ đề cập" trong trường tìm kiếm và nhấn Enter.

Lọc nguồn cấp Hoạt động

Bạn có thể chọn thông báo xuất hiện trong nguồn cấp. Ví dụ: bạn có thể nhận thông báo khi ai đó đã trả lời tin nhắn của bạn.

 1. Để mở hoạt động nguồn cấp dữ liệu, hãy nhấn Ctrl + 1. Bạn nghe: "Nguồn cấp tùy chọn thả xuống."

 2. Nhấn phím Tab. Bạn nghe: "Nút bộ lọc nguồn cấp." Nhấn phím cách. Menu bộ lọc mở ra.

 3. Để di chuyển trong menu, nhấn phím mũi tên Lên hoặc Xuống. Để chọn, nhấn Enter. Lúc này nguồn cấp chỉ liệt kê các thông báo trên mục được chọn.

 4. Để loại bỏ bộ lọc, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Loại bỏ nút bộ lọc nguồn cấp", sau đó nhấn phím cách.

Lưu ý: Nếu bạn chọn không nhận thông báo về một hoạt động cụ thể, bạn cũng sẽ ngừng nhận thông báo biểu ngữ về chúng.

Trả lời thông báo

Khi bạn nghe thấy một thông báo thú vị, bạn có thể dẫn hướng đến hoạt động đó và tham gia. Ví dụ, nếu một thành viên trong nhóm đã @đề cập đến bạn, đi đến tin nhắn có @đề cập trong tab Cuộc hội thoại, xem nội dung của nó, và trả lời tin nhắn.

 1. Để mở hoạt động nguồn cấp dữ liệu, hãy nhấn Ctrl + 1. Bạn nghe: "Nguồn cấp tùy chọn thả xuống."

 2. Để di chuyển vào danh sách các thông báo, hãy nhấn phím Tab.

 3. Nhấn phím mũi tên Lên hoặc Xuống cho đến khi bạn nghe thấy thông báo mà bạn muốn trả lời, sau đó nhấn Enter. Cuộc hội thoại có liên quan được hiển thị trên tab Cuộc hội thoại.

 4. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe bạn vào thư mới nhất trong hội thoại liên quan.

 5. Nhấn phím mũi tên lên cho đến khi bạn nghe thư mà bạn nhận thông báo. Bộ đọc màn hình đọc thư và chi tiết của nó.

 6. Nhấn Enter, sau đó nhấn phím mũi tên Xuống. Bạn sẽ nghe thấy: "Reply button" (Nút trả lời).

 7. Nhấn Phím cách. Bạn sẽ nghe thấy: "Compose a reply, edit, type, and text" (Soạn thảo trả lời, chỉnh sửa, nhập, và văn bản).

 8. Nhập tin nhắn. Để gửi thư trả lời, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Nút gửi", sau đó nhấn Enter.

Tùy chỉnh cài đặt thông báo

Bạn có thể tinh chỉnh kiểu thông báo bạn nhận được trong nguồn cấp Hoạt động, trong email của bạn, hoặc trong biểu ngữ.

 1. Bất kỳ đâu trong Microsoft Teams, hãy nhấn Ctrl + dấu phẩy (,). Menu thiết đặt mở ra.

 2. Nhấn phím mũi tên Xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Notifications button" (Nút Thông báo), rồi nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: "Notifications settings menu" (Menu cài đặt thông báo).

 3. Để dẫn hướng trong menu, nhấn phím Tab.

 4. Để mở rộng danh sách tùy chọn, nhấn Phím cách. Để di chuyển trong danh sách, nhấn phím mũi tên Lên hoặc Xuống. Để chọn, nhấn Enter.

 5. Để thoát menu Cài đặt thông báo, nhấn Esc.

  Lưu ý: Nếu bạn không được đăng nhập vào Microsoft Teams, bạn sẽ nhận được thông báo qua email về bất kỳ hoạt động bị nhỡ nào.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình trò chuyện trong Microsoft Teams

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo Nhóm mới trong Microsoft Teams

Phím tắt cho Microsoft Teams

Tác vụ cơ bản bằng cách dùng bộ đọc màn hình với Microsoft Teams

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Microsoft Teams

Sử dụng Microsoft Teams với tường thuật viên đọc màn hình Windows dựng sẵn, để tìm và trả lời cảnh báo và thông báo, vì vậy bạn sẽ không bao giờ nhỡ một điều.

Lưu ý: 

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Để biết phím tắt, tới phần Phím tắt cho Microsoft Teams.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Bắt đầu với Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

Trong chủ đề này

Tìm thông báo trong nguồn cấp Hoạt động

Tất cả thông báo của bạn xuất hiện trong nguồn cấp Hoạt động của bạn, vì vậy bạn sẽ luôn được cập nhật. Bạn sẽ nhận được thông báo bất cứ khi nào ai đó:

 • @đề cập đến bạn

 • @đề cập đến các nhóm và kênh mà bạn là thành viên

 • trả lời các cuộc hội thoại mà bạn tham gia

 • trả lời tin nhắn của bạn

 1. Để mở hoạt động nguồn cấp dữ liệu, hãy nhấn Ctrl + Shift + 1. Bạn nghe: "nguồn cấp dữ liệu danh sách hoạt động và thông báo".

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe đầu tiên thông báo trong nguồn cấp. Bạn nghe thông tin người gửi, nội dung thông báo và chi tiết, và số và vị trí của thông báo đã chọn trong danh sách.

 3. Để di chuyển trong danh sách thông báo, nhấn phím mũi tên Lên hoặc Xuống.

Mẹo: Để nhanh chóng tìm thấy một thông báo, hãy dùng vùng tìm kiếm ở phía trên cùng của màn hình. Để đi tới hộp Tìm kiếm, hãy nhấn Ctrl + E.

 • Để tìm một người hoạt động, hãy nhập "/ hoạt động" trong trường tìm kiếm và nhấn Enter. Bạn nghe: "Hãy nhập tên của một người." Nhập tên của một người có hoạt động bạn muốn tìm và nhấn Enter.

 • Để tìm @mentions của bạn, hãy nhập "/ đề cập" trong trường tìm kiếm và nhấn Enter.

Lọc nguồn cấp Hoạt động

Bạn có thể chọn thông báo xuất hiện trong nguồn cấp. Ví dụ: bạn có thể nhận thông báo khi ai đó đã trả lời tin nhắn của bạn.

 1. Để mở hoạt động nguồn cấp dữ liệu, hãy nhấn Ctrl + Shift + 1. Bạn nghe: "nguồn cấp dữ liệu danh sách hoạt động và thông báo".

 2. Nhấn phím Tab hoặc Shift + Tab cho đến khi bạn nghe: "chú giải công cụ, bộ lọc." Nhấn Ctrl + phím cách. Menu bộ lọc mở ra.

 3. Để di chuyển trong menu, nhấn Ctrl + phải. Để chọn, nhấn Enter. Nguồn cấp ngay liệt kê các thông báo trên chỉ mục đã chọn.

 4. Để loại bỏ bộ lọc, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Loại bỏ nút bộ lọc của nguồn cấp", sau đó nhấn phím cách.

Lưu ý: Nếu bạn chọn không nhận thông báo về một hoạt động cụ thể, bạn cũng sẽ ngừng nhận thông báo biểu ngữ về chúng.

Trả lời thông báo

Khi bạn nghe thấy một thông báo thú vị, bạn có thể dẫn hướng đến hoạt động đó và tham gia. Ví dụ, nếu một thành viên trong nhóm đã @đề cập đến bạn, đi đến tin nhắn có @đề cập trong tab Cuộc hội thoại, xem nội dung của nó, và trả lời tin nhắn.

 1. Để mở hoạt động nguồn cấp dữ liệu, hãy nhấn Ctrl + Shift + 1. Bạn nghe: "nguồn cấp dữ liệu danh sách hoạt động và thông báo".

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe đầu tiên thông báo trong nguồn cấp.

 3. Nhấn phím mũi tên Lên hoặc Xuống cho đến khi bạn nghe thấy thông báo mà bạn muốn trả lời, sau đó nhấn Enter. Cuộc hội thoại có liên quan được hiển thị trên tab Cuộc hội thoại.

 4. Nhấn H cho đến khi bạn nghe thư mà bạn nhận thông báo. Bộ đọc màn hình đọc thư và chi tiết của nó.

 5. Nhấn H cho đến khi bạn nghe: "Đầu đề mức 5 nút, trả lời."

 6. Nhấn Enter. Bạn nghe: "Trả lời, chỉnh sửa."

 7. Nhập tin nhắn. Để gửi thư trả lời, hãy nhấn Enter.

Tùy chỉnh cài đặt thông báo

Bạn có thể tinh chỉnh kiểu thông báo bạn nhận được trong nguồn cấp Hoạt động, trong email của bạn, hoặc trong biểu ngữ.

 1. Nhấn Caps lock + phím cách cho đến khi bạn nghe: "Quét tắt."

 2. Bất kỳ đâu trong Microsoft Teams, hãy nhấn Ctrl + Shift + dấu phẩy (,). Menu thiết đặt mở ra.

 3. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe "Thông báo tab mục", sau đó nhấn Enter.

 4. Để dẫn hướng trong menu, nhấn phím Tab.

 5. Để mở rộng danh sách tùy chọn, nhấn Phím cách. Để di chuyển trong danh sách, nhấn phím mũi tên Lên hoặc Xuống. Để chọn, nhấn Enter.

 6. Để thoát menu Cài đặt thông báo, nhấn Esc.

  Lưu ý: Nếu bạn không được đăng nhập vào Microsoft Teams, bạn sẽ nhận được thông báo qua email về bất kỳ hoạt động bị nhỡ nào.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình trò chuyện trong Microsoft Teams

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo Nhóm mới trong Microsoft Teams

Phím tắt cho Microsoft Teams

Tác vụ cơ bản bằng cách dùng bộ đọc màn hình với Microsoft Teams

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Microsoft Teams

Sử dụng Microsoft Teams trên web với bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình chẳng hạn như JAWS hoặc tường thuật viên đọc màn hình Windows dựng sẵn, để tìm và trả lời cảnh báo và thông báo, vì vậy bạn sẽ không bao giờ nhỡ một điều.

Lưu ý: 

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Bắt đầu với Trình tường thuật.

 • Chủ đề này cũng ghi lại chức năng của JAWS. Để tìm hiểu về JAWS for Windows, đi đến mục Hướng dẫn Nhanh về JAWS for Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 • Khi bạn sử dụng Microsoft Teams trên web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì Microsoft Teams trên web chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát ra khỏi lệnh. Tương tự, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải Microsoft Teams trên web.

 • Nếu bạn sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt của mình, hãy sử dụng Trình tường thuật làm bộ đọc màn hình. Với trình duyệt web Chrome, hãy sử dụng JAWS.

Trong chủ đề này

Tìm thông báo trong nguồn cấp Hoạt động

Tất cả thông báo của bạn xuất hiện trong nguồn cấp Hoạt động của bạn, vì vậy bạn sẽ luôn được cập nhật. Bạn sẽ nhận được thông báo bất cứ khi nào ai đó:

 • @đề cập đến bạn

 • @đề cập đến các nhóm và kênh mà bạn là thành viên

 • trả lời các cuộc hội thoại mà bạn tham gia

 • trả lời tin nhắn của bạn

 1. Để mở hoạt động nguồn cấp dữ liệu, hãy nhấn Ctrl + Shift + 1. Bạn nghe: "danh sách hoạt động và thông báo, nguồn cấp menu." HÀM sẽ thông báo: "Menu, nguồn cấp menu."

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe đầu tiên thông báo trong nguồn cấp. Bạn nghe: "< người gửi thông tin, nội dung thông báo và chi tiết, số và vị trí của thông báo đã chọn trong danh sách >."

 3. Để di chuyển trong danh sách thông báo, nhấn phím mũi tên Lên hoặc Xuống.

Mẹo: 

 • Để nhanh chóng tìm thấy bất kỳ đề cập của chính bạn, hãy nhấn Ctrl + E để di chuyển đến vùng tìm kiếm ở phía trên cùng của màn hình. Nhập/đề cập, sau đó nhấn Enter. Các hoạt động nơi bạn có được đề cập được liệt kê trong ngăn danh sách.

 • Để nhanh chóng tìm hiểu tất cả các hoạt động gần đây của một người cụ thể, hãy nhấn Ctrl + E để di chuyển đến vùng tìm kiếm ở phía trên cùng của màn hình. Nhập /activity, nhấn Enter, và bắt đầu nhập tên của người đó. Danh sách kết quả tìm kiếm được cập nhật khi bạn nhập. Nhấn phím mũi tên xuống để duyệt danh sách cho đến khi bạn nghe kết quả bạn muốn, sau đó nhấn Enter. Các hoạt động của người đã chọn được liệt kê trong ngăn nội dung.

Lọc nguồn cấp Hoạt động

Bạn có thể chọn thông báo xuất hiện trong nguồn cấp. Ví dụ: bạn có thể nhận thông báo khi ai đó đã trả lời tin nhắn của bạn.

 1. Để mở hoạt động nguồn cấp dữ liệu, hãy nhấn Ctrl + Shift + 1. Bạn nghe: "Nguồn cấp menu."

 2. Nhấn phím Tab cùng và sau đó nhấn Shift + Tab cho đến khi bạn nghe: "Chú giải công cụ, bộ lọc." Nhấn Enter. Với JAWS, bạn nghe: "Bộ lọc, mục danh sách hộp," phải nhấn Enter + phím cách. Menu bộ lọc mở ra.

 3. Để di chuyển trong menu, nhấn phím mũi tên Lên hoặc Xuống. Để chọn, nhấn Enter. Lúc này nguồn cấp chỉ liệt kê các thông báo trên mục được chọn.

 4. Để loại bỏ bộ lọc, hãy nhấn Tab hoặc Tab + Shift cho đến khi bạn nghe: "Loại bỏ bộ lọc của nguồn cấp, nút." Nhấn Enter.

Lưu ý: Nếu bạn chọn không nhận thông báo về một hoạt động cụ thể, bạn cũng sẽ ngừng nhận thông báo biểu ngữ về chúng.

Trả lời thông báo

Khi bạn nghe thấy một thông báo thú vị, bạn có thể dẫn hướng đến hoạt động đó và tham gia. Ví dụ, nếu một thành viên trong nhóm đã @đề cập đến bạn, đi đến tin nhắn có @đề cập trong tab Cuộc hội thoại, xem nội dung của nó, và trả lời tin nhắn.

 1. Để mở hoạt động nguồn cấp dữ liệu, hãy nhấn Ctrl + Shift + 1. Bạn nghe: "Nguồn cấp menu."

 2. Để di chuyển vào danh sách các thông báo, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe một thông báo.

 3. Nhấn phím mũi tên Lên hoặc Xuống cho đến khi bạn nghe thấy thông báo mà bạn muốn trả lời, sau đó nhấn Enter. Cuộc hội thoại có liên quan được hiển thị trên tab Cuộc hội thoại.

 4. Để nghe nội dung thư, hãy nhấn lên hoặc phím mũi tên cho đến khi bạn nghe nó. Với JAWS, nhấn H cho đến khi bạn nghe thư.

 5. Để trả lời, hãy nhấn lên hoặc phím mũi tên cho đến khi bạn nghe: "Nút trả lời." Với JAWS, nhấn H cho đến khi bạn nghe: "Trả lời, mức đầu đề 5, nút."

 6. Nhấn Enter. Bạn nghe: "Trả lời, chỉnh sửa."

 7. Nhập tin nhắn của bạn. Để gửi trả lời, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Send button" (Nút Gửi), sau đó nhấn Enter.

Tùy chỉnh cài đặt thông báo

Bạn có thể tinh chỉnh kiểu thông báo bạn nhận được trong nguồn cấp Hoạt động, trong email của bạn, hoặc trong biểu ngữ.

 1. Bất kỳ đâu trong Microsoft Teams trên web, hãy nhấn Ctrl + Shift + dấu phẩy (,). Bạn nghe: "Không phải đã chọn, chung tab mục." Với JAWS, bạn nghe: "Tab chung."

 2. Nhấn Caps lock + phím mũi tên cho đến khi bạn nghe "Thông báo tab mục", sau đó nhấn Enter. Với JAWS, bạn nghe: "Thông báo tab."

 3. Để dẫn hướng trong menu thông báo , hãy nhấn phím Tab.

 4. Để mở rộng danh sách tùy chọn, nhấn Phím cách. Để di chuyển trong danh sách, nhấn phím mũi tên Lên hoặc Xuống. Để chọn, nhấn Enter.

 5. Để thoát khỏi menu thiết đặt , hãy nhấn Esc.

  Lưu ý: Nếu bạn không đăng nhập vào Microsoft Teams trên web, bạn sẽ nhận được thông báo email về bất kỳ hoạt động nào đã bỏ lỡ.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình trò chuyện trong Microsoft Teams

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo Nhóm mới trong Microsoft Teams

Tác vụ cơ bản bằng cách dùng bộ đọc màn hình với Microsoft Teams

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Microsoft Teams

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×