Sử dụng bộ đọc màn hình để lưu tài liệu trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để lưu tài liệu trong Word

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng Word với bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình để lưu tài liệu cục bộ hoặc một vị trí được chia sẻ, và lưu chúng trong một định dạng tệp khác. Chúng tôi đã thử nghiệm với tường thuật viên và JAWS, nhưng nó có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là nó tuân theo các tiêu chuẩn khả năng truy nhập chung và kỹ thuật.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Lưu tài liệu cục bộ

Để lưu các thay đổi bạn đã thực hiện với một tài liệu, nếu lưu tự động không được bật, hãy nhấn Ctrl + S.

Bạn cũng có thể đổi tên tài liệu, hãy lưu nó ở định dạng tệp khác, hoặc lưu nó vào vị trí khác.

 1. Để lưu tài liệu dưới một tên khác hoặc tại một vị trí hay một định dạng tệp khác, hãy nhấn Alt+F, rồi nhấn A.

 2. Để chọn lưu vị trí, nhấn Tab chính một lần, sau đó nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe vị trí bạn muốn.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Enter file name here" (Nhập tên tệp ở đây), rồi nhập tên bạn muốn.

 4. Nhấn phím Tab. Bạn sẽ nghe thấy: "Save as type Word document star dot docx" (Lưu dưới dạng tài liệu Word sao chấm docx).

 5. Nếu bạn muốn thay đổi loại tệp, nhấn phím cách, sau đó nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe tệp nhập bạn muốn. Để chọn, nhấn Enter.

 6. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Save button" (Nút Lưu), rồi nhấn Enter.

Thêm vị trí lưu trực tuyến

OneDrive sẵn dùng ngay khi bạn bắt đầu sử dụng Word, nhưng bạn có thể cần phải thêm một trang web SharePoint theo cách thủ công trước khi bạn có thể lưu ở đó.

 1. Để thêm một lưu vị trí, hãy nhấn Alt + F, A, A. Bạn nghe: "Tiết kiệm các tính năng, được chọn, thêm chỗ." Với JAWS, bạn nghe: "Thêm một vị trí tab."

 2. Nhấn Y, 2 để chọn tùy chọn trang SharePoint và sau đó nhấn Enter.

 3. Khi được nhắc, hãy nhập địa chỉ email mà bạn sử dụng với site SharePoint của mình, rồi nhấn Enter.

 4. Khi được nhắc, hãy nhập mật khẩu của bạn, rồi nhấn Enter.

Trang web hiện đang sẵn dùng trong hộp thoại Lưu như trong Word.

Lưu tài liệu vào OneDrive hoặc SharePoint

Trước khi bạn có thể, ví dụ, chia sẻ tài liệu thông qua OneDrive hoặc SharePoint, bạn cần lưu nó vào một trong các vị trí.

 1. Mở tài liệu mà bạn muốn chia sẻ.

 2. Để mở menu Lưu dưới dạng , hãy nhấn Alt + F, A. Bạn nghe: "Lưu dưới dạng."

 3. Nhấn phím Tab để di chuyển đến ngăn Lưu như .

 4. Để di chuyển đến một trang web OneDrive hoặc SharePoint trong danh sách Lưu dưới dạng , nhấn lên và xuống phím mũi tên cho đến khi bạn nghe tên trang web bạn muốn, sau đó nhấn Enter. Tiêu điểm thay đổi thành danh sách thư mục cho trang web mà bạn đã chọn.

 5. Duyệt đến vị trí thư mục bạn muốn và nhấn Enter để mở hộp thoại Lưu như . Tiêu điểm sẽ di chuyển trường Tên tệp .

 6. Trong trường Tên Tệp, nhập hoặc chỉnh sửa tên tài liệu của bạn.

 7. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Save button" (Nút Lưu), rồi nhấn Enter.

Sau khi tài liệu được lưu vào vị trí dùng chung, bạn có thể mời người khác làm việc trên đó.

Bật hoặc tắt lưu tự động

Lưu ý: Lưu tự động chỉ sẵn dùng nếu tài liệu được lưu OneDrive hoặc SharePoint Online.

 1. Nhấn Alt để di chuyển tiêu điểm tới menu ruy-băng.

 2. Nhấn Ctrl + Tab cho đến khi bạn nghe trạng thái lưu tự động hiện tại, theo sau là "Nút tự động lưu."

 3. Nhấn Enter để chuyển đổi lưu tự động hoặc tắt.

Lưu tài liệu dưới dạng PDF

Lưu tài liệu dưới dạng PDF để bạn có thể chia sẻ tài liệu đó bằng nhiều kênh.

 1. Để mở menu Lưu dưới dạng , hãy nhấn Alt + F, A. Bạn nghe: "Lưu dưới dạng."

 2. Nhấn phím Tab để di chuyển vào ngăn Lưu như .

  Hộp thoại gợi ý cùng một vị trí nơi bạn đã lưu tài liệu Word trước đó, trên PC của bạn hoặc trong một vị trí trực tuyến. Để được hướng dẫn về cách thay đổi vị trí, hãy tham khảo lưu tài liệu lên OneDrive hoặc SharePoint.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Save as type, Word document, star dot docx" (Lưu dưới dạng, tài liệu Word, sao chấm docx), rồi nhấn Phím cách. Danh sách các loại tệp được hỗ trợ sẽ mở ra.

 4. Trong danh sách, nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy "PDF", rồi nhấn Phím cách. Bạn sẽ nghe thấy: "Save as type, PDF" (Lưu dưới dạng, PDF).

 5. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Save button" (Nút Lưu), rồi nhấn Enter.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh vào Word

Phím tắt cho Microsoft Word trên Windows

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Word

Sử dụng Word for iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS dựng sẵn, để lưu tài liệu của bạn để OneDrive hoặc như một bản sao từ OneDrive thiết bị của bạn. Bạn cũng có thể đổi tên tài liệu hoặc lưu nó dưới dạng PDF.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các chức năng cảm ứng trong Word for iOS, hãy đi đến mục Hướng dẫn về cảm ứng trong Word for iPhone

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Chúng tôi khuyên bạn nên đọc và chỉnh sửa tài liệu trong Dạng xem Bố trí In. VoiceOver có thể không hoạt động đáng tin cậy trong các dạng xem khác.

Trong chủ đề này

Lưu tài liệu vào OneDrive hoặc SharePoint

 1. Trong tài liệu mà bạn muốn lưu, hãy trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe: "đóng tệp, nút." Gõ đúp vào màn hình để chọn. Bạn nghe: "Lưu thay đổi thành," theo sau là tên của tài liệu.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe: "Lưu, dấu chấm lửng, nút." Gõ đúp vào màn hình để chọn. Bạn nghe: "Lưu như, tên tệp, trường văn bản, đang sửa," theo sau là tên tài liệu.

 3. Tên tệp hiện tại được chọn và trên màn hình bàn phím sẽ xuất hiện ở phía dưới cùng một nửa màn hình. Nhập tên cho tài liệu bằng cách dùng các bàn phím trên màn hình.

 4. Khi hoàn tất, trang chiếu một ngón tay trong góc dưới bên phải của màn hình cho đến khi bạn nghe "Xong". Gõ đúp vào màn hình để chọn.

 5. Bàn phím trên màn hình đóng lại. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy vị trí mình muốn lưu, chẳng hạn như "OneDrive", rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn.

 6. Tiêu điểm sẽ di chuyển trường tên tệp. Nếu cần thiết, hãy dùng các bàn phím trên màn hình để thay đổi tên.

 7. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy thư mục bạn muốn lưu, rồi nhấn đúp để mở.

 8. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Save, button" (Nút Lưu). Nhấn đúp để chọn nút, rồi lưu tài liệu.

  Tài liệu được lưu và bạn quay lại dạng xem Gần đây.

Chuyển đổi lưu tự động hoặc tắt

Lưu tự động tự động bật khi bạn lưu tệp vào OneDrive hoặc SharePoint.

 1. Trong dạng xem soạn thảo tài liệu của bạn, hãy vuốt sang trái cho đến khi bạn nghe "Tệp nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Tự động lưu," theo sau bằng "Ngày" hoặc "Tắt."

 3. Gõ đúp vào màn hình để chuyển đổi lưu tự động hoặc tắt.

 4. Để trở lại dạng xem soạn thảo , hãy vuốt sang trái cho đến khi bạn nghe "Xong nút", sau đó gõ đúp vào màn hình.

Lưu ý: Nếu bạn chuyển đổi lưu tự động tắt, bạn cần phải lưu tài liệu. Trong tài liệu của bạn, hãy vuốt sang trái cho đến khi bạn nghe "Tệp nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "lưu nút", sau đó gõ đúp vào màn hình.

Lưu bản sao của tài liệu thiết bị của bạn

Bạn có thể lưu bản sao của tài liệu vào thiết bị của bạn. Thay đổi bạn thực hiện một bản sao cục bộ sẽ không ảnh hưởng đến tệp gốc trong kho lưu trữ điện toán đám mây.

 1. Trong tài liệu, hãy vuốt sang trái cho đến khi bạn nghe "Tệp nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "lưu một bản sao nút" và gõ đúp vào màn hình.

 3. Tiêu điểm sẽ di chuyển trường văn bản tên tệp. Nếu cần thiết, hãy dùng các bàn phím trên màn hình để nhập tên tệp mới. Khi thực hiện xong, trượt ngón tay một trong góc dưới bên phải của màn hình cho đến khi bạn nghe: "Xong". Gõ đúp vào màn hình để chọn.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "iPhone nút", sau đó gõ đúp vào màn hình.

 5. Để lưu bản sao tài liệu, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Save button" (Nút Lưu). Nhấn đúp vào màn hình để chọn. Bản sao đã được lưu.

Lưu tài liệu dưới dạng PDF

 1. Trong tài liệu, hãy vuốt sang trái cho đến khi bạn nghe "Tệp nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Xuất nút" và gõ đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "PDF, ngôi sao, nút PDF," và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 4. Tiêu điểm sẽ di chuyển trường văn bản tên tệp. Nếu cần thiết, hãy dùng các bàn phím trên màn hình để thay đổi tên tệp. Khi thực hiện xong, hãy trượt một ngón tay ở dưới cùng của màn hình cho đến khi bạn nghe "Xong", sau đó gõ đúp vào màn hình.

 5. Theo mặc định, tệp PDF được lưu trên thiết bị của bạn. Nếu bạn muốn thay đổi vị trí, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe "Vị trí, nút quay lại," và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 6. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe "Nút xuất", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 7. Nếu bạn nghe "Cảnh báo, chuyển đổi tệp trực tuyến cho phép," trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Cho phép nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

Đổi tên tài liệu

Bạn có thể thay đổi tên của tài liệu đã lưu.

 1. Trong dạng xem gần đây , trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe tài liệu bạn muốn đổi tên.

 2. Trượt nhanh sang phải một lần. Bạn nghe: "nút tệp, hành động sẵn dùng." Gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe tên tệp.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe: "Đổi tên nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "cho trường văn bản, đang sửa."

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe: "xóa văn bản", nút, và sau đó gõ đúp vào màn hình. Tên cũ bị xóa.

 5. Sử dụng các bàn phím trên màn hình ở dưới cùng của màn hình để nhập tên mới cho tài liệu.

 6. Khi thực hiện xong, hãy vuốt sang trái cho đến khi bạn nghe "Nút đổi tên", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Word

Sử dụng Word for Android với TalkBack, bộ đọc màn hình Android dựng sẵn, để lưu tài liệu của bạn vào OneDrive hoặc SharePoint, lưu bản sao của tài liệu từ một vị trí trực tuyến thiết bị của bạn, hoặc đổi tên tài liệu.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Thêm vị trí lưu trực tuyến

OneDrive sẵn dùng ngay khi bạn bắt đầu sử dụng Word for Android, nhưng bạn có thể cần phải thêm một trang web SharePoint theo cách thủ công trước khi bạn có thể lưu ở đó.

 1. Trong tài liệu của bạn, hãy vuốt sang trái cho đến khi bạn nghe "Tệp nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "Menu Tệp, mở"

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe: "Lưu dưới dạng, nút." Gõ đúp vào màn hình để chọn.

 3. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe "Thêm vị trí, tài liệu, kết nối với điện toán đám mây lưu trữ," và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe "SharePoint nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 5. Bạn nghe ví dụ về một nối kết site SharePoint . Gõ đúp vào màn hình.

 6. Sử dụng các bàn phím trên màn hình để nhập URL của site SharePoint của bạn. Để đóng bàn phím, hãy vuốt xuống sau đó bên trái. Bạn cũng có thể dán URL trong trường văn bản.

 7. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Gửi nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 8. Nếu được nhắc, gõ đúp vào màn hình và sau đó nhập địa chỉ email bạn dùng với SharePoint site của bạn. Để đóng bàn phím, hãy vuốt xuống sau đó bên trái.

 9. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Mật khẩu, chỉnh sửa," và sau đó gõ đúp vào màn hình. Sử dụng các bàn phím trên màn hình để nhập mật khẩu của bạn. Để đóng bàn phím, hãy vuốt xuống sau đó bên trái.

 10. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Đăng nhập nút," và sau đó gõ đúp vào màn hình. Mới vị trí lưu hiện đang sẵn dùng trong danh sách lưu vị trí.

Lưu tài liệu vào OneDrive

 1. Trong tài liệu của bạn, hãy vuốt sang trái cho đến khi bạn nghe "tệp", nút, và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Lưu dưới dạng nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe tên tài liệu, theo sau là "Hộp sửa."

 3. Nếu bạn muốn thay đổi tên tệp, nhấn đúp vào màn hình để mở bàn phím trên màn hình. Sử dụng bàn phím để xóa tên cũ trước, rồi nhập tên tệp mới. Khi bạn đã thực hiện xong, trượt nhanh xuống rồi sang trái để đóng bàn phím.

 4. Trượt nhanh sang trái hoặc phải để duyệt tùy chọn vị trí lưu cho đến khi bạn tìm thấy tài khoản OneDrive của mình, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe: "lưu nút." Gõ đúp vào màn hình để lưu tài liệu của bạn. Sau khi lưu, đóng menu tệp và tiêu điểm trở về tài liệu.

Mẹo: Sau khi bạn đã lưu tài liệu vào OneDrive, tất cả thay đổi sẽ được lưu ở đó khi bạn chọn Lưu, trừ khi bạn lưu tài liệu vào một vị trí mới.

Chuyển đổi lưu tự động hoặc tắt

Lưu tự động tự động bật khi bạn lưu tệp vào OneDrive hoặc SharePoint.

 1. Trong dạng xem soạn thảo tài liệu của bạn, hãy vuốt sang trái cho đến khi bạn nghe "tệp", nút, và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe "Thiết đặt nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Tự động lưu, tự động lưu tệp," theo sau bằng "Ngày" hoặc "Tắt."

 4. Gõ đúp vào màn hình để chuyển đổi lưu tự động hoặc tắt.

 5. Để trở lại dạng xem soạn thảo , hãy vuốt xuống sau đó bên trái.

Lưu ý: Nếu bạn chuyển đổi lưu tự động tắt, bạn cần phải lưu tài liệu. Trong tài liệu của bạn, hãy vuốt sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe "lưu nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

Lưu bản sao vào thiết bị của bạn

Bạn có thể lưu bản sao của tài liệu trên thiết bị của bạn.

 1. Trong dạng xem soạn thảo tài liệu của bạn, hãy trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi TalkBack sẽ thông báo: "Tệp nút." Gõ đúp vào màn hình để chọn. Menu tệp sẽ mở ra.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Lưu dưới dạng nút" và gõ đúp vào màn hình. Lưu dưới dạng menu mở ra với tiêu điểm trên trường tên tệp.

 3. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến trường văn bản tên tệp mới. Nếu bạn muốn đặt tên mới cho tài liệu, hãy nhập tên bằng cách sử dụng bàn phím trên màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe "Thiết bị này, tài liệu," và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn tìm thấy thư mục bạn muốn và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 6. Để lưu bản sao của tài liệu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Save button" (Nút Lưu). Nhấn đúp vào màn hình để chọn. Bản sao đã được lưu.

Đổi tên tài liệu

 1. Trong dạng xem Soạn thảo cho tài liệu Word của bạn, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi TalkBack thông báo: "File button" (Nút Tệp). Nhấn đúp vào màn hình để chọn. Menu Tệp sẽ mở ra.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi TalkBack thông báo: "Save button" (Nút Lưu). Nhấn đúp vào màn hình để chọn. Bạn sẽ nghe thấy: "Save. File menu close." (Lưu. Đóng menu Tệp).

 3. Để đặt tên cho tài liệu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Đổi tên nút tệp này" và gõ đúp vào màn hình. Nhập tên cho tài liệu bằng cách dùng các bàn phím trên màn hình. Để lưu tên mới, trượt một ngón tay ở dưới cùng của màn hình cho đến khi bạn nghe "Xong," rồi nâng nó (và gõ đúp vào màn hình nếu cần thiết). Tệp được đổi tên.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Word

Sử dụng Word cho Windows Phone 10 với tường thuật viên đọc màn hình Windows dựng sẵn, để lưu tài liệu của bạn vào OneDrive, lưu bản sao của tài liệu thiết bị của bạn, hoặc đổi tên tài liệu.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Lưu tài liệu vào OneDrive hoặc SharePoint

 1. Trong tài liệu bạn muốn lưu, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy: "File button" (Nút Tệp). Nhấn đúp vào màn hình để chọn.

 2. Một ngăn sẽ mở ra và bạn nghe thấy: "Backstage page pane, Go back button" (Ngăn trang backstage, nút Quay lại). Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Save button" (Nút Lưu). Nhấn đúp vào màn hình để chọn.

 3. Hộp thoại lưu sẽ mở ra. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "lưu bản sao của tệp này, nút," và gõ đúp vào màn hình để chọn.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy vị trí mình muốn lưu, như "OneDrive", rồi nhấn đúp để chọn.

  Nếu bạn chưa đăng nhập, OneDrive hoặc SharePoint sẽ yêu cầu đăng nhập.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy thư mục hoặc vị trí mình muốn lưu, rồi nhấn đúp để mở.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Next app bar button" (Nút Thanh ứng dụng tiếp theo). Nhấn đúp vào màn hình để chọn.

 7. Hộp thoại NHẬP TÊN TỆP sẽ mở ra.

  Nếu bạn muốn thay đổi tên tệp, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy tên hiện tại của tài liệu, rồi nhấn đúp vào màn hình để bắt đầu chỉnh sửa. Nhập tên mới bằng bàn phím trên màn hình. Khi thực hiện xong, trượt nhanh lên trên cho đến khi bạn nghe thấy "Landmarks and containers" (Mốc và bộ chứa), rồi trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "App bar" (Thanh ứng dụng). Trượt nhanh xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Items" (Các mục), rồi trượt nhanh sang trái nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy: "Save a copy app bar button" (Nút Thanh ứng dụng lưu bản sao).

 8. Nhấn đúp vào màn hình để lưu tài liệu.

Lưu tài liệu Word dưới dạng PDF

Để lưu tài liệu Word trong định dạng PDF, sử dụng các chức năng xuất trong Word Mobile.

 1. Trong tài liệu Word, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi Trình tường thuật thông báo: "File button" (Nút Tệp). Nhấn đúp vào màn hình để chọn.

 2. Một ngăn sẽ mở ra và bạn nghe thấy: "Backstage page pane, Go back button" (Ngăn trang backstage, nút Quay lại). Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save button" (Nút Lưu), rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn.

 3. Hộp thoại lưu sẽ mở ra. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Xuất nút tệp này", và gõ đúp vào màn hình để chọn.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy vị trí mình muốn lưu, chẳng hạn như "OneDrive", rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy thư mục mình muốn lưu, rồi nhấn đúp vào màn hình để mở.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Next app bar button" (Nút Thanh ứng dụng tiếp theo), rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn.

 7. Hộp thoại NHẬP TÊN TỆP sẽ mở ra. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "File type, OpenDocument Text, Combo box" (Hộp tổ hợp Loại tệp, Văn bản OpenDocument). Nhấn đúp vào màn hình để mở danh sách tùy chọn, rồi trượt nhanh sang phải. Trình tường thuật sẽ thông báo: "PDF, 2 of 2" (PDF, 2 trên 2). Nhấn đúp vào màn hình để chọn.

 8. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Export app bar button" (Nút Thanh ứng dụng xuất). Nhấn đúp vào màn hình để xuất tài liệu.

  Nếu bạn nhận được hộp thoại xác nhận yêu cầu bạn cho phép chuyển đổi tệp trực tuyến, hãy nhấn đúp vào màn hình để cho phép.

  Tài liệu được xuất và lưu dưới dạng PDF trong vị trí bạn đã chọn. Bạn quay lại hộp thoại Lưu với tiêu điểm trên tên tệp.

Lưu bản sao vào thiết bị của bạn

Bạn có thể lưu bản sao của tài liệu trên thiết bị của bạn, hoặc vị trí khác trên OneDrive.

 1. Trong tài liệu, mở menu Lưu. Sau đó, trượt nhanh sang phải cho đến khi Trình tường thuật thông báo: "Save a copy of this file" (Lưu bản sao của tệp này). Nhấn đúp vào màn hình để chọn. Cửa sổ bật lên Chọn ứng dụng sẽ mở ra.

 2. Để chọn vị trí lưu, hãy trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn tìm được vị trí mình muốn lưu, chẳng hạn như điện thoại của bạn ("This device, 1 of 2" (Thiết bị này, 1 trên 2)) hoặc vị trí trên OneDrive ("OneDrive, 2 of 2" (OneDrive, 2 trên 2)). Trình tường thuật sẽ thông báo vị trí khi bạn di chuyển. Khi đến vị trí bạn muốn lưu vào, hãy nhấn đúp vào màn hình. Nếu bạn cần mở thư mục, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn đang ở trên một thư mục, rồi nhấn đúp để mở.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Next, app bar button" (Nút thanh ứng dụng Tiếp theo). Nhấn đúp vào màn hình để chọn.

 4. Để lưu tệp, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Save a copy, app bar button" (Nút thanh ứng dụng Lưu bản sao), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tệp được lưu và tiêu điểm di chuyển đến tài liệu của bạn.

Đổi tên tài liệu

 1. Trong dạng xem soạn thảoWord tài liệu của bạn, hãy trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi tường thuật viên sẽ thông báo: "Tệp nút." Gõ đúp vào màn hình để chọn. Menu tệp sẽ mở ra.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi Trình tường thuật thông báo: "Save button" (Nút Lưu). Nhấn đúp vào màn hình để chọn. Menu Lưu sẽ mở ra.

 3. Để đặt tên cho tài liệu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Rename this file button" (Nút Đổi tên tệp này), rồi nhấn đúp vào màn hình. Nhập tên cho tài liệu đó bằng bàn phím trên màn hình. Để lưu tên mới, khi ở trên bàn phím, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Enter" (Nhập), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tệp đã được đổi tên.

  Mẹo: Bạn có thể tìm thấy bàn phím bằng cách khám phá các mục trên màn hình. Để khám phá, đặt một ngón tay lên màn hình, rồi kéo ra xung quanh. Trình tường thuật sẽ thông báo mục khi bạn đến các mục đó. Để chọn một mục, khi đến lượt mục đó, hãy nhấc ngón tay và nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả cho tài liệu trong Word

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Word

Word Online tự động lưu tất cả các công việc của bạn vào thư mục thư OneDrive trong điện toán đám mây. Bạn có thể dùng Word Online với bộ đọc màn hình bàn phím của bạn để tải xuống tài liệu của bạn từ OneDrive vào PC của bạn hoặc đổi tên tài liệu. Chúng tôi đã thử nghiệm với tường thuật viên và JAWS, nhưng nó có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là nó tuân theo các tiêu chuẩn khả năng truy nhập chung và kỹ thuật.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi bạn sử dụng Word Online, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì Word Online chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát ra khỏi lệnh. Tương tự, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải Word Online.

Trong chủ đề này

Tải xuống bản sao của tài liệu máy tính của bạn

Thay đổi bạn thực hiện trong bản sao của tài liệu Word Online trên máy tính của bạn, sẽ không ảnh hưởng đến phiên bản gốc trong OneDrive. Bạn có thể tải xuống tài liệu của bạn dưới dạng Word, tệp PDF hoặc ODT tệp.

 1. Mở tài liệu Word Online mà bạn muốn tải xuống.

  Để được hướng dẫn về cách mở và đăng nhập vào Word Online, hãy mở Word Web App và đăng nhập. Để hướng dẫn về cách mở tài liệu, hãy mở một tài liệu gần đây.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để tải xuống bản sao của tài liệu trong định dạng Word , hãy nhấn Alt + Windows logo khóa + F, A, C.

  • Để tải xuống bản sao của tài liệu trong định dạng PDF, hãy nhấn Alt + Windows logo khóa + F, A, P.

  • Để tải xuống bản sao của tài liệu trong định dạng ODT, hãy nhấn Alt + Windows logo khóa + F, A, T.

  Bạn sẽ nghe thấy: "Dialog, Microsoft Word Online" (Hộp thoại, Microsoft Word Online) Tiêu điểm nằm trên nút Tải xuống.

 3. Nhấn Enter để chọn. Hộp thoại đóng lại. Bạn nghe: "thông báo văn bản. Những gì bạn muốn thực hiện,"theo dõi tên tài liệu.

 4. Nhấn Alt + Windows logo khóa + N. Bạn nghe: "Nút mở."

 5. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Nút lưu", sau đó nhấn Enter. Tệp được tải xuống thư mục tải xuống trên máy tính của bạn.

Lưu tài liệu vào một vị trí khác

 1. Trong tài liệu của bạn, hãy nhấn Alt + Windows logo khóa + F, A, A. Hộp thoại Lưu như mở ra.

 2. Tiêu điểm sẽ được đặt trên trường tên của hộp thoại Lưu như . Nhập tên tệp mới nếu cần thiết.

 3. Nhấn phím Tab liên tục cho đến khi bạn nghe "Lưu vào một nút thư mục", sau đó nhấn phím cách để mở hộp thoại chọn thư mục.

 4. Để chọn một vị trí mới để lưu tệp vào, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe tên thư mục mà bạn muốn, hoặc "Thư mục mới." Khi bạn nghe tùy chọn bạn muốn, nhấn phím cách. Nếu bạn đã chọn "Thư mục mới", hãy nhập tên cho thư mục mới, sau đó nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Tạo nút", sau đó nhấn Enter.

 5. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Nút lưu", sau đó nhấn phím cách để lưu tài liệu.

Đổi tên tài liệu

 1. Trong tài liệu của bạn, hãy nhấn Alt + Windows logo khóa + F, A, R. Hộp thoại đổi tên sẽ mở ra. Tiêu điểm nằm trên trường văn bản tên .

 2. Nhập tên tệp mới.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Nút OK", sau đó nhấn phím cách để đổi tên tệp.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Word

Lối tắt bàn phím trong Word Online

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Word

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×