Sử dụng bộ đọc màn hình để tìm và thay thế dữ liệu trong Excel

Sử dụng bộ đọc màn hình để tìm và thay thế dữ liệu trong Excel

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Office Accessibility. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng Excel bằng bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình chẳng hạn như JAWS hoặc tường thuật viên đọc màn hình Windows dựng sẵn, để tìm và thay thế văn bản và số. Sử dụng ký tự, bao gồm các ký tự đại diện, để tìm trang tính, hàng, cột hoặc toàn bộ sổ làm việc.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các phím tắt, đi đến mục Phím tắt trong Excel 2016 for Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng JAWS. Để tìm hiểu về JAWS for Windows, tham chiếu đến mục Hướng dẫn Nhanh về JAWS for Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 1. Trong trang tính, chọn ô bất kỳ.

 2. Trong hộp thoại Tìm và Thay thế, mở tab thích hợp.

  • Để sử dụng tab Tìm trong hộp thoại Tìm và Thay thế nhằm tìm văn bản hoặc số, nhấn Ctrl+F.

  • Để sử dụng tab Thay thế trong hộp thoại Tìm và Thay thế nhằm thay thế văn bản hoặc số, nhấn Alt+E, E. Nếu hộp thoại Tìm và Thay thế đã mở, nhấn Alt+P để mở tab Thay thế.

 3. Trong hộp Tìm gì, nhập văn bản hoặc số bạn muốn tìm kiếm. Bạn sẽ có một vài tùy chọn.

  • Nhập văn bản hoặc số bạn muốn tìm kiếm.

  • Sử dụng ký tự đại diện, như dấu sao (*) hoặc dấu hỏi (?), trong tiêu chí tìm kiếm của bạn:

   • Sử dụng dấu sao để tìm bất cứ chuỗi ký tự nào. Ví dụ: s*d sẽ tìm thấy "sad" và "started."

   • Sử dụng dấu hỏi để tìm bất cứ ký tự đơn nào. Ví dụ: s?t sẽ tìm thấy "sat" và "set."

   Mẹo: Ngay cả khi đó là ký tự đại diện, bạn vẫn có thể tìm thấy dấu sao, dấu hỏi và ký tự sóng (~) trong dữ liệu trang tính bằng cách đặt trước các dấu này một ký tự sóng trong hộp Tìm gì. Ví dụ: để tìm dữ liệu có chứa dấu hỏi, hãy nhập ~? làm tiêu chí tìm kiếm của bạn.

 4. Để tinh chỉnh tìm kiếm của bạn, nhấn tab đến nút Tùy chọn, rồi nhấn Enter. Bạn cũng có thể nhấn Alt+T.

  • Để tìm kiếm dữ liệu trong trang tính hoặc trong toàn bộ sổ làm việc, nhấn tab đến hộp tổ hợp Bên trong (Alt+H), nhấn phím Mũi tên Xuống, rồi chọn Trang tính hoặc Sổ làm việc. Nhấn Enter.

  • Để tìm kiếm dữ liệu trong hàng hoặc cột, nhấn tab đến hộp tổ hợp Tìm kiếm (Alt+S), nhấn phím Mũi tên Xuống, rồi chọn Theo Hàng hoặc Theo Cột. Nhấn Enter.

  • Để tìm kiếm dữ liệu chứa chi tiết cụ thể, nhấn tab đến hộp tổ hợp Tìm trong (Alt+L), nhấn phím Mũi tên Xuống, rồi chọn Công thức, Giá trị hoặc Chú thích. Nhấn Enter.

   Mẹo: Các tùy chọn Công thức, Giá trịChú thích chỉ sẵn dùng trên tab Tìm, đồng thời, chỉ có tùy chọn Công thức là sẵn dùng trên tabThay thế.

  • Để tìm kiếm dữ liệu phân biệt chữ hoa/thường, nhấn tab đến hộp kiểm Khớp chữ hoa/thường (Alt+C), rồi nhấn Phím cách.

  • Để tìm kiếm các ô chỉ chứa những ký tự bạn đã nhập trong hộp Tìm gì, nhấn tab đến hộp kiểm Khớp toàn bộ nội dung ô (Alt+O), rồi nhấn Phím cách.

 5. Nếu bạn muốn tìm kiếm văn bản hoặc số cũng có định dạng cụ thể, nhấn tab đến nút Định dạng, rồi nhấn Enter (Alt+M). Trong hộp thoại Tìm Định dạng mở ra, nhấn Phím cách để di chuyển đến tab thích hợp (Số, Căn chỉnh, Phông chữ, Viền hoặc Điền). Sau đó, chọn định dạng bạn muốn bao gồm trong tìm kiếm của mình. Nhấn Tab đến nút OK, rồi nhấn Enter.

  Mẹo: Nếu bạn muốn tìm các ô chỉ khớp với một định dạng cụ thể, bạn có thể xóa tiêu chí văn bản hoặc số bất kỳ trong hộp Tìm gì, rồi chọn ô có chứa định dạng đó. Nhấn Tab đến nút Định dạng, rồi nhấn phím Mũi tên Xuống. Nhấn tiếp phím Mũi tên Xuống cho đến khi bạn chọn mục Chọn Định dạng Từ Ô, rồi nhấn Enter. Trong trang tính, sử dụng các phím mũi tên để chọn ô có định dạng bạn muốn tìm kiếm. Nhấn Enter để thêm định dạng của ô đã chọn vào tiêu chí tìm kiếm của bạn trong hộp thoại Tìm và Thay thế.

 6. Với tiêu chí đã sẵn sàng, hãy bắt đầu tìm kiếm của bạn.

  • Để tìm văn bản hoặc số, nhấn tab đến nút Tìm Tiếp (Alt+F) hoặc Tìm Tất cả (Alt+ I).

   Mẹo: Nếu bạn chọn nút Tìm Tất cả thì tất cả những lần xuất hiện đáp ứng tiêu chí tìm kiếm sẽ được liệt kê trong hộp thoại, đồng thời, tiêu điểm sẽ nằm trên danh sách này. Để chọn một trong các lần xuất hiện tại danh sách, nhấn phím Mũi tên Xuống hoặc phím Mũi tên Lên. Để di chuyển từ hộp thoại sang trang tính, nhấn Alt+Tab. Thực hiện thay đổi bạn muốn trong ô. Để trở về hộp thoại Tìm và Thay thế, nhấn Alt+Tab nhiều lần nếu cần.

  • Để thay thế văn bản hoặc số, nhập ký tự thay thế vào hộp Thay thế bằng (hoặc để trống hộp này nếu không thay thế các ký tự này bằng bất cứ nội dung gì), rồi nhấn tab đến nút Tìm (Alt+F) hoặc Tìm Tất cả (Alt+I). Để tìm lần xuất hiện tiếp theo trong trang tính nhằm giúp bạn có thể quyết định có thay thế hay không, nhấn nút Tìm. Để tìm tất cả các lần xuất hiện, nhấn nút Tìm Tất cả. Để thay thế lần xuất hiện được tô sáng hoặc tất cả các lần xuất hiện của ký tự đã tìm thấy, nhấn tab đến nút Thay thế (Alt+R) hoặc Thay thế Tất cả (Alt+A).

   Mẹo: Nếu hộp Thay thế bằng không sẵn dùng, để di chuyển đến tab Thay thế trên hộp thoại Tìm và Thay thế, nhấn Alt+P.

   Nếu cần hủy bỏ tìm kiếm đang thực hiện, nhấn Esc. Hộp thoại Tìm và Thay thế đóng lại.

  Lưu ý: Khi bạn xác định tùy chọn định dạng như một phần trong tiêu chí tìm kiếm của bạn, điều này sẽ được lưu trong hộp thoại Tìm và Thay thế. Nếu bạn tìm kiếm lại dữ liệu trong trang tính và không thể tìm thấy ký tự bạn biết là có ở đó thì có thể bạn cần xóa tùy chọn định dạng từ tìm kiếm trước đó. Để mở tab Tìm trong hộp thoại Tìm và Thay thế, nhấn Ctrl+F. Nếu nút Định dạng không sẵn dùng, nhấn tab đến nút Tùy chọn (Alt+T), rồi nhấn Enter. Nhấn Tab đến nút Định dạng, đồng thời, để chọn lệnh Xóa Tìm Định dạng, nhấn phím Mũi tên Xuống vài lần. Nhấn Enter.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp hoặc lọc bảng trong Excel

Các phím tắt và phím chức năng của Excel dành cho Windows

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Excel

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong Excel bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng Excel for iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS dựng sẵn, để tìm kiếm và thay thế văn bản hoặc số trong một trang tính.

Lưu ý: 

Tìm văn bản hoặc số

Nếu trang tính của bạn có nhiều hơn một vài hàng và cột, hãy dùng nút tìm kiếm để di chuyển tiêu điểm tới ô bên phải nhanh chóng.

 1. Trong trang tính của bạn, hãy kéo một ngón tay xung quanh góc trên bên phải của màn hình cho đến khi bạn nghe "tìm kiếm", nút, và sau đó gõ đúp vào màn hình. Nếu bạn đã có tìm kiếm nội dung, VoiceOver đọc thuật ngữ tìm kiếm mà bạn đã sử dụng lần cuối.

 2. Sử dụng các bàn phím trên màn hình để nhập thuật ngữ tìm kiếm của bạn. Nó có thể là văn bản hoặc số. Bạn nghe số lượng các kết quả khớp khi bạn ngừng nhập.

 3. Kéo một ngón tay xung quanh góc dưới bên phải của màn hình cho đến khi bạn nghe "Tìm kiếm", sau đó gõ đúp vào màn hình. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến ô đầu tiên khớp với thuật ngữ tìm kiếm của bạn, và VoiceOver đọc nội dung của ô.

 4. Để di chuyển để khớp tiếp theo hoặc trước đó, hãy kéo một ngón tay xung quanh góc trên bên phải của màn hình cho đến khi bạn nghe "Kết quả tìm kiếm tiếp theo" hoặc "kết quả tìm kiếm trước, nút", sau đó gõ đúp vào màn hình.

Thay thế văn bản hoặc số

 1. Trong trang tính của bạn, hãy kéo một ngón tay xung quanh góc trên bên phải của màn hình cho đến khi bạn nghe "tìm kiếm", nút, sau đó gõ đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái một lần. Bạn nghe: "tùy chọn tìm kiếm, nút." Gõ đúp vào màn hình để mở menu tùy chọn .

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Tìm và thay thế" hoặc "Tìm và thay thế tất cả," tùy thuộc vào bạn muốn làm gì, và sau đó gõ đúp vào màn hình. Tùy chọn hiện có bằng "Được chọn."

 4. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe "Xong, nút" và gõ đúp vào màn hình để đóng hộp thoại tùy chọn .

 5. Kéo một ngón tay xung quanh phần trên cùng của màn hình cho đến khi bạn nghe "Tìm kiếm, trường văn bản," rồi gõ đúp vào màn hình.

 6. Sử dụng các bàn phím trên màn hình để nhập thuật ngữ tìm kiếm của bạn. Nó có thể là văn bản hoặc số. Bạn nghe số lượng các kết quả khớp khi bạn ngừng nhập.

 7. Kéo một ngón tay xung quanh phần trên cùng của màn hình cho đến khi bạn nghe "Thay thế, trường văn bản" hoặc "Thay thế tất cả, trường văn bản," tùy vào việc bạn muốn thực hiện, sau đó gõ đúp vào màn hình.

  Mẹo: Trường này ngay bên dưới trường tìm kiếm.

 8. Nhập văn bản hoặc số mà bạn muốn thay thế thuật ngữ tìm kiếm với.

 9. Kéo một ngón tay xung quanh góc trên bên phải của màn hình cho đến khi bạn nghe "Thay thế, nút" hoặc "thay thế tất cả, nút," tùy vào việc bạn muốn thực hiện, sau đó gõ đúp vào màn hình để thay thế hiện được chọn khớp hoặc tất cả các kết quả khớp với văn bản mới hoặc số.

Xem thêm

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Excel

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong Excel bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng Excel for Android với TalkBack, bộ đọc màn hình Android dựng sẵn, để tìm kiếm và thay thế văn bản hoặc số trong một trang tính.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các chức năng cảm ứng trong Excel for Android, đi đến mục Hướng dẫn về cảm ứng trong Excel for Android.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên điện thoại chạy Android. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với máy tính bảng chạy Android.

Trong chủ đề này

Tìm văn bản hoặc số

Nếu trang tính của bạn có nhiều hơn một vài hàng và cột, hãy dùng nút tìm để di chuyển tiêu điểm tới ô bên phải nhanh chóng.

 1. Trong trang tính của bạn, hãy kéo một ngón tay xung quanh góc trên bên phải của màn hình cho đến khi bạn nghe "Tìm nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Nếu bạn đã có tìm kiếm nội dung, TalkBack đọc thuật ngữ tìm kiếm mà bạn đã sử dụng lần cuối.

 2. Sử dụng các bàn phím trên màn hình để nhập thuật ngữ tìm kiếm của bạn. Nó có thể là văn bản hoặc số.

 3. Kéo một ngón tay xung quanh góc dưới bên phải của màn hình cho đến khi bạn nghe "Tìm kiếm", sau đó gõ đúp vào màn hình. Các trên màn hình bàn phím sẽ đóng và di chuyển tiêu điểm đến ô đầu tiên khớp với các thuật ngữ tìm kiếm của bạn, nếu có bất kỳ.

  • Để tìm hiểu số lượng kết quả khớp có là, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Gửi nút", sau đó trượt nhanh sang phải một lần nữa để nghe số lượng các kết quả khớp. Nếu có không có kết quả khớp, bạn nghe: "0."

  • Để di chuyển đến khớp tiếp theo hoặc trước đó, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Tìm nút tiếp theo" hoặc "Tìm trước nút", và gõ đúp vào màn hình.

  • Để đóng thanh tìm kiếm, khi các trên màn hình bàn phím được đóng, kéo một ngón tay xung quanh góc trên bên phải của màn hình cho đến khi bạn nghe "Tìm thấy nút", sau đó gõ đúp vào màn hình.

Mẹo: TalkBack không đọc nội dung của ô khi sử dụng nút tìm trong Excel for Android, vì vậy nếu có một số kết quả khớp, thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Hãy thử các thuật ngữ tìm kiếm khác. Ví dụ, nếu bạn tìm kiếm táo và trang tính của bạn bao gồm cả "Màu đỏ táo" và "Màu xanh lá cây táo", hãy viết văn bản đầy đủ của ô bạn muốn tìm.

 • Sau khi đóng các bàn phím trên màn hình, trượt nhanh sang phải và rồi lại để nghe TalkBack đọc nội dung của ô và thông báo vị trí trong trang tính.

Thay thế văn bản hoặc số

 1. Trong trang tính của bạn, hãy kéo một ngón tay xung quanh góc trên bên phải của màn hình cho đến khi bạn nghe "Tìm thấy nút", sau đó gõ đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái một lần. Bạn nghe: "Nút thêm tùy chọn". Gõ đúp vào màn hình để mở hộp thoại Tìm thiết đặt .

 3. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe "không kiểm nhập, tìm và thay thế tất cả nút" hoặc "không kiểm tra, tìm và thay thế chọn một nút" tùy vào việc bạn muốn thực hiện, và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe "Nút đóng" và gõ đúp vào màn hình để đóng hộp thoại Tìm thiết đặt .

 5. Sử dụng các bàn phím trên màn hình để nhập thuật ngữ tìm kiếm của bạn. Nó có thể là văn bản hoặc số.

 6. Để tìm hiểu số lượng kết quả khớp có là, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Gửi nút", sau đó trượt nhanh sang phải một lần nữa để nghe số lượng các kết quả khớp. Nếu có không có kết quả khớp, bạn nghe: "0."

 7. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "thay thế... sửa hộp," và gõ đúp vào màn hình.

 8. Nhập văn bản hoặc số mà bạn muốn thay thế thuật ngữ tìm kiếm với.

 9. Kéo một ngón tay xung quanh góc dưới bên phải của màn hình cho đến khi bạn nghe "Xong", sau đó gõ đúp vào màn hình. Các bàn phím trên màn hình đóng.

 10. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe "Tìm nút tiếp theo" hoặc "Tìm trước nút" và gõ đúp vào màn hình.

 11. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Thay thế nút" hoặc "Tất cả nút" tùy vào việc bạn muốn thực hiện, và gõ đúp vào màn hình để thay thế hiện được chọn khớp với hoặc tất cả các kết quả khớp với văn bản mới hoặc số.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp hoặc lọc bảng trong Excel

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Excel

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong Excel bằng các tính năng trợ năng

Trong Excel Online, bạn có thể sử dụng lối tắt bàn phím với bộ đọc màn hình, chẳng hạn như tường thuật viên đọc màn hình Windows dựng sẵn, để tìm kiếm và thay thế văn bản, bao gồm các ký tự đặc biệt (chẳng hạn như dấu hỏi, tildes và dấu hoa thị) hoặc số. Bạn có thể tìm kiếm trong một vùng chọn, trang tính hoặc toàn bộ sổ làm việc.

Lưu ý: 

 • Nếu sử dụng Trình tường thuật với Windows 10 Fall Creators Update, bạn phải tắt chế độ quét để có thể chỉnh sửa tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày với Office Online. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Tắt chế độ ảo hoặc chế độ duyệt trong bộ đọc màn hình trên Windows 10 Fall Creators Update.

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các phím tắt, hãy đi đến mục Phím tắt trong Excel Online.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này cũng ghi lại chức năng của JAWS. Để tìm hiểu về JAWS for Windows, đi đến mục Hướng dẫn Nhanh về JAWS for Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 • Khi bạn sử dụng Excel Online, chúng tôi khuyên bạn nên dùng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Do Excel Online chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay cho F6 để vào và thoát khỏi các lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải Excel Online.

Trong chủ đề này

Tìm văn bản hoặc số

 1. Chọn dải ô bạn muốn tìm kiếm. Nếu bạn muốn tìm kiếm toàn bộ trang tính, hãy chọn bất kỳ ô nào.

 2. Nhấn Ctrl + F để mở hộp thoại Tìm . Di chuyển tiêu điểm vào hộp văn bản Tìm gì , và bạn nghe: "Thoại tìm, tập trung vào tìm gì."

 3. Trong hộp văn bản Tìm gì , hãy nhập văn bản hoặc số mà bạn muốn tìm. Bạn có một vài tùy chọn:

  • Nhập văn bản hoặc số bạn muốn tìm kiếm.

  • Sử dụng ký tự đại diện, như dấu sao (*) hoặc dấu hỏi (?), trong tiêu chí tìm kiếm của bạn:

   • Sử dụng dấu sao để tìm bất kỳ chuỗi ký tự. Ví dụ, s * d tìm "buồn" và "bắt đầu."

   • Sử dụng dấu chấm hỏi để tìm bất kỳ ký tự duy nhất. Ví dụ, s?t tìm "ngồi" và "đặt."

   Mẹo: Ngay cả khi đó là ký tự đại diện, bạn vẫn có thể tìm thấy dấu sao, dấu hỏi và ký tự sóng (~) trong dữ liệu trang tính bằng cách đặt trước các dấu này một ký tự sóng trong hộp Tìm gì. Ví dụ: để tìm dữ liệu có chứa dấu hỏi, hãy nhập ~? làm tiêu chí tìm kiếm của bạn.

   Lưu ý: Tìm kiếm kép khoảng trắng không phải là có thể xảy ra trong Excel Online.

 4. Để tìm kiếm văn bản hoặc số trong một trang tính hoặc trong toàn bộ sổ làm việc, hãy nhấn phím Tab một lần để đi đến trong hộp tổ hợp. Bạn nghe tùy chọn tìm kiếm đã chọn hiện tại ("Lựa chọn," "Tính" hay "Sổ làm việc"). Nhấn phím cách, và sau đó dùng lên hoặc xuống phím mũi tên cho đến khi bạn nghe tùy chọn bạn muốn. Để chọn, nhấn phím cách.

 5. Để tìm kiếm dữ liệu chữ, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Unchecked, hộp kiểm khớp chữ hoa chữ thường," rồi nhấn phím cách để chọn.

 6. Để tìm kiếm các ô có chứa chỉ các ký tự mà bạn đã nhập trong hộp Tìm gì , hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Unchecked, match ô toàn bộ nội dung hộp kiểm," rồi nhấn phím cách để chọn.

  Mẹo: 

  • Nếu bạn muốn tìm kiếm văn bản hoặc số có định dạng cụ thể, bạn cần phải dùng ứng dụng trên máy tính Excel . Để mở ứng dụng từ chế độ xem , di chuyển tiêu điểm ra khỏi trang tính bằng cách nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe tên tài khoản của bạn. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Sửa sổ làm việc", sau đó nhấn phím cách. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe "Sửa trong Excel", sau đó nhấn phím cách.

  • Để tìm hiểu cách để tìm kiếm một định dạng cụ thể trong ứng dụng Excel , tham chiếu đến sử dụng bộ đọc màn hình để tìm và thay thế dữ liệu trong Excel.

 7. Để thay đổi tìm kiếm hướng để lập, nhấn phím Tab, cho đến khi bạn nghe "Được chọn chọn một nút xuống", và sau đó nhấn phím mũi tên lên. Bạn nghe: "chọn không phải chọn một nút." Để chọn, nhấn phím cách.

 8. Để bắt đầu tìm kiếm, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Tìm kế tiếp nút", sau đó nhấn phím cách. Excel tìm lần xuất hiện kết hợp đầu tiên trong khu vực tìm kiếm. Bộ đọc màn hình đọc văn bản trong ô và vị trí của nó.

 9. Để tìm lần xuất hiện tiếp theo, hãy nhấn phím cách. Để hủy bỏ tìm kiếm hoặc đóng hộp thoại, hãy nhấn Esc.

Tìm và thay thế văn bản hoặc số

Để tìm và thay thế văn bản hoặc số trong Excel Online, đảm bảo bạn đang trong chế độ chỉnh sửa . Bạn có thể biết liệu bạn đang trong chế độ sửa dựa trên các tùy chọn trong menu tệp .

Lưu ý: Để chuyển sang chế độ soạn thảo , di chuyển tiêu điểm ra khỏi trang tính bằng cách nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe tên tài khoản của bạn, hãy nhấn Tab cho đến khi bạn nghe "Sửa sổ làm việc", sau đó nhấn phím cách. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe "Sửa trong trình duyệt", sau đó nhấn phím cách.

 1. Chọn dải ô bạn muốn tìm kiếm. Nếu bạn muốn tìm kiếm toàn bộ trang tính, hãy chọn bất kỳ ô nào.

 2. Nhấn Ctrl + F để mở hộp thoại Tìm . Di chuyển tiêu điểm vào hộp văn bản Tìm gì , và bạn nghe: "Thoại tìm, tập trung vào tìm gì."

 3. Trong hộp văn bản Tìm gì , hãy nhập văn bản hoặc số mà bạn muốn tìm và thay thế.

 4. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Thay thế nút", sau đó nhấn phím cách. Hộp văn bản Tìm gì xuất hiện trong hộp thoại Tìm .

 5. Để di chuyển tới hộp văn bản Tìm gì , hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Thay thế bằng, chỉnh sửa." Trong hộp văn bản thay thế bằng , nhập văn bản thay thế hoặc số.

 6. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Tìm nút tiếp theo." Nhấn phím cách để tìm lần xuất hiện đầu tiên của văn bản hoặc số mà bạn đã nhập. Thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để thay thế lần xuất hiện mỗi riêng lẻ, hãy nhấn phím Tab một lần. Bạn nghe: "Thay thế nút." Sau đó nhấn phím cách để thay thế lần xuất hiện đầu tiên, và tìm kế tiếp. Sau khi thay thế, tiêu điểm di chuyển tới lần xuất hiện tiếp theo.

  • Để tìm và thay thế tất cả các lần xuất hiện, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Thay thế tất cả các nút", sau đó nhấn phím cách.

 7. Để hủy bỏ tìm kiếm hoặc đóng hộp thoại, hãy nhấn Esc.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn bảng vào trang tính Excel

Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp hoặc lọc bảng trong Excel

Phím tắt trong Excel Online

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Excel

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong Excel bằng các tính năng trợ năng

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×