Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp hoặc lọc bảng trong Excel

Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp hoặc lọc bảng trong Excel

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Office Accessibility. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem Trang chủ Trợ giúp Office.

Bạn có thể sử dụng Excel 2016 bằng bàn phím của mình và bộ đọc màn hình như JAWS hoặc Trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên Windows, để sắp xếp và lọc các bảng. Tính năng sắp xếp dữ liệu sẽ giúp bạn nhanh chóng sắp xếp và tìm dữ liệu bạn muốn để phân tích nhanh hơn. Tính năng lọc dữ liệu sẽ giúp bạn tập trung vào một tập hợp dữ liệu cụ thể, tính năng này đặc biệt hữu ích trong các trang tính lớn.

Lưu ý: 

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Để biết các phím tắt, đi đến mục Phím tắt trong Excel 2016 for Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng JAWS. Để tìm hiểu về JAWS for Windows, tham chiếu đến mục Hướng dẫn Nhanh về JAWS for Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Bắt đầu với Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

Trong chủ đề này

Phím tắt để sắp xếp và lọc

Bảng này hiển thị các phím tắt để sắp xếp và lọc.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Tắt menu thả xuống Tự lọc trong đầu đề cột

Ctrl+Shift+L

Mở menu thả xuống Tự Lọc từ đầu đề cột

Alt + mũi tên xuống

Sắp xếp từ nhỏ nhất đến lớn nhất hoặc từ A đến Z

Alt + A, S + A hoặc Alt + xuống mũi tên, S

Sắp xếp từ lớn nhất đến nhỏ nhất hoặc từ Z đến A

Alt + A, S + D hoặc Alt + xuống mũi tên, O

Mở hộp thoại Sắp xếp

Alt+A, S+S hoặc Alt+H, S, U

Áp dụng lại thao tác sắp xếp sau khi bạn thay đổi dữ liệu

Ctrl+Alt+L (hoặc Alt+A, Y+3)

Lọc theo màu

Alt + mũi tên xuống, tôi

Lọc theo số hoặc văn bản

Alt + mũi tên xuống, F

Mở hộp thoại Định dạng Ô

Alt + H, O, tôi

Sử dụng hàm TRIM

Alt + M, T, và sau đó di chuyển để cắt tỉa bằng phím mũi tên xuống

Tìm hiểu về tính năng sắp xếp trong Excel

Bạn có thể sắp xếp dữ liệu theo văn bản (A đến Z hoặc Z đến A), số (nhỏ nhất đến lớn nhất hoặc lớn nhất đến nhỏ nhất), cũng như ngày và giờ (cũ nhất đến mới nhất hoặc mới nhất đến cũ nhất) trong một hoặc nhiều cột. Bạn cũng có thể sắp xếp theo một danh sách tùy chỉnh (như Lớn, Trung bình và Nhỏ) hoặc theo định dạng, bao gồm màu ô, màu phông hoặc bộ biểu tượng. Hầu hết các thao tác sắp xếp đều là sắp xếp cột nhưng bạn cũng có thể sắp xếp theo hàng.

Khi bạn sắp xếp bảng, Excel sẽ lưu tiêu chí bạn đã sử dụng với sổ làm việc để bạn có thể áp dụng lại tiêu chí đó mỗi lần mở sổ làm việc. Điều này đặc biệt quan trọng với sắp xếp nhiều cột hoặc với những sắp xếp mất nhiều thời gian để tạo. Tuy nhiên, tính năng này chỉ hoạt động với dữ liệu trong bảng chứ không áp dụng cho một dải ô đơn thuần. Nếu bạn muốn lưu tiêu chí sắp xếp để có thể thường xuyên áp dụng lại một sắp xếp khi mở sổ làm việc, bạn nên sử dụng bảng.

Lưu ý: Sau khi bạn sắp xếp dữ liệu, bạn không thể khôi phục lại thứ tự ban đầu. Nếu bạn chưa lưu tệp sau khi sắp xếp, bạn có thể dùng hoàn tác (Ctrl + Z) để trở lại.

Sắp xếp văn bản trong bảng hoặc dải ô

Sắp xếp văn bản trong một bảng

 1. Dẫn hướng đến hàng tiêu đề trong bảng.

 2. Nhấn phím mũi tên phải hoặc trái để di chuyển đến tiêu đề cột cho dữ liệu mà bạn muốn sắp xếp.

 3. Nhấn Alt + xuống phím mũi tên để mở menu bộ lọc, sau đó nhấn phím Tab để di chuyển vào menu.

 4. Các tùy chọn xuất hiện phụ thuộc vào loại dữ liệu trong cột. Ví dụ, bạn có thể sắp xếp dữ liệu số nhỏ nhất đến lớn nhất hoặc lớn nhất đến nhỏ nhất. Bạn có thể sắp xếp dữ liệu chữ và số từ A đến Z, từ Z đến A, hoặc bằng màu.

  Dùng phím mũi tên xuống để duyệt các tùy chọn, và nhấn Enter để chọn một tùy chọn.

Sắp xếp văn bản trong một dải ô

 1. Chọn một cột chứa dữ liệu dạng số và chữ cái trong một phạm vi ô, hoặc đảm bảo rằng ô hiện hoạt nằm trong một cột bảng có chứa dữ liệu dạng số và chữ cái.

 2. Nhấn Alt + A. Tab dữ liệu sẽ mở ra, và bạn nghe: "trên ribbon, hộp nhóm, tab dữ liệu." (Trong tường thuật viên, bạn nghe: "tab ruy-băng, dữ liệu, chọn tab mục."

  • Để sắp xếp theo thứ tự chữ và số tăng dần (sắp xếp từ A đến Z), nhấn S + A.

  • Để sắp xếp theo thứ tự chữ và số giảm dần (Sắp xếp từ Z đến A), nhấn S+D.

Sắp xếp phân biệt chữ hoa/thường

 1. Chọn một cột chứa dữ liệu dạng số và chữ cái trong một phạm vi ô, hoặc đảm bảo rằng ô hiện hoạt nằm trong một cột bảng có chứa dữ liệu dạng số và chữ cái.

 2. Nhấn Alt + H, S, U. Hộp thoại sắp xếp sẽ mở ra, và bạn nghe: "hộp thoại sắp xếp, nút OK." (Trong tường thuật viên, bạn nghe: "Nút sắp xếp, OK")

 3. Nhấn Tab khóa cho đến khi bạn nghe "nút tùy chọn," nhấn phím cách để mở hộp thoại Tùy chọn sắp xếp . Bạn nghe "Sắp xếp hộp thoại tùy chọn, hộp kiểm phân biệt chữ hoa chữ thường, không kiểm nhập." (Trong tường thuật viên, bạn nghe: "tùy chọn sắp xếp. Phân biệt chữ hoa chữ thường, chọn hộp kiểm.")

 4. Nhấn phím cách để chọn hộp kiểm nhạy cảm chữ hoa chữ thường .

 5. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Nút OK", rồi nhấn Enter. Hộp thoại sắp xếp sẽ mở ra, và bạn nghe: "Hộp thoại sắp xếp." (Trong tường thuật viên, bạn nghe: "Sắp xếp, nút tùy chọn")

 6. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Nút OK", rồi nhấn Enter.

Mẹo: 

 • Nếu bạn sắp xếp cột chứa số và văn bản, bạn có thể có định dạng tất cả là văn bản. Nếu không, Excel sắp xếp các số là số đầu tiên, và sau đó sắp xếp văn bản. Định dạng dữ liệu, chọn tất cả dữ liệu trong cột, và sau đó nhấn Alt + H, F, N. dùng phím mũi tên trái để di chuyển đến tab số, sau đó dùng phím Tab để di chuyển đến danh sách thể loại, sau đó nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe "Văn bản". Nhấn phím Tab một lần để di chuyển tới nút OK , sau đó nhấn Enter.

Mẹo: 

 • Khi bạn nhập hoặc sao chép dữ liệu từ một vị trí khác, dữ liệu đó có thể có dấu cách được chèn trước dữ liệu. Ví dụ: tên "Sue Lidman" có thể được nhập dưới dạng "(dấu cách)(dấu cách)Sue Lidman".

 • Nếu bạn sử dụng bộ đọc màn hình, có thể bạn không biết về những dấu cách này, vì JAWS không đọc dấu cách trong các ô.

 • Để giúp bạn tìm thấy chúng, Excel sẽ đặt các ô có dấu cách ở đầu lên trên đầu cột được sắp xếp.

Sắp xếp số

Sắp xếp số

 1. Chọn một cột chứa dữ liệu dạng số trong một phạm vi ô, hoặc đảm bảo rằng ô hiện hoạt nằm trong một cột bảng có chứa dữ liệu dạng số.

 2. Nhấn Alt + A. Tab dữ liệu sẽ mở ra, và bạn nghe: "trên ribbon, hộp nhóm, tab dữ liệu." (Trong tường thuật viên, bạn nghe: "tab ruy-băng, dữ liệu, chọn tab mục.")

  • Để sắp xếp từ Nhỏ nhất đến Lớn nhất, nhấn S+A.

  • Để sắp xếp từ Lớn nhất đến Nhỏ nhất, nhấn S+D.

Kiểm tra xem các số được lưu dưới dạng số chưa

 1. Nhấn Alt + H, F + N. Hộp thoại Định dạng ô sẽ mở ra, và bạn nghe: "Hộp thoại định dạng ô." (Trong tường thuật viên, bạn nghe: "Định dạng ô.")

 2. Để di chuyển đến tab số , dùng phím mũi tên trái (hoặc nhấn Ctrl + Tab). Bạn nghe: "Tab số." (Trong tường thuật viên, bạn nghe: "Số tab mục.")

 3. Nhấn phím Tab. Danh sách thể loại mở ra và bạn nghe thể loại đang được chọn, chẳng hạn như "Chung" hoặc "Ngày".

 4. Nhấn lên hoặc phím mũi tên cho đến khi bạn nghe "Số."

 5. Để đóng hộp thoại, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Nút OK", rồi nhấn Enter.

Sắp xếp ngày và giờ

 1. Chọn một cột chứa ngày hoặc thời gian trong một phạm vi ô, hoặc đảm bảo rằng ô hiện hoạt nằm trong một cột bảng có chứa ngày hoặc thời gian.

 2. Nhấn Alt + A. Tab dữ liệu sẽ mở ra, và bạn nghe: "trên ribbon, hộp nhóm, tab dữ liệu." (Trong tường thuật viên, bạn nghe: "Ribbon tab, đã chọn, tab dữ liệu.")

  • Để sắp xếp từ Cũ nhất đến Mới nhất, nhấn S+A.

  • Để sắp xếp từ mới nhất đến cũ nhất, nhấn S + D.

  • Để áp dụng lại thao tác sắp xếp sau khi bạn thay đổi dữ liệu, hãy chọn một ô trong dải ô hoặc bảng, rồi nhấn Ctrl+Alt+L.

Sắp xếp theo nhiều cột

Bạn có thể muốn sắp xếp theo nhiều cột hoặc hàng khi có dữ liệu mà bạn muốn nhóm theo cùng một giá trị trong một cột hoặc hàng, rồi sắp xếp cột hoặc hàng khác bên trong nhóm gồm các giá trị bằng nhau đó. Chẳng hạn, nếu bạn có một cột Bộ phận và cột Nhân viên, thì trước tiên bạn có thể sắp xếp theo Bộ phận (để nhóm tất cả các nhân viên trong cùng một bộ phận lại với nhau), rồi sắp xếp theo tên (để xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái trong mỗi bộ phận). Bạn có thể sắp xếp tối đa 64 cột.

Lưu ý: Để có kết quả tốt nhất, phạm vi ô mà bạn sắp xếp nên có đầu đề cột. Để sắp xếp theo hàng, đảm bảo rằng hộp kiểm bảng của tôi có đầu đề cuộc họp trong hộp thoại sắp xếp .

 1. Chọn một phạm vi ô có hai hoặc nhiều cột dữ liệu, hoặc đảm bảo rằng ô hiện hoạt nằm trong một bảng có hai hoặc nhiều cột.

 2. Nhấn Alt + A, S + S. Hộp thoại sắp xếp sẽ mở ra, và bạn nghe: "hộp thoại sắp xếp, nút OK." (Trong tường thuật viên, bạn nghe: "Nút sắp xếp, OK")

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn tìm thấy các cột: sắp xếp theo hộp tổ hợp và sử dụng các phím mũi tên để chọn cột đầu tiên mà bạn muốn sắp xếp.

 4. Để chọn kiểu sắp xếp, nhấn tab đến hộp tổ hợp Sắp xếp Dựa trên và sử dụng các phím mũi tên.

  • Để sắp xếp theo văn bản, số, hoặc ngày và thời gian, hãy chọn Giá trị ô.

  • Để sắp xếp theo định dạng, chọn màu ô, màu phông, hoặc biểu tượng định dạng có điều kiện.

 5. Chọn cách sắp xếp bạn muốn:

  • Để sắp xếp theo giá trị, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn tìm hộp tổ hợp thứ tự và sử dụng các phím mũi tên để chọn cách bạn muốn sắp xếp.

  • Để sắp xếp văn bản và các giá trị số, hãy chọn Nhỏ nhất đến Lớn nhất hoặc Lớn nhất đến Nhỏ nhất.

  • Để sắp xếp dựa trên một danh sách tùy chỉnh, hãy chọn Danh sách Tùy chỉnh.

  • Để sắp xếp theo màu ô, màu phông hoặc biểu tượng ô, dùng các phím mũi tên để thực hiện lựa chọn của bạn, và sau đó nhấn phím Tab cho đến khi bạn tìm hộp tổ hợp tiếp theo thứ tự và sử dụng các phím mũi tên để chọn trên cùng hoặc dưới cùng.

 6. Để thêm một cột khác để sắp xếp theo, hãy dùng phím Tab để di chuyển đến nút Thêm mức , nhấn Enter, và sau đó lặp lại các bước từ ba đến năm.

 7. Để áp dụng lại một sắp xếp cột sau khi bạn thay đổi dữ liệu, hãy chọn một ô trong phạm vi hoặc bảng và sau đó nhấn Ctrl + Alt + lê (Ctrl + Alt + L không áp dụng lại một sắp xếp hàng.)

Mẹo giải quyết sự cố về tính năng sắp xếp

Nếu bạn nhận được kết quả ngoài dự kiến khi sắp xếp dữ liệu:

 • Kiểm tra xem có phải giá trị do công thức trả về đã thay đổi hay không. Nếu dữ liệu bạn sắp xếp chứa một hoặc nhiều công thức thì các giá trị do những công thức đó trả về có thể thay đổi khi trang tính được tính toán lại. Trong trường hợp này, hãy đảm bảo bạn áp dụng lại thao tác sắp xếp để có được kết quả cập nhật.

 • Bỏ ẩn hàng và cột trước khi bạn sắp xếp. Cột bị ẩn không được di chuyển khi bạn sắp xếp cột và hàng bị ẩn không được di chuyển khi bạn sắp xếp hàng. Trước khi sắp xếp dữ liệu, bạn nên bỏ ẩn các cột và hàng bị ẩn.

 • Kiểm tra thiết đặt bản địa. Thứ tự sắp xếp khác nhau tùy theo thiết đặt bản địa. Đảm bảo rằng bạn có thiết đặt đúng địa trong Thiết đặt khu vực hoặc tùy chọn ngôn ngữ và khu vực trong Panel điều khiển trên máy tính của bạn.

 • Bật hoặc tắt hàng đầu đề. Thường thì tốt nhất là nên có một hàng đầu đề khi bạn sắp xếp cột để có thể dễ hiểu ý nghĩa của dữ liệu hơn. Theo mặc định, giá trị trong đầu đề không được bao gồm trong thao tác sắp xếp. Đôi khi, có thể bạn sẽ cần bật hoặc tắt đầu đề để đưa hoặc không đưa giá trị trong đầu đề vào thao tác sắp xếp.

 • Để loại trừ hàng đầu tiên của dữ liệu từ sắp xếp vì đó là đầu đề cột, hãy nhấn Alt + H, S, U. Trong hộp thoại Sắp xếp tùy chỉnh , hãy chọn hộp kiểm dữ liệu của tôi có tiêu đề .

 • Để bao gồm hàng đầu tiên của dữ liệu trong sắp xếp vì nó không phải là đầu đề cột, hãy nhấn Alt + H, S, U. Trong hộp thoại Sắp xếp tùy chỉnh , hãy xóa hộp kiểm dữ liệu của tôi có tiêu đề .

Lọc dữ liệu trong bảng

Khi bạn nhập dữ liệu của bạn vào một bảng, Excel tự động thêm một menu thả xuống tự lọc cho mỗi tiêu đề cột. Bạn có thể mở menu này để lọc nhanh chóng. Để loại bỏ menu thả xuống tự lọc từ đầu đề cột, chọn tiêu đề và sau đó nhấn Ctrl + Shift + L.

 1. Trong tiêu đề bảng của cột mà bạn muốn lọc, hãy nhấn Alt + phím mũi tên. Menu thả xuống tự lọcmở ra. Trong tường thuật viên, bạn nghe: "Menu.")

 2. Trên menu tự lọc , nếu cột có số, dùng phím mũi tên xuống để di chuyển đến Bộ lọc số và nhấn Enter. Nếu cột có mục nhập văn bản, di chuyển đến Bộ lọc văn bản và nhấn Enter. Menu con mở ra và bạn nghe "Bằng".

 3. Để di chuyển đến tùy chọn lọc bạn muốn, hãy dùng các phím mũi tên và nhấn Enter. Hộp thoại Tùy chỉnh tự lọc mở ra và bạn nghe: "Hộp thoại tự lọc tùy chỉnh." (Trong tường thuật viên, bạn nghe: "Tự lọc tùy chỉnh.")

 4. Nhập hoặc chọn các điều kiện lọc của bạn.

  Ví dụ: để hiển thị các số lớn hơn một giá trị nhất định, hãy chọn Lớn Hơn Hoặc Bằng, rồi nhập số bạn muốn vào hộp tổ hợp bên cạnh.

  Để lọc theo hai điều kiện, hãy nhập các điều kiện lọc vào cả hai bộ hộp tổ hợp chỉnh sửa, rồi chọn Và nếu muốn cả hai điều kiện đều đúng hoặc chọn Hoặc nếu muốn một trong hai điều kiện là đúng.

 5. Để đóng hộp thoại, nhấn phím Tab cho đến khi bạn tìm thấy nút OK và nhấn Enter.

Lọc dữ liệu trong dải ô

 1. Chọn các ô bạn muốn lọc.

 2. Nhấn Ctrl+Shift+L. Excel sẽ thêm menu thả xuống Tự Lọc vào ô đầu tiên trong dải ô.

 3. Chọn ô với menu thả xuống tự lọc . Nhấn Alt + phím mũi tên. Menu thả xuống tự lọc mở ra và bạn nghe: "Menu ngữ cảnh." (Trong tường thuật viên, bạn nghe: "Menu.")

 4. Sử dụng các phím mũi tên và phím Tab để di chuyển đến các tùy chọn lọc bạn muốn.

 5. Khi bạn đã chọn xong, nhấn tab đến nút OK, rồi nhấn Enter.

Để xóa bộ lọc, hãy chọn ô bất kỳ trong dải ô, rồi nhấn Ctrl+Shift+L.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để đặt tiêu đề cho bảng trong Excel

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo tiêu đề cột ở bảng trong Excel

Các phím tắt và phím chức năng của Excel dành cho Windows

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Excel

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong Excel bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng Excel for Android với TalkBack, bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, để sắp xếp và lọc bảng. Tính năng sắp xếp giúp bạn sắp xếp và phân tích dữ liệu. Tính năng lọc dữ liệu đặc biệt hữu ích khi trang tính của bạn chứa một lượng lớn dữ liệu.

Lưu ý: 

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên điện thoại chạy Android. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với máy tính bảng chạy Android.

Trong chủ đề này

Sắp xếp dữ liệu trong Excel

Bạn có thể sắp xếp dữ liệu dạng văn bản và số trong một trang tính Excel để sắp xếp chúng theo thứ tự cụ thể, ví dụ: văn bản từ A đến Z hay từ Z đến A, số từ nhỏ nhất đến lớn nhất hoặc lớn nhất đến nhỏ nhất, cũng như ngày và thời gian từ trước đến sau hay từ sau đến trước.

Lưu ý: Sau khi bạn sắp xếp dữ liệu, bạn không thể khôi phục lại thứ tự ban đầu.

 1. Nhấn vào vị trí bất kỳ trong trang tính Excel. TalkBack thông báo ô đã chọn.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn ở trên cột mà mình muốn sắp xếp. Nhấn đúp để kích hoạt lựa chọn.

 3. Để khám phá bằng cảm ứng, từ từ rê một ngón tay xung quanh phần trên của màn hình, cho đến khi TalkBack thông báo: "More options button" (Nút Xem thêm tùy chọn). Lúc này, tiêu điểm nằm ở nút đó và bạn có thể nhấc ngón tay lên.

 4. Nhấn đúp vào vị trí bất kỳ trên màn hình để kích hoạt nút. TalkBack sẽ thông báo: "Tab menu, Home selected" (Menu tab, Trang đầu được chọn). Ở phần dưới của màn hình, trượt nhanh lên trên liên tiếp bằng hai ngón tay, cho đến khi bạn đến cuối danh sách. TalkBack phát âm thanh khi bạn trượt nhanh và im lặng khi bạn đến cuối danh sách.

 5. Khám phá danh sách bằng cách rê một ngón tay trên phần dưới của màn hình. Bạn rê ngón tay đến đâu, TalkBack sẽ thông báo các mục trong danh sách đến đó.

 6. Khi TalkBack thông báo “Sort and Filter menu” (Menu Sắp xếp và Lọc), nhấc ngón tay lên và nhấn đúp vào màn hình.

 7. Khám phá danh sách bằng cách rê một ngón tay trên phần dưới của màn hình. Bạn rê ngón tay đến đâu, TalkBack sẽ thông báo các mục trong danh sách đến đó.

  • Chọn Sắp xếp tăng dần để sắp xếp dữ liệu chữ và số từ A đến Z hoặc từ nhỏ nhất đến lớn nhất, hoặc để sắp xếp ngày tháng và thời gian từ phiên bản cũ hơn để sau này. TalkBack sẽ thông báo: "Sắp xếp tăng dần, không kiểm tra chuyển."

  • Chọn Sắp xếp giảm dần để sắp xếp dữ liệu chữ và số từ Z đến A hoặc từ lớn nhất đến nhỏ nhất, hoặc để sắp xếp ngày và thời gian từ lên để phiên bản cũ hơn. Talkback sẽ thông báo: "Sắp xếp giảm dần, không kiểm tra chuyển."

  Khi tìm thấy tùy chọn bạn muốn, hãy nhấc ngón tay lên, rồi nhấn đúp. Các mục sẽ được sắp xếp theo thứ tự đó.

 8. Để trở lại trang tính, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe: "Đã chọn thêm tùy chọn chuyển." Nút Tùy chọn khác được chọn bây giờ, gõ đúp để kích hoạt nó.

Sắp xếp một dải ô

Nếu có ô trống trong sổ làm việc của bạn, bạn có thể chọn một dải ô trước rồi sắp xếp dải ô đó.

 1. Trong sổ làm việc, từ từ rê một ngón tay xung quanh phần trên của màn hình, cho đến khi TalkBack thông báo: "More options button" (Nút Xem thêm tùy chọn). Lúc này, tiêu điểm nằm ở nút đó và bạn có thể nhấc ngón tay lên.

 2. Nhấn đúp vào vị trí bất kỳ trên màn hình để kích hoạt nút. TalkBack sẽ thông báo: "Tab menu, Home selected" (Menu tab, Trang đầu được chọn).

 3. Ở phần dưới của màn hình, trượt nhanh lên trên liên tiếp bằng hai ngón tay, cho đến khi bạn đến cuối danh sách. TalkBack phát âm thanh khi bạn trượt nhanh và im lặng khi bạn đến cuối danh sách.

 4. Khám phá danh sách bằng cách rê một ngón tay trên phần dưới của màn hình. Bạn rê ngón tay đến đâu, TalkBack sẽ thông báo các mục trong danh sách đến đó.

 5. Khi TalkBack thông báo “Select Range” (Chọn Dải ô), hãy nhấc ngón tay lên và nhấn đúp vào màn hình.

 6. Hộp thoại Chọn Ô hoặc Dải ô mở ra và tiêu điểm nằm trong vùng có dải ô. Nhập dải ô mà bạn muốn chọn, ví dụ: “A1:C15”. Rê ngón tay trên màn hình cho đến khi bạn nghe thấy TalkBack thông báo “OK button” (Nút OK). Nhấc ngón tay lên và nhấn đúp. Dải ô hiện đã được chọn.

 7. Rê một ngón tay xung quanh phần trên của màn hình, cho đến khi TalkBack thông báo: “More options button” (Nút Xem thêm tùy chọn). Nhấc ngón tay lên và nhấn đúp để kích hoạt nút.

 8. Khám phá danh sách ở phần dưới của màn hình bằng cách rê ngón tay trên các mục. Khi TalkBack thông báo “Sort and Filter menu” (Menu Sắp xếp và Lọc), hãy nhấc ngón tay lên và nhấn đúp vào màn hình.

 9. Khám phá danh sách bằng cách rê một ngón tay trên phần dưới của màn hình. Bạn rê ngón tay đến đâu, TalkBack sẽ thông báo các mục trong danh sách đến đó.

  • Chọn Sắp xếp tăng dần để sắp xếp dữ liệu chữ và số từ A đến Z hoặc từ nhỏ nhất đến lớn nhất, hoặc để sắp xếp ngày tháng và thời gian từ phiên bản cũ hơn để sau này. TalkBack sẽ thông báo: "Sắp xếp tăng dần, không kiểm tra chuyển."

  • Chọn Sắp xếp giảm dần để sắp xếp dữ liệu chữ và số từ Z đến A hoặc từ lớn nhất đến nhỏ nhất, hoặc để sắp xếp ngày và thời gian từ lên để phiên bản cũ hơn. Talkback sẽ thông báo: "Sắp xếp giảm dần, không kiểm tra chuyển."

  Khi tìm thấy tùy chọn bạn muốn, hãy nhấc ngón tay lên, rồi nhấn đúp. Các mục sẽ được sắp xếp theo thứ tự đó.

Định dạng dữ liệu

Đôi khi, bạn cần định dạng lại dữ liệu để có kết quả đúng khi sắp xếp.

 1. Dẫn hướng đến ô hoặc cột bạn muốn định dạng. Nhấn đúp để kích hoạt lựa chọn.

 2. Để khám phá bằng cảm ứng, từ từ rê một ngón tay xung quanh phần trên của màn hình, cho đến khi TalkBack thông báo: "More options button" (Nút Xem thêm tùy chọn). Lúc này, tiêu điểm nằm ở nút đó và bạn có thể nhấc ngón tay lên.

 3. Nhấn đúp vào bất kỳ đâu trên màn hình để kích hoạt nút. TalkBack sẽ thông báo: "Tab menu, Home selected" (Menu tab, Trang đầu được chọn). Trên phần dưới của màn hình, trượt nhanh lên bằng hai ngón tay để cuộn xuống dưới danh sách.

 4. Khám phá danh sách bằng cách rê một ngón tay trên phần dưới của màn hình. Bạn rê ngón tay đến đâu, TalkBack sẽ thông báo các mục trong danh sách đến đó.

 5. Khi TalkBack thông báo: “Number Format menu” (Menu Định dạng Số), hãy nhấc ngón tay lên và nhấn đúp vào màn hình.

 6. Khám phá danh sách bằng cách rê một ngón tay trên phần dưới của màn hình. Bạn rê ngón tay đến đâu, TalkBack sẽ thông báo các mục trong danh sách đến đó.

  Bạn có thể chọn từ các định dạng sau đây: Chung, Số, Tiền tệ, Kế toán, Ngày, Thời gian, Phần trăm, Phân số, Khoa học, Văn bảnĐặc biệt. Khi bạn tìm thấy định dạng mình muốn sử dụng, hãy nhấc ngón tay lên và nhấn đúp để áp dụng định dạng đó.

Mẹo giải quyết các sự cố về tính năng sắp xếp

Nếu bạn nhận được kết quả không mong muốn khi sắp xếp dữ liệu của mình, hãy kiểm tra các mục sau:

 • Nếu dữ liệu mà bạn đã sắp xếp chứa một hoặc nhiều công thức thì các giá trị trả về của những công thức này có thể thay đổi khi trang tính được tính toán lại. Trong trường hợp này, hãy đảm bảo bạn sẽ sắp xếp lại để có được kết quả cập nhật nhất.

 • Các cột ẩn không di chuyển khi bạn sắp xếp cột, còn hàng ẩn không di chuyển khi bạn sắp xếp hàng. Trước khi sắp xếp dữ liệu, bạn nên bỏ ẩn các cột và hàng ẩn. Để bỏ ẩn, trong sổ làm việc Excel:

  1. Dẫn hướng đến một hàng hoặc cột kế bên ẩn cột hoặc hàng. TalkBack sẽ thông báo: "Adjacent đến ô ẩn."

  2. Rê ngón tay để di chuyển lên đến tiêu đề cột hoặc sang trái đến số hàng, rồi nhấc ngón tay lên. Nhấn đúp để chọn toàn bộ cột hoặc hàng.

  3. Nhấn đúp lần nữa để mở menu.

  4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: “Unhide button” (Nút Bỏ ẩn). Nhấn đúp để bỏ ẩn. TalkBack thông báo vị trí hiện tại của bạn trong sổ làm việc và cột hoặc hàng được bỏ ẩn.

 • Kiểm tra cài đặt bản địa trên điện thoại của bạn. Kết quả sắp xếp có thể khác nhau tùy thuộc vào cài đặt bản địa.

Lọc dữ liệu trong bảng

Bằng cách chèn dữ liệu vào bảng trong Excel, bạn có thể sử dụng bộ lọc để tìm nhanh giá trị đáp ứng tiêu chí của bạn.

 1. Trong Excel, rê ngón tay trên màn hình cho đến khi bạn đến bảng. TalkBack thông báo ô đã chọn.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn ở tiêu đề của bảng mà bạn muốn lọc. Bạn cũng có thể rê ngón tay xung quanh màn hình để tìm tiêu đề.

 3. Từ từ rê một ngón tay xung quanh phần trên của màn hình, cho đến khi TalkBack thông báo: "More options button" (Nút Xem thêm tùy chọn). Lúc này, tiêu điểm nằm ở nút đó và bạn có thể nhấc ngón tay lên.

 4. Nhấn đúp vào vị trí bất kỳ trên màn hình để kích hoạt nút. TalkBack sẽ thông báo: "Tab menu, Home selected" (Menu tab, Trang đầu được chọn). Ở phần dưới của màn hình, trượt nhanh lên trên liên tiếp bằng hai ngón tay, cho đến khi bạn đến cuối danh sách. TalkBack phát âm thanh khi bạn trượt nhanh và im lặng khi bạn đến cuối danh sách.

 5. Khám phá danh sách bằng cách rê một ngón tay trên phần dưới của màn hình. Bạn rê ngón tay đến đâu, TalkBack sẽ thông báo các mục trong danh sách đến đó.

 6. Khi TalkBack thông báo “Sort and Filter menu” (Menu Sắp xếp và Lọc), nhấc ngón tay lên và nhấn đúp vào màn hình.

 7. Khám phá danh sách bằng cách rê một ngón tay trên phần dưới của màn hình. Bạn rê ngón tay đến đâu, TalkBack sẽ thông báo các mục trong danh sách đến đó. Khi bạn đến Hiển thị Nút Lọc, hãy nhấc ngón tay lên và nhấn đúp.

 8. Để trở về trang tính, rê ngón tay trên phần phía trên của màn hình cho đến khi bạn nghe TalkBack thông báo tiêu đề bảng.

 9. Trượt nhanh sang phải một lần để đạt đến nút bộ lọc. TalkBack sẽ thông báo vị trí, chẳng hạn như: "Cột không, hàng đầu trang bằng không, không có bộ lọc được áp dụng". Trượt nhanh sang trái để đi đến mục tiếp theo. TalkBack sẽ thông báo: "Bộ lọc được áp dụng." Nâng ngón tay của bạn và gõ đúp.

 10. Menu sắp xếp và lọc mở ra. Trượt nhanh sang phải cho đến khi TalkBack sẽ thông báo "Nút bộ lọc mục", và gõ đúp vào màn hình. Tiêu điểm nằm trong trường tìm kiếm. Gõ đúp để kích hoạt trường tìm kiếm và để hiển thị bàn phím trên phần dưới của màn hình.

 11. Rê ngón tay trên bàn phím trên màn hình để nhập tiêu chí lọc mà bạn muốn.

 12. Khi hoàn thành, rê ngón tay ở phần trên của màn hình cho đến khi bạn nghe TalkBack thông báo tiêu chí đúng. Nhấc ngón tay lên và nhấn đúp để chọn.

 13. Rê ngón tay trên màn hình cho đến khi TalkBack thông báo nút Đã xong (ở góc trên bên phải). Nhấc ngón tay lên và nhấn đúp.

 14. Menu Lọc Mục đóng lại và bạn trở về bảng đã áp dụng các tiêu chí lọc được chọn.

Xem thêm

Sử dụng TalkBack để chèn và chỉnh sửa bảng trong Excel for Android

Sử dụng bàn phím ngoài với Excel for Android

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Excel

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong Excel bằng các tính năng trợ năng

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×