Sử dụng bộ đọc màn hình để tìm kiếm các site trong SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để tìm kiếm các site trong SharePoint Online

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Office Accessibility. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng SharePoint Online bằng bàn phím và bộ đọc màn hình, như JAWS hoặc Trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên Windows, để tìm kiếm site SharePoint của tổ chức cho các site con liên quan đến dự án của bạn. Bằng cách sử dụng tính năng Tìm kiếm, bạn có thể tìm các site mình cần một cách nhanh chóng, ngay từ trang chủ của bạn.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các phím tắt, hãy đi đến mục Phím tắt trong SharePoint Online.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này cũng ghi lại chức năng của JAWS. Để tìm hiểu về JAWS for Windows, đi đến mục Hướng dẫn Nhanh về JAWS for Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 • Khi sử dụng SharePoint Online, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì SharePoint Online chạy trong trình duyệt web nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát khỏi lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải SharePoint Online.

Tìm kiếm các site trực tuyến

 1. Đăng nhập vào tài khoản Office 365 của tổ chức, rồi khởi động ứng dụng SharePoint.

 2. Nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Leaving menus, Region Search box" (Đang rời khỏi menu, hộp Tìm kiếm Khu vực) (Trong Tường thuật viên, bạn sẽ nghe thấy "Search box, Press Enter to submit" (Hộp Tìm kiếm, Nhấn Enter để gửi)).

 3. Để tìm một site, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  Để tìm kiếm danh sách các site thường xuyên:

  1. Nhấn phím Mũi tên Xuống. Bạn sẽ nghe thấy "Sites list view" (Dạng xem danh sách site) và tên đầy đủ của site đầu tiên. (Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy tên của ô đầu tiên, tên đầy đủ của site đầu tiên và "One of x" (Một trên x)).

  2. Để khám phá danh sách, hãy sử dụng các phím Mũi tên Lên và Mũi tên Xuống.

  3. Để đi đến một site, nhấn Enter.

  Để tìm site với tên bạn biết:

  1. Nhập tên site đó, rồi nhấn phím Mũi tên Xuống.

  2. Bạn sẽ nghe thấy "Sites list view" (Dạng xem Danh sách site) và tên site, nhấn Enter. (Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy tên của ô site, tên đầy đủ của site và "One of x" (Một trong x)).

  Để tìm site với chỉ một từ khóa:

  1. Nhập từ khóa trong tên site, rồi nhấn phím Mũi tên Xuống. Ví dụ: nếu bạn nhập tiếp thị và nhấn Enter, danh sách các kết quả tìm kiếm có thể bao gồm Tài liệu Tiếp thị, Chiến dịch Tiếp thịBán hàng và Tiếp thị.

  2. Khi bạn nghe thấy "Sites list view" (Dạng xem Danh sách site) và tên của site đầu tiên, để di chuyển qua danh sách này, hãy sử dụng các phím Mũi tên Xuống và Mũi tên Lên. (Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy tên của ô site đầu tiên, tên đầy đủ của site đầu tiên và "One of x" (Một trong x)).

   Mẹo: Trong một số tìm kiếm, liên kết Xem thêm kết quả khả dụng ở cuối danh sách kết quả tìm kiếm. Để mở danh sách bung rộng các kết quả, khi bạn nghe thấy "See more results link" (Liên kết Xem thêm kết quả), hãy nhấn Enter hai lần. (Trong Trình Tường thuật viêntường thuật, nhấn Enter một lần.) Một ngăn mới sẽ mở ra với danh sách các site được bung rộng và bạn sẽ nghe thấy "Site results" (Kết quả site). Để khám phá danh sách, sử dụng các phím Mũi tên Xuống và Mũi tên Lên. Để xem các site khác, nhấn phím Mũi tên Xuống cho đến khi bạn nghe thấy "See all sites that match your search link" (Xem mọi site khớp với liên kết tìm kiếm của bạn), rồi nhấn Enter.

  3. Khi bạn nghe thấy tên site mình đang tìm kiếm, nhấn Enter.

Lưu ý: Bạn cũng có thể tìm site bằng cách duyệt danh sách Site thường xuyênSite được đề xuất trên trang chủ của mình.

 • Trong JAWS:

  1. Nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Frequent table, Column one, Row one" (Bảng thường xuyên, Cột một, Hàng một).

  2. Để duyệt các ô site:

   • Nhấn phím Mũi tên Xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Follow site, the name of the first site, Check box checked" (Theo dõi site, tên site đầu tiên, đã chọn Hộp kiểm) hoặc "Follow site, the name of the first site, Check box not checked" (Theo dõi site, tên site đầu tiên, chưa chọn Hộp kiểm).

   • Nhấn Phím cách hai lần. Thao tác này sẽ kích hoạt phím Mũi tên Phải, cho phép bạn duyệt các site khác.

   • Để di chuyển đến site tiếp theo, nhấn phím Mũi tên Phải.

  3. Để theo dõi hoặc dừng theo dõi một site, khi bạn nghe thấy tên của site đó, hãy nhấn phím Mũi tên Lên. Bạn sẽ nghe thấy “Follow site, the name of the site, Check box checked” (Hộp kiểm Theo dõi site, tên site, được chọn) hoặc “Follow site, the name of the site, Check box not checked” (Hộp kiểm Theo dõi site, tên site, được bỏ chọn). Để chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm, nhấn Phím cách.

  4. Để nghe chi tiết về site, như người đã sửa đổi site, nhấn phím Mũi tên Xuống.

 • Trong Tường thuật viên:

  1. Nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy "No item in view" (Không có mục nào trong dạng xem).

  2. Để duyệt các ô site, sử dụng phím Mũi tên Phải.

  3. Để nghe tên site hoặc theo dõi hay dừng theo dõi một site, khi bạn nghe thấy "No item in view" (Không có mục nào trong dạng xem), hãy nhấn phím Mũi tên Lên. Bạn sẽ nghe thấy "Checked Follow site, Check box" (Đã chọn Hộp kiểm Theo dõi site) hoặc "Unchecked Follow site, Check box" (Chưa chọn Hộp kiểm Theo dõi site) và tên site. Để chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm, nhấn Phím cách.

  4. Để nghe chi tiết về site, như người đã sửa đổi site, nhấn phím Mũi tên Xuống.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá danh sách các site Gần đây và Đang theo dõi trong SharePoint Online

Phím tắt trong SharePoint Online

Bắt đầu sử dụng bộ đọc màn hình với thư viện tài liệu hiện đại trong SharePoint Online

Các tính năng trợ năng trong SharePoint Online

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng gặp khó khăn

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×