Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp hoặc lọc bảng trong Excel

Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp hoặc lọc bảng trong Excel

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng Excel với bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình để sắp xếp và lọc bảng. Chúng tôi đã thử nghiệm với tường thuật viên, JAWS và NVDA, nhưng nó có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là nó tuân theo các tiêu chuẩn khả năng truy nhập chung và kỹ thuật. Sắp xếp dữ liệu sẽ giúp bạn tổ chức và tìm dữ liệu mà bạn muốn nhanh chóng, cho phân tích nhanh hơn. Lọc dữ liệu sẽ giúp bạn tập trung vào một tập dữ liệu cụ thể, là đặc biệt hữu ích trong trang tính lớn.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Phím tắt để sắp xếp và lọc

Bảng này hiển thị các phím tắt để sắp xếp và lọc.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Tắt menu thả xuống Tự lọc trong đầu đề cột

Ctrl+Shift+L

Mở menu thả xuống Tự Lọc từ đầu đề cột

Alt+phím mũi tên Xuống

Sắp xếp từ nhỏ nhất đến lớn nhất hoặc từ A đến Z

Alt + A, S + A hoặc Alt + xuống tiện phím mũi tên, S

Sắp xếp từ lớn nhất đến nhỏ nhất hoặc từ Z đến A

Alt + A, S + D hoặc Alt + xuống tiện phím mũi tên, O

Mở hộp thoại Sắp xếp

Alt+A, S+S hoặc Alt+H, S, U

Áp dụng lại thao tác sắp xếp sau khi bạn thay đổi dữ liệu

Ctrl+Alt+L (hoặc Alt+A, Y+3)

Lọc theo màu

Phím Alt + xuống mũi tên, tôi

Lọc theo số hoặc văn bản

Phím Alt + xuống mũi tên, F

Mở hộp thoại Định dạng Ô

Alt + H, O, tôi

Sử dụng hàm TRIM

Alt + M, T, và sau đó di chuyển để cắt tỉa bằng phím mũi tên xuống

Tìm hiểu về tính năng sắp xếp trong Excel

Bạn có thể sắp xếp dữ liệu theo văn bản (A đến Z hoặc Z đến A), số (nhỏ nhất đến lớn nhất hoặc lớn nhất đến nhỏ nhất), cũng như ngày và giờ (cũ nhất đến mới nhất hoặc mới nhất đến cũ nhất) trong một hoặc nhiều cột. Bạn cũng có thể sắp xếp theo một danh sách tùy chỉnh (như Lớn, Trung bình và Nhỏ) hoặc theo định dạng, bao gồm màu ô, màu phông hoặc bộ biểu tượng. Hầu hết các thao tác sắp xếp đều là sắp xếp cột nhưng bạn cũng có thể sắp xếp theo hàng.

Khi bạn sắp xếp một bảng, Excel lưu các tiêu chí mà bạn dùng với sổ làm việc để bạn có thể áp dụng lại nó mỗi lần bạn mở sổ làm việc. Đây là đặc biệt quan trọng để sắp xếp nhiều cột hoặc để sắp xếp mất nhiều thời gian để tạo. Tuy nhiên, này hoạt động chỉ cho dữ liệu trong bảng, nó không áp dụng cho chỉ một phạm vi ô. Nếu bạn muốn lưu tiêu chí sắp xếp để bạn có thể theo định kỳ áp dụng lại một sắp xếp khi bạn mở một sổ làm việc, đó là nên dùng một bảng.

Lưu ý: Sau khi bạn sắp xếp dữ liệu, bạn không thể khôi phục lại thứ tự ban đầu. Nếu bạn chưa lưu tệp sau khi sắp xếp, bạn có thể dùng hoàn tác (Ctrl + Z) để trở lại.

Sắp xếp văn bản trong bảng hoặc dải ô

Sắp xếp văn bản trong một bảng

 1. Dẫn hướng đến hàng đầu đề trong bảng bằng cách dùng các phím mũi tên. Khi bạn đang ở trên hàng đầu trang, trong tường thuật viên, bạn nghe "Tiêu đề mục" sau khi vị trí của ô.

 2. Nhấn phím mũi tên phải hoặc trái để di chuyển đến tiêu đề cột cho dữ liệu mà bạn muốn sắp xếp.

 3. Nhấn Alt + xuống phím mũi tên để mở menu bộ lọc, sau đó nhấn phím Tab để di chuyển vào menu. Trong tường thuật viên, bạn nghe: "Menu, sắp xếp từ A đến Z, chọn menu mục."

 4. Các tùy chọn xuất hiện phụ thuộc vào loại dữ liệu trong cột. Ví dụ, bạn có thể sắp xếp dữ liệu số nhỏ nhất đến lớn nhất hoặc lớn nhất đến nhỏ nhất. Bạn có thể sắp xếp dữ liệu chữ và số từ A đến Z, từ Z đến A, hoặc bằng màu.

  Dùng phím mũi tên xuống để duyệt các tùy chọn, và nhấn Enter để chọn một tùy chọn. Trong tường thuật viên, bạn nghe "Sorted," theo sau là tùy chọn đã chọn.

Sắp xếp văn bản trong một dải ô

 1. Sử dụng các phím mũi tên để dẫn hướng đến một cột dữ liệu chữ và số trong một phạm vi ô, hoặc vào một cột bảng có chứa dữ liệu chữ và số.

 2. Nhấn Alt + A. Tab dữ liệu sẽ mở ra, và bạn nghe: "trên ribbon, hộp nhóm, tab dữ liệu." Trong tường thuật viên, bạn nghe: "tab ruy-băng, dữ liệu, chọn tab mục." Thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để sắp xếp theo thứ tự chữ và số tăng dần (sắp xếp từ A đến Z), nhấn S + A.

  • Để sắp xếp theo thứ tự chữ và số giảm dần (Sắp xếp từ Z đến A), nhấn S+D.

Sắp xếp phân biệt chữ hoa/thường

 1. Sử dụng các phím mũi tên để dẫn hướng đến một cột dữ liệu chữ và số trong một phạm vi ô, hoặc vào một cột bảng có chứa dữ liệu chữ và số.

 2. Nhấn Alt + H, S, U. Hộp thoại sắp xếp sẽ mở ra, và trong tường thuật viên của bạn nghe: "Sắp xếp, OK nút." Trong JAWS, bạn nghe: "hộp thoại sắp xếp, nút OK."

 3. Nhấn Alt + O để mở hộp thoại Tùy chọn sắp xếp . Trong tường thuật viên, bạn nghe: "tùy chọn sắp xếp. Phân biệt chữ hoa chữ thường, chọn hộp kiểm." Trong JAWS, bạn nghe: "hộp thoại tùy chọn sắp xếp, phân biệt chữ hoa chữ thường hộp kiểm không kiểm nhập."

 4. Nhấn phím cách để chọn hộp kiểm nhạy cảm chữ hoa chữ thường .

 5. Nhấn Enter. Đóng hộp thoại Tùy chọn sắp xếp , và trong tường thuật viên của bạn nghe: "Sắp xếp, nút tùy chọn." Trong JAWS, bạn nghe: "Hộp thoại sắp xếp."

 6. Để đóng hộp thoại sắp xếp và áp dụng thay đổi của bạn, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Nút OK", rồi nhấn Enter.

 7. Sắp xếp văn bản như được giải thích trong sắp xếp văn bản trong một phạm vi.

Mẹo: Nếu bạn sắp xếp cột chứa số và văn bản, bạn có thể có định dạng tất cả là văn bản. Nếu không, Excel sắp xếp các số là số đầu tiên, và sau đó sắp xếp văn bản. Định dạng dữ liệu, hãy nhấn Ctrl + phím cách để chọn tất cả dữ liệu trong cột, rồi nhấn N. Alt + H, F, nhấn phím mũi tên trái cho đến khi bạn nghe "Được chọn, số tab mục," nhấn phím Tab cùng, sau đó nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe : "Văn bản". Nhấn phím Tab một lần để di chuyển tới nút OK , và nhấn Enter.

Mẹo: 

 • Khi bạn nhập hoặc sao chép dữ liệu từ một vị trí khác, dữ liệu đó có thể có dấu cách được chèn trước dữ liệu. Ví dụ: tên "Sue Lidman" có thể được nhập dưới dạng "(dấu cách)(dấu cách)Sue Lidman".

 • Nếu bạn sử dụng bộ đọc màn hình, có thể bạn không biết về những dấu cách này, vì JAWS không đọc dấu cách trong các ô.

 • Để giúp bạn tìm thấy chúng, Excel đặt ô có các dấu cách trống ở phía trên cùng của cột được sắp xếp.

Sắp xếp số

 1. Sử dụng các phím mũi tên để dẫn hướng đến một cột dữ liệu số trong một phạm vi ô, hoặc vào một cột bảng có chứa dữ liệu số.

 2. Nhấn Alt + A. Tab dữ liệu sẽ mở ra, và trong tường thuật viên của bạn nghe: "tab ruy-băng, dữ liệu, chọn tab mục." Trong JAWS, bạn nghe: "trên ribbon, hộp nhóm, tab dữ liệu." Thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để sắp xếp từ Nhỏ nhất đến Lớn nhất, nhấn S+A.

  • Để sắp xếp từ Lớn nhất đến Nhỏ nhất, nhấn S+D.

Kiểm tra xem các số được lưu dưới dạng số chưa

 1. Dùng các phím mũi tên để dẫn hướng đến một cột dữ liệu số trong một phạm vi ô, hoặc vào một cột bảng có chứa dữ liệu số, sau đó nhấn Ctrl + phím cách để chọn tất cả dữ liệu trong cột.

 2. Nhấn Alt + H, F + N. Hộp thoại Định dạng ô sẽ mở ra, và trong tường thuật viên của bạn nghe: "Định dạng ô." Trong JAWS, bạn nghe: "Hộp thoại định dạng ô."

 3. Để di chuyển đến tab số , dùng phím mũi tên trái (hoặc nhấn Ctrl + Tab). Trong tường thuật viên, bạn nghe: "Số tab mục." Trong JAWS, bạn nghe: "Tab số."

 4. Nhấn phím Tab. Danh sách thể loại mở ra và bạn nghe thể loại đang được chọn, chẳng hạn như "Chung" hoặc "Ngày".

 5. Nhấn lên hoặc phím mũi tên cho đến khi bạn nghe: "Số."

 6. Nhấn phím Tab. Trong tường thuật viên, bạn nghe "Vị trí thập phân," tiếp theo là số hiện đang sử dụng vị trí thập phân. Nếu bạn muốn thay đổi giá trị này, hãy nhập số vị trí thập phân, mới. Để loại bỏ hoàn toàn số thập phân, nhập 0.

 7. Để đóng hộp thoại Định dạng ô và áp dụng thay đổi của bạn, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Nút OK", rồi nhấn Enter.

Sắp xếp ngày và giờ

 1. Sử dụng các phím mũi tên để dẫn hướng đến một cột chứa ngày hoặc thời gian trong một phạm vi ô, hoặc vào một cột bảng có chứa ngày hoặc thời gian.

 2. Nhấn Alt + A. Tab dữ liệu sẽ mở ra, và trong tường thuật viên, bạn nghe: "Ribbon tab, đã chọn, tab dữ liệu." Trong JAWS, bạn nghe: "trên ribbon, hộp nhóm, tab dữ liệu." Trong thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để sắp xếp từ Cũ nhất đến Mới nhất, nhấn S+A.

  • Để sắp xếp từ mới nhất đến cũ nhất, nhấn S + D.

  • Để áp dụng lại thao tác sắp xếp sau khi bạn thay đổi dữ liệu, hãy chọn một ô trong dải ô hoặc bảng, rồi nhấn Ctrl+Alt+L.

Sắp xếp theo nhiều cột

Bạn có thể muốn sắp xếp theo nhiều cột hoặc hàng khi có dữ liệu mà bạn muốn nhóm theo cùng một giá trị trong một cột hoặc hàng, rồi sắp xếp cột hoặc hàng khác bên trong nhóm gồm các giá trị bằng nhau đó. Chẳng hạn, nếu bạn có một cột Bộ phận và cột Nhân viên, thì trước tiên bạn có thể sắp xếp theo Bộ phận (để nhóm tất cả các nhân viên trong cùng một bộ phận lại với nhau), rồi sắp xếp theo tên (để xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái trong mỗi bộ phận). Bạn có thể sắp xếp tối đa 64 cột.

Lưu ý: Để có kết quả tốt nhất, phạm vi ô mà bạn sắp xếp nên có đầu đề cột. Để sắp xếp theo hàng, đảm bảo rằng hộp kiểm bảng của tôi có đầu đề cuộc họp trong hộp thoại sắp xếp . Nhấn Alt + H, S, bạn mở hộp thoại sắp xếp , và nhấn Tab chính cho đến khi bạn nghe: "Đã đánh dấu kiểm, dữ liệu của tôi có hộp kiểm tiêu đề" hoặc "Unchecked, dữ liệu của tôi có hộp kiểm tiêu đề." Nếu bạn cần bỏ chọn hộp kiểm, nhấn phím cách, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Nút OK," rồi nhấn Enter để áp dụng thay đổi.

 1. Sử dụng các phím mũi tên để dẫn hướng đến một phạm vi ô có hai hoặc nhiều cột dữ liệu, hoặc vào một bảng với hai hoặc nhiều cột.

 2. Nhấn Alt + A, S + S. Hộp thoại sắp xếp sẽ mở ra, và trong tường thuật viên của bạn nghe: "Sắp xếp, OK nút." Trong JAWS, bạn nghe: "hộp thoại sắp xếp, nút OK."

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn tìm thấy các cột: sắp xếp theo hộp tổ hợp. Trong tường thuật viên, bạn nghe "sắp xếp theo, <column tên >, hộp tổ hợp có thể sửa." Sử dụng lên và xuống phím mũi tên để chọn cột đầu tiên mà bạn muốn sắp xếp.

 4. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn tìm thấy Sắp xếp trên hộp tổ hợp. Trong tường thuật viên, bạn nghe "Sắp xếp trên, giá trị ô, hộp tổ hợp có thể sửa." Nếu bạn không nghe "Giá trị ô," nhấn lên và xuống phím mũi tên để cho đến khi bạn thực hiện.

 5. Để chọn cách bạn muốn sắp xếp các giá trị ô, nhấn phím Tab cho đến khi bạn tìm thấy hộp tổ hợp thứ tự . Trong tường thuật viên, bạn nghe "thứ tự, <Currently chọn tùy chọn >, hộp tổ hợp có thể sửa." Sử dụng lên và xuống phím mũi tên để chọn A đến Z, Z đến A, nhỏ nhất đến lớn nhấthoặc lớn nhất đến nhỏ nhất.

 6. Để thêm một cột khác để sắp xếp theo, hãy dùng phím Tab để di chuyển đến nút Thêm mức , nhấn Enter, và sau đó lặp lại các bước từ ba đến năm.

  Lưu ý: Sắp xếp theo hộp tổ hợp được gọi là Rồi theo cho các cột bổ sung.

 7. Để áp dụng lại một sắp xếp cột sau khi bạn thay đổi dữ liệu, hãy chọn một ô trong phạm vi hoặc bảng và sau đó nhấn Ctrl + Alt + L.

  Lưu ý: Ctrl + Alt + L không áp dụng lại một sắp xếp hàng.

Mẹo giải quyết sự cố về tính năng sắp xếp

Nếu bạn nhận được kết quả ngoài dự kiến khi sắp xếp dữ liệu:

 • Kiểm tra xem có phải giá trị do công thức trả về đã thay đổi hay không. Nếu dữ liệu bạn sắp xếp chứa một hoặc nhiều công thức thì các giá trị do những công thức đó trả về có thể thay đổi khi trang tính được tính toán lại. Trong trường hợp này, hãy đảm bảo bạn áp dụng lại thao tác sắp xếp để có được kết quả cập nhật.

 • Bỏ ẩn hàng và cột trước khi bạn sắp xếp. Cột bị ẩn không được di chuyển khi bạn sắp xếp cột và hàng bị ẩn không được di chuyển khi bạn sắp xếp hàng. Trước khi sắp xếp dữ liệu, bạn nên bỏ ẩn các cột và hàng bị ẩn.

 • Kiểm tra thiết đặt bản địa. Thứ tự sắp xếp khác nhau tùy theo thiết đặt bản địa. Đảm bảo rằng bạn có thiết đặt đúng địa trong Thiết đặt khu vực hoặc tùy chọn ngôn ngữ và khu vực trong Panel điều khiển trên máy tính của bạn.

 • Bật hoặc tắt hàng đầu đề. Thường thì tốt nhất là nên có một hàng đầu đề khi bạn sắp xếp cột để có thể dễ hiểu ý nghĩa của dữ liệu hơn. Theo mặc định, giá trị trong đầu đề không được bao gồm trong thao tác sắp xếp. Đôi khi, có thể bạn sẽ cần bật hoặc tắt đầu đề để đưa hoặc không đưa giá trị trong đầu đề vào thao tác sắp xếp.

 • Để loại trừ hàng đầu tiên của dữ liệu từ sắp xếp vì đó là đầu đề cột, hãy nhấn Alt + H, S, U. Trong hộp thoại Sắp xếp tùy chỉnh , hãy chọn hộp kiểm dữ liệu của tôi có tiêu đề .

 • Để bao gồm hàng đầu tiên của dữ liệu trong sắp xếp vì nó không phải là đầu đề cột, hãy nhấn Alt + H, S, U. Trong hộp thoại Sắp xếp tùy chỉnh , hãy xóa hộp kiểm dữ liệu của tôi có tiêu đề .

Lọc dữ liệu trong bảng

Khi bạn nhập dữ liệu của bạn vào một bảng, Excel tự động thêm một menu thả xuống tự lọc cho mỗi tiêu đề cột. Bạn có thể mở menu này để lọc nhanh chóng. Để loại bỏ menu thả xuống tự lọc từ đầu đề cột, chọn tiêu đề và sau đó nhấn Ctrl + Shift + L.

 1. Trong tiêu đề bảng của cột mà bạn muốn lọc, hãy nhấn Alt + phím mũi tên. Menu thả xuống tự lọc mở ra, và trong tường thuật viên của bạn nghe: "Menu." Trong JAWS, bạn nghe: "Menu ngữ cảnh."

 2. Trên menu tự lọc , nếu cột có số, dùng phím mũi tên xuống để di chuyển đến Bộ lọc số và nhấn Enter. Nếu cột có mục nhập văn bản, di chuyển đến Bộ lọc văn bản và nhấn Enter. Menu con mở ra và bạn nghe "Bằng".

 3. Để di chuyển đến tùy chọn lọc bạn muốn, hãy dùng các phím mũi tên và nhấn Enter. Hộp thoại Tự lọc tùy chỉnh sẽ mở ra, và trong tường thuật viên của bạn nghe: "Tự lọc tùy chỉnh." Trong JAWS, bạn nghe: "Hộp thoại tự lọc tùy chỉnh."

 4. Nhập hoặc chọn các điều kiện lọc của bạn.

  Ví dụ: để hiển thị các số lớn hơn một giá trị nhất định, hãy chọn Lớn Hơn Hoặc Bằng, rồi nhập số bạn muốn vào hộp tổ hợp bên cạnh.

  Để lọc theo hai điều kiện, hãy nhập các điều kiện lọc vào cả hai bộ hộp tổ hợp chỉnh sửa, rồi chọn Và nếu muốn cả hai điều kiện đều đúng hoặc chọn Hoặc nếu muốn một trong hai điều kiện là đúng.

 5. Để đóng hộp thoại, nhấn phím Tab cho đến khi bạn tìm thấy nút OK , rồi nhấn Enter.

Lọc dữ liệu trong dải ô

 1. Chọn các ô bạn muốn lọc. Dẫn hướng đến ô mà bạn muốn là ô trên cùng bên trái của vùng chọn, rồi nhấn giữ Shift và sử dụng ở bên phải và phím mũi tên để mở rộng phạm vi ô đã chọn.

 2. Nhấn Ctrl + Shift + lê Excel thêm một menu thả xuống tự lọc đến ô đầu tiên của mỗi cột trong phạm vi.

 3. Chọn ô với menu thả xuống tự lọc . Nhấn Alt + phím mũi tên. Menu thả xuống tự lọc mở ra, và trong tường thuật viên của bạn nghe: "Menu." Trong JAWS, bạn nghe: "Menu ngữ cảnh."

 4. Dùng các phím mũi tên và phím Tab để di chuyển đến tùy chọn lọc bạn muốn. Sử dụng phím cách để xóa hoặc kiểm tra hộp kiểm bộ lọc giá trị.

 5. Khi bạn đã thực hiện lựa chọn của bạn, hãy nhấn Enter để áp dụng bộ lọc.

Để xóa bộ lọc và loại bỏ các menu thả xuống tự lọc , hãy chọn bất kỳ ô nào trong phạm vi và nhấn Ctrl + Shift + L.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để đặt tiêu đề cho bảng trong Excel

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo tiêu đề cột ở bảng trong Excel

Các phím tắt trong Excel for Windows

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Excel

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Excel

Sử dụng Excel với VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS dựng sẵn, sắp xếp dữ liệu trong một phạm vi hoặc bảng. Sắp xếp dữ liệu sẽ giúp bạn tổ chức và tìm dữ liệu mà bạn muốn.

Lưu ý: 

Sắp xếp dữ liệu trong Excel

 1. Trong trang tính có chứa một bảng hoặc phạm vi dữ liệu, đặt tiêu điểm đến nơi trong cột của bảng hoặc cột trang tính chứa dữ liệu bạn muốn sắp xếp theo.

 2. Gõ nhẹ gần phía trên cùng của màn hình bằng bốn ngón tay để di chuyển tiêu điểm vào thanh tiêu đề sổ làm việc, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Hiển thị ruy-băng", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy tên của tab hiện tại, ví dụ, "Home tab."

 3. Gõ đúp vào màn hình để mở tab menu, hãy trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe "dữ liệu", tab, và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 4. Để sắp xếp dữ liệu chữ cái hoặc số, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Sắp xếp tăng dần, nút" hoặc "Sắp xếp giảm dần, nút," tùy vào việc bạn muốn thực hiện, và sau đó gõ đúp vào màn hình. Bảng hoặc phạm vi dữ liệu được sắp xếp. Nếu cột hoạt động chứa văn bản chỉ hoặc kết hợp văn bản và số, dữ liệu của bạn được sắp xếp theo thứ tự ABC. Nếu cột hiện hoạt có chỉ số, dữ liệu của bạn được sắp xếp theo giá trị. Dữ liệu sắp xếp từ nhỏ nhất đến lớn nhất nếu bạn chọn Sắp xếp tăng dần và từ lớn nhất đến nhỏ nhất nếu bạn chọn Sắp xếp giảm dần.

 5. Để đóng ruy-băng và trả về tiêu điểm vào trang tính, hãy vuốt sang trái cho đến khi bạn nghe "ẩn ruy-băng, nút," và gõ đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để in sổ làm việc Excel

Sử dụng bàn phím ngoài với Excel for iPad

Sử dụng bàn phím ngoài với Excel for iPhone

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Excel

Sử dụng Excel for Android với TalkBack, bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, để sắp xếp và lọc bảng. Tính năng sắp xếp giúp bạn sắp xếp và phân tích dữ liệu. Tính năng lọc dữ liệu đặc biệt hữu ích khi trang tính của bạn chứa một lượng lớn dữ liệu.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Trong chủ đề này

Sắp xếp dữ liệu trong Excel

Bạn có thể sắp xếp dữ liệu dạng văn bản và số trong một trang tính Excel để sắp xếp chúng theo thứ tự cụ thể, ví dụ: văn bản từ A đến Z hay từ Z đến A, số từ nhỏ nhất đến lớn nhất hoặc lớn nhất đến nhỏ nhất, cũng như ngày và thời gian từ trước đến sau hay từ sau đến trước.

Lưu ý: Sau khi bạn sắp xếp dữ liệu, bạn không thể khôi phục lại thứ tự ban đầu.

 1. Nhấn vào vị trí bất kỳ trong trang tính Excel. TalkBack thông báo ô đã chọn.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn ở trên cột mà mình muốn sắp xếp. Nhấn đúp để kích hoạt lựa chọn.

 3. Để khám phá bằng cảm ứng, từ từ rê một ngón tay xung quanh phần trên của màn hình, cho đến khi TalkBack thông báo: "More options button" (Nút Xem thêm tùy chọn). Lúc này, tiêu điểm nằm ở nút đó và bạn có thể nhấc ngón tay lên.

 4. Nhấn đúp vào vị trí bất kỳ trên màn hình để kích hoạt nút. TalkBack sẽ thông báo: "Tab menu, Home selected" (Menu tab, Trang đầu được chọn). Ở phần dưới của màn hình, trượt nhanh lên trên liên tiếp bằng hai ngón tay, cho đến khi bạn đến cuối danh sách. TalkBack phát âm thanh khi bạn trượt nhanh và im lặng khi bạn đến cuối danh sách.

 5. Khám phá danh sách bằng cách rê một ngón tay trên phần dưới của màn hình. Bạn rê ngón tay đến đâu, TalkBack sẽ thông báo các mục trong danh sách đến đó.

 6. Khi TalkBack thông báo “Sort and Filter menu” (Menu Sắp xếp và Lọc), nhấc ngón tay lên và nhấn đúp vào màn hình.

 7. Khám phá danh sách bằng cách rê một ngón tay trên phần dưới của màn hình. Bạn rê ngón tay đến đâu, TalkBack sẽ thông báo các mục trong danh sách đến đó.

  • Chọn Sắp xếp tăng dần để sắp xếp dữ liệu chữ và số từ A đến Z hoặc từ nhỏ nhất đến lớn nhất, hoặc để sắp xếp ngày tháng và thời gian từ phiên bản cũ hơn để sau này. TalkBack sẽ thông báo: "Sắp xếp tăng dần, không kiểm tra chuyển."

  • Chọn Sắp xếp giảm dần để sắp xếp dữ liệu chữ và số từ Z đến A hoặc từ lớn nhất đến nhỏ nhất, hoặc để sắp xếp ngày và thời gian từ lên để phiên bản cũ hơn. Talkback sẽ thông báo: "Sắp xếp giảm dần, không kiểm tra chuyển."

  Khi bạn tìm thấy tùy chọn bạn muốn, nâng ngón tay của bạn, và sau đó gõ đúp. Các mục được sắp xếp cho phù hợp.

 8. Để trở lại trang tính, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe: "Đã chọn thêm tùy chọn chuyển." Nút Tùy chọn khác được chọn bây giờ, gõ đúp để kích hoạt nó.

Sắp xếp một dải ô

Nếu có ô trống trong sổ làm việc của bạn, bạn có thể chọn một dải ô trước rồi sắp xếp dải ô đó.

 1. Trong sổ làm việc, từ từ rê một ngón tay xung quanh phần trên của màn hình, cho đến khi TalkBack thông báo: "More options button" (Nút Xem thêm tùy chọn). Lúc này, tiêu điểm nằm ở nút đó và bạn có thể nhấc ngón tay lên.

 2. Nhấn đúp vào vị trí bất kỳ trên màn hình để kích hoạt nút. TalkBack sẽ thông báo: "Tab menu, Home selected" (Menu tab, Trang đầu được chọn).

 3. Ở phần dưới của màn hình, trượt nhanh lên trên liên tiếp bằng hai ngón tay, cho đến khi bạn đến cuối danh sách. TalkBack phát âm thanh khi bạn trượt nhanh và im lặng khi bạn đến cuối danh sách.

 4. Khám phá danh sách bằng cách rê một ngón tay trên phần dưới của màn hình. Bạn rê ngón tay đến đâu, TalkBack sẽ thông báo các mục trong danh sách đến đó.

 5. Khi TalkBack thông báo “Select Range” (Chọn Dải ô), hãy nhấc ngón tay lên và nhấn đúp vào màn hình.

 6. Mở hộp thoại chọn ô hoặc phạm vi và tiêu điểm nằm trong phạm vi trường. Nhập phạm vi mà bạn muốn chọn, chẳng hạn như "A1:C15". Kéo ngón tay trên màn hình cho đến khi bạn nghe TalkBack thông báo "Nút OK". Nâng ngón tay của bạn và gõ đúp. Phạm vi được chọn bây giờ.

 7. Rê một ngón tay xung quanh phần trên của màn hình, cho đến khi TalkBack thông báo: “More options button” (Nút Xem thêm tùy chọn). Nhấc ngón tay lên và nhấn đúp để kích hoạt nút.

 8. Khám phá danh sách ở phần dưới của màn hình bằng cách rê ngón tay trên các mục. Khi TalkBack thông báo “Sort and Filter menu” (Menu Sắp xếp và Lọc), hãy nhấc ngón tay lên và nhấn đúp vào màn hình.

 9. Khám phá danh sách bằng cách rê một ngón tay trên phần dưới của màn hình. Bạn rê ngón tay đến đâu, TalkBack sẽ thông báo các mục trong danh sách đến đó.

  • Chọn Sắp xếp tăng dần để sắp xếp dữ liệu chữ và số từ A đến Z hoặc từ nhỏ nhất đến lớn nhất, hoặc để sắp xếp ngày tháng và thời gian từ phiên bản cũ hơn để sau này. TalkBack sẽ thông báo: "Sắp xếp tăng dần, không kiểm tra chuyển."

  • Chọn Sắp xếp giảm dần để sắp xếp dữ liệu chữ và số từ Z đến A hoặc từ lớn nhất đến nhỏ nhất, hoặc để sắp xếp ngày và thời gian từ lên để phiên bản cũ hơn. Talkback sẽ thông báo: "Sắp xếp giảm dần, không kiểm tra chuyển."

  Khi bạn tìm thấy tùy chọn bạn muốn, nâng ngón tay của bạn, và sau đó gõ đúp. Các mục được sắp xếp cho phù hợp.

Định dạng dữ liệu

Đôi khi, bạn cần định dạng lại dữ liệu để có kết quả đúng khi sắp xếp.

 1. Dẫn hướng đến ô hoặc cột bạn muốn định dạng. Nhấn đúp để kích hoạt lựa chọn.

 2. Để khám phá bằng cảm ứng, từ từ rê một ngón tay xung quanh phần trên của màn hình, cho đến khi TalkBack thông báo: "More options button" (Nút Xem thêm tùy chọn). Lúc này, tiêu điểm nằm ở nút đó và bạn có thể nhấc ngón tay lên.

 3. Gõ đúp vào bất kỳ đâu trên màn hình để kích hoạt nút. TalkBack sẽ thông báo: "Tab menu, Home được chọn." Trên phần dưới của màn hình, hãy vuốt lên bằng hai ngón tay để cuộn xuống danh sách.

 4. Khám phá danh sách bằng cách rê một ngón tay trên phần dưới của màn hình. Bạn rê ngón tay đến đâu, TalkBack sẽ thông báo các mục trong danh sách đến đó.

 5. Khi TalkBack thông báo: “Number Format menu” (Menu Định dạng Số), hãy nhấc ngón tay lên và nhấn đúp vào màn hình.

 6. Khám phá danh sách bằng cách rê một ngón tay trên phần dưới của màn hình. Bạn rê ngón tay đến đâu, TalkBack sẽ thông báo các mục trong danh sách đến đó.

  Bạn có thể chọn từ các định dạng sau đây: Chung, Số, Tiền tệ, Kế toán, Ngày, Thời gian, Phần trăm, Phân số, Khoa học, Văn bảnĐặc biệt. Khi bạn tìm thấy định dạng mình muốn sử dụng, hãy nhấc ngón tay lên và nhấn đúp để áp dụng định dạng đó.

Mẹo giải quyết các sự cố về tính năng sắp xếp

Nếu bạn nhận được kết quả không mong muốn khi sắp xếp dữ liệu của mình, hãy kiểm tra các mục sau:

 • Nếu dữ liệu mà bạn đã sắp xếp chứa một hoặc nhiều công thức thì các giá trị trả về của những công thức này có thể thay đổi khi trang tính được tính toán lại. Trong trường hợp này, hãy đảm bảo bạn sẽ sắp xếp lại để có được kết quả cập nhật nhất.

 • Các cột ẩn không di chuyển khi bạn sắp xếp cột, còn hàng ẩn không di chuyển khi bạn sắp xếp hàng. Trước khi sắp xếp dữ liệu, bạn nên bỏ ẩn các cột và hàng ẩn. Để bỏ ẩn, trong sổ làm việc Excel:

  1. Dẫn hướng đến một hàng hoặc cột kế bên ẩn cột hoặc hàng. TalkBack sẽ thông báo: "Adjacent đến ô ẩn."

  2. Rê ngón tay để di chuyển lên đến tiêu đề cột hoặc sang trái đến số hàng, rồi nhấc ngón tay lên. Nhấn đúp để chọn toàn bộ cột hoặc hàng.

  3. Nhấn đúp lần nữa để mở menu.

  4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: “Unhide button” (Nút Bỏ ẩn). Nhấn đúp để bỏ ẩn. TalkBack thông báo vị trí hiện tại của bạn trong sổ làm việc và cột hoặc hàng được bỏ ẩn.

 • Kiểm tra cài đặt bản địa trên điện thoại của bạn. Kết quả sắp xếp có thể khác nhau tùy thuộc vào cài đặt bản địa.

Lọc dữ liệu trong bảng

Bằng cách chèn dữ liệu vào bảng trong Excel, bạn có thể sử dụng bộ lọc để tìm nhanh giá trị đáp ứng tiêu chí của bạn.

 1. Trong Excel, rê ngón tay trên màn hình cho đến khi bạn đến bảng. TalkBack thông báo ô đã chọn.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn ở tiêu đề của bảng mà bạn muốn lọc. Bạn cũng có thể rê ngón tay xung quanh màn hình để tìm tiêu đề.

 3. Từ từ rê một ngón tay xung quanh phần trên của màn hình, cho đến khi TalkBack thông báo: "More options button" (Nút Xem thêm tùy chọn). Lúc này, tiêu điểm nằm ở nút đó và bạn có thể nhấc ngón tay lên.

 4. Nhấn đúp vào vị trí bất kỳ trên màn hình để kích hoạt nút. TalkBack sẽ thông báo: "Tab menu, Home selected" (Menu tab, Trang đầu được chọn). Ở phần dưới của màn hình, trượt nhanh lên trên liên tiếp bằng hai ngón tay, cho đến khi bạn đến cuối danh sách. TalkBack phát âm thanh khi bạn trượt nhanh và im lặng khi bạn đến cuối danh sách.

 5. Khám phá danh sách bằng cách rê một ngón tay trên phần dưới của màn hình. Bạn rê ngón tay đến đâu, TalkBack sẽ thông báo các mục trong danh sách đến đó.

 6. Khi TalkBack thông báo “Sort and Filter menu” (Menu Sắp xếp và Lọc), nhấc ngón tay lên và nhấn đúp vào màn hình.

 7. Khám phá danh sách bằng cách kéo một ngón tay trên phần dưới của màn hình. Talkback sẽ thông báo các mục danh sách khi bạn kéo ngón tay của bạn. Khi bạn đến được Hiển thị các nút bộ lọc, nâng ngón tay của bạn, và gõ đúp.

 8. Để trở về trang tính, rê ngón tay trên phần phía trên của màn hình cho đến khi bạn nghe TalkBack thông báo tiêu đề bảng.

 9. Trượt nhanh sang phải một lần để đạt đến nút bộ lọc. TalkBack sẽ thông báo vị trí, chẳng hạn như: "Cột không, hàng đầu trang bằng không, không có bộ lọc được áp dụng". Trượt nhanh sang trái để đi đến mục tiếp theo. TalkBack sẽ thông báo: "Bộ lọc được áp dụng." Nâng ngón tay của bạn và gõ đúp.

 10. Menu sắp xếp và lọc mở ra. Trượt nhanh sang phải cho đến khi TalkBack sẽ thông báo "Nút bộ lọc mục", và gõ đúp vào màn hình. Tiêu điểm nằm trong trường tìm kiếm. Gõ đúp để kích hoạt trường tìm kiếm và để hiển thị bàn phím trên phần dưới của màn hình.

 11. Rê ngón tay trên bàn phím trên màn hình để nhập tiêu chí lọc mà bạn muốn.

 12. Khi hoàn thành, rê ngón tay ở phần trên của màn hình cho đến khi bạn nghe TalkBack thông báo tiêu chí đúng. Nhấc ngón tay lên và nhấn đúp để chọn.

 13. Rê ngón tay trên màn hình cho đến khi TalkBack thông báo nút Đã xong (ở góc trên bên phải). Nhấc ngón tay lên và nhấn đúp.

 14. Menu Lọc Mục đóng lại và bạn trở về bảng đã áp dụng các tiêu chí lọc được chọn.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn bảng vào trang tính Excel

Sử dụng bàn phím ngoài với Excel for Android

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Excel

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Excel

Sử dụng Excel cho Windows Phone 10 với một bàn phím bên ngoài và tường thuật viên đọc màn hình Windows dựng sẵn, hãy đặt và lọc dữ liệu trong một phạm vi hoặc bảng. Lọc dữ liệu sẽ giúp bạn tập trung vào một tập dữ liệu cụ thể, là đặc biệt hữu ích trong trang tính lớn.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Lọc dữ liệu trong dải ô

 1. Chọn dải ô dữ liệu bạn muốn lọc.

 2. Nhấn Ctrl + Shift + L để đặt một mũi tên thả xuống menu bộ lọc và sắp xếp trong hàng đầu tiên của mỗi cột bạn đã chọn. Sau khi mũi tên thả xuống menu xuất hiện, bạn nghe chữ và hàng số cột của ô hiện hoạt và "Không có bộ lọc được áp dụng."

 3. Quy trình lọc dữ liệu của bạn sẽ khác nhau tùy theo trạng thái tiêu đề của tài liệu:

  • Nếu mỗi cột bạn đã chọn chứa văn bản đầu trang, hãy tiếp tục đến bước đầu tiên trong phần bộ lọc dữ liệu trong bảng dưới đây để lọc dữ liệu của bạn.

  • Nếu các cột bạn chọn không chứa văn bản tiêu đề, đầu tiên bạn phải đặt dữ liệu trong bảng trước khi sử dụng menu Lọc và Sắp xếp để lọc dữ liệu trong mỗi cột.

  Lưu ý: Nếu dữ liệu bạn chọn không chứa tiêu đề và bạn không đặt dữ liệu trong bảng thì ô đầu tiên của mỗi cột sẽ được coi là tiêu đề, đồng thời, bộ lọc sẽ không bao gồm dữ liệu trong những ô đó.

Đặt dữ liệu trong bảng

 1. Chọn dữ liệu bạn muốn lọc.

 2. Nhấn Ctrl + L để mở hộp thoại Tạo bảng . Bạn nghe "Tạo bảng" và phạm vi ô mà bạn đã chọn. Xác nhận rằng phạm vi ô đã chọn là chính xác.

 3. Quy trình đặt dữ liệu trong bảng phụ thuộc vào trạng thái tiêu đề của tài liệu:

  • Nếu dữ liệu của bạn không có tiêu đề, chỉ cần nhấn Enter sau khi mở hộp thoại Tạo Bảng để đặt dữ liệu của bạn.

  • Nếu dữ liệu của bạn có tiêu đề, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Unchecked bảng của tôi có tiêu đề hộp kiểm." Nhấn phím cách để chọn hộp kiểm, sau đó nhấn Enter để đặt dữ liệu của bạn.

  Lưu ý: Nếu bảng không có tiêu đề, Excel cho Windows Phone 10 tạo chúng bằng cách chèn chỗ dành sẵn cho văn bản trong hàng đầu tiên. Văn bản chỗ dành sẵn mặc định là cột 1, cột 2, cột 3, v.v.. Thay đổi tên của văn bản đầu trang bằng cách sử dụng các phím mũi tên để di chuyển đến ô phù hợp, sau đó nhập tên tiêu đề mới.

Lọc dữ liệu trong bảng

 1. Chọn ô tiêu đề của cột bạn muốn lọc. Bạn sẽ nghe thấy chữ cái cột, số hàng, "selected, editable" (đã chọn, có thể chỉnh sửa), nội dung ô, "no filter applied, menu item" (không có bộ lọc nào được áp dụng, mục menu).

 2. Nhấn Alt + xuống phím mũi tên để hiển thị menu thả xuống bộ lọc và sắp xếp . Bạn cũng có thể chọn mũi tên ở ngoài cùng bên phải của ô đầu trang để truy nhập menu. Bạn nghe "tùy chỉnh điều khiển" khi menu mở ra.

 3. P ress phím mũi tên xuống trong menu con cho đến khi bạn nghe bộ lọc mà bạn muốn áp dụng cho dữ liệu của bạn, rồi nhấn Enter. Hộp thoại Bộ lọc tùy chỉnh sẽ mở ra với tùy chọn bộ lọc. Nhấn phím Tab để di chuyển giữa các trường trong hộp thoại Bộ lọc tùy chỉnh .

 4. Để lọc dữ liệu của bạn, hãy nhấn phím mũi tên xuống trong menu bộ lọc và sắp xếp cho đến khi bạn nghe "Bộ lọc văn bản" hoặc "Bộ lọc số." Nếu dữ liệu trong cột hiện hoạt chứa văn bản chỉ hoặc kết hợp văn bản và số, một Bộ lọc văn bản tùy chọn sẵn dùng trên menu. Nếu dữ liệu trong cột chứa các số chỉ, có thay vào đó là một Bộ lọc số tùy chọn trên menu. Bạn cũng có thể chọn bộ lọc theo màu hoặc sắp xếp theo màu nếu dữ liệu bạn muốn sắp xếp hoặc lọc chứa màu phông hoặc nếu các ô đã tính năng màu khác nhau. Một menu con mở ra sau khi bạn thực hiện lựa chọn của bạn.

  Lưu ý: Để sắp xếp dữ liệu trong một cột chữ cái trong thứ tự tăng dần, hãy nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe "Sắp xếp A đến Z", sau đó nhấn Enter. Sắp xếp dữ liệu chữ cái trong thứ tự giảm dần bằng cách nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe "Sắp xếp Z đến A", sau đó nhấn Enter. Bạn có tùy chọn để sắp xếp chữ cái nếu cột hoạt động chứa văn bản chỉ hoặc kết hợp văn bản và số. Để sắp xếp dữ liệu số cột trong thứ tự tăng dần, hãy nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe "Nhỏ nhất đến lớn nhất", sau đó nhấn Enter. Sắp xếp dữ liệu số thứ tự giảm dần bằng cách nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe "Lớn nhất đến nhỏ nhất", sau đó nhấn Enter. Bạn có thể chọn để sắp xếp số nếu cột hiện hoạt có số chỉ.

Các tùy chọn lọc cho bảng

Tùy chọn Bộ lọc Văn bản

 • Bằng - Lọc cột để hiển thị chính xác văn bản bạn nhập vào hộp thoại Bộ lọc Tùy chỉnh.

 • Không bằng - bộ lọc cột để hiển thị tất cả mọi thứ ngoại trừ văn bản bạn nhập trong hộp thoại Bộ lọc tùy chỉnh .

 • Bắt đầu Với - Lọc cột để hiển thị dữ liệu bắt đầu với chính xác văn bản bạn nhập vào hộp thoại Bộ lọc Tùy chỉnh. Văn bản có thể có kết thúc bất kỳ.

 • Kết thúc Với - Lọc cột để hiển thị dữ liệu kết thúc với chính xác văn bản bạn nhập vào hộp thoại Bộ lọc Tùy chỉnh. Văn bản có thể có bắt đầu bất kỳ.

 • Có chứa - Lọc cột để hiển thị dữ liệu bao gồm chính xác văn bản bạn nhập vào hộp thoại Bộ lọc Tùy chỉnh.

 • Không Chứa - Lọc cột để hiển thị dữ liệu không bao gồm văn bản bạn nhập vào hộp thoại Bộ lọc Tùy chỉnh.

 • Bộ lọc tùy chỉnh- cho phép bạn chọn bộ lọc mà bạn muốn áp dụng cho dữ liệu của bạn từ menu thả xuống. Để dùng tùy chọn này, trước tiên bạn phải nhập văn bản bạn muốn lọc. Tiếp theo, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe "hộp tổ hợp có thể sửa." Nhấn Alt + xuống phím mũi tên để xem menu thả xuống. Dùng phím mũi tên xuống để chọn bộ lọc mong muốn của bạn, sau đó nhấn Enter. Bạn nghe "Lọc được áp dụng" sau khi hành động hoàn tất.

Tùy chọn Bộ lọc Số

 • Bằng - Lọc cột để hiển thị chính xác số bạn nhập vào hộp thoại Bộ lọc Tùy chỉnh.

 • Không Bằng - Lọc cột để hiển thị tất cả các số ngoại trừ số chính xác mà bạn nhập vào hộp thoại Bộ lọc Tùy chỉnh

 • Lớn Hơn - Lọc cột để hiển thị tất cả các số có giá trị lớn hơn số bạn nhập vào hộp thoại Bộ lọc Tùy chỉnh

 • Nhỏ Hơn - Lọc cột để hiển thị tất cả các số có giá trị nhỏ hơn số bạn nhập vào hộp thoại Bộ lọc Tùy chỉnh

 • Giữa - Lọc cột để hiển thị tất cả các số trong một dải ô số cụ thể. Nhập dải ô vào hai hộp thoại Bộ lọc Tùy chỉnh được cung cấp. 

 • 10 mục trên cùng - bộ lọc cột để hiển thị số có giá trị số cao nhất hoặc thấp nhất hoặc tỷ lệ phần trăm. Bạn nghe thấy tên của các ô hiện hoạt và "Tập trung vào sửa 10" khi hộp thoại mở ra. Hộp thoại mặc định là các số 10 trên cùng (được gọi là mục), nhưng bạn có thể thay đổi số này vào bất kỳ giá trị. Để lọc tỷ lệ phần trăm thay vì số, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe "Mục", sau đó nhấn Alt + phím mũi tên. Nhấn phím mũi tên xuống. Khi bạn nghe "Tỷ lệ phần trăm," nhấn Enter. Để lọc dưới số hoặc tỷ lệ phần trăm, Tab cho đến khi bạn nghe "hộp tổ hợp có thể sửa trên cùng." Nhấn Alt + phím mũi tên. Sau đó, nhấn phím mũi tên xuống để chọn "Cuối", sau đó nhấn Enter.

 • Trên Trung bình - Lọc cột để hiển thị các số trên giá trị trung bình của tất cả các số trong cột.

 • Dưới Trung bình - Lọc cột để hiển thị các số dưới giá trị trung bình của tất cả các số trong cột

 • Lọc theo màu phông - bộ lọc hiện hoạt cột để hiển thị màu phông chữ bạn chọn từ menu con. Khi menu mở ra, bạn ngay lập tức nghe RGB giá trị của màu phông chữ đầu tiên trong cột của bạn. Nhấn Enter để chọn màu này, hoặc nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe giá trị RGB màu bạn muốn.

 • Lọc theo màu ô - bộ lọc hiện hoạt cột để hiển thị màu ô bạn chọn từ menu con. Khi menu mở ra, bạn ngay lập tức nghe RGB giá trị của màu ô đầu tiên trong cột của bạn. Nhấn Enter để chọn màu này, hoặc nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe giá trị RGB màu bạn muốn.

 • Tự động - Lọc cột hiện hoạt để hiển thị ô có chứa màu phông mặc định của Excel, màu đen.

 • Không Tô - Lọc cột hiện hoạt để hiển thị ô không cần màu. Các ô này nổi bật với nền trắng và phông đen mặc định của Excel.

Sắp xếp theo tùy chọn Màu sắc

 • Sắp xếp theo Màu Ô - Sắp xếp cột hiện hoạt theo màu ô. Tùy chọn này sẽ đặt các ô nổi bật với màu bạn chọn từ menu con đầu tiên trong cột.

 • Sắp xếp theo Màu Phông - Sắp xếp ô cột hiện hoạt theo màu phông. Tùy chọn này sẽ đặt các ô nổi bật với màu phông bạn chọn đầu tiên trong cột.

 • Tự động - Đặt các ô có màu phông mặc định của Excel, màu đen, đầu tiên trong cột.

 • Sắp xếp Tùy chỉnh - Tuy nhiên, sử dụng tùy chọn này để sắp xếp dữ liệu mà bạn muốn. Ví dụ: bạn có thể sắp xếp đầu tiên theo bảng chữ cái, sau đó theo giá trị số, rồi theo màu phông, rồi theo màu ô

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để in sổ làm việc Excel

Sử dụng các phím tắt với bàn phím ngoài trong Excel Mobile for Windows 10

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Excel

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Excel

Sử dụng Excel Online với bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình để đặt và lọc dữ liệu trong bảng. Chúng tôi đã thử nghiệm với tường thuật viên, JAWS và NVDA, nhưng nó có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là nó tuân theo các tiêu chuẩn khả năng truy nhập chung và kỹ thuật. Lọc dữ liệu sẽ giúp bạn tập trung vào một tập dữ liệu cụ thể, là đặc biệt hữu ích trong trang tính lớn.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi bạn sử dụng Excel Online, chúng tôi khuyên bạn nên dùng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Do Excel Online chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay cho F6 để vào và thoát khỏi các lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải Excel Online.

Trong chủ đề này

Đặt dữ liệu trong bảng

 1. Chọn dữ liệu bạn muốn lọc.

 2. Nhấn Ctrl+L để mở hộp thoại Tạo Bảng. Bạn sẽ nghe thấy "Dialog create table focus on OK button" (Hộp thoại tạo bảng tiêu điểm trên nút OK).

 3. Nếu bảng của bạn không chứa tiêu đề, chỉ cần nhấn Enter sau khi mở hộp thoại Tạo Bảng.

 4. Nếu bảng của bạn có tiêu đề, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Unchecked bảng của tôi có tiêu đề hộp kiểm." Nhấn phím cách để chọn hộp kiểm, sau đó nhấn Enter.

  Nếu bảng của bạn chứa không có tiêu đề, Excel Online tạo chúng bằng cách chèn chỗ dành sẵn cho văn bản trong hàng đầu tiên. Văn bản chỗ dành sẵn mặc định là cột 1, cột 2, cột 3, v.v.. Thay đổi tên của văn bản đầu trang bằng cách bấm vào nó, sau đó nhập tên mà bạn muốn.

Lọc dữ liệu trong bảng

 1. Chọn ô tiêu đề của cột bạn muốn lọc.

 2. Nhấn Alt + xuống phím mũi tên để mở menu thả xuống bộ lọc và sắp xếp . Bạn cũng có thể chọn mũi tên ở bên phải của ô đầu trang để truy nhập menu.

 3. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe "Bộ lọc văn bản" hoặc "Bộ lọc số", sau đó nhấn Enter để truy nhập menu con. Bạn nghe "Bộ lọc văn bản" Nếu cột có chứa chỉ văn bản hoặc kết hợp văn bản và số. Bạn nghe "Bộ lọc số" Nếu cột chỉ chứa số.

 4. Nhấn phím mũi tên xuống trong menu con cho đến khi bạn nghe thấy tên của bộ lọc mà bạn muốn áp dụng cho dữ liệu của bạn, sau đó nhấn Enter. Hộp thoại Bộ lọc tùy chỉnh sẽ mở ra cho mỗi tùy chọn bộ lọc. Bạn nghe "Thoại bộ lọc tùy chỉnh tiêu điểm trên sửa" khi hộp thoại mở ra và bạn nghe "Bộ lọc áp dụng" sau khi hành động hoàn tất.

  Nhấn phím Tab để di chuyển giữa các trường trong hộp thoại Bộ lọc Tùy chỉnh, bao gồm các nút chọn một Và/Hoặc.

 5. Xóa bộ lọc được áp dụng bằng cách chọn ô đầu trang của cột mà bạn muốn đặt lại. Nếu bạn chọn ô A1, ví dụ, nhấn phím Alt + xuống mũi tên để hiển thị menu thả xuống, sau đó nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe "Xóa bộ lọc từ cột 1." Nhấn Enter. Bạn nghe "không có bộ lọc được áp dụng" khi hành động hoàn tất. Nếu bạn đổi tên văn bản tiêu đề cho ô A1, bạn nghe thấy tên của tiêu đề thay vì "Cột 1."

Các tùy chọn lọc cho bảng

Tùy chọn Bộ lọc Số

 • Bằng - Lọc cột để hiển thị chính xác số bạn nhập vào hộp thoại Bộ lọc Tùy chỉnh.

 • Không Bằng - Lọc cột để hiển thị tất cả các số ngoại trừ số chính xác mà bạn nhập vào hộp thoại Bộ lọc Tùy chỉnh

 • Lớn Hơn - Lọc cột để hiển thị tất cả các số có giá trị lớn hơn số bạn nhập vào hộp thoại Bộ lọc Tùy chỉnh

 • Nhỏ Hơn - Lọc cột để hiển thị tất cả các số có giá trị nhỏ hơn số bạn nhập vào hộp thoại Bộ lọc Tùy chỉnh

 • Giữa - Lọc cột để hiển thị tất cả các số trong một dải ô số cụ thể. Nhập dải ô vào hai hộp thoại Bộ lọc Tùy chỉnh được cung cấp. 

 • 10 mục trên cùng - bộ lọc cột để hiển thị số có giá trị số cao nhất hoặc thấp nhất hoặc tỷ lệ phần trăm. Bạn nghe thấy tên của các ô hiện hoạt và "Tập trung vào sửa 10" khi hộp thoại mở ra. Hộp thoại mặc định là các số 10 trên cùng (được gọi là mục), nhưng bạn có thể thay đổi số này vào bất kỳ giá trị. Để lọc tỷ lệ phần trăm thay vì số, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "mục", sau đó nhấn Alt + phím mũi tên. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe "tỷ lệ phần trăm", sau đó nhấn Enter. Để lọc dưới số hoặc tỷ lệ phần trăm, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "hộp tổ hợp có thể sửa trên cùng." Nhấn Alt + phím mũi tên. Sau đó, nhấn phím mũi tên xuống để chọn "Cuối", sau đó nhấn Enter.

 • Trên Trung bình - Lọc cột để hiển thị các số trên giá trị trung bình của tất cả các số trong cột.

 • Dưới Trung bình - Lọc cột để hiển thị các số dưới giá trị trung bình của tất cả các số trong cột.

 • Bộ lọc tùy chỉnh - sử dụng tùy chọn này để chọn bộ lọc mà bạn muốn áp dụng cho dữ liệu số của bạn từ menu thả xuống. Để dùng tùy chọn này, bạn phải trước tiên hãy nhập số mà bạn muốn lọc trong hộp thoại. Tiếp theo, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe "hộp tổ hợp có thể sửa." Nhấn Alt + xuống phím mũi tên để xem menu thả xuống. Dùng phím mũi tên xuống để chọn bộ lọc mong muốn của bạn, sau đó nhấn Enter. Bạn nghe "Lọc được áp dụng" sau khi hành động hoàn tất.

Tùy chọn Bộ lọc Văn bản

 • Bằng - Lọc cột để hiển thị chính xác văn bản bạn nhập vào hộp thoại Bộ lọc Tùy chỉnh.

 • Không Bằng - Lọc cột để hiển thị mọi thứ ngoại trừ văn bản bạn nhập vào hộp thoại Bộ lọc Tùy chỉnh.

 • Bắt đầu Với - Lọc cột để hiển thị dữ liệu bắt đầu với chính xác văn bản bạn nhập vào hộp thoại Bộ lọc Tùy chỉnh. Văn bản có thể có kết thúc bất kỳ.

 • Kết thúc Với - Lọc cột để hiển thị dữ liệu kết thúc với chính xác văn bản bạn nhập vào hộp thoại Bộ lọc Tùy chỉnh. Văn bản có thể có bắt đầu bất kỳ.

 • Có chứa - Lọc cột để hiển thị dữ liệu bao gồm chính xác văn bản bạn nhập vào hộp thoại Bộ lọc Tùy chỉnh.

 • Không Chứa - Lọc cột để hiển thị dữ liệu không bao gồm văn bản bạn nhập vào hộp thoại Bộ lọc Tùy chỉnh.

 • Bộ lọc tùy chỉnh - cho phép bạn chọn bộ lọc mà bạn muốn áp dụng cho dữ liệu của bạn từ menu thả xuống. Để dùng tùy chọn này, trước tiên bạn phải nhập văn bản bạn muốn lọc. Tiếp theo, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe "hộp tổ hợp có thể sửa." Nhấn Alt + xuống phím mũi tên để xem menu thả xuống. Dùng phím mũi tên xuống để chọn bộ lọc mong muốn của bạn, sau đó nhấn Enter. Bạn nghe "Lọc được áp dụng" sau khi hành động hoàn tất.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tìm và thay thế dữ liệu trong Excel

Phím tắt trong Excel Online

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Excel

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Excel

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×