Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp hoặc lọc bảng trong Excel

Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp hoặc lọc bảng trong Excel

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng Excel với bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình để sắp xếp và lọc bảng. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật, JAWS và NVDA, nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng làm theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Tính năng sắp xếp dữ liệu sẽ giúp bạn nhanh chóng sắp xếp và tìm dữ liệu bạn muốn để phân tích nhanh hơn. Tính năng lọc dữ liệu sẽ giúp bạn tập trung vào một tập hợp dữ liệu cụ thể, tính năng này đặc biệt hữu ích trong các trang tính lớn.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Phím tắt để sắp xếp và lọc

Bảng này hiển thị các phím tắt để sắp xếp và lọc.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Tắt menu thả xuống Tự lọc trong đầu đề cột

Ctrl+Shift+L

Mở menu thả xuống Tự Lọc từ đầu đề cột

Alt+phím mũi tên Xuống

Sắp xếp từ nhỏ nhất đến lớn nhất hoặc từ A đến Z

Alt + A, S + A hoặc Alt + phím mũi tên xuống, S

Sắp xếp từ lớn nhất đến nhỏ nhất hoặc từ Z đến A

Alt + A, S + D hoặc Alt + phím mũi tên xuống, O

Mở hộp thoại Sắp xếp

Alt+A, S+S hoặc Alt+H, S, U

Áp dụng lại thao tác sắp xếp sau khi bạn thay đổi dữ liệu

Ctrl+Alt+L (hoặc Alt+A, Y+3)

Lọc theo màu

Alt + phím mũi tên xuống, I

Lọc theo số hoặc văn bản

Alt + phím mũi tên xuống, F

Mở hộp thoại Định dạng Ô

Alt + H, O, I

Sử dụng hàm TRIM

Alt + M, T, rồi di chuyển đến TRIM với phím mũi tên xuống

Tìm hiểu về tính năng sắp xếp trong Excel

Bạn có thể sắp xếp dữ liệu theo văn bản (A đến Z hoặc Z đến A), số (nhỏ nhất đến lớn nhất hoặc lớn nhất đến nhỏ nhất), cũng như ngày và giờ (cũ nhất đến mới nhất hoặc mới nhất đến cũ nhất) trong một hoặc nhiều cột. Bạn cũng có thể sắp xếp theo một danh sách tùy chỉnh (như Lớn, Trung bình và Nhỏ) hoặc theo định dạng, bao gồm màu ô, màu phông hoặc bộ biểu tượng. Hầu hết các thao tác sắp xếp là sắp xếp cột, nhưng bạn cũng có thể sắp xếp theo hàng.

Khi bạn sắp xếp bảng, Excel sẽ lưu các tiêu chí mà bạn đã sử dụng với sổ làm việc để bạn có thể áp dụng lại nó mỗi lần bạn mở sổ làm việc. Điều này đặc biệt quan trọng với sắp xếp nhiều cột hoặc với những sắp xếp mất nhiều thời gian để tạo. Tuy nhiên, tính năng này chỉ hoạt động với dữ liệu trong bảng chứ không áp dụng cho một dải ô đơn thuần. Nếu bạn muốn lưu tiêu chí sắp xếp để có thể thường xuyên áp dụng lại một sắp xếp khi mở sổ làm việc, bạn nên sử dụng bảng.

Lưu ý: Sau khi bạn sắp xếp dữ liệu, bạn không thể khôi phục thứ tự ban đầu. Nếu bạn chưa lưu tệp sau khi sắp xếp, bạn có thể dùng hoàn tác (Ctrl + Z) để quay lại.

Sắp xếp văn bản trong bảng hoặc dải ô

Sắp xếp văn bản trong một bảng

 1. Dẫn hướng đến hàng tiêu đề trong bảng bằng cách sử dụng các phím mũi tên. Khi bạn đang ở trên hàng tiêu đề, trong trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy "header item" (mục đầu đề) sau vị trí ô.

 2. Nhấn phím mũi tên phải hoặc trái để di chuyển đến tiêu đề cột cho dữ liệu bạn muốn sắp xếp.

 3. Nhấn Alt + phím mũi tên xuống để mở menu bộ lọc, rồi nhấn phím tab để di chuyển vào menu. Trong trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy: "menu, sắp xếp A đến Z, mục menu không được đánh dấu".

 4. Các tùy chọn sẽ hiển thị tùy vào loại dữ liệu trong cột. Ví dụ, bạn có thể sắp xếp dữ liệu số từ nhỏ nhất đến lớn nhất hoặc lớn nhất đến nhỏ nhất. Bạn có thể sắp xếp dữ liệu chữ số từ A đến Z, từ Z đến A hoặc theo màu.

  Sử dụng phím mũi tên xuống để duyệt các tùy chọn, rồi nhấn Enter để chọn một tùy chọn. Trong trình tường thuật, bạn nghe thấy "được sắp xếp", tiếp theo là tùy chọn đã chọn.

Sắp xếp văn bản trong một dải ô

 1. Sử dụng các phím mũi tên để dẫn hướng đến một cột dữ liệu chữ số trong một phạm vi ô, hoặc đến một cột bảng có chứa dữ liệu chữ số.

 2. Nhấn Alt+A. Tab dữ liệu mở ra và bạn sẽ nghe thấy: "Upper Ribbon, Box nhóm, tab dữ liệu." Trong trình tường thuật, bạn nghe thấy: "Ribbon tab, đã chọn, mục tab dữ liệu." Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để sắp xếp theo thứ tự chữ và số tăng dần (Sắp xếp từ A đến Z), nhấn S+A.

  • Để sắp xếp theo thứ tự chữ và số giảm dần (Sắp xếp từ Z đến A), nhấn S+D.

Sắp xếp phân biệt chữ hoa/thường

 1. Sử dụng các phím mũi tên để dẫn hướng đến một cột dữ liệu chữ số trong một phạm vi ô, hoặc đến một cột bảng có chứa dữ liệu chữ số.

 2. Nhấn Alt + H, S, U. Hộp thoại sắp xếp sẽ mở ra và trong trình tường thuật bạn nghe thấy: "sort, Ok Button" (nút sắp xếp). Trong JAWS, bạn nghe thấy: "sort Dialog, OK Button" (nút sắp xếp).

 3. Nhấn Alt + O để mở hộp thoại tùy chọn sắp xếp . Trong trình tường thuật, bạn nghe thấy: "tùy chọn sắp xếp. Hộp kiểm không được đánh dấu phân biệt chữ hoa chữ thường. " Trong JAWS, bạn nghe thấy: "sắp xếp tùy chọn hộp thoại, hộp kiểm phân biệt chữ hoa/thường, không được chọn."

 4. Nhấn phím cách để chọn hộp kiểm phân biệt chữ hoa/thường.

 5. Nhấn Enter. Hộp thoại tùy chọn sắp xếp sẽ đóng lại và trong trình tường thuật bạn nghe thấy: "sort, Options button" (nút sắp xếp, tùy chọn). Trong JAWS, bạn nghe thấy: "sort Dialog" (hộp thoại sắp xếp).

 6. Để đóng hộp thoại sắp xếp và áp dụng các thay đổi của bạn, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK Button" (nút OK), rồi nhấn Enter.

 7. Sắp xếp văn bản như được giải thích trong sắp xếp văn bản trong một phạm vi.

Mẹo: Nếu cột bạn sắp xếp chứa cả số và văn bản, bạn có thể phải định dạng tất cả thành văn bản. Nếu không, Excel sẽ sắp xếp các số dưới dạng số đầu tiên, sau đó sắp xếp văn bản. Để định dạng dữ liệu, nhấn Ctrl + phím cách để chọn tất cả dữ liệu trong cột, rồi nhấn Alt + H, F, N. nhấn phím mũi tên trái cho đến khi bạn nghe thấy "đã chọn, mục tab số," nhấn phím tab một lần, rồi nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy : "Văn bản". Nhấn phím tab một lần để di chuyển đến nút OK , rồi nhấn Enter.

Mẹo: 

 • Khi bạn nhập hoặc sao chép dữ liệu từ một vị trí khác, dữ liệu đó có thể có dấu cách được chèn trước dữ liệu. Ví dụ: tên "Sue Lidman" có thể được nhập dưới dạng "(dấu cách)(dấu cách)Sue Lidman".

 • Nếu bạn sử dụng bộ đọc màn hình, có thể bạn không biết về những dấu cách này, vì JAWS không đọc dấu cách trong các ô.

 • Để giúp bạn tìm thấy chúng, hãy Excel các ô địa điểm có dấu cách hàng đầu ở phía trên cùng của cột được sắp xếp.

Sắp xếp số

 1. Sử dụng các phím mũi tên để dẫn hướng đến một cột dữ liệu số trong một phạm vi ô, hoặc đến một cột bảng có chứa dữ liệu số.

 2. Nhấn Alt+A. Tab dữ liệu mở ra và trong trình tường thuật bạn nghe thấy: "tab Ribbon, đã chọn, mục tab dữ liệu." Trong JAWS, bạn nghe thấy: "trên dải băng, hộp nhóm, tab dữ liệu." Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để sắp xếp từ Nhỏ nhất đến Lớn nhất, nhấn S+A.

  • Để sắp xếp từ Lớn nhất đến Nhỏ nhất, nhấn S+D.

Kiểm tra xem các số được lưu dưới dạng số chưa

 1. Sử dụng các phím mũi tên để dẫn hướng đến một cột dữ liệu số trong một phạm vi ô, hoặc đến một cột bảng có chứa dữ liệu số, rồi nhấn Ctrl + phím cách để chọn tất cả dữ liệu trong cột.

 2. Nhấn Alt+H, F+N. Hộp thoại định dạng ô sẽ mở ra và trong trình tường thuật bạn nghe thấy: "định dạng ô". Trong JAWS, bạn nghe thấy: "Format Cells Dialog" (hộp thoại định dạng ô).

 3. Để di chuyển đến tab số , hãy sử dụng phím mũi tên trái (hoặc nhấn Ctrl + Tab). Trong trình tường thuật, bạn nghe thấy: "Number tab item" (mục tab số). Trong JAWS, bạn nghe thấy: "Number tab" (tab số).

 4. Nhấn phím Tab. Danh sách thể loại mở ra và bạn nghe thấy thể loại đang được chọn, chẳng hạn như "General" hoặc "date" (chung).

 5. Nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy: "Number" (số).

 6. Nhấn phím Tab. Trong trình tường thuật, bạn nghe thấy "vị trí thập phân", tiếp theo là số vị trí thập phân hiện đang được sử dụng. Nếu bạn muốn thay đổi giá trị này, hãy nhập số lượng vị trí thập phân mới. Để loại bỏ hoàn toàn theo số thập phân, hãy nhập 0.

 7. Để đóng hộp thoại định dạng ô và áp dụng các thay đổi của bạn, hãy nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK Button" (nút OK), rồi nhấn Enter.

Sắp xếp ngày và giờ

 1. Sử dụng các phím mũi tên để dẫn hướng đến một cột ngày tháng hoặc thời gian trong một phạm vi ô, hoặc đến một cột trong bảng có chứa ngày hoặc thời gian.

 2. Nhấn Alt+A. Tab dữ liệu mở ra và trong trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy: "tab Ribbon, selected, tab dữ liệu". Trong JAWS, bạn nghe thấy: "trên dải băng, hộp nhóm, tab dữ liệu." Trong thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để sắp xếp từ Cũ nhất đến Mới nhất, nhấn S+A.

  • Để sắp xếp từ Mới nhất đến Cũ nhất, nhấn S+D.

  • Để áp dụng lại thao tác sắp xếp sau khi bạn thay đổi dữ liệu, hãy chọn một ô trong dải ô hoặc bảng, rồi nhấn Ctrl+Alt+L.

Sắp xếp theo nhiều cột

Bạn có thể muốn sắp xếp theo nhiều cột hoặc hàng khi có dữ liệu mà bạn muốn nhóm theo cùng một giá trị trong một cột hoặc hàng, rồi sắp xếp cột hoặc hàng khác bên trong nhóm gồm các giá trị bằng nhau đó. Chẳng hạn, nếu bạn có một cột Bộ phận và cột Nhân viên, thì trước tiên bạn có thể sắp xếp theo Bộ phận (để nhóm tất cả các nhân viên trong cùng một bộ phận lại với nhau), rồi sắp xếp theo tên (để xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái trong mỗi bộ phận). Bạn có thể sắp xếp tối đa 64 cột.

Lưu ý: Để có kết quả tốt nhất, phạm vi ô mà bạn sắp xếp nên có đầu đề cột. Để sắp xếp theo hàng, hãy đảm bảo hộp kiểm bảng của tôi có đầu đề được xóa trong hộp thoại sắp xếp . Nhấn Alt + H, S, bạn để mở hộp thoại sắp xếp , rồi nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy: "đã kiểm tra, dữ liệu của tôi có tiêu đề hoặc hộp kiểm" hoặc "không được đánh dấu, dữ liệu của tôi có tiêu đề." Nếu bạn cần xóa hộp kiểm, nhấn phím cách, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK, Button" (nút OK), rồi nhấn Enter để áp dụng thay đổi.

 1. Sử dụng các phím mũi tên để dẫn hướng đến một phạm vi ô có hai cột dữ liệu hoặc trên một bảng có hai hoặc nhiều cột.

 2. Nhấn Alt+A, S+S. Hộp thoại sắp xếp mở ra và trong trình tường thuật bạn nghe thấy: "sort, Ok Button" (nút sắp xếp). Trong JAWS, bạn nghe thấy: "sort Dialog, OK Button" (nút sắp xếp).

 3. Nhấn phím tab cho đến khi bạn tìm thấy cột: sắp xếp theo hộp tổ hợp. Trong trình tường thuật, bạn nghe thấy "sắp xếp theo, tên cột <>, hộp tổ hợp có thể chỉnh sửa." Sử dụng các phím mũi tên lên và xuống để chọn cột đầu tiên mà bạn muốn sắp xếp.

 4. Nhấn phím tab cho đến khi bạn tìm thấy hộp tổ hợp sắp xếp . Trong trình tường thuật, bạn nghe thấy "sắp xếp, giá trị ô, hộp tổ hợp có thể chỉnh sửa." Nếu bạn không nghe thấy "giá trị ô", nhấn phím mũi tên lên và xuống cho đến khi bạn thực hiện.

 5. Để chọn cách bạn muốn sắp xếp các giá trị ô, hãy nhấn phím tab cho đến khi bạn tìm thấy hộp tổ hợp thứ tự . Trong trình tường thuật, bạn nghe thấy "Order, <tùy chọn hiện được chọn>, hộp tổ hợp có thể chỉnh sửa." Sử dụng các phím mũi tên lên và xuống để chọn a đến z, z thành a, nhỏ nhất đến lớnnhất hoặc lớn nhất đến nhỏnhất.

 6. Để thêm một cột khác để sắp xếp theo, hãy sử dụng phím tab để di chuyển đến nút thêm mức , nhấn Enter, rồi lặp lại các bước từ ba đến năm.

  Lưu ý: Hộp tổ hợp sắp xếp theo được gọi sau đó bằng cách cho các cột bổ sung.

 7. Để áp dụng lại thao tác sắp xếp cột sau khi bạn thay đổi dữ liệu, hãy chọn một ô trong dải ô hoặc bảng, rồi nhấn Ctrl+Alt+L.

  Lưu ý: Ctrl + Alt + L không áp dụng lại một sắp xếp hàng.

Mẹo giải quyết sự cố về tính năng sắp xếp

Nếu bạn nhận được kết quả ngoài dự kiến khi sắp xếp dữ liệu:

 • Kiểm tra xem có phải giá trị do công thức trả về đã thay đổi hay không. Nếu dữ liệu bạn sắp xếp chứa một hoặc nhiều công thức thì các giá trị do những công thức đó trả về có thể thay đổi khi trang tính được tính toán lại. Trong trường hợp này, hãy đảm bảo bạn áp dụng lại thao tác sắp xếp để có được kết quả cập nhật.

 • Bỏ ẩn hàng và cột trước khi bạn sắp xếp. Cột bị ẩn không được di chuyển khi bạn sắp xếp cột và hàng bị ẩn không được di chuyển khi bạn sắp xếp hàng. Trước khi sắp xếp dữ liệu, bạn nên bỏ ẩn các cột và hàng bị ẩn.

 • Kiểm tra cài đặt bản địa. Thứ tự sắp xếp sẽ thay đổi tùy theo cài đặt bản địa. Hãy đảm bảo rằng bạn có thiết đặt bản địa đúng trong thiết đặt khu vực hoặc tùy chọn ngôn ngữ trong khu vực trong Pa-nen điều khiển trên máy tính của bạn.

 • Bật hoặc tắt hàng đầu đề. Thường thì tốt nhất là nên có một hàng đầu đề khi bạn sắp xếp cột để có thể dễ hiểu ý nghĩa của dữ liệu hơn. Theo mặc định, giá trị trong đầu đề không được bao gồm trong thao tác sắp xếp. Đôi khi, bạn có thể cần phải bật hoặc tắt đầu đề để giá trị trong đầu đề được hoặc không được bao gồm trong thao tác sắp xếp.

 • Để loại trừ hàng đầu tiên của dữ liệu từ sắp xếp vì đó là một đầu đề cột, nhấn Alt + H, S, U. Trong hộp thoại sắp xếp tùy chỉnh , hãy chọn hộp kiểm dữ liệu của tôi có tiêu đề .

 • Để bao gồm hàng dữ liệu đầu tiên trong sắp xếp vì nó không phải là đầu đề cột, nhấn Alt + H, S, U. Trong hộp thoại sắp xếp tùy chỉnh , hãy xóa hộp kiểm dữ liệu của tôi có tiêu đề .

Lọc dữ liệu trong bảng

Khi bạn đặt dữ liệu của mình trong bảng, Excel sẽ tự động thêm một menu thả xuống tự lọc vào từng tiêu đề cột. Bạn có thể mở menu này để lọc nhanh. Để loại bỏ menu thả xuống tự lọc từ một đầu đề cột, hãy chọn đầu trang và sau đó nhấn Ctrl + Shift + L.

 1. Trong tiêu đề bảng của cột bạn muốn lọc, nhấn Alt + phím mũi tên xuống. Menu thả xuống tự lọc mở ra và trong trình tường thuật bạn nghe thấy: "menu" (menu). Trong JAWS, bạn nghe thấy: "Context Menu" (menu ngữ cảnh).

 2. Trên menu tự lọc , nếu cột có số, hãy sử dụng phím mũi tên xuống để di chuyển đến bộ lọc số , rồi nhấn Enter. Nếu cột có mục nhập văn bản, hãy di chuyển đến Bộ lọc Văn bản, rồi nhấn Enter. Một menu con sẽ mở ra và bạn sẽ nghe thấy “Equals” (Bằng).

 3. Để di chuyển đến tùy chọn lọc bạn muốn, sử dụng các phím mũi tên, rồi nhấn Enter. Hộp thoại bộ lọc tự động mở ra và trong trình tường thuật bạn nghe thấy: "tùy chỉnh lọc tự động." Trong JAWS, bạn nghe thấy: "hộp thoại tùy chỉnh tự lọc."

 4. Nhập hoặc chọn các điều kiện lọc của bạn.

  Ví dụ: để hiển thị các số lớn hơn một giá trị nhất định, hãy chọn Lớn Hơn Hoặc Bằng, rồi nhập số bạn muốn vào hộp tổ hợp bên cạnh.

  Để lọc theo hai điều kiện, hãy nhập các điều kiện lọc vào cả hai bộ hộp tổ hợp chỉnh sửa, rồi chọn Và nếu muốn cả hai điều kiện đều đúng hoặc chọn Hoặc nếu muốn một trong hai điều kiện là đúng.

 5. Để đóng hộp thoại, nhấn phím tab cho đến khi bạn tìm thấy nút OK , rồi nhấn Enter.

Lọc dữ liệu trong dải ô

 1. Chọn các ô bạn muốn lọc. Dẫn hướng đến ô mà bạn muốn là ô trên cùng bên trái của vùng chọn, rồi nhấn giữ Shift và sử dụng các phím mũi tên phải và xuống để bung rộng phạm vi ô đã chọn.

 2. Nhấn Ctrl+Shift+L. Excel thêm một menu thả xuống tự lọc vào ô đầu tiên của mỗi cột trong phạm vi.

 3. Chọn ô có menu thả xuống Tự Lọc. Nhấn Alt + phím mũi tên xuống. Menu thả xuống tự lọc mở ra và trong trình tường thuật bạn nghe thấy: "menu" (menu). Trong JAWS, bạn nghe thấy: "Context Menu" (menu ngữ cảnh).

 4. Sử dụng các phím mũi tên và phím Tab để di chuyển đến các tùy chọn lọc bạn muốn. Sử dụng phím cách để xóa hoặc kiểm tra hộp kiểm giá trị bộ lọc.

 5. Khi bạn đã thực hiện lựa chọn của mình, hãy nhấn Enter để áp dụng bộ lọc.

Để xóa bộ lọc và loại bỏ các menu thả xuống tự lọc , hãy chọn bất kỳ ô nào trong phạm vi và nhấn Ctrl + Shift + L.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để đặt tiêu đề cho bảng trong Excel

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo tiêu đề cột ở bảng trong Excel

Các phím tắt trong Excel for Windows

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Excel

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Excel

Sử dụng Excel với VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn của iOS, để sắp xếp dữ liệu trong một phạm vi hoặc bảng. Tính năng sắp xếp dữ liệu sẽ giúp bạn sắp xếp và tìm dữ liệu mà bạn muốn.

Lưu ý: 

Sắp xếp dữ liệu trong Excel

 1. Trong trang tính của bạn có chứa một bảng hoặc một phạm vi dữ liệu, hãy đặt tiêu điểm ở vị trí nào đó trong cột bảng hoặc cột trang tính chứa dữ liệu bạn muốn sắp xếp theo.

 2. Chạm vào gần phía trên cùng của màn hình với bốn ngón tay để di chuyển tiêu điểm đến thanh tiêu đề sổ làm việc, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Show Ribbon", rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy tên của tab hiện tại, ví dụ: "Home, tab" (tab trang đầu).

 3. Nhấn đúp vào màn hình để mở menu tab, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Data, tab", rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Để sắp xếp dữ liệu theo thứ tự bảng chữ cái hoặc số, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "sắp xếp tăng dần, nút" hoặc "sắp xếp giảm dần, nút", tùy thuộc vào những gì bạn muốn làm, rồi nhấn đúp vào màn hình. Bảng hoặc phạm vi dữ liệu được sắp xếp. Nếu cột hiện hoạt chỉ chứa văn bản hoặc tổ hợp văn bản và số, dữ liệu của bạn được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái. Nếu cột hiện hoạt chỉ chứa các số, dữ liệu của bạn được sắp xếp theo giá trị. Các loại dữ liệu từ nhỏ nhất đến lớn nhất nếu bạn chọn sắp xếp tăng dần và từ lớn nhất đến nhỏ nhất nếu bạn chọn sắp xếp giảm dần.

 5. Để đóng dải băng và trả về tiêu điểm vào trang tính, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Hide Ribbon, Button" (nút ẩn dải băng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để in sổ làm việc Excel

Sử dụng bàn phím ngoài với Excel for iPad

Sử dụng bàn phím ngoài với Excel for iPhone

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Excel

Sử dụng Excel for Android với TalkBack, bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, để sắp xếp và lọc bảng. Tính năng sắp xếp giúp bạn sắp xếp và phân tích dữ liệu. Tính năng lọc dữ liệu đặc biệt hữu ích khi trang tính của bạn chứa một lượng lớn dữ liệu.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Trong chủ đề này

Sắp xếp dữ liệu trong Excel

Bạn có thể sắp xếp dữ liệu dạng văn bản và số trong một trang tính Excel để sắp xếp chúng theo thứ tự cụ thể, ví dụ: văn bản từ A đến Z hay từ Z đến A, số từ nhỏ nhất đến lớn nhất hoặc lớn nhất đến nhỏ nhất, cũng như ngày và thời gian từ trước đến sau hay từ sau đến trước.

Lưu ý: Sau khi bạn sắp xếp dữ liệu, bạn không thể khôi phục thứ tự ban đầu.

 1. Nhấn vào vị trí bất kỳ trong trang tính Excel. TalkBack thông báo ô đã chọn.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn ở trên cột mà mình muốn sắp xếp. Nhấn đúp để kích hoạt lựa chọn.

 3. Để khám phá bằng cảm ứng, từ từ rê một ngón tay xung quanh phần trên của màn hình, cho đến khi TalkBack thông báo: "More options button" (Nút Xem thêm tùy chọn). Lúc này, tiêu điểm nằm ở nút đó và bạn có thể nhấc ngón tay lên.

 4. Nhấn đúp vào vị trí bất kỳ trên màn hình để kích hoạt nút. TalkBack sẽ thông báo: "Tab menu, Home selected" (Menu tab, Trang đầu được chọn). Ở phần dưới của màn hình, trượt nhanh lên trên liên tiếp bằng hai ngón tay, cho đến khi bạn đến cuối danh sách. TalkBack phát âm thanh khi bạn trượt nhanh và im lặng khi bạn đến cuối danh sách.

 5. Khám phá danh sách bằng cách rê một ngón tay trên phần dưới của màn hình. Bạn rê ngón tay đến đâu, TalkBack sẽ thông báo các mục trong danh sách đến đó.

 6. Khi TalkBack thông báo “Sort and Filter menu” (Menu Sắp xếp và Lọc), nhấc ngón tay lên và nhấn đúp vào màn hình.

 7. Khám phá danh sách bằng cách rê một ngón tay trên phần dưới của màn hình. Bạn rê ngón tay đến đâu, TalkBack sẽ thông báo các mục trong danh sách đến đó.

  • Chọn Sắp xếp Tăng dần để sắp xếp dữ liệu chữ và số từ A đến Z hoặc từ nhỏ nhất đến lớn nhất hoặc sắp xếp ngày và thời gian từ trước đến sau. TalkBack thông báo: "sắp xếp tăng dần, không được chọn khóa chuyển."

  • Chọn Sắp xếp Giảm dần để sắp xếp dữ liệu chữ và số từ Z đến A hoặc từ lớn nhất đến nhỏ nhất, hoặc sắp xếp ngày và thời gian từ sau đến trước. Talkback thông báo: "sắp xếp giảm dần, không được chọn khóa chuyển."

  Khi bạn tìm thấy tùy chọn mình muốn, hãy nhấc ngón tay của bạn, rồi nhấn đúp. Các mục sẽ được sắp xếp theo thứ tự đó.

 8. Để trở về trang tính, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "đã chọn tùy chọn khác." Nút tùy chọn khác bây giờ đã được chọn, nhấn đúp để kích hoạt nó.

Sắp xếp một dải ô

Nếu có ô trống trong sổ làm việc của bạn, bạn có thể chọn một dải ô trước rồi sắp xếp dải ô đó.

 1. Trong sổ làm việc, từ từ rê một ngón tay xung quanh phần trên của màn hình, cho đến khi TalkBack thông báo: "More options button" (Nút Xem thêm tùy chọn). Lúc này, tiêu điểm nằm ở nút đó và bạn có thể nhấc ngón tay lên.

 2. Nhấn đúp vào vị trí bất kỳ trên màn hình để kích hoạt nút. TalkBack sẽ thông báo: "Tab menu, Home selected" (Menu tab, Trang đầu được chọn).

 3. Ở phần dưới của màn hình, trượt nhanh lên trên liên tiếp bằng hai ngón tay, cho đến khi bạn đến cuối danh sách. TalkBack phát âm thanh khi bạn trượt nhanh và im lặng khi bạn đến cuối danh sách.

 4. Khám phá danh sách bằng cách rê một ngón tay trên phần dưới của màn hình. Bạn rê ngón tay đến đâu, TalkBack sẽ thông báo các mục trong danh sách đến đó.

 5. Khi TalkBack thông báo “Select Range” (Chọn Dải ô), hãy nhấc ngón tay lên và nhấn đúp vào màn hình.

 6. Hộp thoại Chọn Ô hoặc Dải ô mở ra và tiêu điểm nằm trong vùng có dải ô. Nhập dải ô mà bạn muốn chọn, ví dụ: “A1:C15”. Rê ngón tay trên màn hình cho đến khi bạn nghe thấy TalkBack thông báo “OK button” (Nút OK). Nhấc ngón tay lên và nhấn đúp. Dải ô hiện đã được chọn.

 7. Rê một ngón tay xung quanh phần trên của màn hình, cho đến khi TalkBack thông báo: “More options button” (Nút Xem thêm tùy chọn). Nhấc ngón tay lên và nhấn đúp để kích hoạt nút.

 8. Khám phá danh sách ở phần dưới của màn hình bằng cách rê ngón tay trên các mục. Khi TalkBack thông báo “Sort and Filter menu” (Menu Sắp xếp và Lọc), hãy nhấc ngón tay lên và nhấn đúp vào màn hình.

 9. Khám phá danh sách bằng cách rê một ngón tay trên phần dưới của màn hình. Bạn rê ngón tay đến đâu, TalkBack sẽ thông báo các mục trong danh sách đến đó.

  • Chọn Sắp xếp Tăng dần để sắp xếp dữ liệu chữ và số từ A đến Z hoặc từ nhỏ nhất đến lớn nhất hoặc sắp xếp ngày và thời gian từ trước đến sau. TalkBack thông báo: "sắp xếp tăng dần, không được chọn khóa chuyển."

  • Chọn Sắp xếp Giảm dần để sắp xếp dữ liệu chữ và số từ Z đến A hoặc từ lớn nhất đến nhỏ nhất, hoặc sắp xếp ngày và thời gian từ sau đến trước. Talkback thông báo: "sắp xếp giảm dần, không được chọn khóa chuyển."

  Khi bạn tìm thấy tùy chọn mình muốn, hãy nhấc ngón tay của bạn, rồi nhấn đúp. Các mục sẽ được sắp xếp theo thứ tự đó.

Định dạng dữ liệu

Đôi khi, bạn cần định dạng lại dữ liệu để có kết quả đúng khi sắp xếp.

 1. Dẫn hướng đến ô hoặc cột bạn muốn định dạng. Nhấn đúp để kích hoạt lựa chọn.

 2. Để khám phá bằng cảm ứng, từ từ rê một ngón tay xung quanh phần trên của màn hình, cho đến khi TalkBack thông báo: "More options button" (Nút Xem thêm tùy chọn). Lúc này, tiêu điểm nằm ở nút đó và bạn có thể nhấc ngón tay lên.

 3. Nhấn đúp vào vị trí bất kỳ trên màn hình để kích hoạt nút. TalkBack sẽ thông báo: "Tab menu, Home selected" (Menu tab, Trang đầu được chọn). Trên phần dưới của màn hình, trượt nhanh lên bằng hai ngón tay để cuộn xuống dưới danh sách.

 4. Khám phá danh sách bằng cách rê một ngón tay trên phần dưới của màn hình. Bạn rê ngón tay đến đâu, TalkBack sẽ thông báo các mục trong danh sách đến đó.

 5. Khi TalkBack thông báo: “Number Format menu” (Menu Định dạng Số), hãy nhấc ngón tay lên và nhấn đúp vào màn hình.

 6. Khám phá danh sách bằng cách rê một ngón tay trên phần dưới của màn hình. Bạn rê ngón tay đến đâu, TalkBack sẽ thông báo các mục trong danh sách đến đó.

  Bạn có thể chọn từ các định dạng sau đây: Chung, Số, Tiền tệ, Kế toán, Ngày, Thời gian, Phần trăm, Phân số, Khoa học, Văn bảnĐặc biệt. Khi bạn tìm thấy định dạng mình muốn sử dụng, hãy nhấc ngón tay lên và nhấn đúp để áp dụng định dạng đó.

Mẹo giải quyết các sự cố về tính năng sắp xếp

Nếu bạn nhận được kết quả không mong muốn khi sắp xếp dữ liệu của mình, hãy kiểm tra các mục sau:

 • Nếu dữ liệu mà bạn đã sắp xếp chứa một hoặc nhiều công thức thì các giá trị trả về của những công thức này có thể thay đổi khi trang tính được tính toán lại. Trong trường hợp này, hãy đảm bảo bạn sẽ sắp xếp lại để có được kết quả cập nhật nhất.

 • Các cột ẩn không di chuyển khi bạn sắp xếp cột, còn hàng ẩn không di chuyển khi bạn sắp xếp hàng. Trước khi sắp xếp dữ liệu, bạn nên bỏ ẩn các cột và hàng ẩn. Để bỏ ẩn, trong sổ làm việc Excel:

  1. Dẫn hướng đến một hàng hoặc cột bên cạnh cột hoặc hàng ẩn. TalkBack thông báo: "liền kề với ô ẩn."

  2. Rê ngón tay để di chuyển lên đến tiêu đề cột hoặc sang trái đến số hàng, rồi nhấc ngón tay lên. Nhấn đúp để chọn toàn bộ cột hoặc hàng.

  3. Nhấn đúp lần nữa để mở menu.

  4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: “Unhide button” (Nút Bỏ ẩn). Nhấn đúp để bỏ ẩn. TalkBack thông báo vị trí hiện tại của bạn trong sổ làm việc và cột hoặc hàng được bỏ ẩn.

 • Kiểm tra cài đặt bản địa trên điện thoại của bạn. Kết quả sắp xếp có thể khác nhau tùy thuộc vào cài đặt bản địa.

Lọc dữ liệu trong bảng

Bằng cách chèn dữ liệu vào bảng trong Excel, bạn có thể sử dụng bộ lọc để tìm nhanh giá trị đáp ứng tiêu chí của bạn.

 1. Trong Excel, rê ngón tay trên màn hình cho đến khi bạn đến bảng. TalkBack thông báo ô đã chọn.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn ở tiêu đề của bảng mà bạn muốn lọc. Bạn cũng có thể rê ngón tay xung quanh màn hình để tìm tiêu đề.

 3. Từ từ rê một ngón tay xung quanh phần trên của màn hình, cho đến khi TalkBack thông báo: "More options button" (Nút Xem thêm tùy chọn). Lúc này, tiêu điểm nằm ở nút đó và bạn có thể nhấc ngón tay lên.

 4. Nhấn đúp vào vị trí bất kỳ trên màn hình để kích hoạt nút. TalkBack sẽ thông báo: "Tab menu, Home selected" (Menu tab, Trang đầu được chọn). Ở phần dưới của màn hình, trượt nhanh lên trên liên tiếp bằng hai ngón tay, cho đến khi bạn đến cuối danh sách. TalkBack phát âm thanh khi bạn trượt nhanh và im lặng khi bạn đến cuối danh sách.

 5. Khám phá danh sách bằng cách rê một ngón tay trên phần dưới của màn hình. Bạn rê ngón tay đến đâu, TalkBack sẽ thông báo các mục trong danh sách đến đó.

 6. Khi TalkBack thông báo “Sort and Filter menu” (Menu Sắp xếp và Lọc), nhấc ngón tay lên và nhấn đúp vào màn hình.

 7. Khám phá danh sách bằng cách rê một ngón tay trên phần dưới của màn hình. Bạn rê ngón tay đến đâu, TalkBack sẽ thông báo các mục trong danh sách đến đó. Khi bạn đến Hiển thị các nút bộ lọc, hãy nhấc ngón tay của bạn, rồi nhấn đúp.

 8. Để trở về trang tính, rê ngón tay trên phần phía trên của màn hình cho đến khi bạn nghe TalkBack thông báo tiêu đề bảng.

 9. Trượt nhanh sang phải một lần để đến nút lọc. TalkBack sẽ thông báo vị trí, ví dụ: “Column zero, row zero header, no filter applied” (Cột không, tiêu đề hàng không, không áp dụng bộ lọc). Trượt nhanh sang trái để đi đến mục tiếp theo. TalkBack thông báo: "bộ lọc được áp dụng." Nhấc ngón tay lên và nhấn đúp.

 10. Menu sắp xếp và lọc sẽ mở ra. Trượt nhanh sang phải cho đến khi TalkBack thông báo "nút bộ lọc mục", rồi nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm nằm trong trường tìm kiếm. Nhấn đúp để kích hoạt trường tìm kiếm và để đưa bàn phím lên phần dưới của màn hình.

 11. Rê ngón tay trên bàn phím trên màn hình để nhập tiêu chí lọc mà bạn muốn.

 12. Khi hoàn thành, rê ngón tay ở phần trên của màn hình cho đến khi bạn nghe TalkBack thông báo tiêu chí đúng. Nhấc ngón tay lên và nhấn đúp để chọn.

 13. Rê ngón tay trên màn hình cho đến khi TalkBack thông báo nút Đã xong (ở góc trên bên phải). Nhấc ngón tay lên và nhấn đúp.

 14. Menu Lọc Mục đóng lại và bạn trở về bảng đã áp dụng các tiêu chí lọc được chọn.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn bảng vào trang tính Excel

Sử dụng bàn phím ngoài với Excel for Android

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Excel

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Excel

Sử dụng Excel cho Windows Phone 10 với bàn phím ngoài và trình tường thuật, bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, để đặt và lọc dữ liệu trong một phạm vi hoặc bảng. Tính năng lọc dữ liệu sẽ giúp bạn tập trung vào một tập hợp dữ liệu cụ thể, tính năng này đặc biệt hữu ích trong các trang tính lớn.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Lọc dữ liệu trong dải ô

 1. Chọn dải ô dữ liệu bạn muốn lọc.

 2. Nhấn Ctrl + Shift + L để đặt mũi tên menu thả xuống bộ lọc và sắp xếp trong hàng đầu tiên của mỗi cột bạn đã chọn. Sau khi mũi tên menu thả xuống xuất hiện, bạn sẽ nghe thấy chữ cái cột và số hàng của ô hiện hoạt và "No filter applied" (Không có bộ lọc nào được áp dụng).

 3. Quy trình lọc dữ liệu của bạn sẽ khác nhau tùy theo trạng thái tiêu đề của tài liệu:

  • Nếu mỗi cột bạn đã chọn chứa văn bản tiêu đề, hãy tiếp tục đến bước đầu tiên trong dữ liệu lọc trong phần bảng dưới đây để lọc dữ liệu của bạn.

  • Nếu các cột bạn chọn không chứa văn bản tiêu đề, đầu tiên bạn phải đặt dữ liệu trong bảng trước khi sử dụng menu Lọc và Sắp xếp để lọc dữ liệu trong mỗi cột.

  Lưu ý: Nếu dữ liệu bạn chọn không chứa tiêu đề và bạn không đặt dữ liệu trong bảng thì ô đầu tiên của mỗi cột sẽ được coi là tiêu đề, đồng thời, bộ lọc sẽ không bao gồm dữ liệu trong những ô đó.

Đặt dữ liệu trong bảng

 1. Chọn dữ liệu bạn muốn lọc.

 2. Nhấn Ctrl+L để mở hộp thoại Tạo Bảng. Bạn sẽ nghe thấy "Create table" (Tạo bảng) và dải ô bạn đã chọn. Xác minh dải ô đã chọn là chính xác.

 3. Quy trình đặt dữ liệu trong bảng phụ thuộc vào trạng thái tiêu đề của tài liệu:

  • Nếu dữ liệu của bạn không có tiêu đề, chỉ cần nhấn Enter sau khi mở hộp thoại Tạo Bảng để đặt dữ liệu của bạn.

  • Nếu dữ liệu của bạn có tiêu đề, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "đã bỏ chọn bảng của tôi có hộp kiểm tiêu đề." Nhấn Phím cách để chọn hộp, rồi nhấn Enter để đặt dữ liệu của bạn.

  Lưu ý: Nếu một bảng không có tiêu đề, Excel cho Windows Phone 10 sẽ tạo chúng bằng cách chèn văn bản chỗ dành sẵn trong hàng đầu tiên. Văn bản chỗ dành sẵn mặc định là cột 1, cột 2, cột 3, v.v. Thay đổi tên của văn bản tiêu đề bằng cách sử dụng các phím mũi tên để di chuyển đến ô thích hợp và nhập tên tiêu đề mới.

Lọc dữ liệu trong bảng

 1. Chọn ô tiêu đề của cột bạn muốn lọc. Bạn sẽ nghe thấy chữ cái cột, số hàng, "selected, editable" (đã chọn, có thể chỉnh sửa), nội dung ô, "no filter applied, menu item" (không có bộ lọc nào được áp dụng, mục menu).

 2. Nhấn Alt + phím mũi tên xuống để hiển thị menu thả xuống của bộ lọc và sắp xếp . Bạn cũng có thể chọn mũi tên ở phía xa bên phải của ô tiêu đề để truy nhập vào menu. Bạn sẽ nghe thấy "Custom control" (Điều khiển chuyên biệt) khi menu mở ra.

 3. P ress phím mũi tên xuống trong menu con cho đến khi bạn nghe thấy bộ lọc bạn muốn áp dụng cho dữ liệu của mình, rồi nhấn Enter. Hộp thoại Bộ lọc Tùy chỉnh mở ra với các tùy chọn lọc. Nhấn phím tab để di chuyển giữa các trường trong hộp thoại bộ lọc tùy chỉnh .

 4. Để lọc dữ liệu của bạn, nhấn phím mũi tên xuống trong menu bộ lọc và sắp xếp cho đến khi bạn nghe thấy "bộ lọc văn bản" hoặc "bộ lọc số". Nếu dữ liệu trong cột hiện hoạt chỉ chứa văn bản hoặc kết hợp văn bản và số, tùy chọn Bộ lọc Văn bản sẽ sẵn dùng trên menu. Nếu dữ liệu trong cột chỉ chứa số, thay vào đó sẽ có tùy chọn Bộ lọc Số trên menu. Bạn cũng có thể chọn Lọc theo Màu hoặc Sắp xếp theo Màu nếu dữ liệu bạn muốn sắp xếp hoặc lọc có chứa phông màu hoặc nếu các ô nổi bật với các màu khác nhau. Menu con sẽ mở ra sau khi bạn thực hiện lựa chọn.

  Lưu ý: Để sắp xếp dữ liệu trong cột theo bảng chữ cái theo thứ tự tăng dần, nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "sort A đến Z," rồi nhấn Enter. Sắp xếp dữ liệu theo thứ tự bảng chữ cái theo thứ tự giảm dần bằng cách nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "sắp xếp Z thành A", rồi nhấn Enter. Bạn có tùy chọn sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái nếu cột hiện hoạt chỉ chứa văn bản hoặc tổ hợp văn bản và số. Để sắp xếp dữ liệu cột số theo thứ tự tăng dần, nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "nhỏ nhất đến lớn nhất", rồi nhấn Enter. Sắp xếp dữ liệu số theo thứ tự giảm dần bằng cách nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "lớn nhất đến nhỏ nhất", rồi nhấn Enter. Bạn có tùy chọn sắp xếp số thức nếu cột hiện hoạt chỉ chứa các số.

Các tùy chọn lọc cho bảng

Tùy chọn Bộ lọc Văn bản

 • Bằng - Lọc cột để hiển thị chính xác văn bản bạn nhập vào hộp thoại Bộ lọc Tùy chỉnh.

 • Không Bằng - Lọc cột để hiển thị mọi thứ ngoại trừ văn bản bạn nhập vào hộp thoại Bộ lọc Tùy chỉnh.

 • Bắt đầu Với - Lọc cột để hiển thị dữ liệu bắt đầu với chính xác văn bản bạn nhập vào hộp thoại Bộ lọc Tùy chỉnh. Văn bản có thể có kết thúc bất kỳ.

 • Kết thúc Với - Lọc cột để hiển thị dữ liệu kết thúc với chính xác văn bản bạn nhập vào hộp thoại Bộ lọc Tùy chỉnh. Văn bản có thể có bắt đầu bất kỳ.

 • Có chứa - Lọc cột để hiển thị dữ liệu bao gồm chính xác văn bản bạn nhập vào hộp thoại Bộ lọc Tùy chỉnh.

 • Không Chứa - Lọc cột để hiển thị dữ liệu không bao gồm văn bản bạn nhập vào hộp thoại Bộ lọc Tùy chỉnh.

 • Bộ lọc Tùy chỉnh - Cho phép bạn chọn bộ lọc bạn muốn áp dụng cho dữ liệu của mình từ menu thả xuống. Để sử dụng tùy chọn này, trước tiên bạn phải nhập văn bản bạn muốn lọc. Tiếp theo, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Editable combo box" (Hộp tổ hợp có thể chỉnh sửa). Nhấn Alt + phím mũi tên xuống để xem menu thả xuống. Sử dụng phím mũi tên xuống để chọn bộ lọc mong muốn của bạn, sau đó nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy "Filter applied" (Bộ lọc được áp dụng) sau khi hoàn tất hành động.

Tùy chọn Bộ lọc Số

 • Bằng - Lọc cột để hiển thị chính xác số bạn nhập vào hộp thoại Bộ lọc Tùy chỉnh.

 • Không Bằng - Lọc cột để hiển thị tất cả các số ngoại trừ số chính xác mà bạn nhập vào hộp thoại Bộ lọc Tùy chỉnh

 • Lớn Hơn - Lọc cột để hiển thị tất cả các số có giá trị lớn hơn số bạn nhập vào hộp thoại Bộ lọc Tùy chỉnh

 • Nhỏ Hơn - Lọc cột để hiển thị tất cả các số có giá trị nhỏ hơn số bạn nhập vào hộp thoại Bộ lọc Tùy chỉnh.

 • Giữa - Lọc cột để hiển thị tất cả các số trong một dải ô số cụ thể. Nhập dải ô vào hai hộp thoại Bộ lọc Tùy chỉnh được cung cấp.

 • 10 vị trí hàng đầu - Lọc cột để hiển thị các số có giá trị số hoặc tỷ lệ phần trăm lớn nhất hoặc thấp nhất. Bạn sẽ nghe thấy tên của ô hiện hoạt và "Focus on editing 10" (Tiêu điểm nằm trên chỉnh sửa 10) khi hộp thoại mở ra. Hộp thoại mặc định đối với 10 số (được gọi là mục) hàng đầu, tuy nhiên, bạn có thể thay đổi số này thành bất cứ giá trị nào. Để lọc tỷ lệ phần trăm thay vì số, hãy nhấn tab cho đến khi bạn nghe thấy "Items" (mục), rồi nhấn Alt + phím mũi tên xuống. Nhấn phím Mũi tên xuống. Nhấn Enter khi bạn nghe thấy “Percentage” (Tỷ lệ phần trăm). Để lọc các số hoặc tỷ lệ phần trăm dưới cùng, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Top editable combo box” (Hộp tổ hợp có thể chỉnh sửa hàng đầu). Nhấn Alt + phím mũi tên xuống. Sau đó, nhấn phím mũi tên xuống để chọn "dưới cùng", rồi nhấn Enter.

 • Trên Trung bình - Lọc cột để hiển thị các số trên giá trị trung bình của tất cả các số trong cột.

 • Dưới Trung bình - Lọc cột để hiển thị các số dưới giá trị trung bình của tất cả các số trong cột

 • Lọc theo Màu Phông - Lọc cột hiện hoạt để hiển thị màu phông bạn chọn từ menu con. Khi menu mở ra, bạn sẽ ngay lập tức nghe thấy giá trị RGB của màu phông đầu tiên trong cột của bạn. Nhấn Enter để chọn màu này hoặc nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy giá trị RGB của màu bạn muốn.

 • Lọc theo Màu Ô - Lọc cột hiện hoạt để hiển thị màu ô bạn chọn từ menu con. Khi menu mở ra, bạn sẽ ngay lập tức nghe thấy giá trị RGB của màu ô đầu tiên trong cột của bạn. Nhấn Enter để chọn màu này hoặc nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy giá trị RGB của màu bạn muốn.

 • Tự động - Lọc cột hiện hoạt để hiển thị ô có chứa màu phông mặc định của Excel, màu đen.

 • Không Tô - Lọc cột hiện hoạt để hiển thị ô không cần màu. Các ô này nổi bật với nền trắng và phông đen mặc định của Excel.

Sắp xếp theo tùy chọn Màu sắc

 • Sắp xếp theo Màu Ô - Sắp xếp cột hiện hoạt theo màu ô. Tùy chọn này sẽ đặt các ô nổi bật với màu bạn chọn từ menu con đầu tiên trong cột.

 • Sắp xếp theo Màu Phông - Sắp xếp ô cột hiện hoạt theo màu phông. Tùy chọn này sẽ đặt các ô nổi bật với màu phông bạn chọn đầu tiên trong cột.

 • Tự động - Đặt các ô có màu phông mặc định của Excel, màu đen, đầu tiên trong cột.

 • Sắp xếp Tùy chỉnh - Tuy nhiên, sử dụng tùy chọn này để sắp xếp dữ liệu mà bạn muốn. Ví dụ: bạn có thể sắp xếp đầu tiên theo bảng chữ cái, sau đó theo giá trị số, rồi theo màu phông, rồi theo màu ô

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để in sổ làm việc Excel

Sử dụng các phím tắt với bàn phím ngoài trong Excel Mobile for Windows 10

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Excel

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Excel

Sử dụng Excel dành cho web với bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình để đặt và lọc dữ liệu trong một bảng. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật, JAWS và NVDA, nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng làm theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Tính năng lọc dữ liệu sẽ giúp bạn tập trung vào một tập hợp dữ liệu cụ thể, tính năng này đặc biệt hữu ích trong các trang tính lớn.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi bạn sử dụng Excel dành cho web, chúng tôi khuyên bạn nên dùng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Do Excel dành cho web chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay cho F6 để vào và thoát khỏi các lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải Excel dành cho web.

Trong chủ đề này

Đặt dữ liệu trong bảng

 1. Chọn dữ liệu bạn muốn lọc.

 2. Nhấn Ctrl+L để mở hộp thoại Tạo Bảng. Bạn sẽ nghe thấy "Dialog create table focus on OK button" (Hộp thoại tạo bảng tiêu điểm trên nút OK).

 3. Nếu bảng của bạn không chứa tiêu đề, chỉ cần nhấn Enter sau khi mở hộp thoại Tạo Bảng.

 4. Nếu bảng của bạn có tiêu đề, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "đã bỏ chọn bảng của tôi có hộp kiểm tiêu đề." Nhấn Phím cách để chọn hộp, rồi nhấn Enter.

  Nếu bảng của bạn không chứa tiêu đề, hãy Excel dành cho web tạo chúng bằng cách chèn văn bản chỗ dành sẵn trong hàng đầu tiên. Văn bản chỗ dành sẵn mặc định là cột 1, cột 2, cột 3, v.v. Thay đổi tên của văn bản tiêu đề bằng cách bấm vào đó, rồi nhập tên bạn muốn.

Lọc dữ liệu trong bảng

 1. Chọn ô tiêu đề của cột bạn muốn lọc.

 2. Nhấn Alt + phím mũi tên xuống để mở menu thả xuống của bộ lọc và sắp xếp . Bạn cũng có thể chọn mũi tên ở bên phải ô tiêu đề để truy nhập vào menu.

 3. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "bộ lọc văn bản" hoặc "bộ lọc số", rồi nhấn Enter để truy nhập vào menu con. Bạn sẽ nghe thấy "Text Filter" (Bộ lọc Văn bản) nếu cột chỉ chứa văn bản hoặc kết hợp văn bản và số. Bạn sẽ nghe thấy "Number Filters" (Bộ lọc Số) nếu cột chỉ chứa số.

 4. Nhấn phím mũi tên xuống trong menu con cho đến khi bạn nghe thấy tên của bộ lọc mà bạn muốn áp dụng cho dữ liệu của mình, rồi nhấn Enter. Hộp thoại Bộ lọc Tùy chỉnh mở ra cho từng tùy chọn lọc. Bạn sẽ nghe thấy "Dialog custom filter focus on editing" (Hộp thoại bộ lọc tùy chỉnh tiêu điểm nằm trên chỉnh sửa) khi hộp thoại mở ra, đồng thời bạn sẽ nghe thấy "Filter applied" (Bộ lọc được áp dụng) sau khi hoàn tất hành động.

  Nhấn phím Tab để di chuyển giữa các trường trong hộp thoại Bộ lọc Tùy chỉnh, bao gồm các nút chọn một Và/Hoặc.

 5. Xóa bộ lọc được áp dụng bằng cách đầu tiên chọn ô tiêu đề của cột bạn muốn đặt lại. Nếu bạn chọn ô A1, ví dụ, nhấn Alt + phím mũi tên xuống để hiển thị menu thả xuống, rồi nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Clear Filter from Column 1" (xóa bộ lọc khỏi cột 1). Nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy "No filter applied" (Không bộ lọc nào được áp dụng) sau khi hoàn tất hành động. Nếu bạn đổi tên văn bản tiêu đề cho ô A1, bạn sẽ nghe thấy tên của tiêu đề thay vì "Column 1" (Cột 1).

Các tùy chọn lọc cho bảng

Tùy chọn Bộ lọc Số

 • Bằng - Lọc cột để hiển thị chính xác số bạn nhập vào hộp thoại Bộ lọc Tùy chỉnh.

 • Không Bằng - Lọc cột để hiển thị tất cả các số ngoại trừ số chính xác mà bạn nhập vào hộp thoại Bộ lọc Tùy chỉnh.  

 • Lớn Hơn - Lọc cột để hiển thị tất cả các số có giá trị lớn hơn số bạn nhập vào hộp thoại Bộ lọc Tùy chỉnh.  

 • Nhỏ Hơn - Lọc cột để hiển thị tất cả các số có giá trị nhỏ hơn số bạn nhập vào hộp thoại Bộ lọc Tùy chỉnh

 • Giữa - Lọc cột để hiển thị tất cả các số trong một dải ô số cụ thể. Nhập dải ô vào hai hộp thoại Bộ lọc Tùy chỉnh được cung cấp. 

 • 10 vị trí hàng đầu - Lọc cột để hiển thị các số có giá trị số hoặc tỷ lệ phần trăm lớn nhất hoặc thấp nhất. Bạn sẽ nghe thấy tên của ô hiện hoạt và "Focus on editing 10" (Tiêu điểm nằm trên chỉnh sửa 10) khi hộp thoại mở ra. Hộp thoại mặc định đối với 10 số (được gọi là mục) hàng đầu, tuy nhiên, bạn có thể thay đổi số này thành bất cứ giá trị nào. Để lọc tỷ lệ phần trăm thay vì số, hãy nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Items" (mục), rồi nhấn Alt + phím mũi tên xuống. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "tỷ lệ phần trăm", rồi nhấn Enter. Để lọc số dưới cùng hoặc tỷ lệ phần trăm, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "trên cùng có thể chỉnh sửa hộp tổ hợp". Nhấn Alt + phím mũi tên xuống. Sau đó, nhấn phím mũi tên xuống để chọn "dưới cùng", rồi nhấn Enter.

 • Trên Trung bình - Lọc cột để hiển thị các số trên giá trị trung bình của tất cả các số trong cột.

 • Dưới Trung bình - Lọc cột để hiển thị các số dưới giá trị trung bình của tất cả các số trong cột.

 • Bộ lọc Tùy chỉnh - Sử dụng tùy chọn này để chọn bộ lọc bạn muốn áp dụng cho dữ liệu số của mình từ menu thả xuống. Để sử dụng tùy chọn này, trước tiên bạn phải nhập số bạn muốn lọc vào hộp thoại. Tiếp theo, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Editable combo box" (Hộp tổ hợp có thể chỉnh sửa). Nhấn Alt + phím mũi tên xuống để xem menu thả xuống. Sử dụng phím mũi tên xuống để chọn bộ lọc mong muốn của bạn, sau đó nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy "Filter applied" (Bộ lọc được áp dụng) sau khi hoàn tất hành động.

Tùy chọn Bộ lọc Văn bản

 • Bằng - Lọc cột để hiển thị chính xác văn bản bạn nhập vào hộp thoại Bộ lọc Tùy chỉnh.

 • Không Bằng - Lọc cột để hiển thị mọi thứ ngoại trừ văn bản bạn nhập vào hộp thoại Bộ lọc Tùy chỉnh.

 • Bắt đầu Với - Lọc cột để hiển thị dữ liệu bắt đầu với chính xác văn bản bạn nhập vào hộp thoại Bộ lọc Tùy chỉnh. Văn bản có thể có kết thúc bất kỳ.

 • Kết thúc Với - Lọc cột để hiển thị dữ liệu kết thúc với chính xác văn bản bạn nhập vào hộp thoại Bộ lọc Tùy chỉnh. Văn bản có thể có bắt đầu bất kỳ.

 • Có chứa - Lọc cột để hiển thị dữ liệu bao gồm chính xác văn bản bạn nhập vào hộp thoại Bộ lọc Tùy chỉnh.

 • Không Chứa - Lọc cột để hiển thị dữ liệu không bao gồm văn bản bạn nhập vào hộp thoại Bộ lọc Tùy chỉnh.

 • Bộ lọc tùy chỉnh -cho phép bạn chọn bộ lọc mà bạn muốn áp dụng cho dữ liệu của mình từ một menu thả xuống. Để sử dụng tùy chọn này, trước tiên bạn phải nhập văn bản bạn muốn lọc. Tiếp theo, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Editable combo box" (Hộp tổ hợp có thể chỉnh sửa). Nhấn Alt + phím mũi tên xuống để xem menu thả xuống. Sử dụng phím mũi tên xuống để chọn bộ lọc mong muốn của bạn, sau đó nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy "Filter applied" (Bộ lọc được áp dụng) sau khi hoàn tất hành động.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tìm và thay thế dữ liệu trong Excel

Phím tắt trong Excel Online

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Excel

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Excel

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×