Sử dụng bộ đọc màn hình để nhắn tin hoặc trò chuyện riêng tư trong Microsoft Teams

Sử dụng bộ đọc màn hình để nhắn tin hoặc trò chuyện riêng tư trong Microsoft Teams

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Office Accessibility. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem Trang chủ Trợ giúp Office.

Sử dụng Microsoft Teams với bàn phím và bộ đọc màn hình JAWS để trò chuyện với các liên hệ của bạn. Ngay lập tức bạn sẽ nghe thấy cảnh báo khi ai đó gửi tin nhắn cho bạn.

Lưu ý: 

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Để biết phím tắt, tới phần Phím tắt cho Microsoft Teams.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng JAWS. Để tìm hiểu về JAWS for Windows, tham chiếu đến mục Hướng dẫn Nhanh về JAWS for Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

Bắt đầu cuộc hội thoại

 1. Nhấn Alt+2 để mở Cuộc trò chuyện. Ngăn danh sách bây giờ hiển thị liên hệ Yêu thích, nếu có, liên hệ Gần đây của bạn, và liên hệ Đề xuất.

 2. Nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy "List box, favorite chats" (Hộp danh sách, cuộc trò chuyện yêu thích) (nếu bạn đã lưu một số liên hệ là mục yêu thích) hoặc "List box, recent chats" (Hộp danh sách, cuộc trò chuyện gần đây).

 3. Nhấn phím mũi tên Lên hoặc Xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên liên hệ mà bạn muốn trò chuyện, sau đó là thông tin về sự hiện diện của họ.

  Mẹo: Nếu liên hệ bạn tìm kiếm không nằm trong danh sách Yêu thích, Gần đây, hoặc Đề xuất của bạn, nhấn Alt+E để sử dụng trường Tìm kiếm để tìm. Để biết thêm thông tin, tham khảo Sử dụng bộ đọc màn hình để tìm kiếm cuộc trò chuyện, người, hoặc tệp trong Microsoft Teams.

 4. Nhấn Enter. Bạn nghe thấy: "Selected, compose new message, edit" (Đã chọn, soạn tin nhắn mới, chỉnh sửa).

 5. Nhập tin nhắn của bạn, rồi nhấn Enter. Bạn nghe thấy: "Message sent" (Tin nhắn đã gửi).

 6. Khi người đó trả lời tin nhắn của bạn, bạn sẽ nghe thấy "Message from" (Tin nhắn từ), sau đó là tên người đó và nội dung trong tin nhắn.

  Lưu ý: Nếu bạn nhận được tin nhắn từ người khác không phải người bạn đang trò chuyện hoặc nếu bạn nhận được tin nhắn trong khi ở dạng xem khác, bạn sẽ nghe "Alert" (Cảnh báo), theo sau là tên của người gửi.

Xem Thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tìm kiếm cuộc hội thoại, người hoặc tệp trong Microsoft Teams

Sử dụng bộ đọc màn hình để tìm và trả lời các cảnh báo trong Microsoft Teams

Phím tắt cho Microsoft Teams

Các tác vụ cơ bản khi sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft Teams

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong Microsoft Teams bằng các tính năng trợ năng

Dùng Microsoft Teams trên máy Mac với VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn cho HĐH Mac, để trò chuyện với liên hệ của bạn. Bạn ngay lập tức nghe một cảnh báo khi ai đó trả lời tin nhắn của bạn.

Lưu ý: 

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng iPhone. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với iPad.

Bắt đầu cuộc hội thoại

 1. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Chat tab" (Thẻ trò chuyện), rồi gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy: "Selected, Chat tab" (Đã chọn, thẻ Trò chuyện). Ngăn danh sách hiển thị cuộc hội thoại gần đây của bạn, nếu có.

 2. Trượt nhanh sang trái đến khi bạn nghe thấy "New chat button" (Nút trò chuyện mới), rồi gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy: "Search for recipients, Search field" (Tìm kiếm người nhận, trường Tìm kiếm). Cửa sổ Trò chuyện mới mở và tiêu điểm sẽ ở trường Đến.

 3. Để tìm kiếm một liên hệ, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy ký tự đầu tiên trên bàn phím trên màn hình.

 4. Để nhập từ tìm kiếm của bạn, hãy trượt một ngón tay trên bàn phím cho đến khi bạn nghe thấy ký tự bạn muốn, sau đó gõ đúp vào màn hình. Ký tự được thêm vào trường Đến.

 5. Kết quả tìm kiếm được liệt kê khi bạn đang nhập. Để đến các kết quả tìm kiếm, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy tên liên hệ. Để chọn liên hệ, gõ đúp vào màn hình.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Type your message here" (Nhập tin nhắn của bạn ở đây), rồi gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy: "Text field, is editing, insertion point at start" (Trường văn bản, đang chỉnh sửa, điểm chèn vào lúc bắt đầu).

 7. Nhập tin nhắn của bạn bằng bàn phím trên màn hình như hướng dẫn ở trên.

 8. Để gửi tin nhắn, trượt sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Send button" (Nút Gửi), rồi gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy: "Notification, message sent successfully" (Thông báo, tin nhắn đã gửi thành công).

 9. Khi người đó trả lời tin nhắn của bạn, VoiceOver thông báo một tin nhắn mới hoặc chưa đọc.

Xem Thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tìm kiếm cuộc hội thoại, người hoặc tệp trong Microsoft Teams

Các tác vụ cơ bản khi sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft Teams

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong Microsoft Teams bằng các tính năng trợ năng

Dùng Microsoft Teams for Android với Talkback, bộ đọc tích hợp sẵn cho Android, để trò chuyện với liên hệ của bạn trò chuyện với liên hệ của bạn. Bạn ngay lập tức nghe thấy cảnh báo khi ai đó gửi tin nhắn cho bạn.

Lưu ý: 

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên điện thoại chạy Android. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với máy tính bảng chạy Android.

Bắt đầu cuộc hội thoại

 1. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "thẻ Trò chuyện" rồi gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy mục đầu tiên trong danh sách cuộc hội thoại gần đây được hiển thị trong ngăn danh sách.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Nút trò chuyện mới" rồi gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy: "Edit box, To, Search for contacts here" (Hộp Chỉnh sửa, Đến, Tìm kiếm liên hệ tại đây). Bàn phím trên màn hình được hiển thị ở nửa dưới của màn hình.

 3. Để nhập từ tìm kiếm của bạn, hãy trượt một ngón tay vào nửa dưới của màn hình cho đến khi bạn nghe thấy ký tự bạn muốn, rồi nhấc ngón tay lên, sau đó gõ đúp vào màn hình. Ký tự được thêm vào trường Đến.

 4. Kết quả tìm kiếm được liệt kê và thông báo khi bạn nhập. Tiêu điểm chuyển đến kết quả tìm kiếm đầu tiên. Để di chuyển trong danh sách, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy tên liên hệ. Để chọn liên hệ, gõ đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Type a message here, edit box" (Nhập tin nhắn ở đây, hộp chỉnh sửa), rồi gõ đúp vào màn hình.

 6. Nhập tin nhắn của bạn bằng bàn phím trên màn hình như hướng dẫn ở trên.

 7. Để gửi tin nhắn, trượt sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Send message button" (Nút Gửi tin nhắn), rồi gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy: "Message sent successfully" (Tin nhắn đã gửi thành công).

 8. Khi người đó trả lời tin nhắn của bạn, bạn sẽ nghe thấy: "Message received, showing items <number of the current item and its position in the list of items>" (Tin nhắn đã nhận, đang hiển thị các mục <number of the current item and its position in the list of items>).

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tìm kiếm cuộc hội thoại, người hoặc tệp trong Microsoft Teams

Các tác vụ cơ bản khi sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft Teams

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong Microsoft Teams bằng các tính năng trợ năng

Dùng Microsoft Teams trên web với bàn phím của bạn và Narrator, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn cho HĐH Windows, để trò chuyện với liên hệ của bạn. Bạn ngay lập tức nghe thấy cảnh báo khi ai đó gửi tin nhắn cho bạn.

Lưu ý: 

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Bắt đầu với Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 • Khi bạn sử dụng Microsoft Teams trên web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì Microsoft Teams trên web chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát ra khỏi lệnh. Tương tự, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải Microsoft Teams trên web.

Bắt đầu cuộc hội thoại

 1. Nhấn Alt+2 để mở Cuộc trò chuyện. Ngăn danh sách bây giờ hiển thị liên hệ Yêu thích, nếu có, liên hệ Gần đây của bạn, và liên hệ Đề xuất.

 2. Nhấn Ctrl+F6 đến khi bạn nghe thấy "Favorite chats heading" (Đầu đề trò chuyện yêu thích) (nếu bạn đã lưu một số liên hệ dưới dạng yêu thích) hoặc "Recent chats" (Trò chuyện gần đây).

 3. Nhấn mũi tên Xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên của liên hệ mà bạn muốn trò chuyện, sau đó là thông tin về sự hiện diện của họ.

  Mẹo: Nếu liên hệ bạn tìm kiếm không nằm trong danh sách Yêu thích, Gần đây, hoặc Đề xuất của bạn, nhấn Alt+E để sử dụng trường Tìm kiếm để tìm. Để biết thêm thông tin, tham khảo Sử dụng bộ đọc màn hình để tìm kiếm cuộc trò chuyện, người, hoặc tệp trong Microsoft Teams.

 4. Nhấn Enter. Bạn nghe thấy: "Compose new message, editing" (Soạn tin nhắn mới, đang chỉnh sửa).

 5. Nhập tin nhắn của bạn, rồi nhấn Enter. Bạn nghe thấy: "Message sent" (Tin nhắn đã gửi).

 6. Khi người đó trả lời tin nhắn của bạn, bạn sẽ nghe thấy "Message from" (Tin nhắn từ), sau đó là tên người đó và nội dung trong tin nhắn.

  Lưu ý: Nếu bạn nhận được tin nhắn từ người khác không phải người bạn đang trò chuyện hoặc nếu bạn nhận được tin nhắn trong khi ở dạng xem khác, bạn sẽ nghe thấy tên người gửi, theo sau là văn bản trong tin nhắn.

Xem Thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tìm kiếm cuộc hội thoại, người hoặc tệp trong Microsoft Teams

Sử dụng bộ đọc màn hình để tìm và trả lời các cảnh báo trong Microsoft Teams

Các tác vụ cơ bản khi sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft Teams

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong Microsoft Teams bằng các tính năng trợ năng

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×