Sử dụng bộ đọc màn hình để tìm kiếm cuộc hội thoại, người hoặc tệp trong Microsoft Teams

Sử dụng bộ đọc màn hình để tìm kiếm cuộc hội thoại, người hoặc tệp trong Microsoft Teams

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Dùng bàn phím và bộ đọc màn hình chẳng hạn như JAWS hoặc NVDA, để tìm kiếm hội thoại, người và các tệp trong ứng dụng cộng tác nhóm Microsoft Teams cho Windows. Trong Microsoft Teams, cả nhóm có thể làm việc cùng nhau trong thời gian thực sử dụng nhóm kênh cho hội thoại, chia sẻ tệp, và nhiều hơn nữa.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết phím tắt, tới phần Phím tắt cho Microsoft Teams.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng JAWS. Để tìm hiểu về JAWS for Windows, tham chiếu đến mục Hướng dẫn Nhanh về JAWS for Windows.

 • Chủ đề này cũng ghi lại chức năng của NVDA. Để tìm hiểu thêm về NVDA, hãy đi đến Truy nhập NV | Nhận trợ giúp.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

Tìm kiếm cuộc trò chuyện, người hoặc tệp

Bạn có thể nhanh chóng tìm kiếm thư, liên hệ, hoặc tệp. Kết quả tìm kiếm (nếu có) được hiển thị trong tab riêng biệt: thư, mọi ngườitệp.

 1. Để di chuyển tới hộp Tìm kiếm , hãy nhấn Ctrl + E.

 2. Nhập từ tìm kiếm của bạn và nhấn Enter. Tiêu điểm di chuyển đến ngăn kết quả tìm kiếm, và bạn nghe tab kết quả nào được chọn.

 3. Sử dụng các phím mũi tên trái và phải để di chuyển đến tab kết quả bạn muốn, sau đó nhấn Enter.

 4. Để dẫn hướng đến danh sách kết quả tìm kiếm, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe kết quả đầu tiên.

 5. Để di chuyển trong danh sách kết quả tìm kiếm, hãy dùng lên và xuống phím mũi tên. Bộ đọc màn hình sẽ thông báo thư, người, hoặc tệp chi tiết như bạn đất trên mỗi kết quả tìm kiếm.

 6. Để khám phá thêm kết quả tìm kiếm, hãy thực hiện các bước sau:

  • Trên tab Tin nhắn, nhấn Enter. Chuỗi tin nhắn trong đó bạn có thể tìm thấy kết quả tìm kiếm xuất hiện trong dạng xem chính.

  • Trên kết quả tìm kiếm tab Mọi người, nhấn Enter. Trang của người đó xuất hiện trong dạng xem chính.

  • Trên kết quả tìm kiếm tab Tệp, nhấn Enter. Tệp mở khác nhau tùy thuộc vào loại tệp. Ví dụ, tệp Office mở trong Microsoft Teams File Viewer (Trình xem tệp) và tệp đồ họa PNG mở trong trình duyệt mặc định.

Mẹo: Để lọc kết quả tìm kiếm, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Bộ lọc", sau đó nhấn Enter. Để dẫn hướng hộp thoại bộ lọc , hãy nhấn phím Tab hoặc Shift + Tab. Để bung rộng danh sách tùy chọn, nhấn phím cách. Sử dụng lên và xuống phím mũi tên để di chuyển đến tùy chọn bạn muốn, sau đó nhấn Enter. Để áp dụng bộ lọc, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Bộ lọc", và sau đó nhấn Enter.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình trò chuyện trong Microsoft Teams

Dùng bộ đọc màn hình để kiểm tra các hoạt động gần đây trong Microsoft Teams

Phím tắt cho Microsoft Teams

Tác vụ cơ bản bằng cách dùng bộ đọc màn hình với Microsoft Teams

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Microsoft Teams

Sử dụng VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, để tìm kiếm các cuộc hội thoại, người và tệp trong ứng dụng cộng tác nhóm Microsoft Teams for iOS. Trong Microsoft Teams for iOS, cả nhóm có thể làm việc cùng nhau trong thời gian thực bằng cách sử dụng các kênh nhóm để trò chuyện, chia sẻ tệp và nhiều hơn thế nữa.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng iPhone. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với iPad.

Sử dụng bộ đọc màn hình để tìm kiếm cuộc hội thoại, người hoặc tệp

 1. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe "Tìm kiếm", sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "Tìm kiếm trường."

 2. Trượt sang phải cho đến khi bạn nghe thấy ký tự đầu tiên trên bàn phím trên màn hình.

 3. Để gõ từ tìm kiếm của bạn, hãy trượt một ngón tay trên bàn phím cho đến khi bạn nghe thấy ký tự bạn muốn, sau đó gõ đúp vào màn hình. Ký tự này được thêm vào trong trường Tìm kiếm.

  Lưu ý: Để tìm kiếm tệp, hãy gõ từ "tệp" trong trường Tìm kiếm.

 4. Tìm kiếm bắt đầu tự động khi bạn gõ. Kết quả tìm kiếm được hiển thị trên hai tab: Tin nhắnMọi người.

 5. Để kiểm tra kết quả tìm kiếm trên tab Tin nhắn, được hiển thị ở trên cùng, trượt sang phải cho đến khi bạn nghe thấy kết quả đầu tiên. VoiceOver đọc nội dung và chi tiết của tin nhắn. Để mở toàn bộ cuộc hội thoại, hãy gõ đúp vào màn hình.

  Tab Tin nhắn cũng liệt kê kết quả tìm kiếm cho tệp.

 6. Để kiểm tra tìm kiếm kết quả trên tab mọi người , trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe "Mọi người", sau đó gõ đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe kết quả đầu tiên.

  VoiceOver đọc tên liên hệ, trạng thái có sẵn và địa chỉ email. Để đi đến chi tiết liên hệ, hãy gõ đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình trò chuyện trong Microsoft Teams

Tác vụ cơ bản bằng cách dùng bộ đọc màn hình với Microsoft Teams

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Microsoft Teams

Sử dụng TalkBack, bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, để tìm kiếm các cuộc hội thoại, người và tệp trong ứng dụng cộng tác nhóm Microsoft Teams for Android. Trong Microsoft Teams for Android, cả nhóm có thể làm việc cùng nhau trong thời gian thực bằng cách sử dụng các kênh nhóm để trò chuyện, chia sẻ tệp và nhiều hơn thế nữa.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên điện thoại chạy Android. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với máy tính bảng chạy Android.

Tìm kiếm cuộc trò chuyện, người hoặc tệp

 1. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Tìm kiếm", sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "Tìm kiếm mở."

 2. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập từ tìm kiếm của bạn.

  Lưu ý: Để tìm kiếm tệp, hãy gõ từ "tệp" trong trường Tìm kiếm.

 3. Tìm kiếm bắt đầu tự động khi bạn gõ. Kết quả tìm kiếm được hiển thị trên hai tab: Tin nhắnMọi người.

 4. Để kiểm tra kết quả tìm kiếm trên tab Tin nhắn, trượt sang phải cho đến khi bạn nghe thấy kết quả đầu tiên. Nếu kết quả đầu tiên không phải là kết quả mà bạn tìm kiếm, hãy tiếp tục trượt sang phải. Để mở toàn bộ cuộc hội thoại, hãy gõ đúp vào màn hình.

  Lưu ý: Tab Tin nhắn cũng liệt kê kết quả tìm kiếm cho tệp.

 5. Để kiểm tra kết quả tìm kiếm trên tab mọi người , sau khi nhập từ tìm kiếm của bạn, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Mọi người tab", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 6. Trượt sang phải cho đến khi bạn nghe thấy kết quả đầu tiên. Nếu kết quả đầu tiên không phải là kết quả mà bạn tìm kiếm, hãy tiếp tục trượt sang phải. Để đi đến chi tiết liên hệ, hãy gõ đúp vào màn hình.

 7. Để đóng tìm kiếm và trở lại dạng xem mà bạn đã ở trước đó, trượt xuống rồi sang trái hai lần.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình trò chuyện trong Microsoft Teams

Tác vụ cơ bản bằng cách dùng bộ đọc màn hình với Microsoft Teams

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Microsoft Teams

Dùng bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình chẳng hạn như JAWS hoặc tường thuật viên đọc màn hình Windows dựng sẵn, để tìm kiếm hội thoại, người và các tệp trong ứng dụng cộng tác nhóm Microsoft Teams trên web cho Windows. Trong Microsoft Teams trên web, cả nhóm có thể làm việc cùng nhau trong thời gian thực sử dụng nhóm kênh cho hội thoại, chia sẻ tệp, và nhiều hơn nữa.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này cũng ghi lại chức năng của JAWS. Để tìm hiểu về JAWS for Windows, đi đến mục Hướng dẫn Nhanh về JAWS for Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 • Khi bạn sử dụng Microsoft Teams trên web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web và Trình tường thuật làm bộ đọc màn hình. Vì Microsoft Teams trên web chạy trong trình duyệt web nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát ra khỏi lệnh. Các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) áp dụng cho trình duyệt web – không phải Microsoft Teams trên web.

  Nếu bạn sử dụng Chrome hoặc Firefox làm trình duyệt web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng JAWS hoặc NVDA làm bộ đọc màn hình.

Tìm kiếm cuộc trò chuyện, người hoặc tệp

 1. Để đi tới trường Tìm kiếm , hãy nhấn Ctrl + E.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để tìm kiếm một liên hệ hoặc một hội thoại, hãy nhập từ tìm kiếm của bạn. Danh sách kết quả tìm kiếm được cập nhật khi bạn nhập.

  • Để tìm kiếm một tệp, nhập /file và nhấn Enter. Danh sách các tệp sẽ mở ra. Để thu hẹp kết quả số, bắt đầu nhập tên của tệp.

 3. Để dẫn hướng đến danh sách kết quả tìm kiếm, hãy nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy kết quả đầu tiên.

 4. Để di chuyển trong danh sách kết quả tìm kiếm, hãy nhấn Alt + lên hoặc phím mũi tên xuống. Bộ đọc màn hình sẽ thông báo chi tiết kết quả tìm kiếm.

 5. Để chọn một kết quả tìm kiếm, hãy nhấn Enter.

Mẹo: Để lọc kết quả tìm kiếm, hãy nhấn Tab cho đến khi bạn nghe "Bộ lọc", sau đó nhấn Enter. Để dẫn hướng hộp thoại bộ lọc , hãy nhấn Tab hoặc Shift + Tab. Để bung rộng danh sách tùy chọn, nhấn phím cách. Để chọn, nhấn Enter, rồi nhấn Tab cho đến khi bạn nghe: "Bộ lọc."

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình trò chuyện trong Microsoft Teams

Dùng bộ đọc màn hình để kiểm tra các hoạt động gần đây trong Microsoft Teams

Tác vụ cơ bản bằng cách dùng bộ đọc màn hình với Microsoft Teams

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Microsoft Teams

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×