Sử dụng bộ đọc màn hình để tìm và trả lời các cảnh báo trong Microsoft Teams

Sử dụng bộ đọc màn hình để tìm và trả lời các cảnh báo trong Microsoft Teams

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Office Accessibility. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem Trang chủ Trợ giúp Office.

Sử dụng Microsoft Teams với bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình, như là JAWS, để tìm và trả lời cảnh báo và thông báo, vì vậy bạn sẽ không bao giờ bị lỡ điều gì.

Lưu ý: 

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Để biết phím tắt, tới phần Phím tắt cho Microsoft Teams.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng JAWS. Để tìm hiểu về JAWS for Windows, tham chiếu đến mục Hướng dẫn Nhanh về JAWS for Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

Trong chủ đề này

Tìm thông báo trong nguồn cấp Hoạt động

Tất cả thông báo của bạn xuất hiện trong nguồn cấp Hoạt động của bạn, vì vậy bạn sẽ luôn được cập nhật. Bạn sẽ nhận được thông báo bất cứ khi nào ai đó:

 • @đề cập đến bạn

 • @đề cập đến các nhóm và kênh mà bạn là thành viên

 • trả lời các cuộc hội thoại mà bạn tham gia

 • trả lời tin nhắn của bạn

 1. Để mở nguồn cấp Hoạt động, nhấn Alt+1. Bạn sẽ nghe thấy: "Feeds, drop-down options" (Nguồn cấp, tùy chọn thả xuống).

 2. Nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy thông báo đầu tiên trong nguồn cấp. Bạn sẽ nghe thấy: "<Sender info, notification content and details, the number and position of the selected notification in the list>, more options" (<Sender info, notification content and details, the number and position of the selected notification in the list>, tùy chọn khác).

 3. Để mở menu Tùy chọn khác, nhấn Phím cách. Bạn sẽ nghe thấy: "Mark as read" (Đánh dấu là đã đọc) hoặc "Mark as unread" (Đánh dấu là chưa đọc). Để di chuyển trong menu, nhấn phím mũi tên Lên hoặc Xuống. Để chọn, nhấn Enter. Để thoát menu, nhấn Esc.

 4. Để di chuyển trong danh sách thông báo, nhấn phím mũi tên Lên hoặc Xuống.

Lọc nguồn cấp Hoạt động

Bạn có thể chọn thông báo xuất hiện trong nguồn cấp. Ví dụ: bạn có thể nhận thông báo khi ai đó đã trả lời tin nhắn của bạn.

 1. Để mở nguồn cấp Hoạt động, nhấn Alt+1. Bạn sẽ nghe thấy: "Feeds drop-down options" (Tùy chọn thả xuống của nguồn cấp).

 2. Nhấn Tab. Bạn sẽ nghe thấy: "Feeds filter button" (Nút bộ lọc nguồn cấp). Nhấn Phím cách. Menu bộ lọc mở ra.

 3. Để di chuyển trong menu, nhấn phím mũi tên Lên hoặc Xuống. Để chọn, nhấn Enter. Lúc này nguồn cấp chỉ liệt kê các thông báo trên mục được chọn.

 4. Để xóa bộ lọc, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Remove filter feeds button" (Nút xóa nguồn cấp bộ lọc), rồi nhấn Phím cách.

Lưu ý: Nếu bạn chọn không nhận thông báo về một hoạt động cụ thể, bạn cũng sẽ ngừng nhận thông báo biểu ngữ về chúng.

Trả lời thông báo

Khi bạn nghe thấy một thông báo thú vị, bạn có thể dẫn hướng đến hoạt động đó và tham gia. Ví dụ, nếu một thành viên trong nhóm đã @đề cập đến bạn, đi đến tin nhắn có @đề cập trong tab Cuộc hội thoại, xem nội dung của nó, và trả lời tin nhắn.

 1. Để mở nguồn cấp Hoạt động, nhấn Alt+1. Bạn sẽ nghe thấy: "Feeds drop-down options" (Tùy chọn thả xuống của nguồn cấp).

 2. Để di chuyển đến danh sách thông báo, nhấn Tab.

 3. Nhấn phím mũi tên Lên hoặc Xuống cho đến khi bạn nghe thấy thông báo mà bạn muốn trả lời, sau đó nhấn Enter. Cuộc hội thoại có liên quan được hiển thị trên tab Cuộc hội thoại.

 4. Nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy tin nhắn mới nhất trong cuộc hội thoại liên quan.

 5. Nhấn Phím mũi tên lên cho đến khi bạn nghe thấy tin nhắn từ đó bạn nhận được thông báo. JAWS đọc tin nhắn và chi tiết tin nhắn.

 6. Nhấn Enter, sau đó nhấn phím mũi tên Xuống. Bạn sẽ nghe thấy: "Reply button" (Nút trả lời).

 7. Nhấn Phím cách. Bạn sẽ nghe thấy: "Compose a reply, edit, type, and text" (Soạn thảo trả lời, chỉnh sửa, nhập, và văn bản).

 8. Nhập tin nhắn của bạn. Để gửi trả lời, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Send button" (Nút Gửi), sau đó nhấn Enter.

Tùy chỉnh cài đặt thông báo

Bạn có thể tinh chỉnh kiểu thông báo bạn nhận được trong nguồn cấp Hoạt động, trong email của bạn, hoặc trong biểu ngữ.

 1. Bất cứ ở đâu trong Microsoft Teams, nhấn Alt+G. Menu Cài đặt mở ra.

 2. Nhấn phím mũi tên Xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Notifications button" (Nút Thông báo), rồi nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: "Notifications settings menu" (Menu cài đặt thông báo).

 3. Để dẫn hướng trong menu, nhấn Tab.

 4. Để mở rộng danh sách tùy chọn, nhấn Phím cách. Để di chuyển trong danh sách, nhấn phím mũi tên Lên hoặc Xuống. Để chọn, nhấn Enter.

 5. Để thoát menu Cài đặt thông báo, nhấn Esc.

  Lưu ý: Nếu bạn không được đăng nhập vào Microsoft Teams, bạn sẽ nhận được thông báo qua email về bất kỳ hoạt động bị nhỡ nào.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để nhắn tin hoặc trò chuyện riêng tư trong Microsoft Teams

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo Nhóm mới trong Microsoft Teams

Phím tắt cho Microsoft Teams

Các tác vụ cơ bản khi sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft Teams

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong Microsoft Teams bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng Microsoft Teams trên web với bàn phím và Narrator, bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn để tìm và trả lời cảnh báo và thông báo, như vậy bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ điều gì.

Lưu ý: 

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Bắt đầu với Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 • Khi bạn sử dụng Microsoft Teams trên web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì Microsoft Teams trên web chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát ra khỏi lệnh. Tương tự, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải Microsoft Teams trên web.

Trong chủ đề này

Tìm thông báo trong nguồn cấp Hoạt động

Tất cả thông báo của bạn xuất hiện trong nguồn cấp Hoạt động của bạn, vì vậy bạn sẽ luôn được cập nhật. Bạn sẽ nhận được thông báo bất cứ khi nào ai đó:

 • @đề cập đến bạn

 • @đề cập đến các nhóm và kênh mà bạn là thành viên

 • trả lời các cuộc hội thoại mà bạn tham gia

 • trả lời tin nhắn của bạn

 1. Để mở nguồn cấp Hoạt động, nhấn Alt+1. Bạn sẽ nghe thấy: "Feeds, drop-down options" (Nguồn cấp, tùy chọn thả xuống).

 2. Nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy thông báo đầu tiên trong nguồn cấp. Bạn sẽ nghe thấy: "<Sender info, notification content and details, the number and position of the selected notification in the list>, more options" (<Sender info, notification content and details, the number and position of the selected notification in the list>, tùy chọn khác).

 3. Để mở menu Tùy chọn khác, nhấn Phím cách. Bạn sẽ nghe thấy: "Mark as read" (Đánh dấu là đã đọc) hoặc "Mark as unread" (Đánh dấu là chưa đọc). Để di chuyển trong menu, nhấn phím mũi tên Lên hoặc Xuống. Để chọn, nhấn Enter. Để thoát menu, nhấn Esc.

 4. Để di chuyển trong danh sách thông báo, nhấn phím mũi tên Lên hoặc Xuống.

Lọc nguồn cấp Hoạt động

Bạn có thể chọn thông báo xuất hiện trong nguồn cấp. Ví dụ: bạn có thể nhận thông báo khi ai đó đã trả lời tin nhắn của bạn.

 1. Để mở nguồn cấp Hoạt động, nhấn Alt+1. Bạn sẽ nghe thấy: "Feeds drop-down options" (Tùy chọn thả xuống của nguồn cấp).

 2. Nhấn Caps Lock+phím mũi tên Bên phải. Bạn sẽ nghe thấy: "Button" (Nút). Nhấn Phím cách. Menu bộ lọc mở ra.

 3. Để di chuyển trong menu, nhấn phím mũi tên Lên hoặc Xuống. Để chọn, nhấn Enter. Lúc này nguồn cấp chỉ liệt kê các thông báo trên mục được chọn.

 4. Để xóa bộ lọc, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Feeds drop-down options" (Nguồn cấp tùy chọn thả xuống). Nhấn Caps Lock+phím mũi tên Bên phải. Bạn sẽ nghe thấy: "Group" (Nhóm). Nhấn Phím cách.

Lưu ý: Nếu bạn chọn không nhận thông báo về một hoạt động cụ thể, bạn cũng sẽ ngừng nhận thông báo biểu ngữ về chúng.

Trả lời thông báo

Khi bạn nghe thấy một thông báo thú vị, bạn có thể dẫn hướng đến hoạt động đó và tham gia. Ví dụ, nếu một thành viên trong nhóm đã @đề cập đến bạn, đi đến tin nhắn có @đề cập trong tab Cuộc hội thoại, xem nội dung của nó, và trả lời tin nhắn.

 1. Để mở nguồn cấp Hoạt động, nhấn Alt+1. Bạn sẽ nghe thấy: "Feeds drop-down options" (Tùy chọn thả xuống của nguồn cấp).

 2. Để di chuyển đến danh sách thông báo, nhấn Tab.

 3. Nhấn phím mũi tên Lên hoặc Xuống cho đến khi bạn nghe thấy thông báo mà bạn muốn trả lời, sau đó nhấn Enter. Cuộc hội thoại có liên quan được hiển thị trên tab Cuộc hội thoại.

 4. Nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy tin nhắn mới nhất trong cuộc hội thoại liên quan.

 5. Nhấn Phím mũi tên lên cho đến khi bạn nghe thấy tin nhắn từ đó bạn nhận được thông báo. Narrator đọc tin nhắn và các chi tiết của tin nhắn.

 6. Nhấn Enter, sau đó nhấn phím mũi tên Xuống. Bạn sẽ nghe thấy: "Reply button" (Nút trả lời).

 7. Nhấn Phím cách. Bạn sẽ nghe thấy: "Compose a reply, editing" (Soạn trả lời, đang sửa).

 8. Nhập tin nhắn của bạn. Để gửi trả lời, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Send button" (Nút Gửi), sau đó nhấn Enter.

Tùy chỉnh cài đặt thông báo

Bạn có thể tinh chỉnh kiểu thông báo bạn nhận được trong nguồn cấp Hoạt động, trong email của bạn, hoặc trong biểu ngữ.

 1. Ở bất cứ đâu trong Microsoft Teams trên web, nhấn Alt+G. Bạn sẽ nghe thấy: "Change your status menu item" (Thay đổi mục menu trạng thái của bạn). Menu Cài đặt mở ra.

 2. Nhấn phím mũi tên Xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Notifications button" (Nút Thông báo), rồi nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: "Notifications settings menu" (Menu cài đặt thông báo).

 3. Để dẫn hướng trong menu, nhấn Tab.

 4. Để mở rộng danh sách tùy chọn, nhấn Phím cách. Để di chuyển trong danh sách, nhấn phím mũi tên Lên hoặc Xuống. Để chọn, nhấn Enter.

 5. Để thoát menu Cài đặt thông báo, nhấn Esc.

  Lưu ý: Nếu bạn không đăng nhập vào Microsoft Teams trên web, bạn sẽ nhận được thông báo email về bất kỳ hoạt động nào đã bỏ lỡ.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để nhắn tin hoặc trò chuyện riêng tư trong Microsoft Teams

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo Nhóm mới trong Microsoft Teams

Các tác vụ cơ bản khi sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft Teams

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong Microsoft Teams bằng các tính năng trợ năng

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×