Sử dụng bộ đọc màn hình để tìm và thay thế dữ liệu trong Excel

Sử dụng bộ đọc màn hình để tìm và thay thế dữ liệu trong Excel

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng Excel với bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình để tìm và thay thế văn bản và số. Chúng tôi đã thử nghiệm với tường thuật viên và JAWS, nhưng nó có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là nó tuân theo các tiêu chuẩn khả năng truy nhập chung và kỹ thuật. Bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng ký tự, bao gồm các ký tự đại diện, để tìm trang tính, hàng, cột hoặc toàn bộ sổ làm việc.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Tìm văn bản hoặc số

 1. Nhấn Ctrl + F để mở hộp thoại Tìm và thay thế . Tiêu điểm sẽ di chuyển đến hộp văn bản Tìm gì trong tab Tìm .

 2. Trong hộp văn bản Tìm gì , hãy nhập văn bản hoặc số mà bạn muốn tìm. Bạn có một vài tùy chọn:

  • Nhập văn bản hoặc số bạn muốn tìm kiếm.

  • Sử dụng một ký tự đại diện, chẳng hạn như dấu hoa thị (*) hoặc dấu chấm hỏi (?), trong tiêu chí tìm kiếm của bạn:

   • Sử dụng dấu sao để tìm bất kỳ chuỗi ký tự. Ví dụ, s * d tìm "buồn" và "bắt đầu."

   • Sử dụng dấu chấm hỏi để tìm bất kỳ ký tự duy nhất. Ví dụ, s?t tìm "ngồi" và "đặt."

   Mẹo: Ngay cả khi đó là ký tự đại diện, bạn vẫn có thể tìm thấy dấu sao, dấu hỏi và ký tự sóng (~) trong dữ liệu trang tính bằng cách đặt trước các dấu này một ký tự sóng trong hộp Tìm gì. Ví dụ: để tìm dữ liệu có chứa dấu hỏi, hãy nhập ~? làm tiêu chí tìm kiếm của bạn.

 3. Để xác định các tùy chọn tìm kiếm khác, hãy nhấn Alt + T. Bạn có một vài tùy chọn:

  • Để chọn vị trí tìm kiếm cho văn bản hoặc số, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Trong." Bạn nghe tùy chọn tìm kiếm đã chọn hiện tại ("Trang tính" hoặc "Sổ làm việc"). Sử dụng lên và xuống phím mũi tên để di chuyển đến tùy chọn bạn muốn, rồi nhấn Enter để chọn nó.

  • Để chọn tìm kiếm bằng hàng hoặc cột, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Tìm kiếm." Bạn nghe tùy chọn tìm kiếm đã chọn hiện tại ("Theo hàng" hoặc "Theo cột"). Sử dụng lên và xuống phím mũi tên để di chuyển đến tùy chọn bạn muốn, rồi nhấn Enter để chọn nó.

  • Để chọn để tìm kiếm trong công thức ô, giá trị, hoặc chú thích, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Tìm." Bạn nghe tùy chọn tìm kiếm đã chọn hiện tại ("Công thức," "Giá trị" hoặc "Chú thích"). Sử dụng lên và xuống phím mũi tên để di chuyển đến tùy chọn bạn muốn, rồi nhấn Enter để chọn nó.

  • Để tìm kiếm dữ liệu chữ, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Khớp kiểu chữ", sau đó nhấn phím cách để điền vào hộp kiểm.

  • Để tìm kiếm các ô có chứa chỉ các ký tự mà bạn đã nhập trong hộp Tìm gì , hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Khớp toàn bộ nội dung của ô", sau đó nhấn phím cách để điền vào hộp kiểm.

  • Nếu bạn muốn tìm kiếm văn bản hoặc số có định dạng cụ thể, hãy nhấn Alt + M để mở hộp thoại Tìm định dạng . Sử dụng các phím mũi tên trái và phải để di chuyển đến tab phù hợp (số, căn chỉnh, phông, viềnhoặc điền), và nhấn phím cách. Sau đó, hãy chọn định dạng mà bạn muốn bao gồm trong tìm kiếm của bạn. Khi bạn đã xác định định dạng bạn muốn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "OK", sau đó nhấn Enter.

   Mẹo: Nếu bạn muốn tìm các ô chỉ khớp với định dạng cụ thể, bạn có thể xóa bất kỳ văn bản hoặc số tiêu chí trong hộp Tìm gì và sau đó chọn một ô có chứa định dạng đó. Nhấn Alt + M để mở hộp thoại Tìm định dạng , hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Chọn định dạng từ ô", rồi nhấn Enter. Trong trang tính, hãy dùng các phím mũi tên để chọn ô có định dạng mà bạn muốn tìm kiếm. Để thêm định dạng của ô đã chọn vào các tiêu chí tìm kiếm của bạn trong hộp thoại Tìm và thay thế , hãy nhấn Enter.

 4. Để bắt đầu tìm kiếm, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Tìm tiếp", sau đó nhấn Enter. Excel tìm lần xuất hiện kết hợp đầu tiên trong khu vực tìm kiếm. Bộ đọc màn hình đọc văn bản trong ô và vị trí của nó.

  Lưu ý: Khi bạn xác định định dạng như là một phần của tiêu chí tìm kiếm của bạn, nó sẽ được lưu trong hộp thoại Tìm và thay thế . Nếu bạn tìm kiếm dữ liệu trang tính lại và không thể tìm thấy các ký tự bạn biết ở đó, bạn có thể cần phải xóa định dạng tiêu chí từ tìm kiếm trước đó. Trong hộp thoại Tìm và thay thế , nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Định dạng", nếu nút định dạng không sẵn dùng, hãy nhấn Alt + T, sau đó nhấn Tab cho đến khi bạn nghe "Định dạng." Để xóa định dạng tiêu chí, hãy nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe "Xóa định dạng tìm", sau đó nhấn Enter.

 5. Để tìm lần xuất hiện tiếp theo, hãy nhấn Enter.

 6. Để hủy bỏ tìm kiếm và đóng hộp thoại, hãy nhấn Esc.

Tìm và thay thế văn bản hoặc số

 1. Nhấn Ctrl + H để mở hộp thoại Tìm và thay thế . Tiêu điểm sẽ di chuyển đến hộp văn bản Tìm gì trong tab thay thế .

 2. Trong hộp văn bản Tìm gì , hãy nhập văn bản hoặc số mà bạn muốn tìm và thay thế bằng nội dung khác. Bạn có một vài tùy chọn:

  • Nhập văn bản hoặc số bạn muốn tìm kiếm.

  • Sử dụng một ký tự đại diện, chẳng hạn như dấu hoa thị (*) hoặc dấu chấm hỏi (?), trong tiêu chí tìm kiếm của bạn:

   • Sử dụng dấu sao để tìm bất kỳ chuỗi ký tự. Ví dụ, s * d tìm "buồn" và "bắt đầu."

   • Sử dụng dấu chấm hỏi để tìm bất kỳ ký tự duy nhất. Ví dụ, s?t tìm "ngồi" và "đặt."

   Mẹo: Ngay cả khi đó là ký tự đại diện, bạn vẫn có thể tìm thấy dấu sao, dấu hỏi và ký tự sóng (~) trong dữ liệu trang tính bằng cách đặt trước các dấu này một ký tự sóng trong hộp Tìm gì. Ví dụ: để tìm dữ liệu có chứa dấu hỏi, hãy nhập ~? làm tiêu chí tìm kiếm của bạn.

 3. Để xác định các tùy chọn tìm kiếm khác, hãy nhấn Alt + T. Bạn có một vài tùy chọn:

  • Để chọn vị trí tìm kiếm cho văn bản hoặc số, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Trong." Bạn nghe tùy chọn tìm kiếm đã chọn hiện tại ("Trang tính" hoặc "Sổ làm việc"). Sử dụng lên và xuống phím mũi tên để di chuyển đến tùy chọn bạn muốn, rồi nhấn Enter để chọn nó.

  • Để chọn tìm kiếm bằng hàng hoặc cột, hãy nhấn Tab cho đến khi bạn nghe "Tìm kiếm." Bạn nghe tùy chọn tìm kiếm đã chọn hiện tại ("Theo hàng" hoặc "Theo cột"). Sử dụng lên và xuống phím mũi tên để di chuyển đến tùy chọn bạn muốn, rồi nhấn Enter để chọn nó.

  • Để tìm kiếm dữ liệu chữ, hãy nhấn Tab cho đến khi bạn nghe "Khớp kiểu chữ", sau đó nhấn phím cách để điền vào hộp kiểm.

  • Để tìm kiếm các ô có chứa chỉ các ký tự mà bạn đã nhập trong hộp Tìm gì , hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Khớp toàn bộ nội dung của ô" và sau đó nhấn phím cách để điền vào hộp kiểm.

 4. Để xác định những gì để thay thế tìm thấy văn bản hoặc số với, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Thay thế bằng." Trong hộp văn bản thay thế bằng , nhập văn bản thay thế hoặc số.

 5. Để bắt đầu tìm kiếm, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Tìm tiếp", sau đó nhấn Enter. Excel tìm lần xuất hiện đầu tiên của văn bản hoặc số mà bạn đã nhập. Thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để thay thế lần xuất hiện mỗi riêng lẻ, nhấn Shift + Tab cho đến khi bạn nghe: "Thay thế." Nhấn Enter để thay thế lần xuất hiện. Sau khi thay thế, tiêu điểm di chuyển tới lần xuất hiện tiếp theo.

  • Để tìm và thay thế tất cả các lần xuất hiện, hãy nhấn Shift + Tab cho đến khi bạn nghe "Thay thế tất cả", sau đó nhấn Enter.

 6. Để hủy bỏ tìm kiếm và đóng hộp thoại, hãy nhấn Esc.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp hoặc lọc bảng trong Excel

Các phím tắt và phím chức năng của Excel dành cho Windows

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Excel

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Excel

Sử dụng Excel for iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS dựng sẵn, để tìm kiếm và thay thế văn bản hoặc số trong một trang tính.

Lưu ý: 

Tìm văn bản hoặc số

Nếu trang tính của bạn có nhiều hơn một vài hàng và cột, hãy dùng nút tìm kiếm để di chuyển tiêu điểm tới ô bên phải nhanh chóng.

 1. Trong trang tính của bạn, hãy kéo một ngón tay xung quanh góc trên bên phải của màn hình cho đến khi bạn nghe "tìm kiếm", nút, và sau đó gõ đúp vào màn hình. Nếu bạn đã có tìm kiếm nội dung, VoiceOver đọc thuật ngữ tìm kiếm mà bạn đã sử dụng lần cuối.

 2. Sử dụng các bàn phím trên màn hình để nhập thuật ngữ tìm kiếm của bạn. Nó có thể là văn bản hoặc số. Bạn nghe số lượng các kết quả khớp khi bạn ngừng nhập.

 3. Kéo một ngón tay xung quanh góc dưới bên phải của màn hình cho đến khi bạn nghe "Tìm kiếm", sau đó gõ đúp vào màn hình. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến ô đầu tiên khớp với thuật ngữ tìm kiếm của bạn, và VoiceOver đọc nội dung của ô.

 4. Để di chuyển để khớp tiếp theo hoặc trước đó, hãy kéo một ngón tay xung quanh góc trên bên phải của màn hình cho đến khi bạn nghe "Kết quả tìm kiếm tiếp theo" hoặc "kết quả tìm kiếm trước, nút", sau đó gõ đúp vào màn hình.

Thay thế văn bản hoặc số

 1. Trong trang tính của bạn, hãy kéo một ngón tay xung quanh góc trên bên phải của màn hình cho đến khi bạn nghe "tìm kiếm", nút, sau đó gõ đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái một lần. Bạn nghe: "tùy chọn tìm kiếm, nút." Gõ đúp vào màn hình để mở menu tùy chọn .

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Tìm và thay thế" hoặc "Tìm và thay thế tất cả," tùy thuộc vào bạn muốn làm gì, và sau đó gõ đúp vào màn hình. Tùy chọn hiện có bằng "Được chọn."

 4. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe "Xong, nút" và gõ đúp vào màn hình để đóng hộp thoại tùy chọn .

 5. Kéo một ngón tay xung quanh phần trên cùng của màn hình cho đến khi bạn nghe "Tìm kiếm, trường văn bản," rồi gõ đúp vào màn hình.

 6. Sử dụng các bàn phím trên màn hình để nhập thuật ngữ tìm kiếm của bạn. Nó có thể là văn bản hoặc số. Bạn nghe số lượng các kết quả khớp khi bạn ngừng nhập.

 7. Kéo một ngón tay xung quanh phần trên cùng của màn hình cho đến khi bạn nghe "Thay thế, trường văn bản" hoặc "Thay thế tất cả, trường văn bản," tùy vào việc bạn muốn thực hiện, sau đó gõ đúp vào màn hình.

  Mẹo: Trường này ngay bên dưới trường tìm kiếm.

 8. Nhập văn bản hoặc số mà bạn muốn thay thế thuật ngữ tìm kiếm với.

 9. Kéo một ngón tay xung quanh góc trên bên phải của màn hình cho đến khi bạn nghe "Thay thế, nút" hoặc "thay thế tất cả, nút," tùy vào việc bạn muốn thực hiện, sau đó gõ đúp vào màn hình để thay thế hiện được chọn khớp hoặc tất cả các kết quả khớp với văn bản mới hoặc số.

Xem thêm

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Excel

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Excel

Sử dụng Excel for Android với TalkBack, bộ đọc màn hình Android dựng sẵn, để tìm kiếm và thay thế văn bản hoặc số trong một trang tính.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Tìm văn bản hoặc số

Nếu trang tính của bạn có nhiều hơn một vài hàng và cột, hãy dùng nút tìm để di chuyển tiêu điểm tới ô bên phải nhanh chóng.

 1. Trong trang tính của bạn, hãy kéo một ngón tay xung quanh góc trên bên phải của màn hình cho đến khi bạn nghe "Tìm nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Nếu bạn đã có tìm kiếm nội dung, TalkBack đọc thuật ngữ tìm kiếm mà bạn đã sử dụng lần cuối.

 2. Sử dụng các bàn phím trên màn hình để nhập thuật ngữ tìm kiếm của bạn. Nó có thể là văn bản hoặc số.

 3. Kéo một ngón tay xung quanh góc dưới bên phải của màn hình cho đến khi bạn nghe "Tìm kiếm", sau đó gõ đúp vào màn hình. Các trên màn hình bàn phím sẽ đóng và di chuyển tiêu điểm đến ô đầu tiên khớp với các thuật ngữ tìm kiếm của bạn, nếu có bất kỳ.

  • Để tìm hiểu số lượng kết quả khớp có là, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Gửi nút", sau đó trượt nhanh sang phải một lần nữa để nghe số lượng các kết quả khớp. Nếu có không có kết quả khớp, bạn nghe: "0."

  • Để di chuyển đến khớp tiếp theo hoặc trước đó, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Tìm nút tiếp theo" hoặc "Tìm trước nút", và gõ đúp vào màn hình.

  • Để đóng thanh tìm kiếm, khi các trên màn hình bàn phím được đóng, kéo một ngón tay xung quanh góc trên bên phải của màn hình cho đến khi bạn nghe "Tìm thấy nút", sau đó gõ đúp vào màn hình.

Mẹo: TalkBack không đọc nội dung của ô khi sử dụng nút tìm trong Excel for Android, vì vậy nếu có một số kết quả khớp, thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Hãy thử các thuật ngữ tìm kiếm khác. Ví dụ, nếu bạn tìm kiếm táo và trang tính của bạn bao gồm cả "Màu đỏ táo" và "Màu xanh lá cây táo", hãy viết văn bản đầy đủ của ô bạn muốn tìm.

 • Sau khi đóng các bàn phím trên màn hình, trượt nhanh sang phải và rồi lại để nghe TalkBack đọc nội dung của ô và thông báo vị trí trong trang tính.

Thay thế văn bản hoặc số

 1. Trong trang tính của bạn, hãy kéo một ngón tay xung quanh góc trên bên phải của màn hình cho đến khi bạn nghe "Tìm thấy nút", sau đó gõ đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái một lần. Bạn nghe: "Nút thêm tùy chọn". Gõ đúp vào màn hình để mở hộp thoại Tìm thiết đặt .

 3. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe "không kiểm nhập, tìm và thay thế tất cả nút" hoặc "không kiểm tra, tìm và thay thế chọn một nút" tùy vào việc bạn muốn thực hiện, và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe "Nút đóng" và gõ đúp vào màn hình để đóng hộp thoại Tìm thiết đặt .

 5. Sử dụng các bàn phím trên màn hình để nhập thuật ngữ tìm kiếm của bạn. Nó có thể là văn bản hoặc số.

 6. Để tìm hiểu số lượng kết quả khớp có là, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Gửi nút", sau đó trượt nhanh sang phải một lần nữa để nghe số lượng các kết quả khớp. Nếu có không có kết quả khớp, bạn nghe: "0."

 7. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "thay thế... sửa hộp," và gõ đúp vào màn hình.

 8. Nhập văn bản hoặc số mà bạn muốn thay thế thuật ngữ tìm kiếm với.

 9. Kéo một ngón tay xung quanh góc dưới bên phải của màn hình cho đến khi bạn nghe "Xong", sau đó gõ đúp vào màn hình. Các bàn phím trên màn hình đóng.

 10. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe "Tìm nút tiếp theo" hoặc "Tìm trước nút" và gõ đúp vào màn hình.

 11. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Thay thế nút" hoặc "Tất cả nút" tùy vào việc bạn muốn thực hiện, và gõ đúp vào màn hình để thay thế hiện được chọn khớp với hoặc tất cả các kết quả khớp với văn bản mới hoặc số.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp hoặc lọc bảng trong Excel

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Excel

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Excel

Sử dụng Excel Online với bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình để tìm kiếm và thay thế văn bản và số. Chúng tôi đã thử nghiệm với tường thuật viên và JAWS, nhưng nó có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là nó tuân theo các tiêu chuẩn khả năng truy nhập chung và kỹ thuật. Bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng ký tự, bao gồm các ký tự đại diện, để tìm trang tính, hàng, cột hoặc toàn bộ sổ làm việc.

Lưu ý: 

 • Nếu sử dụng Trình tường thuật với Windows 10 Fall Creators Update, bạn phải tắt chế độ quét để có thể chỉnh sửa tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày với Office Online. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Tắt chế độ ảo hoặc chế độ duyệt trong bộ đọc màn hình trên Windows 10 Fall Creators Update.

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi bạn sử dụng Excel Online, chúng tôi khuyên bạn nên dùng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Do Excel Online chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay cho F6 để vào và thoát khỏi các lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải Excel Online.

Trong chủ đề này

Tìm văn bản hoặc số

 1. Chọn dải ô bạn muốn tìm kiếm. Nếu bạn muốn tìm kiếm toàn bộ trang tính, hãy chọn bất kỳ ô nào.

 2. Nhấn Ctrl + F để mở hộp thoại Tìm . Di chuyển tiêu điểm vào hộp văn bản Tìm gì , và bạn nghe: "Thoại tìm, tập trung vào tìm gì."

 3. Trong hộp văn bản Tìm gì , hãy nhập văn bản hoặc số mà bạn muốn tìm. Bạn có một vài tùy chọn:

  • Nhập văn bản hoặc số bạn muốn tìm kiếm.

  • Sử dụng ký tự đại diện, như dấu sao (*) hoặc dấu hỏi (?), trong tiêu chí tìm kiếm của bạn:

   • Sử dụng dấu sao để tìm bất kỳ chuỗi ký tự. Ví dụ, s * d tìm "buồn" và "bắt đầu."

   • Sử dụng dấu chấm hỏi để tìm bất kỳ ký tự duy nhất. Ví dụ, s?t tìm "ngồi" và "đặt."

   Mẹo: Ngay cả khi đó là ký tự đại diện, bạn vẫn có thể tìm thấy dấu sao, dấu hỏi và ký tự sóng (~) trong dữ liệu trang tính bằng cách đặt trước các dấu này một ký tự sóng trong hộp Tìm gì. Ví dụ: để tìm dữ liệu có chứa dấu hỏi, hãy nhập ~? làm tiêu chí tìm kiếm của bạn.

   Lưu ý: Tìm kiếm kép khoảng trắng không phải là có thể xảy ra trong Excel Online.

 4. Để tìm kiếm văn bản hoặc số trong một trang tính hoặc trong toàn bộ sổ làm việc, hãy nhấn phím Tab một lần để đi đến trong hộp tổ hợp. Bạn nghe tùy chọn tìm kiếm đã chọn hiện tại ("Lựa chọn," "Tính" hay "Sổ làm việc"). Nhấn phím cách, và sau đó dùng lên hoặc xuống phím mũi tên cho đến khi bạn nghe tùy chọn bạn muốn. Để chọn, nhấn phím cách.

 5. Để tìm kiếm dữ liệu chữ, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Unchecked, khớp kiểu chữ," rồi nhấn phím cách để chọn.

 6. Để tìm kiếm các ô có chứa chỉ các ký tự mà bạn đã nhập trong hộp Tìm gì , hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Unchecked, match ô toàn bộ nội dung," rồi nhấn phím cách để chọn.

  Mẹo: 

  • Nếu bạn muốn tìm kiếm văn bản hoặc số có định dạng cụ thể, bạn cần phải dùng ứng dụng trên máy tính Excel . Để mở ứng dụng từ chế độ xem , di chuyển tiêu điểm ra khỏi trang tính bằng cách nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe tên tài khoản của bạn. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Sửa sổ làm việc", sau đó nhấn phím cách. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe "Sửa trong Excel", sau đó nhấn phím cách.

  • Để tìm hiểu cách để tìm kiếm một định dạng cụ thể trong ứng dụng trên máy tính Excel_generic , tham chiếu đến sử dụng bộ đọc màn hình để tìm và thay thế dữ liệu trong Excel.

 7. Để thay đổi tìm kiếm hướng để lập, nhấn phím Tab, cho đến khi bạn nghe "Được chọn chọn một nút xuống", và sau đó nhấn phím mũi tên lên. Bạn nghe: "chọn không phải chọn một nút." Để chọn, nhấn phím cách.

 8. Để bắt đầu tìm kiếm, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Tìm tiếp", sau đó nhấn phím cách. Excel tìm lần xuất hiện kết hợp đầu tiên trong khu vực tìm kiếm. Bộ đọc màn hình đọc văn bản trong ô và vị trí của nó.

 9. Để tìm lần xuất hiện tiếp theo, hãy nhấn phím cách. Để hủy bỏ tìm kiếm hoặc đóng hộp thoại, hãy nhấn Esc.

Tìm và thay thế văn bản hoặc số

Để tìm và thay thế văn bản hoặc số trong Excel Online, đảm bảo bạn đang trong chế độ chỉnh sửa . Bạn có thể biết liệu bạn đang trong chế độ sửa dựa trên các tùy chọn trong menu tệp .

Lưu ý: Để chuyển sang chế độ soạn thảo , di chuyển tiêu điểm ra khỏi trang tính bằng cách nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe tên tài khoản của bạn, hãy nhấn Tab cho đến khi bạn nghe "Sửa sổ làm việc", sau đó nhấn phím cách. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe "Sửa trong trình duyệt", sau đó nhấn phím cách.

 1. Chọn dải ô bạn muốn tìm kiếm. Nếu bạn muốn tìm kiếm toàn bộ trang tính, hãy chọn bất kỳ ô nào.

 2. Nhấn Ctrl + H để mở hộp thoại Tìm và thay thế . Tiêu điểm sẽ di chuyển đến hộp văn bản Tìm gì .

 3. Trong hộp văn bản Tìm gì , hãy nhập văn bản hoặc số mà bạn muốn tìm và thay thế.

 4. Để di chuyển tới hộp văn bản thay thế bằng , hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Thay thế bằng." Nhập văn bản thay thế hoặc số.

 5. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Tìm tiếp theo." Nhấn phím cách để tìm lần xuất hiện đầu tiên của văn bản hoặc số mà bạn đã nhập. Thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để thay thế lần xuất hiện mỗi riêng lẻ, hãy nhấn phím Tab một lần. Bạn nghe: "Thay thế." Sau đó nhấn phím cách để thay thế lần xuất hiện đầu tiên, và tìm kế tiếp. Sau khi thay thế, tiêu điểm di chuyển tới lần xuất hiện tiếp theo.

  • Để tìm và thay thế tất cả các lần xuất hiện, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Thay thế tất cả", sau đó nhấn phím cách.

 6. Để hủy bỏ tìm kiếm hoặc đóng hộp thoại, hãy nhấn Esc.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn bảng vào trang tính Excel

Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp hoặc lọc bảng trong Excel

Phím tắt trong Excel Online

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Excel

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Excel

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×