Sử dụng bộ đọc màn hình để sao chép liên kết cho tệp hoặc thư mục trong thư viện tài liệu thuộc SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để sao chép liên kết cho tệp hoặc thư mục trong thư viện tài liệu thuộc SharePoint Online

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Office Accessibility. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng SharePoint Online bằng bàn phím và bộ đọc màn hình, như JAWS hay Trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên Windows, để sao chép liên kết cho một tệp hoặc thư mục trong thư viện tài liệu.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các phím tắt, hãy đi đến mục Phím tắt trong SharePoint Online.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này cũng ghi lại chức năng của JAWS. Để tìm hiểu về JAWS for Windows, đi đến mục Hướng dẫn Nhanh về JAWS for Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 • Khi sử dụng SharePoint Online, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì SharePoint Online chạy trong trình duyệt web nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát khỏi lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải SharePoint Online.

Trong chủ đề này

Sử dụng bộ đọc màn hình để sao chép liên kết tệp trong thư viện tài liệu thuộc SharePoint_Online

 1. Đăng nhập vào tài khoản Office 365 của tổ chức bạn, khởi động ứng dụng SharePoint, rồi mở thư viện tài liệu của bạn.

  Mẹo: Thư viện tài liệu trong SharePoint Online có hai chế độ xem khác nhau: trải nghiệm cổ điển và trải nghiệm SharePoint Online. Với hầu hết mọi người, trải nghiệm SharePoint Online là mặc định. Tuy nhiên, nếu bạn nghe thấy “Check it out button” (nút Xem qua) khi dẫn hướng thư viện tài liệu của mình thì bạn đang sử dụng trải nghiệm cổ điển. Để xem các thư viện tài liệu SharePoint Online, khi bạn nghe thấy “Check it out button”, hãy nhấn Enter. Sau khi chế độ xem trong thư viện tài liệu thay đổi thành trải nghiệm SharePoint Online và tiêu điểm di chuyển từ nút Xem qua tới liên kết Mới, bạn sẽ nghe thấy tên thư viện tài liệu của mình, sau đó là “New” (Mới).

 2. Để xem các thư viện tài liệu SharePoint Online, nhấn phím Tab cho tới khi bạn nghe thấy “Check it out button” (nút Xem qua). Nhấn Enter. Sau khi chế độ xem trong thư viện tài liệu thay đổi thành trải nghiệm SharePoint Online và tiêu điểm di chuyển từ nút Xem qua tới liên kết Mới, bạn sẽ nghe thấy tên thư viện tài liệu của mình, sau đó là “New” (Mới).

  Mẹo: Nếu bạn không nghe thấy “Check it out button” (nút Xem qua) thì bạn đang sử dụng trải nghiệm SharePoint Online.

 3. Để di chuyển tiêu điểm tới danh sách các mục trong thư viện tài liệu, hãy nhấn phím Tab cho đến khi:

  • Trong JAWS, bạn nghe thấy “All documents, Grid column headers” (Tiêu đề cột lưới, Tất cả tài liệu).

  • Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy “Table, Name” (Tên Bảng), theo sau là phần còn lại của tên cột bạn đang sử dụng.

 4. Để di chuyển tiêu điểm tới tệp bạn muốn sao chép liên kết, hãy nhấn phím Mũi tên Xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên của tệp.

 5. Để mở menu lối tắt cho tệp, nhấn Shift + F10:

  • Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy “Context menu” (Menu ngữ cảnh).

  • Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy “Open” (Mở), theo sau là tên phần còn lại của các lệnh trên menu lối tắt.

 6. Để di chuyển tiêu điểm tới lệnh Nhận liên kết trên menu, hãy nhấn phím Mũi tên Xuống cho đến khi bạn nghe thấy “Get a link” (Nhận liên kết). Nhấn Enter.

 7. Khi tiêu điểm di chuyển tới hộp thoại Chia sẻ, bạn sẽ nghe thấy "Get a link" (Nhận liên kết). Để nhận liên kết đến tệp, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Create button" (Nút Tạo). Nhấn Enter.

  Mẹo: Nếu bạn không nghe thấy "Create button" (Nút Tạo) tức là có ai đó đã tạo liên kết cho tệp này. Đi đến bước tiếp theo trong quy trình này.

 8. Để sao chép liên kết, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: “Copy button” (Nút Sao chép). Nhấn Enter.

 9. Khi tiêu điểm di chuyển tới hộp thoại Internet Explorer, bạn sẽ nghe thấy "Internet Explorer dialog" (Hộp thoại Internet Explorer). Để cho phép trang web truy nhập vào Bảng tạm của bạn, nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Allow access button" (Nút Cho phép truy nhập). Nhấn Enter.

  Mẹo: Nếu bạn không nghe thấy "Internet Explorer dialog" (Hộp thoại Internet Explorer), tức là trang web đó đã được phép truy nhập vào Bảng tạm của bạn. Tiêu điểm sẽ nằm trên nút Sao chép.

 10. Sau khi bạn sao chép liên kết, tiêu điểm sẽ di chuyển trở lại hộp thoại Chia sẻ và nút Sao chép. Bạn sẽ nghe thấy "Copy button" (Nút Sao chép).

Sử dụng bộ đọc màn hình để sao chép liên kết thư mục trong thư viện tài liệu thuộc SharePoint_Online

 1. Đăng nhập vào tài khoản Office 365 của tổ chức bạn, khởi động ứng dụng SharePoint, rồi mở thư viện tài liệu của bạn.

  Mẹo: Thư viện tài liệu trong SharePoint Online có hai chế độ xem khác nhau: trải nghiệm cổ điển và trải nghiệm SharePoint Online. Với hầu hết mọi người, trải nghiệm SharePoint Online là mặc định. Tuy nhiên, nếu bạn nghe thấy “Check it out button” (nút Xem qua) khi dẫn hướng thư viện tài liệu của mình thì bạn đang sử dụng trải nghiệm cổ điển. Để xem các thư viện tài liệu SharePoint Online, khi bạn nghe thấy “Check it out button”, hãy nhấn Enter. Sau khi chế độ xem trong thư viện tài liệu thay đổi thành trải nghiệm SharePoint Online và tiêu điểm di chuyển từ nút Xem qua tới liên kết Mới, bạn sẽ nghe thấy tên thư viện tài liệu của mình, sau đó là “New” (Mới).

 2. Để xem các thư viện tài liệu SharePoint Online, nhấn phím Tab cho tới khi bạn nghe thấy “Check it out button” (nút Xem qua). Nhấn Enter. Sau khi chế độ xem trong thư viện tài liệu thay đổi thành trải nghiệm SharePoint Online và tiêu điểm di chuyển từ nút Xem qua tới liên kết Mới, bạn sẽ nghe thấy tên thư viện tài liệu của mình, sau đó là “New” (Mới).

  Mẹo: Nếu bạn không nghe thấy “Check it out button” (nút Xem qua) thì bạn đang sử dụng trải nghiệm SharePoint Online.

 3. Để di chuyển tiêu điểm tới danh sách các mục trong thư viện tài liệu, hãy nhấn phím Tab cho đến khi:

  • Trong JAWS, bạn nghe thấy “All documents, Grid column headers” (Tiêu đề cột lưới, Tất cả tài liệu).

  • Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy “Table, Name” (Tên Bảng), theo sau là phần còn lại của tên cột bạn đang sử dụng.

 4. Để di chuyển tiêu điểm tới thư mục bạn muốn sao chép liên kết, hãy nhấn phím Mũi tên Xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên của thư mục đó.

 5. Để mở menu lối tắt thư mục, hãy nhấn Shift + F10:

  • Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy “Context menu” (Menu ngữ cảnh).

  • Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy “Open” (Mở), theo sau là tên phần còn lại của các lệnh trên menu lối tắt.

 6. Để di chuyển tiêu điểm tới lệnh Nhận liên kết trên menu, hãy nhấn phím Mũi tên Xuống cho đến khi bạn nghe thấy “Get a link” (Nhận liên kết). Nhấn Enter.

 7. Khi tiêu điểm di chuyển tới hộp thoại Chia sẻ, bạn sẽ nghe thấy "Get a link" (Nhận liên kết). Để sao chép liên kết đã tồn tại cho thư mục, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Copy button" (Nút Sao chép). Nhấn Enter.

 8. Để sao chép liên kết, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: “Copy button” (Nút Sao chép). Nhấn Enter.

 9. Khi tiêu điểm di chuyển tới hộp thoại Internet Explorer, bạn sẽ nghe thấy "Internet Explorer dialog" (Hộp thoại Internet Explorer). Để cho phép trang web truy nhập vào Bảng tạm của bạn, nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Allow access button" (Nút Cho phép truy nhập). Nhấn Enter.

  Mẹo: Nếu bạn không nghe thấy "Internet Explorer dialog" (Hộp thoại Internet Explorer), tức là trang web đó đã được phép truy nhập vào Bảng tạm của bạn. Tiêu điểm sẽ nằm trên nút Sao chép.

 10. Sau khi bạn sao chép liên kết, tiêu điểm sẽ di chuyển trở lại hộp thoại Chia sẻ và nút Sao chép. Bạn sẽ nghe thấy "Copy button" (Nút Sao chép).

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm xuất hoặc kiểm nhập tệp trong thư viện tài liệu thuộc SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo thư mục trong thư viện tài liệu thuộc SharePoint Online

Phím tắt trong SharePoint Online

Bắt đầu sử dụng bộ đọc màn hình với thư viện tài liệu hiện đại trong SharePoint Online

Các tính năng trợ năng trong SharePoint Online

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×