Sử dụng bộ đọc màn hình để mở và tìm kiếm trong các sổ tay, trang và mục khác nhau trong OneNote for iOS

Sử dụng bộ đọc màn hình để mở và tìm kiếm trong các sổ tay, trang và mục khác nhau trong OneNote for iOS

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng OneNote for iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, để dẫn hướng qua các sổ tay, phần và trang một cách dễ dàng và hiệu quả hơn.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng iPhone. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với iPad.

 • Để tìm hiểu về vòng xoay VoiceOver, hãy tham khảo mục Lệnh và Thao tác.

Trong chủ đề này

Mở sổ tay trong OneNote

Trong danh sách Sổ tay, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi nghe thấy tên sổ tay mà bạn muốn mở. Sau đó, nhấn đúp vào màn hình.

Để xem hướng dẫn cách mở OneNote, hãy tham khảo mục Sử dụng bộ đọc màn hình để thực hiện các tác vụ cơ bản trong OneNote.

Mẹo: Để tạo sổ tay mới, trong danh sách Sổ tay, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "New Notebook button" (Nút Sổ tay mới). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình. Nhập tên sổ tay mới, rồi trượt nhanh sang phải cho đến khi nghe thấy "Done" (Đã xong) thì nhấn đúp vào màn hình.

Mẹo: Nếu bạn muốn mở sổ tay của mình trong máy khách OneNote từ OneNote Online trong trình duyệt, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi nghe thấy: "Edit in OneNote button" (Nút Chỉnh sửa trong OneNote). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Chuyển đổi giữa các sổ tay, trang và phần

Dẫn hướng dễ dàng trong sổ tay của bạn.

Di chuyển đến danh sách Sổ tay

 1. Trong danh sách Phần hoặc Trang hoặc trong một bảng tùy biến trang, trượt nhanh sang trái cho đến khi nghe thấy: "Back to <dạng xem danh sách trước đó>, back button" (Quay lại <dạng xem danh sách trước đó>, nút quay lại). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình.

 2. Lặp lại cho đến khi bạn nghe thấy: "Notebook, settings button" (Sổ tay, nút cài đặt). Tiêu điểm hiện đang ở nút Cài đặt của dạng xem danh sách Sổ tay.

Di chuyển đến danh sách Phần

 1. Để di chuyển đến danh sách Phần từ danh sách Sổ tay, trượt nhanh sang phải cho đến khi nghe thấy sổ tay bạn muốn mở, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Để di chuyển đến danh sách Phần từ danh sách Trang hoặc bảng tùy biến trang, trượt nhanh sang trái cho đến khi nghe thấy: "Back to <dạng xem danh sách trước đó>, back button" (Quay lại <dạng xem danh sách trước đó>, nút quay lại). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình. Lặp lại bước này cho đến khi nghe thấy: "<Tên sổ tay>, back to notebook list, back button" (<Tên sổ tay>, quay lại danh sách sổ tay, nút quay lại).

  Tiêu điểm hiện đang ở nút Quay lại trong dạng xem danh sách Phần.

Di chuyển đến danh sách Trang

 1. Để di chuyển đến danh sách Trang từ danh sách Phần, trượt nhanh sang phải cho đến khi nghe thấy phần mà bạn muốn mở.

 2. Để di chuyển đến danh sách Trang từ bảng tùy biến trang, trượt nhanh sang trái cho đến khi nghe thấy "Back to page list for <tên phần>, back button" (Quay lại danh sách trang <tên phần>, nút quay lại). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình.

  Tiêu điểm hiện đang ở nút Quay lại trong dạng xem danh sách Trang.

Để tìm hiểu thêm về cách dẫn hướng cơ bản trong OneNote for iOS, hãy tham khảo mục Tìm hiểu cách dẫn hướng OneNote bằng các tính năng trợ năng.

Làm việc với Ghi chú Gần đây

Không cần mất thời gian tìm kiếm các ghi chú mới nhất của bạn. Hãy sử dụng danh sách Ghi chú Gần đây để nhanh chóng tiếp tục thao tác trên những trang gần đây nhất.

Để đi đến Ghi chú Gần đây của bạn, trên danh sách Sổ tay, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi nghe thấy"Recent notes button"(Nút Ghi chú gần đây), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi nghe thấy tên trang mà bạn muốn mở, rồi nhấn đúp vào màn hình.

Bật Ghi chú Gần đây trong Tiện ích Trung tâm Thông báo

Nếu VoiceOver không thông báo Ghi chú Gần đây, bạn cần bật tính năng đó trong Tiện ích Trung tâm Thông báo.

 1. Trong danh sách Sổ tay, trượt nhanh sang trái cho đến khi nghe thấy "Settings button" (Nút Cài đặt), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Settings, close button" (Cài đặt, nút đóng).

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi nghe thấy "Quick notes button" (Nút Ghi chú nhanh), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Show Recent Notes switch button, off" (Nút chuyển đổi Hiển thị Ghi chú Gần đây, tắt).

 4. Nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "On" (Bật).

 5. Để thoát khỏi cài đặt, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Back button" (Nút Quay lại), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy "Settings, close button" (Cài đặt, nút đóng).

 6. Nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Settings button" (Nút Cài đặt). Tiêu điểm nằm ở nút Cài đặt trong dạng xem danh sách Sổ tay.

Sử dụng tính năng tìm kiếm

Bạn có thể sử dụng tính năng tìm kiếm để nhanh chóng tìm thông tin trong sổ tay, phần hoặc trang. Bạn có thể tìm thấy trường hoặc chức năng tìm kiếm trong dạng xem danh sách Sổ tay, Phần, và Trang.

 1. Trên một trong các dạng xem danh sách, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi nghe thấy "Search button" (Nút Tìm kiếm) hoặc "Search text field" (Trường Tìm kiếm văn bản). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình.

 2. Nhập các từ tìm kiếm của bạn. Quá trình tìm kiếm sẽ tự động bắt đầu. Bạn sẽ nghe thấy: "Search completed with <số kết quả> results" (Hoàn thành tìm kiếm với <số kết quả> kết quả).

 3. Để duyệt các kết quả, trượt nhanh sang phải cho đến khi nghe thấy kết quả tìm kiếm bạn muốn chọn. Sau đó, nhấn đúp vào màn hình. Mục chứa từ tìm kiếm sẽ mở ra.

 4. Chẳng hạn, để tìm từ tìm kiếm trong một đoạn nội dung, hãy bật vòng xoay VoiceOver thành Từ hoặc Dòng. Trượt nhanh lên hoặc xuống để nghe nội dung từng từ hoặc từng dòng.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để đọc các trang trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để thực hiện các tác vụ cơ bản trong OneNote

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng OneNote bằng các tính năng trợ năng

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×