Sử dụng bộ đọc màn hình để nhận thông báo khi một tệp hoặc thư mục trong SharePoint Online thay đổi

Sử dụng bộ đọc màn hình để nhận thông báo khi một tệp hoặc thư mục trong SharePoint Online thay đổi

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Office Accessibility. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng SharePoint Online bằng bàn phím và bộ đọc màn hình như JAWS hoặc Trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên Windows, để tạo cảnh báo giúp thông báo với bạn về các thay đổi đối với tệp và thư mục. Khi tạo cảnh báo, bạn có thể chỉ định phương thức gửi (email hoặc tin nhắn văn bản) khi gửi thông báo và loại thay đổi kích hoạt thông báo.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các phím tắt, hãy đi đến mục Phím tắt trong SharePoint Online.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này cũng ghi lại chức năng của JAWS. Để tìm hiểu về JAWS for Windows, đi đến mục Hướng dẫn Nhanh về JAWS for Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 • Khi sử dụng SharePoint Online, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì SharePoint Online chạy trong trình duyệt web nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát khỏi lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải SharePoint Online.

Tạo cảnh báo để thông báo cho bạn khi thay đổi một tệp hoặc thư mục

 1. Đăng nhập vào tài khoản Office 365 của tổ chức bạn, khởi động ứng dụng SharePoint, rồi mở thư viện tài liệu của bạn.

  Mẹo: Thư viện tài liệu trong SharePoint Online có hai chế độ xem khác nhau: trải nghiệm cổ điển và trải nghiệm SharePoint Online. Với hầu hết mọi người, trải nghiệm SharePoint Online là mặc định. Tuy nhiên, nếu bạn nghe thấy “Check it out button” (nút Xem qua) khi dẫn hướng thư viện tài liệu của mình thì bạn đang sử dụng trải nghiệm cổ điển. Để xem các thư viện tài liệu SharePoint Online, khi bạn nghe thấy “Check it out button”, hãy nhấn Enter. Sau khi chế độ xem trong thư viện tài liệu thay đổi thành trải nghiệm SharePoint Online và tiêu điểm di chuyển từ nút Xem qua tới liên kết Mới, bạn sẽ nghe thấy tên thư viện tài liệu của mình, sau đó là “New” (Mới).

 2. Để xem các thư viện tài liệu SharePoint Online, nhấn phím Tab cho tới khi bạn nghe thấy “Check it out button” (nút Xem qua). Nhấn Enter. Sau khi chế độ xem trong thư viện tài liệu thay đổi thành trải nghiệm SharePoint Online và tiêu điểm di chuyển từ nút Xem qua tới liên kết Mới, bạn sẽ nghe thấy tên thư viện tài liệu của mình, sau đó là “New” (Mới).

  Mẹo: Nếu bạn không nghe thấy “Check it out button” (nút Xem qua) thì bạn đang sử dụng trải nghiệm SharePoint Online.

 3. Trong dạng xem Danh sách hoặc dạng xem Ô, chọn tệp hoặc thư mục bạn muốn nhận thông báo.

  Lưu ý: Cách chuyển đổi giữa dạng xem Danh sách và dạng xem Ô:

  1. Để nút Mới và menu Dạng xem sẵn dùng trên menu, hãy đảm bảo rằng không có tệp hoặc thư mục nào được chọn trong thư viện tài liệu.

  2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “New, Create a new folder or Office document in this location” (Mới, Tạo một thư mục hoặc tài liệu Office mới tại vị trí này).

  3. Nhấn phím Mũi tên Phải cho đến khi bạn nghe thấy “View menu” (Menu dạng xem), rồi nhấn Enter.

  4. Nhấn phím Mũi tên Xuống cho đến khi bạn nghe thấy “List” (Danh sách) hoặc “Tiles” (Ô), rồi nhấn Enter.

 4. Nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Menu, Open" (Menu, Mở). (Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy "Open" (Mở).)

 5. Nhấn phím Mũi tên Phải cho đến khi bạn nghe thấy “More commands, Other things you can do with the selected item submenu” (Thêm lệnh, Các thao tác khác mà bạn có thể thực hiện với menu con mục đã chọn) (trong Trình tường thuật, "Menu Item" (Mục Menu)), rồi nhấn Enter. Menu con sẽ mở ra.

 6. Nhấn phím Mũi tên Xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Alert me" (Cảnh báo tôi), rồi nhấn Enter. Hộp thoại Cảnh báo tôi khi có mục thay đổi sẽ mở ra.

 7. Nhấn tab cho đến khi bạn nghe thấy "Alert Title edit" (Chỉnh sửa Tiêu đề Cảnh báo), rồi nhập tiêu đề mới cho cảnh báo nếu bạn muốn. (Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy “Alert title” (Tiêu đề cảnh báo).)

 8. Để di chuyển đến hộp chỉnh sửa Người dùng, hãy nhấn phím Tab. Tên và địa chỉ email của bạn sẽ được liệt kê. Để thêm người dùng khác nhằm gửi cảnh báo, nhấn phím Tab, rồi nhập dấu chấm phẩy (;) và tên hoặc địa chỉ email của người dùng.

 9. Để chỉ định phương thức gửi, nhấn phím Tab. Bạn sẽ nghe thấy “Email radio button selected” (Đã chọn nút chọn email). Tùy theo cách thiết lập tài khoản của bạn, các tùy chọn gửi khác, như khả năng nhận thông báo bằng tin nhắn văn bản, có thể sẵn dùng. Nếu nút Tin nhắn văn bản sẵn dùng, để chọn nút đó, hãy nhấn phím Mũi tên Xuống. Nếu bạn chọn tùy chọn này, bạn cũng có thể chọn gửi URL trong tin nhắn văn bản. Để thực hiện điều này, nhấn phím Mũi tên Xuống, rồi nhấn Phím cách.

 10. Để chỉ định cách lọc hoặc hạn chế cảnh báo, nhấn phím Tab. Bạn sẽ nghe thấy “Anything changes radio button selected” (Đã chọn nút chọn Bất cứ nội dung nào thay đổi). Để chọn một trong các tùy chọn khác (Người khác thay đổi tài liệu, Người khác thay đổi tài liệu do tôi tạo hoặc Người khác thay đổi tài liệu mà tôi sửa đổi lần cuối), hãy sử dụng phím Mũi tên Xuống.

 11. Để chỉ định tần suất bạn muốn được cảnh báo, hãy nhấn phím Tab. Bạn sẽ nghe thấy “Send notification immediately radio button selected” (Đã chọn nút chọn Gửi thông báo ngay lập tức). Để chọn Gửi tóm tắt hàng ngày hoặc Gửi tóm tắt hàng tuần, hãy sử dụng phím Mũi tên Xuống. Nếu bạn chọn một trong hai tùy chọn này, để di chuyển đến hộp tổ hợp Giờ nhằm chỉ định thời gian, hãy nhấn phím Tab, rồi sử dụng phím Mũi tên Xuống để chọn thời gian.

 12. Nhấn Tab đến nút OK, rồi nhấn Enter.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để xem lại lịch sử phiên bản tệp trong thư viện tài liệu thuộc SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để xem lại hoạt động tệp trong thư viện tài liệu thuộc SharePoint Online

Phím tắt trong SharePoint Online

Bắt đầu sử dụng bộ đọc màn hình với thư viện tài liệu hiện đại trong SharePoint Online

Các tính năng trợ năng trong SharePoint Online

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×